Opret og kør spil i Gamification

Kommissærer og spilbestyrere opretter og kører spil i Dynamics 365 – Gamification for at inddrage nøgletal for Microsoft Dynamics 365 (online) i spillet og motivere medarbejderne til at opnå de bedst mulige resultater. Opret spil, når du vil, og planlæg dem til at starte på et hvilket som helst tidspunkt.

Før du begynder at konfigurere et spil i Gamification, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Konfigurer et spil

Ved at konfigurere et spil i Gamification, skaber kommissæren eller spilbestyreren grundlaget for den kommende konkurrence.

Grundlæggende spilindstillinger

Det første trin i konfigurationen af det spil, du vil oprette, er at angive grundlæggende oplysninger om spillet. I Gamification skal du gå til Spil > Spilopsætning for at oprette et nyt spil eller til Spil > Spil for at redigere eksisterende spil.

Opret et nyt spil

 1. Vælg den forretningsenhed, du vil oprette et spil for. Forretningsenheden repræsenterer en Dynamics 365 (online)-organisation. Flere oplysninger: Installer og konfigurer Gamification-løsningen i Dynamics 365 (online)

 2. Angiv et Navn til spillet.

 3. Vælg en Spilmodel.
  Flere oplysninger: Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification
  Flere oplysninger om konfiguration af et Stream tv: Administrer Stream tv-spil i Gamification.

 4. Vælg det Sportstema, du vil bruge til spillet.

 5. Du kan angive, hvor ofte spillerne kan ændre deres team, ved at indstille Udvælgelseshyppighed. Det ideelle er at angive en ugentlig udvælgelseshyppighed, så spillerne får mulighed for at udskifte medlemmerne i deres teams, hvis de bliver fjernet fra spillet, eller de holder fri.

 6. Angiv Startdato og Slutdato for spillet. Spil afholdes efter en ugeplan fra mandag til søndag. Indstil start- og slutdatoerne efter ugeplanen for at undgå spilperioder på under en uge.

  Tip

  Hvis spillerne rigtig skal kunne leve sig ind i spillet, anbefaler vi, at du angiver spillets varighed til mellem to og seks måneder. Spil, der varer kortere tid, er sværere for deltagerne at fordybe sig i, mens spil af længere varighed har vist sig at være vanskelige at holde styr på.

 7. Klik på 1 i overskriften til spillets opsætning for at fortsætte til næste trin.

Nøgletalstyper og brugerroller

Nøgletal er grundpillen i spillene. De er målepunkter, der er baseret på Dynamics 365 (online)-data, som automatisk synkroniseres med Gamification, og de udgør grundlaget for de point, spillerne tildeles. Der skal angives nøgletal for ugentlige mål.

Tip

 • Brug beskrivende navne til nøgletal, som gør det nemmere for spillerne at forstå, hvordan de optjener point.
 • Det ideelle antal nøgletal pr. spil er mellem 3 og 5. Hvis du har for mange nøgletal, medfører det, at spillerne fokuserer på nogle få målepunkter og glemme andre. Men du skal samtidig have nøgletal nok til, at spillere på alle niveauer føler, at de kan være med og gøre det godt. Det er en god ide at medtage både resultatbaserede og adfærdsbaserede nøgletal. Resultatbaserede nøgletal er f.eks. omsætningsbeløb, procentdel af kvote og lukkede salg. Adfærdsbaserede målepunkter omfatter f.eks. antal opkald, antal indgåede aftaler og antal afholdte demonstrationer. Men du kan selvfølgelig definere så mange nøgletal, du vil, for dit spil.
 • Brug lave tal til nøgletal. Du kan f.eks. tildele 1 point for hvert nyt kundeemne frem for 100 point for hvert fem kundeemner, så der ikke er for stor afstand mellem første- og andenpladsen. Nogle spillere kan få en oplevelse af, at de allerede har tabt, hvis de skal optjene et meget højt antal point for at opnå den næste placering.
 • Medtag minimum og maksimum for nøgletal for at undgå, at en enkelt medarbejders gennemførelser kommer til at dominere hele spilområdet. Minimum angiver det minimumantal, som et nøgletal skal opfylde, før en spiller får point. Maksimum angiver den øverste grænse for, at nøgletallet kan generere point til spillerne. Hvis du f.eks. angiver et minimum på 5 og et maksimum på 50 for et nøgletal, der registrerer telefonopkald, skal spillerne have foretaget mindst 5 telefonopkald for at få et point. Med det anvendte maksimum får spillerne de samme point for 80 opkald, som de får for 50 opkald. Minimum og maksimum nulstilles hver uge af spillet. Flere oplysninger om nøgletal: Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification.

Vælg et nøgletal

 1. På trin 2 i spilkonfigurationen kan du vælge Faktiske eller Mål for nøgletallene i dette spil. Flere oplysninger: Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification

 2. Vælg mellem de tilgængelige nøgletal på listen. Nøgletal oprettes i Dynamics 365 (online) af en bruger, der har fået tildelt sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Dynamics 365 (online). Disse brugere får også brugerrollen som spilbestyrer, når de logger på Gamification. Flere oplysninger: Konfigurer nøgletal til Gamification i Dynamics 365 (online)

 3. Du kan også angive et andet (spilspecifikt) navn til nøgletallet.

 4. Vælg en metode til måling af nøgletallet på listen. Du kan vælge Antal, Omsætning eller beløb, Procentdel eller Procentdel af kvote.

