Installer og konfigurer Gamification-løsningen i Dynamics 365 (online)

Funktionerne i Dynamics 365 – Gamification er en løsning til Microsoft Dynamics 365 (online), som Microsoft AppSource er vært for, og som du skal installere, før du kan begynde at bruge funktionerne til at administrere dine Gamification-spil, -nøgletal og -spillere.

Forudsætninger

Installer Dynamics 365 - Gamification

Gamification-funktioner i Dynamics 365 er en løsning til Microsoft Dynamics 365 (online), som du installerer fra Microsoft AppSource.

Begrænsninger

Det anbefales skal overholde følgende grænser, når du arbejder med Gamification for at undgå problemer med synkronisering og ydeevne:

 • Op til 15 samtidige spil.
 • Op til 500 brugere pr. spil.
 • Op til 10 faste teams pr. spil.
 • Op til 4000 brugere på tværs af alle forbundne organisationer.

Bemærk

Hvis du vil undgå problemer med timeout, når du synkroniserer dataene for mere end 2000 brugere, skal du ændre antallet brugere, der sendes pr. side, i Gamification indstillingerne.
Vælg Avanceret søgning i Dynamics 365. Søg efter Gamification-indstillinger, og vælg Resultater. Åbn Gamification-indstillinger, og sænk værdien for Brugere sendt pr. side.

Installer løsningen fra AppSource

 1. I AppSource skal du vælge Dynamics 365 – Gamification.

 2. Log på din Microsoft Dynamics 365 (online)-systemadministratorkonto, hvis du ikke allerede er logget på.

 3. Klik på Hent for at starte installationen af løsningen.
  Hvis du har flere Dynamics 365 (online)-organisationer, skal du vælge den organisation, du vil installere denne løsning for.

 4. Gennemgå og acceptér ansvarsfraskrivelsen og vilkårene for at tilføje Gamification til Microsoft Dynamics 365 (online).

  Det kan tage nogle minutter at installere løsningen i Microsoft Dynamics 365 (online).

Sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Dynamics 365 (online)

Når du installerer Gamification, oprettes sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Dynamics 365 (online). Systemadministratorer kan tildele denne sikkerhedsrolle til Dynamics 365 (online)-brugere, som administratorerne ønsker skal kunne oprette nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online).

Flere oplysninger: Tilgængelige sikkerhedsroller i Gamification
Flere oplysninger om sikkerhedsroller og rettigheder: TechNet: Sikkerhedsroller og rettigheder
Flere oplysninger om nøgletal i Microsoft Dynamics 365 (online): Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online).

Aktivér Gamification i Dynamics 365 (online)

Før du kan synkronisere Dynamics 365 – Gamification med Microsoft Dynamics 365 (online), skal en bruger med rollen som global administrator i Office 365 og sikkerhedsrollen som systemadministrator i Microsoft Dynamics 365 (online) fuldføre konfigurationsprocessen for at få sikkerhedsnøglen.

Tip

Fra og med Gamification-løsningsopdatering 17.10 kan du forbinde flere organisationer (forretningsenheder) i samme Office 365-lejer med en delt Gamification-webportal. Gentag installationen og aktiveringen for hver organisation, du vil forbinde med din delte Gamification-portal. Brugere med sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Organisation A kan oprette spil for Organisation A i Gamification. Hvis de er almindelige brugere i Organisation B, de kan deltage som spillere eller fans i spil i Organisation B. Lær, hvordan du konfigurerer og kører spil.

Aktivér Gamification-portalen for din organisation

 1. I Microsoft Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger > Løsninger og derefter dobbeltklikke på Gamification-løsningen.

 2. Klik på Start aktivering, og log derefter på med dine administratoroplysninger.

 3. Acceptér ansvarsfraskrivelsen, og angiv derefter et Navn og en Placering for din forekomst af Gamification-portalen.

 4. Klik på Registrer for at starte aktiveringen og få sikkerhedsnøglen.

 5. Kopiér Sikkerhedsnøglen, og sæt den derefter ind i inputfeltet.

 6. Klik på Tillad for at fuldføre forbindelsen mellem Microsoft Dynamics 365 (online) og Dynamics 365 – Gamification.

  Du modtager en mail med yderligere oplysninger, og derefter har du adgang til din organisations Gamification-forekomst.

  Desuden opretter systemet et sæt standardnøgletal i Microsoft Dynamics 365 (online), så du hurtigt kan komme i gang med det første spil i Gamification. Flere oplysninger: Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online)

  Gå til Gamification-logon for at logge på som den første kommissær.

Opdater Gamification-løsningen

En systemadministrator kan opdatere løsningen.

Hvis en opdatering er tilgængelig, vises der er meddelelse på siden Gamification-indstillinger.

 1. Log på https://portal.office.com med dine legitimationsoplysninger for organisationens administrator eller Microsoft Dynamics 365-systemadministratoren.

