Konfigurere sælgere

I mange virksomheder er der behov for at kunne følge de enkelte medarbejderes (sælgeres) præstationer som grundlag for beregning af salgsprovision eller bonus. Se f.eks. rapporten Salgsprovision. Virksomheden kan også have behov for at knytte en sælger til hver kontakt.

Når du har oprettet en sælger i vinduet Sælgere, kan du vælge sælgeren i feltet Sælgerkode i alle relevante poster, f.eks. finanskonto, debitor, kreditor, kontakter og kampagnekort. Når du bogfører eller opretter fakturaer, kreditnotaer, kladdelinjer, rentenotaer osv., overføres sælgerkoden til de resulterende finansposter.

Sådan defineres en sælgerkoder

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sælgere, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Sælgere skal du vælge handlingen Ny.

Du kan bruge sælgere i forskelligt relationsstyrings- og marketingarbejde. F.eks. kan du tildele opgaver til sælgere, så opgaverne indgår i de salgsmuligheder, der er knyttet til sælgeren. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads.

Se også

Konfigurere salg
Salg
Arbejde med Business Central