Ændring af grundlæggende indstillinger

I vinduet Mine indstillinger kan du se og ændre grundlæggende indstillinger for Business Central. De ændringer, du foretager, påvirker kun dit arbejdsområde, ikke arbejdsområder for andre brugere.

Rollecenter

Rollecenteret repræsenterer startsiden, et startskærmbillede, der er beregnet til en bestemt rolles behov i en organisation. Afhængigt af din rolle giver Rollecenter dig et overblik over arbejde, din afdeling eller personlige opgaver. Du kan også navigere til de daglige opgaver, og find arbejde, der er tildelt til dig.

  • Øverst i navigationen kan du skifte mellem debitorer, kreditorer, varer og andre vigtige lister med oplysninger. Her kan du også starte opgaver, f.eks. oprette en ny salgsfaktura direkte fra Rollecenter.

  • I centeret kan du finde Aktiviteter. Aktiviteter viser aktuelle data, og du kan klikke eller trykke på dem for at få vist mere detaljerede oplysninger. Nøgletal kan konfigureres til at vise et valgt diagram for en grafisk visning af f.eks. pengestrøm eller indtægter og udgifter. Du kan også oprette en række favoritdebitorer på startsiden for konti, som du handler med ofte eller skal have særlig opmærksomhed på.

Sådan ændres et rollecenter

Standardrollecenteret er Virksomhedsleder, men du kan vælge et andet rollecenter, der passer bedre til dine behov.

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Indstillinger Indstillinger og derefter vælge Indstillinger.
  2. I vinduet Mine indstillinger skal du i feltet Rollecenter vælge det rollecenter, du vil angive som standard. Vælg f.eks Regnskabsmedarbejder.
  3. Vælg knappen OK.

Virksomhed

En virksomhed fungerer som en beholder for data i Business Central. Der kan være flere virksomheder i en database, men du kan vælge kun ét ad gangen.

Standardfirmaet kaldes CRONUS og indeholder kun demonstrationsdata.

Tip

Hvis du vil vise et andet navn til din virksomhed i programmet (f.eks. i Rollecenter), skal du indstille feltet Navn på siden Virksomhedsoplysninger eller feltet Visningsnavn på siden Virksomheder.

Arbejdsdato

Standardarbejdsdatoen er normalt dags dato. Du skal muligvis midlertidigt ændre arbejdsdatoen for at kunne udføre opgaver, f.eks. udføre transaktioner for en dato, der ikke er dags dato.

Tip

Hvis du hurtigt vil indtaste arbejdsdatoen i et datofelt, skal du skrive a. Hvis du hurtigt vil indtaste dags dato i datofeltet, skal du skrive d.

Vigtigt

Arbejdsdatoen ændres kun, indtil du lukker virksomheden, eller indtil datoen skifter. Hvis du vælger et andet regnskab eller åbner det samme regnskab næste dag og stadig har brug for at angive en anden arbejdsdato, skal du angive arbejdsdatoen igen.

Land/område

Indstillingen Område bestemmer, hvordan datoer, klokkeslæt, tal og valutaer vises og formateres.

Sprog

Ændrer det viste sprog. Dette felt vises kun, hvis der er mere end ét sprog, du kan vælge mellem.

Det første sprog afhænger enten af administratoren eller af browserindstillingerne, når du logger på Business Central. Det sprog, du har angivet, vil blive brugt på alle enheder, som du logger på fra, f.eks. en telefon eller tablet.

Ændre, hvornår jeg modtager notifikationer

Vælg dette link for at få vist eller ændre de notifikationer, du får om bestemte hændelser eller ændringer af status, når du er ved at fakturere en kunde, der har et forfaldent beløb, eller den disponible lagerbeholdning er lavere end det antal, du er ved at sælge. Du kan finde flere oplysninger under Smarte notifikationer.

Se også

Arbejde med Business Central
Ændre, hvilke funktioner der vises