Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification

Her er nogle grundlæggende retningslinjer for spilmodeller, nøgletal, præmier, priser, teams, spillerplaceringer m.m. Sæt dig ind i disse begreber, så du kan oprette spil, der fungerer bedst for din forretning.

Spilmodeller og sportstemaer

Dynamics 365 – Gamification tilbyder tre spilmodeller: fantasiteams, faste teams og ingen teams. Platformen giver dig også mulighed for at oprette et diasshow for førertavlen, som du kan vise på en skærm i kontoret. Gennemse Terminologi i Gamification for at se beskrivelser af spilmodeller.

Flere oplysninger: Opret og kør spil i Gamification

Spillerplaceringer

De fleste teams har deres topscorere, og dine spillere ved sandsynligvis, hvem de er. Når du konfigurerer et spil, anbefaler vi, at du konfigurerer det på en måde, som forhindrer, at andre kan udvælge alle topscorerne til sit eget team.

Med Spillerplaceringer kan du oprette grupper med spillere, som har ensartede præstationer, mål og erfaring. Tænk f.eks. på et baseball-sportstema. Du kan placere din topscorer på spillerplaceringen første base og derefter placere andre topscorere på anden base, right field, griber osv. Når spillerne udvælger deres teams, kan hver spiller vælge én spiller på ethvert givent tidspunkt fra hver tilgængelige spillerplacering.

Tip

Begynd at tænke over, hvordan du ville gruppere individer på dit team – efter kvoter, hvor længe de har været i virksomheden, hvor succesfulde de har været, deres erfaring eller færdigheder eller andre faktorer. Jo mere lige, du kan gøre vilkårene for at gøre spillet så fair som muligt, jo sjovere vil spillet være. Hvis du anvender faste teams, kan du også få spillere i andre faste teams til at konkurrere mod hinanden.

Kommissærer og spilbestyrere: Se Opret og kør spil i Gamification for at få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer et spil.

Nøgletal

Gamification kan anvende ethvert nøgletal, der spores som data i Dynamics 365 (online) for pointtildeling i et spil. Eksempel:

 • Antal opkald

 • Procentdel af salgskvote opnået

 • Løste kundeforespørgsler

 • Antal nye muligheder skabt ud fra en markedsføringskampagne

Ideelt set skal du spore 3-5 nøgletal pr. spil og sørge for, at hver spiller har et nøgletal at score imod for at opnå fair konkurrence. Du kan anvende Faktiske eller Mål.

Hvis dit spil f.eks. anvender Mål, har du muligvis "antal foretagne opkald" som nøgletal, og ugentlige mål angivet som 20, 40, 60, 80 og 100 opkald. Spillerne optjener 1 point for hver 20 opkald. En spiller, der foretager 72 opkald i en bestemt uge, tildeles point for 60 opkald. En spiller, der foretager 30 opkald, tildeles point for 20 opkald.

Hvis du anvender Faktiske og tildeler ét point pr. opkald, optjener spillerne points baseret på det eksakte antal foretagne opkald. Så 30 opkald giver dig 30 point. Vi anbefaler, at du anvender Faktiske i de første spil. Mål kan hen imod slutningen af spilperioden opmuntre spillerne til at gøre en ekstra indsats for at opnå det næste mål. Hvis du har et faldende nøgletal, hvor spillerne tilstræber et lavere tal, f.eks. antal aflysninger eller antal servicehændelser, bør du anvende Mål.

Tænk over, hvilke nøgletal du vil medtage, hvordan du vil vægte dem, og hvilke tærskelværdier du vil tilknytte til hvert nøgletal for at holde spillet afbalanceret. Vær opmærksom på følgende, når du vælger nøgletal:

 • Sørg for, at de nøgletal, du vælger, kan rapporteres. Hvis du f.eks. vil benytte "omsætning bestilt fra nye kunder" som nøgletal, skal du have en metode til at identificere en lukket mulighed som en ny eller eksisterende kunde i Dynamics 365 (online).

Du kan finde flere oplysninger om angivelse af nøgletal i Dynamics 365 (online) i Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online).

