Afslutning af år og perioder

Ved afslutningen af et regnskabsår er der en række administrative opgaver, du skal udføre, som f.eks. kontrol af, at alle dokumenter og kladder er bogført, og at valutadata er opdateret, at bøger er afsluttet og meget mere. De faktiske opgaver afhænger af din virksomhed.

Følgende tabel indeholder en oversigt over opgaver, du typisk udfører for at lukke et år og periode.

Hvis du vil Se
Angive datointervaller for bogføring, som enten er brugerspecifikke, eller som gælder på tværs af hele systemet. Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan det være en god idé at begrænse datointervaller for bogføring af brugere i begyndelsen af periodeafslutningsprocessen eller efter den. Angive bogføringsperioder
Få et overblik over aktiviteter, der almindeligvis udføres i slutningen af perioden, f.eks at alle dokumenter og kladder er bogført eller kørsel af kontoskemaer. Ultimoperioder
Opdatere valutakurser og regulere kurserne for bogførte debitor-, kreditor- og bankposter. Opdatere valutakurser
Allokere omkostninger og indtægter mellem konti og dimensioner. Allokere omkostninger og indtægter
Forbered, hvordan du rapporterer momsbeløb, som du har indsamlet for salg, i skattemyndighedernes webtjeneste. Fremgangsmåde: Rapportere moms til skattemyndighederne
Udskrive rapporter for at bekræfte finans-, debitor-, kreditor- og banksaldi, inden en periode afsluttes. Forberede rapporter før afslutning
Afslutte regnskabsperioder og -år, overføre resultatopgørelsessaldi til balancekonti og bogføre årsafslutningens lukningspost. Afslutningregnskab
Udskrive rapporter, der kan være til nytte, når du skal oprette regnskabsopgørelser. Forberedelse af ultimoopgørelser

Se også

Åbne et nyt regnskabsår
Arbejde med Business Central

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!