Tilføje en webside, der gengiver en liste over poster

En objektliste er en databaseret konfiguration, som du bruger til at tilføje en webside, der gengiver en liste over poster, uden at en udvikler behøver at vise gitteret i portalen. Når du bruger objektlister, kan du vise Dynamics 365-poster på portaler.

Gitteret understøtter sortering og pagineres, hvis antallet af poster er større end sidestørrelsen, der er angivet. Hvis Webside for detaljevisning er angivet, indeholder hver post et link til siden, og id'et for posten vedhæftes i forespørgselsstrengen sammen med Navn på parameter for forespørgselsstreng-id. Objektlisten understøtter også flere visninger. Hvis der er angivet mere end én visning, gengives en rulleliste, hvor brugeren kan skifte mellem de forskellige visninger.

Dataene kan også filtreres efter den aktuelle portalbruger, den aktuelle portalbrugers overordnede firmakonto og det aktuelle portalwebsted. Hvis der findes en værdi for begge af filterbetingelserne Attribut for portalbruger og Attributten Firma, gengiver portalen en rulleliste, så brugeren kan få vist sine egne data ("Mine") eller dataene på sin overordnede firmakonto.

Føje en objektliste til din portal

Objektlisten indeholder relationer til websider og forskellige egenskaber til styring af initialiseringen af listen over poster i portalen. Relation til Webside giver mulighed for dynamisk at hente listedefinitionen for en given sidenode på webstedet. Få vist eksisterende objektvisninger eller oprette nye objektvisninger skal du gå til Portaler > Objektlister.

Bemærk

En objektliste skal være tilknyttet en webside på et bestemt websted, hvis listen skal kunne ses på webstedet.

De websider, der er knyttet til objektlisten, kan ses ved at vælge linket Websider, der er angivet i de Relateret-navigationslinks i menuen yderst til venstre. Når du opretter objektlisten, er første trin at vælge det objekt, du vil gengive en liste på portalen for. Derefter skal du vælge en eller flere visninger i Dynamics 365, som skal gengives.

Når du opretter eller redigerer en webside, kan du angive en objektliste i opslagsfeltet, der findes i formularen Webside. Sideskabelonen er typisk skabelonen Side, men kan være en af flere andre skabeloner, der er udviklet til indhold, fordi de overordnede skabeloner indeholder den logik, der er nødvendig for at finde ud af, om en objektliste skal gengives.

Attributter og relationer for objektliste

Navn Beskrivelse
Navn Det beskrivende navn på opslaget. Dette felt er obligatorisk.
Objektnavn Navnet på det objekt, som den gemte visningsforespørgsel indlæses fra. Dette felt er obligatorisk.
Visning De gemte visningsforespørgsler i målobjektet, som skal gengives. Dette felt er obligatorisk. Hvis der er angivet mere end én visning, indeholder websiden en rulleliste, hvor brugeren kan skifte mellem de forskellige visninger.
Sidestørrelse En heltalsværdi, der angiver antallet af poster pr. side. Dette felt er obligatorisk. Standard: 10
Webside for detaljevisning En valgfri webside, der kan oprettes tilknytning til for hver post. Navnet på id-forespørgselsstrengparameteren og post-id'et føjes til forespørgselsstrengen i URL-adressen for denne webside.
Etiket til knappen Detaljer Den tekst, der vises for knappen til visningen Detaljer, hvis Webside for detaljevisning er angivet. Standard: Vis detaljer
Bemærk! For hver sprogpakke, der installeres og aktiveres for Dynamics 365-organisationen, bliver et felt tilgængeligt til angivelse af meddelelsen på det sprog, der er tilknyttet.
Webside til Opret En valgfri webside, der er destination for knappen Opret.
Etiket til knappen Opret Den tekst, der vises for knappen Opret, hvis Webside til Opret er angivet. Standard: Opret
Bemærk! For hver sprogpakke, der installeres og aktiveres for Dynamics 365-organisationen, bliver et felt tilgængeligt til angivelse af meddelelsen på det sprog, der er tilknyttet.
Navn på parameter for forespørgselsstreng-id Et parameternavn, der er angivet i forespørgselsstrengen for URL-adressen til websiden for visningen Detaljer. Standard: id
Tekst til tom liste Den meddelelse, der vises, når der ikke er nogen poster.
Bemærk! For hver sprogpakke, der installeres og aktiveres for Dynamics 365-organisationen, bliver et felt tilgængeligt til angivelse af meddelelsen på det sprog, der er tilknyttet.
Attribut for portalbruger En valgfri opslagsattribut på det primære objekt, der repræsenterer portalbrugerposten, enten en kontaktperson eller en systembruger, som den aktuelle brugers id kan anvendes på for at filtrere de data, der gengives på listen.
Attributten Firma En valgfri opslagsattribut på det primære objekt, der repræsenterer en firmapost, som den aktuelle brugerkontakts værdi for overordnet firmakonto kan anvendes på for at filtrere de data, der gengives på listen.
Attributten Websted En valgfri opslagsattribut på det primære objekt, der repræsenterer det websted, som det aktuelle websteds id kan anvendes på for at filtrere de data, der gengives på listen.
Søgning er aktiveret En valgfri boolesk værdi, der angiver, om søgning skal aktiveres. Et tekstfelt gengives, så brugerne kan foretage en hurtig søgning efter poster. Brug jokertegnet stjerne (*) til at søge efter delvis tekst. Søgningen føjer Eller-betingelsesfiltre for de enkelte kolonner i visningen til visningens eksisterende foruddefinerede filterbetingelser for at forespørge om og returnere de poster, der oprettes.
Tekst til Søg-pladsholder En valgfri streng, der bruges som den etiket, der vises i tekstfeltet ved første indlæsning.
Værktøjstiptekst til Søg En valgfri streng, der bruges som det værktøjstip, der vises, når musen flyttes hen over tekstfeltet Søg.

