Oversigt over opgaver til afslutning af regnskabsperioder

Business Central tvinger dig ikke at lukke perioder, men der er mange periodeafslutnings- (månedsafslutning) aktiviteter, du kan udføre. Dette emne indeholder en oversigt over valgfrie processer og aktiviteter til afslutning af perioder.

Finansposter

 • Angiv bogføringsperioder, som enten er brugerspecifikke, eller som gælder på tværs af hele systemet.

  Dette angiver de datoer, du tillader bogføring mellem. Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan det være en god idé at tillade bogføring i begyndelsen af perioden eller mod afslutningen af den. Du kan finde flere oplysninger i Angive bogføringsperioder.

 • Foretag alle nødvendige Finanspostreguleringer.

 • Opdater og bogfør gentagelseskladder.

 • Kør kontoskemaer på følgende måde:

  • Åbn vinduet Kontoskema, og vælg derefter handlingen Udskriv.

Salg

 • Bogfør alle salgsordrer, fakturaer, kreditnotaer og returvareordrer.
 • Bogfør alle indbetalingskladder.
 • Opdater og bogfør de gentagelseskladder, som vedrører salg.
 • Afstem aldersfordelte tilgodehavender, med finansposterne.
 • Udfør kørslen Slet fakturerede salgsordrer.

Køb og gæld

 • Bogfør alle købsordrer, fakturaer, kreditnotaer og returvareordrer.
 • Bogfør alle udbetalingskladder.
 • Opdater og bogfør de gentagelseskladder, som vedrører Køb.
 • Udfør rapporten Aldersfordelt gæld, og afstem gæld med finansposterne.
 • Udfør kørslen Slet fakturerede købsordrer.

Anlægsaktiver

 • Bogfør alle vedligeholdelsesomkostninger via anlægskladderne eller fakturaerne
 • Bogfør reguleringer.
 • Bogfør opskrivning.
 • Bogfør nedskrivning.
 • Opdater og bogfør anlægsgentagelseskladden.

Koncernintern

 • Behandle koncerninterne transaktioner

Beregn og behandl moms

 • Udfyld momsangivelser.

Se også

Afslutning af år og perioder
Afslutningregnskab
Arbejde med Business Central