  Hvis du vælger Procentdel af kvote i et af dine nøgletal, tilføjes et nyt trin i spilkonfigurationsprocessen, hvor du bliver bedt om at definere kvoterne for hver spiller. Erfaringen har vist, at det er nemmere for spillerne at overskue, hvis du bruger Standard i stedet for Lineær.

 5. Definer, hvor mange point spillerne får, når de når et nøgletal.

  Du kan angive et ugentligt mål, som spilleren kan opnå, ved at oprette et "nå eller gå glip af nøgletal" og derefter ændre ordet hver til i trin 2 i spilkonfigurationsprocessen.

 6. Du kan også angive værdier i Minimum og Maksimum for nøgletallet.

 7. Gentag trinnene ovenfor for alle nøgletal, du har planlagt til spillet.

 8. Du kan også bruge Excel-pointtildeling til bestemte nøgletal. Flere oplysninger: Opdater spilpointtal ved hjælp af funktionerne til Excel-pointtildeling i Gamification

 9. Klik på 2 i overskriften til spillets opsætning for at fortsætte til næste trin.

Vigtigt

Når du fjerner et nøgletal fra et aktivt spil, skal en bruger med sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Dynamics 365 (online) klikke på Opdater data i Dynamics 365 (online) > Gamification > Gamification-indstillinger for at opdatere de data, der vises i Dynamics 365 (online).

Spilkvoter

Hvis du oprettede et nøgletal for Procentdel af kvote i trin 2 i spilkonfigurationsprocessen, skal du definere spilkvoterne for spillerne. Du kan også indstille kvoten for alle spillerne til den samme værdi for alle eller individuelle nøgletal.

Bemærk

Du kan have op til fire nøgletal pr. spil, der bruger en kvote.

Spillere og fans

Afhængigt af det valgte sportstema kan du nu tildele spillerne placeringer og derefter vælge fans, der kan deltage i spillet.

Hvis du vil tildele en spiller en placering, skal du klikke på placeringen og derefter markere afkrydsningsfeltet for de brugere, du vil tildele placeringen.

Tip

Sørg for at fordele spillerne ligeligt på placeringer for at forhindre, at nogen udvælger alle de bedste spillere til deres team.

Du tilføjer fans til et spil ved at vælge dem på listen i trin 3.

Klik på 4 for at fortsætte til næste trin.

Præmier og priser

I dette trin kan du definere forskellige præmier og priser for spillet som helhed. Flere oplysninger: Begreber, du skal lære, før du begynder at bruge Gamification

Ud over præmier for det samlede spil kan du oprette ugentlige præmier. Flere oplysninger: Opret ugentlige præmier for at holde spillere og fans engagerede

Fuldfør spilkonfigurationen ved at klikke på Start spil for de datoer, du har defineret. Du kan også gemme spillet og justere dine indstillinger, før du starter det.

Når du har aktiveret spillet, og inden startdatoen for spillet, kan du kun ændre nøgletal, spilpræmier og spillernes spilkvoter. Du kan ikke tilføje nye nøgletal for Procentdel af kvote. På spillets startdato og derefter kan du stadig ændre spilpræmierne og spillernes spilkvoter.

Bemærk

Du kan altid tilføje eller fjerne spillere eller fans, når du har aktiveret et spil, ved at vælge knappen Tilføj eller fjern spillere eller fans på siden Spil. Siden vises, når spillet er aktiveret. Hvis en spiller ikke længere arbejder i organisationen, skal du deaktivere ham eller hende på siden Spillere. Hvis du afholder et spil med fantasiteams, skal du først deaktivere en spiller i Gamification for at indefryse denne spillers point, så teamet ikke mister point for den aktuelle spilperiode og tidligere perioder.

Glem ikke at fuldføre spillet, når slutdatoen er nået. Det er vigtigt, hvis du vil være sikker på, at spillerne får tildelt deres præmier.

Afhold spillet, og hold pointtal opdaterede

Under et aktivt spil skal du sørge for, at spillerne og deres fans fortsat er engagerede. Hvis du opdaterer bestemte nøgletal manuelt, skal du bruge funktionen Excel-pointtildeling. Flere oplysninger: Opdater spilpointtal ved hjælp af funktionerne til Excel-pointtildeling i Gamification

Vigtigt

Når du redigerer et aktivt spil og fjerner et nøgletal eller ændrer aktive spillere, skal en bruger med sikkerhedsrollen Spilbestyrer i Dynamics 365 (online) klikke på Opdater data for at opdatere de data, der vises i Dynamics 365 (online).

Tip

Fuldfør et spil

Efter spillets slutdato skal en spilbestyrer eller kommissær fuldføre pointtildelingen for den seneste spilperiode. Hvis du har integreret Dynamics 365 – Gamification med Dynamics 365 (online), skal spilbestyreren eller kommissæren også kontrollere, at alle data er korrekte, så nøgletallene afspejler de rette værdier, og spilerne bliver tildelt de rette slutpoint og præmier. Fuldfør et spil manuelt, eller lad spillet blive fuldført automatisk, 31 dage efter spillets slutdato.

Manuel fuldførelse af et spil

 1. Gå til Spil i Gamification.

 2. På listen Aktive spil skal du klikke på knappen Afslut spil for det spil, du vil fuldføre.

Se også

Oversigt til kommissærer og spilbestyrere i Gamification
Installer og konfigurer Gamification-løsningen i Dynamics 365 (online)
Importér spillere og fans fra Dynamics 365 (online), og administrer deres sikkerhedsroller