Tilføje brugerdefineret JavaScript

Fanen Indstillinger i formularen indeholder et tekstområde, hvor du kan angive brugerdefineret JavaScript. Hvis din side indeholder jQuery-bibliotek, kan du bruge den her også. Scriptblokken tilføjes nederst på websiden lige foran sidens afsluttende formularmærke.

Eksempel på brugerdefineret JavaScript

Listen henter dataene asynkront, og derefter udløses hændelsen loaded, som dit brugerdefinerede JavaScript kan lytte efter, og det kan foretage sig noget med elementerne i gitteret. Følgende kode er et simpelt eksempel:

$(document).ready(function (){
$(".entitylist.entity-grid").on("loaded", function () {
$(this).children(".view-grid").find("tr").each(function (){
// do something with each row
$(this).css("background-color", "yellow");
});
});
}); 

Find et bestemt attributfelt, og hent dets værdi for evt. at ændre gengivelsen af værdien. Følgende kode henter de enkelte celler i tabellen, der indeholder værdien af accountnumber-attributten. Erstat accountnumber med en attribut, der er relevant for din enhed og visning.

$(document).ready(function (){
  $(".entitylist.entity-grid").on("loaded", function () {
   $(this).children(".view-grid").find("td[data-attribute='accountnumber']").each(function (i, e){
     var value = $(this).data("value");
     // now that you have the value you can do something to the value
   });
  });
});

Konfiguration af objektliste

Det er nemt at aktivere og konfigurere handlinger (oprette, redigere, slette og så videre) for poster på en objektliste. Det er også muligt at tilsidesætte standardetiketter, -størrelser og andre attributter, så objektlisten vises præcist, som du ønsker.

Disse indstillinger findes i sektionen Konfiguration i objektlisteformularen. Som standard vises kun Grundlæggende indstillinger. Vælg Avancerede indstillinger for at se flere indstillinger.

