Bogføring af salg

I Prod.bogf.gruppe på et salgsdokument kan du vælge mellem følgende bogføringsfunktioner:

  • Bogfør
  • Testrapport
  • Bogfør og send
  • Bogfør og udskriv
  • Bogfør og mail
  • Massebogfør
  • Vis bogføring

Når du har udfyldt alle linjer og har indsat alle oplysninger i salgsordren, kan du bogføre den. Dette opretter en leverance og en faktura.

Når en salgsordre bogføres, opdateres kreditorens konto, regnskabet og vareposterne.

For hver salgsordre oprettes der en salgspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i debitorkontoen i tabellen Debitorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan der eventuelt blive dannet en momspost og en finanspost for rabatbeløbet. Om der bogføres en post med rabat, afhænger af oplysningerne i feltet Bogføring med rabat på siden Salgsopsætning.

For hver salgsordrelinje oprettes der en varepost i tabellen Varepost (hvis salgslinjerne indeholder varenumre) eller en finanspost i tabellen Finanspost (hvis der er indsat en finanskonto på salgslinjerne). Salgsordrer bliver desuden altid registreret i tabellerne Salgsleverancehoved og Salgsfakturahoved.

Vigtigt

Når du bogfører en ordre, har du mulighed for både at oprette en leverance og en faktura. Det kan gøres på samme tid eller hver for sig. Du kan også oprette en delleverance og en delfaktura ved at udfylde felterne Lever (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte salgsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en faktura for noget, der ikke er leveret. Dvs., før du kan fakturere, skal der være registreret en leverance, eller du skal vælge at sende og fakturere på samme tid.

Når bogføringen er gennemført, fjernes de bogførte salgslinjer fra ordren. Der vises en meddelelse, når bogføringen er gennemført. Herefter kan du se de bogførte poster på forskellige sider, der indeholder bogførte poster, f.eks. Debitorposter, Finansposter, Vareposter, Bogf. salgsleverancer og Bogf. salgsfakturaer.

Se også

Salg
Sende dokumenter som mail
Arbejde med Business Central