Konfigurere noter til objektformularer og webformularer på portaler

Som ved undergitre er det nemt at føje noter til administrerede formularer på portalen - du skal bare tilføje notekontrolelementet i Dynamics 365-formularen via out-of-the-box Dynamics 365-formulardesigneren, så er det gjort. Du kan konfigurere funktionsmåden for notekontrolelementet ved hjælp af metadata.

Bemærk

Eksplicitte Objekttilladelser kræves altid, når noter skal vises på portalen. For læsning og redigering skal der været givet læse- og skriverettigheder. For oprettelse skal der være to tilladelser: En tilladelse med 'Opret' og 'Tilføj' rettigheder skal gives til noteobjektet (anmærkning), og den anden tilladelse skal tildeles den objekttype, noten er tilknyttet, med rettigheden "Føj til" tildelt.

Konfiguration af noter til objektformular

 1. Log på Dynamics 365.
 2. Gå til Portaler > Indhold > Objektformularer. Der vises en liste over aktive objektformularer.
 3. Vælg den objektformular, du vil føje en notekonfiguration til.
 4. Gå til Metadata for objektformularer ved hjælp af enten rullelisten øverst eller undergitteret i hovedformularen i den objektformularpost, som du arbejder med.
 5. Vælg Tilføj nye metadata for objektformularer for at tilføje en ny post.
 6. Vælg Noter på rullelisten Type. Indstillingerne for konfigurationen af noter vises. De fleste indstillinger er skjult som standard. Du kan udvide en sektion for at få vist flere indstillinger.
 7. Udfyld felterne ved hjælp af relevante værdier. Du kan finde oplysninger om felter i Attributter, Opret dialogindstillinger, Rediger dialogindstillinger og Slet dialogindstillinger.
 8. Gem formularen.

  Tilføj konfiguration af noter for objektformularer

  Når konfigurationen er tilføjet, gengives kontrolelementet Note med de korrekte indstillinger aktiveret på portalen.

Attributter

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Oprettelse aktiveret Gør det muligt at tilføje nye noter til objektet.
Opret dialogindstillinger Indeholder indstillinger til konfiguration af dialogboksen, når Oprettelse aktiveret er true. Du kan finde flere oplysninger under Opret dialogindstillinger.
Redigering aktiveret Gør det muligt at redigere eksisterende noter i objektet.
Rediger dialogindstillinger Indeholder indstillinger til konfiguration af dialogboksen, når Redigering aktiveret er true. Du kan finde flere oplysninger under Rediger dialogindstillinger.
Sletning aktiveret Gør det muligt at slette nye noter fra objektet.
Slet dialogindstillinger Indeholder indstillinger til konfiguration af dialogboksen, når Sletning aktiveret er true. Du kan finde flere oplysninger under Slet dialogindstillinger.
Placering af vedhæftet fil Vælg placeringen for den vedhæftede fil:
 • Vedhæftet fil til note
 • Azure Blob Storage
Acceptér MIME-type(r) Gør det muligt at angive en liste over accepterede MIME-typer.
Begræns MIME-typer Vælg, om du vil tillade eller begrænse MIME-typer.
Maksimal filstørrelse (i KB) Gør det muligt at angive maksimumstørrelsen af en fil, der kan vedhæftes.
Avancerede indstillinger
Angiv titel Tilsidesætter titlen over området Noter.
Etiket til knappen Tilføj note Tilsidesætter etiketten i knappen Tilføj noter.
Etiket til privat note Tilsidesætter den etiket, der angiver, at en note er privat.
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, mens listen over noter indlæses.
Fejlmeddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når hvis der sker en fejl under forsøg på at indlæse notelisten.
Adgang nægtet-meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når brugeren ikke har de nødvendige objekttilladelse til at få vist notelisten.
Tom meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når det aktuelle objekt ikke har nogen noter, der kan ses.
Angiv rækkefølge Gør det muligt at angive den rækkefølge, noter vises i. I indstillingerne for Angiv rækkefølge kan du angive følgende:
 • Attribut: det logiske navn på den kolonne, du vil sortere efter
 • Alias: alias for attributten i forespørgslen
 • Retning: Vælg stigende (mindste til største eller første til sidste) eller faldende (største til mindste eller sidste til første).
Angive attributter for rækkefølge for liste For at tilføje en sorteringsregel skal du vælge "Kolonne" (4) og angive detaljerne. Angiv rækkefølge bliver behandlet i rækkefølge fra toppen af listen med højeste prioritet.