Konfigurere en objektliste

Attributter

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Vis handlinger Bruges til at tilføje handlingsknapper for handlinger, der gælder for objektsættet og vises over gitteret. De tilgængelige handlinger er:
 • Opret
 • Hent
Når du vælger en af disse indstillinger, vises et konfigurationsområde for denne handling.
Elementhandlinger Bruges til at tilføje handlingsknapper for handlinger, der gælder for en enkelt post og vises for hver række i gitteret, forudsat at den relevante rettighed er givet af Objekttilladelser. Normalt er følgende handlinger tilgængelige:
 • Detaljer
 • Rediger
 • Slet
 • Arbejdsproces
 • Aktivér
 • Deaktiver
Når du vælger en af disse indstillinger, vises et konfigurationsområde for denne handling. Se nedenfor for detaljer om hver handling. Derudover har visse objekter særlige handlinger, der er tilgængelige for dem pr. objekt:
 • Beregn værdien af salgsmulighed (salgsmulighed)
 • Annuller sagshandling (hændelse)
 • Luk (løs) sagshandling (hændelse)
 • Konverter tilbud til ordre (tilbud)
 • Konverter ordre til faktura (salgsordre)
 • Opret tilbud ud fra salgsmulighed (salgsmulighed)
 • Tab salgsmulighedshandling (salgsmulighed)
 • Vind salgsmulighedshandling (salgsmulighed)
 • Genåbn sagshandling (hændelse)
 • Sæt salgsmulighed i venteposition (salgsmulighed)
Tilsidesæt kolonneattributter Bruges til at tilsidesætte visningsindstillinger for de enkelte kolonner i gitteret.
 • Attribut: Logisk navn på den kolonne, du vil tilsidesætte
 • Vist navn: Ny kolonnetitel, som tilsidesætter standardtitlen
 • Bredde: Bredde (i procent eller pixel), som tilsidesætter standardbredden. Se også Breddetype for gitterkolonne
Hvis du vil tilsidesætte indstillingerne for en kolonne, skal du vælge + Kolonne og angive detaljerne.
Avancerede indstillinger
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den standard-HTML-meddelelse, der vises, når gitteret indlæses.
Fejlmeddelelse Tilsidesætter den standard HTML-meddelelse, der vises, når hvis der sker en fejl under indlæsningen af gitteret.
Adgang nægtet-meddelelse Tilsidesætter den standard-HTML-meddelelse, der vises, når en bruger ikke har de nødvendige objekttilladelse til at få vist objektlisten.
Tom meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når gitteret ikke indeholder nogen data.
Dialogen Detaljeformular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Detaljer.
Dialogen Rediger formular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Rediger.
Dialogen Opret formular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Opret.
Dialogen Slet Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Slet.
Fejldialog Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når der opstår en fejl under en handling.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes på det HTML-element, der indeholder hele gitterområdet, herunder gitter- og handlingsknapperne.
CSS-klasse for gitter Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på objektlistens HTML <tabel> element.
Breddetype for gitterkolonne Konfigurerer, om Bredde-værdier i Tilsidesæt kolonneattributter angives i Pixel eller Procent.

Generelle handlingsindstillinger

Generelt har objekthandlinger indstillinger, der kan konfigureres. Dette er giver under alle omstændigheder flere muligheder for tilpasning, og felterne er ikke påkrævet. Når handlingen blot tilføjes, kan den udføres på portalen, forudsat at den relevante rettighed er tildelt af Objekttilladelser.

Som hovedregel kan du konfigurere den tilsvarende dialogboks for hver handling, som kun vises, hvis du vælger Bekræftelse påkrævet.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Er bekræftelse påkrævet? Bestemmer, om brugeren bliver bedt om en bekræftelse, når handlingen vælges.
Avancerede indstillinger
Bekræftelse Tilsidesætter den HTML-bekræftelsesmeddelelse, der vises, når brugeren aktiverer handlingen.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.
CSS-klasse for knap Føjer en CSS-klasse til knappen.
Omdiriger til webside Visse handlinger (ikke alle) gør en omdirigering mulig, når handlingen er afsluttet. Du kan vælge en webside, der skal omdirigeres til, når handlingen er fuldført. Anbefales for handlingen Slet, valgfri i de fleste andre tilfælde.
Omdiriger URL-adresse Et alternativ til indstillingen Omdiriger til webside – giver mulighed for at omdirigere til en specifik URL-adresse.

Indstillinger (avancerede) for dialogboksen Generelt

Navn Beskrivelse
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær (Slet) i dialogboksen.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Slet. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Primær-knap (Slet).
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Luk-knap (Annuller).

Opret handlingsindstillinger

Aktivering af Handlingen Opret gengiver en knap over objektlisten. Når knappen vælges, åbnes en dialogboks med en objektformular, som brugeren kan bruge til at oprette en ny post, forudsat at rettigheden Opret er tildelt i Objekttilladelser.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular, der skal bruges til at oprette den nye post. Rullelisten omfatter alle objektformularer, der er konfigureret for objektlistens objekttype.
Bemærk! Hvis objektlistens objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for handlingen Opret, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i objektlisten.
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten, der vises på knappen Handlingen Opret over listen.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen Handlingen Opret.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Opret formular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når dialogboksen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Opret formular. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Indstillinger for handlingen Hent

Aktivering af Handlingen Hent gengiver en knap over objektlisten. Når brugeren vælger den, hentes data fra listen til en Excel-fil (.xlsx).

