Tilføj en betinget trintype

Et trin i en webformular kan være af betingelsestypen, som angiver, at trinnet skal evaluere et udtryk. Hvis udtrykket evalueres til true, vises det næste trin. Hvis udtrykket evalueres til false, og "Næste trin, hvis betingelse ikke opfyldes" er angivet, vises dette trin. Det aktuelle objekt er det mål, der bruges til at evaluere udtrykket mod. Postkilde indstilles som standard til postkilden for det foregående trin.

Attributter

Navn Beskrivelse
Betingelse Det betingede udtryk, der skal evalueres
Næste trin, hvis betingelsen ikke opfyldes Den betingede trintype har i modsætning til alle andre to opslag i Næste trin. Næste trin-standardopslaget bliver overholdt, hvis betingelsen evalueres til true. Denne egenskab angiver det næste trin, hvis betingelsen evalueres til false.

Der er følgende tilgængelige operander:

Operand(er) Skriv
=, == Er lig med
!= Ikke lig med
> Større end
< Mindre end
>= Større end eller lig med
<= Mindre end eller lig med
& Og
| Eller
! Ikke
=*, ==*, -= Ligner
!=* Ikke ligesom

Format

Formatet for udtrykket er som følger:

[objektattributs logiske navn] [operand] [værdi]

Eksempel:

new_categorycode = 750101

En betingelse kan have flere udtryk. Du kan bruge parenteser til at gruppere indlejrede udtryk, for eksempel:

new_categorycode = 750101 & gendercode = 2

  • new_categorycode = 750101 & (gendercode = 2 | gendercode = 3)

  • new_name = Jane Doe

  • new_twooptionfield = true

  • new_twooptionfield = false

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen
Webformulartrin for portaler
Indlæse trintype for formular/fane
Omdirigere trintype
Tilføje brugerdefineret JavaScript