 • Vælg nøgletal, der normaliserer spillet, for at sikre lige muligheder for alle spillere. Hvis du f.eks. har en sælger med en betydeligt højere kvoter end andre sælgere, bør du tænke dig om en ekstra gang, før du bruger "omsætning bestilt" som nøgletal, da sælgere med højere kvoter sandsynligvis lukker betydeligt flere handler. Overvej i stedet at bruge "procentdel af leveret kvote" som nøgletal. Du kan også bruge spillerplaceringer og handicap til at normalisere spillet. Flere oplysninger: Spillerplaceringer

 • Angiv den maksimale tærskelværdi for mål, eller maksimum for faktiske til værdier over gennemsnittet. Men ikke til ekstraordinære niveauer. Lad os f.eks. sige, at den gennemsnitlige handelsstørrelse i din virksomhed er på USD 25.000, og du angiver tærskelværdier for "omsætning bestilt" på USD 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 og 200.000. Det betyder, at hvis en person lukker en handel til USD 200.000, optjener vedkommende 8 gange så mange point som en, der lukker en handel til USD 25.000. Den spiller kommer sandsynligvis til at føre an i konkurrencen og gøre det vanskeligt for det andre at konkurrere. I stedet kan du sætte tærskelværdierne ved USD 10.000, 25.000, 35.000, 50.000 og 75.000. I dette tilfælde vil personen, der lukker handelen til USD 200.000 opnå den øverst tærskelværdi på USD 75.000 for den pågældende uge og optjene 3 gange så mange point som en med en handel til USD 25.000. Det er stadig en fremragende uge for den pågældende person, men du har ikke tilladt, at vedkommende får så stort et forspring, at ingen kan indhente ham.

Flere oplysninger: Opret og kør spil i Gamification

Præmier og priser

Hvad ville en konkurrence være uden priser? De typer priser og præmier, du medtager i dit spil, vil bestemme, hvilke aktiviteter dine spillere fokuserer på. Tildel kontanter, håndgribelige priser eller priser, der ikke består af penge, f.eks. en frokost med den administrerende direktør eller en ekstra fridag, til hver af de præmier, du vælger.

Her de typer præmier, du kan anvende til spillet:

 • Antal point i alt: Spillere, som optjener flest point i alt i løbet af spillet på tværs af alle nøgletal.

 • Teamleder: Spillere, som leder teams, der optjener flest point i alt i løbet af spillet på tværs af alle nøgletal.

 • Nøgletal: Spillere, som optjener flest point for et enkelt nøgletal i løbet af et spil.

 • Placering: Spillere, som optjener flest point på en bestemt placering i løbet af et spil.

Hvis du anvender faste teams, kan du bruge teampræmier og MVP-præmier til team i stedet for teamlederpræmier. Hvis dit spil ikke anvender teams, kan du ikke anvende teampræmier. Hav én vinder for hver præmie eller tildel præmier til op til ti pladser.

Tip

Bestem det tilgængelige budget til præmier i dit spil. Fordel dette på tværs af præmierne i spillet, baseret på hvordan du vil motivere og spillerne og give dem incitamenter. Andre ting at overveje i forbindelse med præmier:

 • Det er en god ide at medtage et antal præmier med flere veje til at vinde. På den måde kan en person, som kommer væsentligt bagud på et område, have andre ting at fokusere på. Hvis en spiller f.eks. indser, at vedkommende ikke længere kan vinde præmien for højeste antal point, men er i top 5 for et bestemt salgsnøgletal, så vil personen skifte fokus og forblive motiveret.
 • Hvis dine nøgletal spænder over hele teamet, er præmien for højeste pointtal yderst relevant. Hvis du har organiseret spillerne i placeringer (baseret på kvote, rolle osv.) er det imidlertid bedre at anvende præmier for placeringer. Dette skaber lige vilkår og sikrer, at hver spiller har en lige stor chance for at vinde.
 • Det er vigtigt at tilknytte priser til teamledere, ellers har spillerne intet incitament til at udvælge eller udskifte spillere, og elementet med "pres fra ligemænd" i spillet reduceres eller går tabt.
 • Baseret på størrelsen af dit team, kan du overveje priser for flere pladser (1. - 10. plads).
 • Hvis du anvender præmier for placeringer, skal du huske på, at du skal uddele en præmie for hver placering, der anvendes. Hvis du f.eks. har første base, anden base, tredje base, pitcher og catcher, så har du 5 vindere.

Præmier og priser tildeles, når du afslutter et fuldført spil.

Du kan også definere ugentlige præmier: Opret ugentlige præmier for at holde spillere og fans engagerede

Se også

Hold dine medarbejdere engagerede og produktive ved hjælp af Gamification
Opret og kør spil i Gamification
Installer og konfigurer Gamification-løsningen i Dynamics 365 (online)