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Ingen
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter den HTML-etiket, der vises på knappen Handlingen Hent over objektlisten.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen Handlingen Hent.

Indstillinger for handlingen Detaljer

Aktivering af Handlingen Detaljer gør det muligt for brugeren at få vist en skrivebeskyttet objektformular for en markeret række på objektlisten.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular, der skal bruges til at få vist detaljer om det valgte objekt. Rullelisten omfatter alle objektformularer, der er konfigureret for objektlistens objekttype.
Bemærk! Hvis objektlistens objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for handlingen Detaljer, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i objektlisten.
Avancerede indstillinger
Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id Angiver navnet på forespørgselsstrengparameteren, der skal bruges til at vælge det objekt, der skal vises i den valgte objektformular. Dette skal svare til værdien i den pågældende objektformulars navn på forespørgselsstrengparameter for post-id. Standardværdien for dette felt, er både her og i objektformularkonfigurationen id.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Detaljeformular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når dialogboksen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Detaljer. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Indstillinger for handlingen Rediger

Aktivering af Handlingen Rediger giver en bruger tilladelse til at få vist en redigerbar objektformular, der er databundet til posten i den markerede række fra objektlisten, forudsat at rettigheden Skriv er tildelt i Objekttilladelser.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular, der skal bruges til at redigere det valgte objekt. Rullelisten omfatter alle objektformularer, der er konfigureret for objektlistens objekttype.
Bemærk! Hvis objektlistens objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for handlingen Rediger, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i objektlisten.
Avancerede indstillinger
Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id Angiver navnet på forespørgselsstrengparameteren, der skal bruges til at vælge det objekt, der skal redigeres i den valgte objektformular. Dette skal svare til værdien i den pågældende objektformulars navn på forespørgselsstrengparameter for post-id. Standardværdien for dette felt, er både her og i objektformularkonfigurationen id.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Rediger formular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når dialogboksen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Rediger. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Indstillinger for handlingen Slet

Aktivering af Handlingen Slet gør det muligt for en bruger at slette posten i den valgte række permanent fra objektlisten, forudsat at rettigheden Slet er tildelt i Objekttilladelser.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Ingen
Avancerede indstillinger
Bekræftelse Tilsidesætter den HTML-bekræftelsesmeddelelse, der vises, når brugeren aktiverer handlingen Slet.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.

Indstillinger (avancerede) for dialogboksen Slet

Navn Beskrivelse
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær (Slet) i dialogboksen.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Slet. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Primær-knap (Slet).
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Luk-knap (Annuller).

Indstillinger for arbejdsproceshandling

Aktivering af en Arbejdsproceshandling giver en bruger tilladelse til at køre en anmodet arbejdsproces på posten i den valgte række fra objektlisten. Du kan tilføje et vilkårligt antal arbejdsproceshandlinger til objektlisten.

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Arbejdsproces Angiver den anmodede arbejdsproces, der skal køres, når brugeren aktiverer handlingen.
Bemærk! Hvis objektlistens objekttype ikke har nogen arbejdsprocesser, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en arbejdsproces for arbejdsproceshandlingen, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i objektlisten.
Etiket til knap Indstiller HTML-etiketten for denne handling, der vises i rækken i objektlisten. Denne indstilling er obligatorisk.
Avancerede indstillinger
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i rækken på objektlisten.

Sikring af objektlister

For at sikre en objektliste skal du konfigurere objekttilladelser for det objekt, der vises poster for, og også indstille den booleske værdi Aktivér objekttilladelser på objektlisteposten i Dynamics 365 til sand (true).

Handlingen til sikring af en objektliste sikrer, at alle brugere, som åbner siden, kun kan se de poster, de har fået tilladelse til. Det gøres ved hjælp af et ekstra filter, der føjes til de Dynamics 365-visninger, der vises via listen. Dette filter filtrerer kun for poster, der er tilgængelige for brugeren, via Læse-tilladelse.

Desuden skal handlinger, der er defineret for listen, respektere de tilsvarende tilladelser for denne handling på basis af den enkelte post. Det vil sige, at hvis du har Rediger-tilladelse for en post, så aktiveres handlingen Rediger for den pågældende post. Det samme gælder for sletning, oprettelse osv. Bemærk, at hvis der ikke findes nogen tilgængelige poster, vises der en meddelelse om det, når listen indlæses.