 2. Klik på Administration > Dynamics 365.

 3. Klik på fanen Forekomster, og vælg derefter den forekomst, som løsningen er tilsluttet.

 4. Klik på Løsninger.

 5. Vælg den løsning, du vil opdatere, og klik derefter på Opgrader.

 6. I Microsoft Dynamics 365 skal du gå til Gamification > Gamification-indstillinger og derefter klikke på Konfigurer app for at opdatere alle afhængigheder til den nyeste version.

  Vigtigt

  Dette trin kræver, at alle synkroniseringsprocesser holdes kørende.

  Systemet vil anvende alle nødvendige ændringer og validere opdateringen for at sikre, at dataene forsat flyder problemfrit.

Bemærk

Du skal gentage de forudgående trin, hver gang du opdaterer løsningen.

Vis aktive spil i Dynamics 365

Du få vist oplysninger om de aktive spil i Dynamics 365.

Vis aktive spil

 1. I Microsoft Dynamics 365 (online) skal du gå til Gamification > Spil.

 2. Klik på navnet på det spil, du vil have vist oplysninger om, på spillisten.

 3. I sektionen Oplysninger om spil kan du finde grundlæggende oplysninger om spillet som f.eks. navnet på spillet og dets start- og slutdato.

  I sektionen Konfigurer nøgletal kan du se nøgletallene og deres konfigurationsstatus i det valgte spil. Flere oplysninger om nøgletal i Microsoft Dynamics 365 (online): Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online).

Afinstaller Gamification-løsningen

Du skal fjerne GamificationUpdate, før du fjerner Gamification. Flere oplysninger om at fjerne en foretrukken løsning: [Slet en foretrukken løsning](https://technet.microsoft.com/library/dn878909.aspx#Delete a preferred solution)

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at installere og aktivere Dynamics 365 – Gamification-løsningen kan brugerens firma-id'er (f.eks. fornavn, efternavn og mailadresse) gemmes i Azure, så Gamification-tjenesten kan bruges til godkendelse, idet Azure fungerer som vært. Dette gælder for alle brugere, der er aktiveret i Gamification-tjenesten af deres administrator. Gamification-løsningen sender nøgletal (KPI'er), der er konfigureret af en administrator, til Azure-tjenesten, og disse data gemmes i det strukturerede Azure-lager foruden BLOB-lageret. Hver enkelt brugers avatar, brugerdefinerede præmier og virksomhedslogo gemmes i Azure, men oplysningerne returneres ikke til Dynamics 365.

Bemærk, at administratorer og autoriserede brugere kan udnytte Dynamics 365-data som f.eks. telefonopkald, salgsmuligheder og bogført omsætning til at konfigurere nøgletal til brug i spil. Gamification-tjenesten initierer ingen opkald til Dynamics 365 og reagerer kun på data som f.eks. spil, hvor nøgletallene bliver anvendt, som sendes tilbage til Dynamics 365.

En administrator kan også aktivere tv-strømme for Gamification, som skal gøres offentligt tilgængelige. Spilledere, som konfigurerer tv-strømme for Gamification og gør streamingen offentligt tilgængelig, giver tilladelse til, at tv-streamingen kan ses på internettet af alle, som har modtaget linket dertil.

En administrator kan efterfølgende fjerne Gamification-funktionen ved at fjerne løsningen fra Dynamics 365-organisationen.

Azure-komponenter og -tjenester, der indgår i Gamification, er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Bemærk! Du kan finde oplysninger om andre Azure-servicetilbud i Microsoft Azure Sikkerhedscenter.

Cloud Services

Designerservice (webrolle)

Dette giver flere webtjenester til kommunikation mellem en Dynamics 365-organisation og Gamification Azure-komponenter med flere lejere. For eksempel Gamification-detaljer, der er gemt i Azure SQL Storage. Spilberegninger bruger Azure Service Bus-køen og bliver returneret for at blive tildelt point og vist i tjenesten. Billeder, der overføres af kunder og brugere, gemmes i Azure Blob Storage. Alle anmodninger godkendes i forhold til Azure Active Directory.

Azure Key Vault

Alle tjenester gemmer konfigurationsdata i Azure Key Vault.

Azure SQL Database

Gamification bruger SQL Azure til at gemme:

 • Nøgletalsdata (KPI)

 • Spilberegninger

 • Organisationsdata (lejer)

Azure Blob Storage

Avatarer, virksomhedslogoer og andre billeder, der er overført af kunder, gemmes i Azure Blob Storage.

Azure Content Delivery Network (CDN)

Gamification bruger Azure Content Delivery Network til at levere statisk indhold til kørslen, f.eks. billeder (herunder overførte billeder såsom kundelogoer), JavaScript, og CSS.

Azure Active Directory

Gamification bruger Azure Active Directory til at godkende brugere og bestemme, hvem der er berettiget til at bruge platformen.

Se også

Oversigt til kommissærer og spilbestyrere i Gamification
Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online)
Importér spillere og fans fra Dynamics 365 (online), og administrer deres sikkerhedsroller
Opret og kør spil i Gamification
Oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og licensvilkår for Gamification