Tilføje en omdirigeringstrintype

Omdiriger trintype muliggør en omdirigering af brugerens browsersession til en anden side i portalen eller til en ekstern URL-adresse. På denne måde kan et forløb dirigeres uden problemer.

Navn Beskrivelse
Ekstern URL-adresse Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Angiv en URL-adresse til en ekstern webressource.
eller webside Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Vælg en webside fra det aktuelle websted.
Tilføj eksisterende forespørgselsstreng Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Når afkrydsningsfeltet er markeret, tilføjes de eksisterende strengparametre til mål-URL-adressen før omdirigering.
Føj post-id til forespørgselsstreng Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Når afkrydsningsfeltet er markeret, føjes id'et for den post, der er oprettet, til forespørgselsstrengen i den URL-adresse, der omdirigeres til.
Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Navnet på id-parameteren i forespørgselsstrengen af den URL-adresse, der omdirigeres til.
Tilføj brugerdefineret forespørgselsstreng Når udført skal være indstillet til Omdiriger. En brugerdefineret streng, der kan føjes til den eksisterende forespørgselsstreng i omdirigerings-URL-adressen.
Føj attributværdi til forespørgselsstreng - parameternavn Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Et navn til den parameter, der svarer til attributværdien i det målobjekt, som bliver føjet til forespørgselsstrengen i omdirigerings-URL-adressen.
Føj attributværdi til forespørgselsstreng - logisk navn for attribut Når udført skal være indstillet til Omdiriger. Et logisk navn til en attribut i det målobjekt, der skal hente den værdi, som skal føjes til forespørgselsstrengen i omdirigerings-URL-adressen.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen
Webformulartrin for portaler
Indlæse trintype for formular/fane
Betinget trintype
Tilføje brugerdefineret JavaScript