Imidlertid kræver et godt webstedsdesign, at hvis en bruger har en rolle, der ikke indeholder nogen tilladelser for objektet (dvs. at der aldrig vil være den situation, hvor de skal se poster), skal brugeren ikke have adgang til siden overhovedet. Siden bør ideelt set være beskyttet ved hjælp af adgangstilladelser til websider.

Tilføjelse af en side til visning af detaljer

Hvis websiden for detaljeret opslagsvisning indstilles til en webside, kan detaljer om en post, der er angivet i gitteret, vises som skrivebeskyttede eller redigerede, afhængigt af konfigurationen af den tilknyttede formular eller side.

Denne side kan en fuldstændigt tilpasset sideskabelon, måske er oprettet med Liquid. Det mest almindelige scenario er nok, at detaljevisningssiden er en webside, der indeholder enten en objektformular eller en webformular.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hver enkelt post, der er angivet i gitteret, indeholder et link til siden med detaljer, og at linket indeholder en navngivet forespørgselsstrengparameter med id'et for posten. Navnet på forespørgselsstrengparameteren afhænger af navnet på den id-forespørgselsstrengparameter, der er angivet på objektlisten. Til sidst skal du lægge mærke til, at den webside med detaljer, der er målet, også skal være opmærksom på navnet på denne forespørgselsstrengparameter for at kunne hente id'et for den post, der skal forespørges på, og indlæse dens data.

Tilføj side til visning af detaljer

Brug af en objektformular til at få vist oplysninger

Hvis du vil oprette en objektformular, skal du se i de instruktioner, der findes på objektformularsiden.

Her følger nogle vigtige indstillinger, som du skal være opmærksom på for at sikre, at posten fra objektlisten indlæses i objektformularen.

Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id skal svare til Navn på parameter for forespørgselsstreng-id på objektlisten.

Tilstanden kan være enten Rediger eller Skrivebeskyttet afhængigt af dine behov.

Brug af webformular til at få vist oplysninger

Her følger nogle vigtige indstillinger, som du skal være opmærksom på for at sikre, at posten fra objektlisten indlæses i webformularen.

Navn på forespørgselsstrengparameter for primær nøgle i Webformulartrin skal svare til Navn på parameter for forespørgselsstreng-id på objektlisten.

Tilstanden kan være enten Rediger eller Skrivebeskyttet afhængigt af dine behov.

Brug af en side med detaljer til oprettelsesfunktionen

Du kan bruge en brugerdefineret side, objektformular eller webformular på samme måde til oprettelsesfunktionen. Dette er et alternativ til at definere en oprettelseshandling i formularen. Du kan ikke definere både en oprettelseshandling og en brugerdefineret side for Opret: definition af en brugerdefineret handling har førsteprioritet.

Hvis du tildeler en webside til Opret opslag på objektlisten, og du ikke angiver en oprettelseshandling ved hjælp af konfiguration, gengives knappen Opret på listen. Denne knap knytter brugeren til den brugerdefinerede side, du har angivet for Opret.

Konfiguration af filtrering for objektliste

Det er nemt at tilføje muligheden for at filtrere posterne på en objektliste – du skal blot aktivere filtreringsindstillingen og derefter vælge en eller flere filtertyper, der skal vises for brugerne. Det er muligt at filtrere efter en attribut, der svarer til tekst, der er angivet af brugeren, eller at vælge fra en række indstillinger. Du kan endda designe stort set alle ønskede filtertyper ved hjælp af Avanceret søgning i Dynamics 365.

Konfiguration af objektlistefiltre

Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret i sektionen Metadatafilter. Derved tilføjes filtreringsområdet på objektlisten, når den vises. Feltet er tomt, indtil du har defineret mindst én filtertype.

Du kan definere, hvordan filtreringsområdet på objektlisten skal gengives ved hjælp af indstillingen Retning. Standard, Vandret, gengiver filtreringsområdet over objektlisten. Lodret gengiver filtreringsområdet som et felt til venstre for objektlisten.

