Tilføje eller redigere Power BI-visualiseringer på dit dashboard

Gælder for Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, version 9.x

Opret avancerede, interaktive rapporter og visualiseringer i realtid i Dynamics 365 for Customer Engagement med Power BI-dashboards og -felter, som du føjer til dine personlige dashboards.

Bemærk

Hvis du vil tilføje Power BI-visualiseringer til personlige Dynamics 365 for Customer Engagement-dashboards, skal du:

 • Aktivér Power BI-visualiseringer for din organisation i Indstillinger > Administration > Systemindstillinger > fanen Rapportering > Tillad indlejring af Power BI-visualisering.
 • Have en Power BI-konto og har adgang til mindst ét Power BI-dashboard. Flere oplysninger: Introduktion til rapportering og analyser med Dynamics 365 for Customer Engagement-apps
 • Undgå at føje Power BI-visualiseringer til systemdashboards. Det understøttes ikke. T

Oprette et personligt Power BI-dashboard

Når du vil føje et Power BI-dashboard til Dynamics 365 for Customer Engagement, skal du følge disse trin. Hvis du opretter forbindelse til servicen Power BI, du har brug for en konto og skal have valgt din Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst som en datakilde. Du kan finde flere oplysninger om registrering og forbindelse til datakilder under Microsoft Power BI.

 1. Gå til Dashboards i Salg, Service eller Marketing.

 2. Vælg Ny, og vælg derefter Power BI-dashboard.
  Du bliver måske bedt om at logge på Power BI.

 3. I dialogboksen Tilføj Power BI-dashboard skal du markere arbejdsområdet og derefter vælge det Power BI-dashboard, du vil integrere i dit dashboard i Dynamics 365 for Customer Engagement. Vælg Aktivér til mobil, hvis du vil gøre dashboardet tilgængeligt for Dynamics 365 for tablets og Dynamics 365 for phones.

  Tilføje et Power BI-felt til dit personlige dashboard

 4. Vælg Gem for at gemme dit dashboard.

Integrer Power BI-felter på dit personlige dashboard

Følg disse trin for at føje et eller flere Power BI-felter til dit personlige dashboard. Hvis du opretter forbindelse til servicen Power BI, du har brug for en konto og skal have valgt din Dynamics 365 for Customer Engagement-forekomst som en datakilde. Du kan finde flere oplysninger om registrering og forbindelse til datakilder under Microsoft Power BI.

 1. Gå til Dashboards i Salg, Service eller Marketing.

 2. Vælg et eksisterende personligt dashboard, eller vælg Ny for at oprette et nyt.

 3. Vælg et område på dashboardet, hvor feltet skal vises, i dashboardet, og vælg derefter Power BI-felt på værktøjslinjen.

 4. I dialogboksen Tilføj Power BI-dashboard skal du markere arbejdsområdet og derefter vælge det Power BI-felt, du vil have vist på dit dashboard. Vælg Aktivér til mobil, hvis du vil gøre feltet tilgængeligt for Dynamics 365 for tablets og Dynamics 365 for phones.

  Vælg et andet område på dashboardet, og gentag dette trin for at tilføje et andet Power BI-felt eller en anden komponent, f.eks. et diagram eller en liste til dashboardet.

 5. Vælg Gem for at gemme dit dashboard.

Hvad du kan foretage dig med Power BI Embedded-felter på personlige dashboards til Dynamics 365 for Customer Engagement

Hvis du vil have vist de funktioner, der er tilgængelige med en Power BI-visualisering, skal du føre musen over det øverste højre hjørne af visualiseringen for at afsløre følgende funktioner.

Integrer Power BI-feltfunktioner

 1. Klik på knappen Opdater Knappen Opdater for at opdatere feltets underliggende rapportdata.

 2. Klik på knappen Åbn i Power BI Knappen Åbn i Power BI for at åbne det Power BI-dashboard, der indeholder visualiseringen, på en ny browserfane.

 3. Klik på knappen Forstør Feltet Forstør for at udvide visualiseringen og øge visningsområdet for visualiseringen, som feltet Salgspipeline, der er vist her.

  Forstørret integreret Power BI-felt

Dele et personligt dashboard, der indeholder Power BI-visualiseringer

Hvis du vil dele dit personlige dashboard, der indeholder Power BI-visualiseringer, skal du konfigurere deling i både Customer Engagement og Power BI, og brugeren eller gruppen skal have de samme legitimationsoplysninger og det relevante adgangsniveau i begge tjenester. Hvis du vil dele dit personlige dashboard i Customer Engagement, skal du gå til Salg > Dashboards. Vælg det ønskede personlige dashboard på listen over dashboards, og klik derefter DEL DASHBOARD. Du kan finde flere oplysninger om deling af et dashboard i Power BI under Power BI: Dele et dashboard med kolleger og andre.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at aktivere indlejringen af Power BI-felter og -dashboards, når en bruger indlejrer et Power BI-felt eller -dashboard, bruges den pågældende brugers Azure Active Directory-godkendelsestoken til Dynamics 365 for Customer Engagement til godkendelse på Power BI-tjenesten med en implicit tilladelse, der giver slutbrugeren en problemfri "enkeltlogon-oplevelse".

En administrator kan til enhver tid deaktivere indlejringen af Power BI-felter og -dashboards for at standse brugen af Dynamics 365 for Customer Engagement-godkendelsestokenet til godkendelse på Power BI-tjenesten. Gengivelsen af alle eksisterende felter eller dashboards standser for slutbrugeren.

Den Azure-komponent eller -tjeneste, der bruges til indlejringen af Power BI-felter er angivet i følgende afsnit.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om andre Azure-servicetilbud i Microsoft Azure Sikkerhedscenter.

Azure Active Directory

Denne tjeneste leverer det godkendelsestoken, der udveksles med Power BI-tjenesten til API- og UI-godkendelse.

Se også

Bruge Power BI med Dynamics 365 for Customer Engagement-apps
Oprettelse eller redigering af et diagram
Angive egenskaber for en diagram eller liste i et dashboard