Bruge fordelingsnøgler i finanskladder

Du kan allokere en post i en finanskladde til flere forskellige konti, når du bogfører kladden. Allokeringen kan foretages efter antal, procent eller beløb.

Sådan konfigureres fordelingsnøgler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finansgentagelseskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg feltet Kladdenavn for at åbne vinduet Finanskladdenavne.
 3. Du kan ændre fordelinger for et eksisterende navn på listen eller oprette et nyt navn med fordelinger.
  • Du kan oprette en ny kladde ved at vælge handlingen Ny og gå til næste trin.
  • Vælg kladden og gå til trin 7, hvis du vil ændre fordelingerne af en eksisterende kladde.
 4. Angiv navnet på en ny kladde i feltet Navn, f.eks. Rengøring. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse, f.eks. Kladde til rengøringsudgifter.
 5. Når du er færdig, skal du lukke vinduet. Der åbnes en ny tom gentagelseskladde.
 6. Udfyld felterne på linjen.
 7. Vælg handlingen Fordelinger.
 8. Tilføj en linje for hver fordeling. Du skal udfylde et af følgende felter: Allokeringspct., Andel i antal eller Beløb. Du skal udfylde feltet Kontonr. og desuden felterne for globale dimensioner, hvis du allokerer transaktionen mellem globale dimensioner.
 9. Hvis du angiver en procent på en linje, beregnes beløbet i feltet Beløb automatisk. Disse beløb har det modsatte tegn af tegnet fra det totale beløb i feltet Beløb i gentagelseskladden.
 10. Når du har angivet linjerne med fordelinger, skal du vælge OK for at gå tilbage til vinduet Finansgentagelseskladde. Feltet Fordelt beløb (RV) udfyldes og svarer til feltet Beløb.
 11. Bogfør journalen.

Sådan ændres en fordelingsnøgle, der allerede er oprettet

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Finansgentagelseskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg kladden med allokeringen i vinduet Finansgentagelseskladde.
 3. Vælg linjen med fordelingen og vælg derefter handlingen Fordelinger.
 4. Rediger de relevante felter, og vælg derefter knappen OK.

Se også

Arbejde med finanskladder
Bogføring af dokumenter og kladder
Arbejde med Business Central