Indstillinger for metadata

Filtertyper

Filtertype Beskrivelse
Tekstfilter Filtrere objektlisten ved hjælp af et tekstfelt for at søge efter tilsvarende tekst i en valgt attribut for det angivne objekt.
Attributfilterindstilling Filtrere objektlisten ved hjælp af en række afkrydsningsfelter, der hver især forsøger at sammenholde sine betingelser med en bestemt attribut for det angivne objekt.
Opslagsindstilling Filtrere objektlisten ved hjælp af en række afkrydsningsfelter, der hver især repræsenterer en relation mellem en post for det angivne objekt og en post for et relateret objekt.
Indstilling af intervalfilter Svarer til Attributfilterindstilling bortset fra, at hvert afkrydsningsfelt kan repræsentere to betingelser i stedet for én (f.eks. "større end eller lig med 0 OG mindre end 100").
Indstilling af dynamisk valgliste Svarer til at vælge en værdi på en valgliste i en attributfilterindstilling. Indstilling af dynamisk valgliste kræver ikke, at du angiver de valglisteindstillinger, der skal filtreres efter. Indstillingen genererer i stedet den komplette liste over indstillinger, når objektlisten indlæses.
Indstilling af dynamisk opslag Svarer til Opslagsindstilling. Indstilling af dynamisk opslag kræver ikke, at du angiver de opslagsindstillinger, der skal filtreres efter. Indstillingen genererer i stedet den komplette liste over indstillinger, når objektlisten indlæses.
FetchXML-filter Filtrere objektlisten ved hjælp af en FetchXML-filterbetingelse.

Tekstfilter

Tekstfilteret føjer et tekstfelt til objektlistens filtreringsområde, der er knyttet til en attribut for objektlistens objekttype. Når en bruger anvender filteret, vises kun de poster, hvis valgte attribut indeholder værdien, på objektlisten.

Hvis du vil tilføje et tekstfilter, skal du vælg + Tekstfilter.

Tilføje et tekstfilter

Tekstfilteret bruger følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Attribut Navnet på attributten på objektlistens valgte objekttype, der skal filtreres efter. Kun attributter af typen "Streng" er gyldige for et tekstfilter.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte attribut.

Attributfilterindstilling

Attributfilterindstillingen tilføjer en række indstillinger, som objektlisten kan filtreres efter, og som er knyttet til en enkelt attribut for objektlistens valgte objekttype. Når en bruger anvender filteret, viser objektlisten kun de poster, der svarer nøjagtigt til mindst én af de valgte indstillinger.

Attributfilterindstilling

Attributfilterindstillingen bruger følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Attribut Navnet på attributten på objektlistens valgte objekttype, der skal filtreres efter. Kun attributter med følgende typer er gyldige i forbindelse med et tekstfilter: Streng, BigInt, Decimal, Dobbelt, Heltal, Penge, Valgliste, DateTime og Boolesk.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte attribut.
Muligheder En samling af de mulige værdier, der skal filtreres efter. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

Indstillinger for attributfilterindstilling

En attributfilterindstilling kan normalt have et vilkårligt antal indstillinger, med undtagelse af valgliste og booleske attributter. En boolesk attributfilterindstilling kan kun have en eller to indstillinger – én true og én false. Attributfilterindstillingen Valgliste kan have mindst én indstilling for hver af de mulige værdier på valglisten.

Indstillinger har følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Operatør Sammenligningsoperatoren bruges til at filtrere resultater, for eksempel er lig med, mindre end osv. Listen over operatorer for indstillingen afhænger af typen af den attribut, der er valgt for filteret. For eksempel har numeriske typer (Decimal) operatorer som f.eks. Mindre end eller Større end, mens Streng-attributter bruger operatorer som Begynder med eller Indeholder. Valgliste og booleske operatorer er altid Er lig med.
Værdi Den faktiske værdi, der bruges til denne filterbetingelse.
Visningsnavn Tilsidesætter det viste navn til denne indstilling i feltet Filter. Som standard indstilles dette automatisk til den samme værdi som attributten Værdi.

Opslagsindstilling

Opslagsindstillingen tilføjer en række indstillinger, som objektlisten kan filtreres efter, og som er knyttet til et relateret objekt for objektlistens valgte objekttype. Når en bruger anvender filteret, viser objektlisten kun de poster, der svarer nøjagtigt til mindst én af de valgte relaterede poster.

Opslagsindstilling

Opslagsindstillingen bruger følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Relation Navnet på det relaterede objekt, som objektlistens valgte objekttype skal filtrere efter. Kun objekter med en én-til-mange- eller mange-til-mange-relation med objektlistens valgte objekttype vises som indstillinger for denne filtertype.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte relation.
Muligheder En samling af de mulige værdier, der skal filtreres efter. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

Indstillinger for opslagsindstilling

En Opslagsindstilling kan typisk have en række indstillinger, hvor den eneste begrænsning er antallet af relaterede poster af den valgte relaterede type.

