Opsætning af Business Central

Business Central indeholder standardkonfigurationer for de fleste forretningsprocesser, men du kan ændre konfigurationen, så den passer til virksomhedens behov.

F.eks er din kontoplan på forhånd udfyldt med en række bogføringskonti, der er klar til brug. Du kan også ændre kontoplanen efter dine behov. Du kan finde flere oplysninger i Finans.

Fra dit rollecenter kan du åbne assisterede opsætningsvejledninger, som hjælper dig med at konfigurere bestemte scenarier, og tilføje funktioner til Business Central. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til alle assisterede og manuelle opsætningsvinduer, i Bliv klar til at handle.

Bemærk

Du kan oprette en ny virksomhed i Business Central med RapidStart Services, der er et værktøj, der er udviklet til at afkorte installationstiden, forbedre implementeringens kvalitet, introducere en tilgang til implementeringer, der kan gentages, og forbedre produktiviteten ved at automatisere og forenkle tilbagevendende opgaver. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en virksomhed med RapidStart Services.

Nogle funktioner, enten generelle eller for bestemte forretningsprocesser, kan konfigureres manuelt ud over den assisterede opsætning. I det følgende kan du se nogle af de funktioner, som du kan konfigurere manuelt.

Hvis du vil Se
Konfigurere betalingsformer, valutaer og kontoplanen og definere regler og standarder for styring af finansielle transaktioner. Konfigurere Finans
Konfigurere din egen og dine kreditorers bankkonti og aktivere tjenester til import og eksport af bankfiler. Konfigurere banktransaktioner
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens salgspolitikker, registrere nye kunder og angive, hvordan du vil kommunikere med kunder. Konfigurere salg
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens indkøbspolitikker, registrere nye kreditorer og prioritere dine kreditorer i forbindelse med behandling af betalinger. Opsætning af indkøb
Konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens lagerpolitikker, oprette placeringer, hvis du fører lager på flere lagersteder og kategorisere varer for at forbedre søgning og sortering. Opsætning af lagerbeholdning
Konfigurere ressourcer, timesedler og sager for at administrere projekter. Konfigurere projektstyring
Konfigurere, hvordan du vil forsikre, vedligeholde og afskrive anlægsaktiver, og hvordan du vil registrere udgifterne til anlægsaktiver i dine virksomhedsregnskaber. Opsætning af anlægsaktiver
Definere de generelle regler og værdier for lagerprocesser og den specifikke håndtering på hver enkelt lokation. Sådan konfigureres logistikfunktioner
Forberede produktionsstyklister og ruter for at definere, hvordan færdigvarer produceres, og forberede produktionsressourcer eller arbejdscentre, der skal udføre de krævede operationer. Konfigurere produktion
Læs om bedste fremgangsmåder for at angive varer til lagerkostprisberegning og forsyningsplanlægning. Konfigurere komplekse moduler ved hjælp af bedste praksis
Konfigurer en SMTP-server til at aktivere mailkommunikation til og fra Business Central. Konfigurere mail manuelt eller ved hjælp af den assisterede opsætning
Angive entydige identifikationskoder for poster, som f.eks. kort, dokumenter og kladdelinjer, for at spore dem i systemet. Oprette nummerserie
Konfigurere og tildele en basiskalender til din virksomhed eller til virksomhedens samarbejdspartnere, f.eks. kunder, leverandører eller lokationer. Leverings- og modtagelsesdatoer på fremtidige salgsordrer, købsordrer, overflytningsordrer og produktionsordrelinjer beregnes derefter i overensstemmelse med de arbejdsdage, der er angivet i kalenderen. Opsætning af basiskalendere

For nogle områder kræves, at du skal være administrator i dit Business Central-abonnement. Der er flere oplysninger i Administration.

Se også

Opsætning
Finans
Salg
Køb
Lagerbeholdning
Projektstyring
Anlægsaktiver
Montagestyring
Produktion
Logistik
Arbejde med Business Central
Opsætning
Oprettelse af nye virksomheder i Business Central
Introduktion

Starte en gratis prøveversion!