Oprette eller redigere en rapport ved hjælp af guiden Rapport

Gælder for Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, version 9.x

Alle rapporter, der oprettes ved hjælp af guiden Rapport, er Fetch-baserede rapporter. Bemærk, at alle rapporter, der er genereret med guiden Rapport, udskrives liggende.

 1. Gå til Rapporter.

 2. Vælg Ny for at tilføje en ny rapport.

 3. I dialogboksen Rapport: ny rapport på listen Rapporttype skal du vælge Rapport oprettet med guiden Rapport og derefter vælge Guiden Rapport.

  Du kan kun bruge guiden Rapport til at redigere rapporter, der er oprettet med guiden.

 4. Vælg udgangspunktet for rapporten.

  1. Vælg Start en ny rapport for at oprette en ny rapport.

   - Eller -

   Hvis du vil starte med en kopi af eller redigere en eksisterende rapport, skal du vælge Start fra en eksisterende rapport og markere afkrydsningsfeltet Overskriv den eksisterende rapport.

  2. Vælg Næste.

 5. Angiv navnet på rapporten, og angiv, hvilke posttyper der skal bruges i rapporten.

  Dette trin identificerer, hvor dataene i rapporten kommer fra. Du kan inkludere data fra en eller to posttyper eller data fra tilknyttede poster.

  1. Angiv data i felterne:

   • Navn på rapport. Denne værdi vises i rapportområdet.

   • Primær posttype. Data fra alle felter i denne posttype og relaterede posttyper er tilgængelige, når du definerer kriterier for, hvilke poster der skal inkluderes.

   • Relateret posttype Hvis du skal have vist data fra en relateret posttype, skal du vælge en ekstra posttype her.

   Forsigtigt

   Undgå at vælge data fra en relateret posttype, der ikke er påkrævet, da det derved tager længere tid at indlæse rapporten.

  2. Vælg Næste.

 6. Definer et filter for at fastlægge, hvilke poster der skal inkluderes i rapporten.

  Organiser og opret et layout for rapportdata

Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du udformer rapporten, i Organiser og opret et layout for rapportdata.

 1. Vælg rapportens standardformat.

  • Kun tabel. Der indsættes en tabel grupperet og sorteret, som du har angivet det.

  • Diagram og tabel. Der vises både et diagram og en tabel.

   • Vis tabel under diagram på samme side. Der sker ingenting, hvis du markerer diagrammet.

   • Vis diagram. Du kan få vist dataene for et diagramområde ved at markere diagramområdet. Hvis du markerer et område i diagrammet, vises en tabel med detaljer om den pågældende sektion i diagrammet.

 2. Vælg Næste.

Medtage et diagram i rapporten

Hvis rapporten indeholder et diagram, skal du angive diagramtypen og vælge, hvordan dataene skal vises i diagrammet.

 1. Vælg diagramtypen, og vælg derefter Næste.

  The **Chart preview** area shows how the data will be displayed. 
  
  • I forbindelse med lodrette og vandrette søjlediagrammer og kurvediagrammer skal du angive, hvilke data der skal vises på hver akse:

   • Vælg det felt, der skal bruges på x-aksen, i sektionen Formater kolonneakse (x), og vælg den etiket, der skal vises for feltet i diagrammet.

   • Du kan vælge to felter i sektionen Formater værdiakse (y). Du kan angive den etiket, der skal vises i diagrammet for hvert felt.

   • Angiv, om der skal vises dataetiketter og en forklaring, i sektionen Formater etiketter og forklaringer.

  • I forbindelse med cirkeldiagrammer skal du angive udsnittene og værdierne for diagrammet.

   • I forbindelse med udsnit skal du vælge én af grupperingerne i rapporten.

   • I forbindelse med værdier skal du vælge en numerisk kolonne med en opsummeringstype.

 2. Vælg Næste.

Udføre, teste og finjustere rapporten

Når du er færdig med at definere rapporten, skal du vende tilbage til formularen Rapport og evt. opdatere navnet på og beskrivelsen af rapporten og bestemme, hvor rapporten skal vises.

 1. Gennemse oversigten over rapporten, vælg Næste, og vælg derefter Udfør.

 2. Test rapporten. Vælg Kør rapport i gruppen Handlinger under fanen Rapporter. Hvis rapporten skal ændres, skal du redigere rapporten.

 3. Gør rapporten tilgængelig for andre brugere. Flere oplysninger: Bestemme, hvem der kan bruge en rapport

Redigere en rapport

Hvis du vil redigere en eksisterende guiden Rapport-rapport, skal du først markere rapporten. Vælg derefter Rediger i gruppen Poster. Vælg til sidst Guiden Rapport.

Hvis du skal ændre data under fanen Generelt eller Administration for en ny rapport, skal du vente, indtil rapporten er gemt, inden du foretager ændringerne. Ændringer, der foretages under disse faner, før rapporten er gemt, ignoreres.

Se også

Introduktion til at skrive rapporter