Indstillinger har følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Værdi Posten for den valgte relaterede type, der skal filtreres efter.
Visningsnavn Tilsidesætter det viste navn til denne indstilling i feltet Filter. Som standard indstilles dette automatisk til den samme værdi som attributten Værdi.

Indstilling af intervalfilter

Indstilling af intervalfilter føjer en række indstillinger, som hver har en eller to betingelser, til området Filter. Når en bruger anvender filteret, viser objektlisten kun de poster, der svarer nøjagtigt til alle betingelser for mindst én af de valgte indstillinger.

Indstillinger for intervalfilter

Indstilling af intervalfilter bruger følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Attribut Navnet på attributten på objektlistens valgte objekttype, der skal filtreres efter. Kun attributter med følgende typer er gyldige i forbindelse med et tekstfilter: Streng, BigInt, Decimal, Dobbelt, Heltal, Penge, DateTime.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte attribut.
Muligheder En samling af de mulige værdier, der skal filtreres efter. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

Indstillinger for intervalfilter

Indstilling af intervalfilter kan have et vilkårligt antal indstillinger. Hver indstilling giver en filterbetingelse med en eller to underordnede betingelser, som begge skal være opfyldt, for at betingelsen er sand.

Indstillinger har følgende attributter:

Navn Beskrivelse
Operator 1 Den første sammenligningsoperator, der bruges til at filtrere resultater, for eksempel Er lig med og Mindre end. Listen over operatorer for indstillingen afhænger af typen af den attribut, der er valgt for filteret. For eksempel har numeriske typer (Decimal) operatorer som f.eks. Mindre end eller Større end, mens Streng-attributter bruger operatorer som Begynder med eller Indeholder. Valgliste og booleske operatorer er altid Er lig med.
Værdi 1 Den første værdi, der bruges til denne filterbetingelse.
Operator 2 (valgfrit) Den anden sammenligningsoperator, der bruges til at filtrere resultater, for eksempel Er lig med og Mindre end. Listen over operatorer for indstillingen afhænger af typen af den attribut, der er valgt for filteret. For eksempel har numeriske typer (Decimal) operatorer som f.eks. Mindre end eller Større end, mens Streng-attributter bruger operatorer som Begynder med eller Indeholder. Valgliste og booleske operatorer er altid Er lig med.
Værdi 2 (valgfrit) Den anden værdi, der bruges til denne filterbetingelse.
Visningsnavn Tilsidesætter det viste navn til denne indstilling i feltet Filter. Som standard angives dette dynamisk, afhængigt af de valgte operatorer og værdier.

Indstilling af dynamisk valgliste

Indstilling af dynamisk valgliste tilføjer en række indstillinger, der kan filteres efter, som repræsenterer alle værdier for en bestemt valgliste. Dette er ikke det samme som at vælge en valgliste i Attributfilterindstilling. I Attributfilterindstilling skal du angive et sæt indstillinger, der skal gøres tilgængelige for den bruger, der skal filtreres efter. I Indstilling af dynamisk valgliste skal du kun angive valglistefeltet, så vises hele sættet af indstillinger automatisk. Hvis du har brug for mere kontrol, anbefales det, at du bruger Attributfilterindstilling.

Indstilling af dynamisk valgliste

Indstilling af dynamisk valgliste bruger følgende indstillinger:

Navn Beskrivelse
Attribut Navnet på den valglisteattribut på objektlistens valgte objekttype, der skal filtreres efter.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte attribut.

Indstilling af dynamisk opslag

Indstilling af dynamisk opslag tilføjer en dynamisk række af indstillinger, som objektlisten kan filtreres efter, og som er knyttet til et relateret objekt for objektlistens valgte objekttype. Når en bruger anvender filteret, viser objektlisten kun de poster, der svarer nøjagtigt til mindst én af de valgte relaterede poster.

Dette adskiller sig fra en opslagsindstilling. I Opslagsindstilling skal du manuelt angive de relaterede objekter, der skal filtreres efter. I Indstilling af dynamisk opslag skal du blot angive den relation, der skal filtreres på, så oprettes der en liste over indstillinger baseret på den angivne visning for tilknyttede objekter.

Indstilling af dynamisk opslag

Indstilling af dynamisk opslag bruger følgende indstillinger:

Navn Beskrivelse
Relation Navnet på det relaterede objekt, som objektlistens valgte objekttype skal filtrere efter. Kun objekter med en én-til-mange- eller mange-til-mange-relation med objektlistens valgte objekttype vises som indstillinger for denne filtertype.
Visning Den visning (Gemt forespørgsel), der skal bruges som kilde for den dynamiske liste over objekter, der skal filtreres efter.
Etiketkolonne Feltet fra den visning, der angiver det enkelte objekts Navn-værdi.
Filteropslag ved relation Angiver en relation mellem det objekt, der er angivet af relationsfeltet, og den bruger, der er logget på. Hvis det objekt, der er angivet af relationsfeltet, også har en relation til en kontaktperson, kan du begrænse listen over filtreringsindstillinger til dem, der er relateret til den bruger, der er logget på.
Visningsnavn Tilsidesætte etiketten for filteret, når objektlisten vises. Som standard indstilles det automatisk til navnet på den valgte relation.

FetchXML-filter

Intervalfilteret kan oprette enten et simpelt tekstfeltfilter som f.eks. tekstfilteret eller et sæt indstillinger på samme måde som andre filtertyper. Det gør det muligt for dig manuelt at oprette stort set alle filtertyper for objektlisten ved hjælp af FetchXML, forespørgselssproget, der bruges af Dynamics 365.

FetchXML-filterindstillinger

FetchXML-filteret bruger kun én attribut:

Navn Beskrivelse
FetchXML Den XML-sætning, der repræsenterer filteret.

Kortvisning for objektliste

Med objektlister er det muligt at aktivere og konfigurere en kortvisning over data, der styres af Bing-kort, med søgefunktioner, der kan finde steder i nærheden af en adresse. Ved at udfylde dine poster med koordinatværdier for breddegrad og længdegrad og angive de nødvendige konfigurationsindstillinger, der er anført i denne sektion, kan posterne gengives som tavlenåle på et kort. Poster, der ikke har en værdi for breddegrad eller længdegrad, udelades under søgningen. Den første indlæsning af siden viser alle poster for den oprindelige værdi i feltet Afstandsværdier (i mil eller kilometer afhængigt af de angivne afstandsenheder) fra koordinaterne Standardcenterbreddegrad og Standardcenterlængdegrad. Den visning, der er angivet, ignoreres, når kortvisning bruges, og der anvendes en afstandsforespørgsel på datasættet for at få returneret de resultater, der kan vises på kortet.

Bemærk

Denne indstilling understøttes ikke i det tyske suveræne skymiljø. Sektionen Kortvisning kan ikke ses i dette miljø.

Kalendervisning for objektliste

Brug Kalendervisning for objektliste til at gengive en objektliste som en kalender, hvor hver enkelt post er konfigureret, så den fungerer som en enkelt hændelse.

Når poster skal vises ved hjælp af en kalender, skal posterne som minimum have et datofelt. Når hændelser skal have nøjagtige start- og sluttidspunkter, skal de relevante felter være til stede og så videre. Forudsat at disse felter er konfigureret, åbnes en kalendervisning for objektliste på portalen.

Udvidet Dynamics 365-visningsfilter for objektlister

Hvis et objekt er aktiveret, kan det publiceres til et OData-feed. OData-protokollen er en protokol på programniveau til interaktion med data ved hjælp af RESTful-webtjenester. Data fra dette feed kan vises i en webbrowser, forbruges af et webprogram på klientsiden eller importeres til Excel.

OData-feeds for objektliste

Du kan bruge Objekttilladelser, hvis du vil sikre poster, men hvis du blot vil angive et filter som en del af det sæt filterindstillinger, den aktuelle portalbruger har brug for, kan du bruge funktionen Objektliste. Denne funktion understøtter filtrering for den aktuelle bruger, brugerens overordnede firma eller websted på ethvert niveau. Du skal blot oprette visningsfilteret i Dynamics 365, så det svarer til en enkelt kontaktpost, så erstatter koden dens værdi med den faktiske værdi under kørslen. Der er ingen grund til at tildele værdier til felter i sektionen Filterbetingelser.

Bemærk

Det OData-feed, der publiceres, er anonymt, og der foretages ingen godkendelseskontrol. Derfor er det vigtigt ikke at aktivere OData-feeds for Dynamics 365-data, der ikke egner sig til anonym adgang til portalen.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Oprette og køre reklamer på en portal
Indsamle feedback ved hjælp af afstemninger på en portal
Bedøm eller stem på en webside eller et blogopslag på en portal
Omdirigere til en ny URL-adresse på en portal