Opret dialogindstillinger

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Vis felt med private indstillinger Aktiverer et afkrydsningsfelt i dialogen Tilføj note, der gør det muligt at markere en note som privat.
Standardværdi for felt med private indstillinger Angiver standardværdien for afkrydsningsfeltet Vis felt med private indstillinger. Standardværdien for dette felt er false.
Vis vedhæft fil Aktiverer et felt til filoverførsel i dialogboksen Tilføj note, der tillader en bruger at knytte en fil til en note.
Acceptér vedhæftet fil Den MIME-type, der accepteres af filoverførselsinputtet.
Avancerede indstillinger
Etiket i feltet Note Tilsidesætter etiketten for feltet Note i dialogen Tilføj note.
Kolonner i feltet Note Indstiller kolonneværdien i notens <tekstområde>
Rækker i feltet Note Indstiller rækkeværdien i notens <tekstområde>
Etiket for felt med private indstillinger Tilsidesætter etiketten for feltet med indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger (hvis aktiveret).
Etiket til vedhæftet fil Tilsidesætter etiketten for feltet Vedhæft fil (hvis aktiveret)
CSS-klasse i venstre kolonne Tilføjer CSS-klassen eller klasserne i venstre kolonne, der indeholder etiketter i dialogboksen Tilføj note.
CSS-klasse i højre kolonne Tilføjer CSS-klassen eller klasserne i højre kolonne, der indeholder feltinput i dialogboksen Tilføj note.
Titel Tilsidesætter HTML-teksten i overskriften i dialogboksen Tilføj note.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær ("Tilføj note") i dialogen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til dialogboksens afvisningsknap.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogen Tilføj note. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. For dialogen Tilføj note er standardstørrelsen Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Primær-knap ("Tilføj note").
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Luk-knap (Annuller).

Rediger dialogindstillinger

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Vis felt med private indstillinger Aktiverer et afkrydsningsfelt i dialogen Rediger note, der gør det muligt at markere en note som privat.
Standardværdi for felt med private indstillinger Angiver standardværdien for afkrydsningsfeltet Vis felt med private indstillinger. Standardværdien for dette felt er false.
Vis vedhæft fil Aktiverer et felt til filoverførsel i dialogboksen Rediger note, der tillader en bruger at knytte en fil til en note.
Acceptér vedhæftet fil Den MIME-type, der accepteres af filoverførselsinputtet.
Avancerede indstillinger
Etiket i feltet Note Tilsidesætter etiketten for feltet Note i dialogen Rediger note.
Kolonner i feltet Note Indstiller kolonneværdien i notens <tekstområde>
Rækker i feltet Note Indstiller rækkeværdien i notens <tekstområde>
Etiket for felt med private indstillinger Tilsidesætter etiketten for feltet med indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger (hvis aktiveret).
Etiket til vedhæftet fil Tilsidesætter etiketten for feltet Vedhæft fil (hvis aktiveret)
CSS-klasse i venstre kolonne Tilføjer CSS-klassen eller klasserne i venstre kolonne, der indeholder etiketter i dialogboksen Rediger note.
CSS-klasse i højre kolonne Tilføjer CSS-klassen eller klasserne i højre kolonne, der indeholder feltinput i dialogboksen Rediger note.
Titel Tilsidesætter HTML-teksten i overskriften i dialogboksen Rediger note.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær ("Opdater note") i dialogen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til dialogboksens afvisningsknap.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogen Rediger note. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. For dialogen Rediger note er standardstørrelsen Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Primær-knap ("Opdater note").
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Luk-knap (Annuller).

Slet dialogindstillinger

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Bekræftelse Tilsidesæt bekræftelsesmeddelelsen om sletning af noten.
Avancerede indstillinger
Titel Tilsidesætter HTML-teksten i overskriften i dialogboksen Slet note.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær (Slet) i dialogen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til dialogboksens afvisningsknap.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogen Slet note. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. For dialogen Slet note er standardstørrelsen Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Primær-knap (Slet).
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Luk-knap (Annuller).

Tildele objekttilladelse

Du skal oprette og tildele den relevante objekttilladelse til posterne på følgende måde, ellers skjules knapperne Tilføj, Rediger og Slet for noten:

 • Rettighederne Læs, Skriv, Opret, Tilføj, og Føj til for objektet Aktivitet (activitypointer) med omfanget Global. Denne objekttilladelse skal være tilknyttet en webrolle for brugeren.
 • Rettighederne Læs, Skriv, Opret, Tilføj og Føj til for det objekt, som kontrolelementet Noter er aktiveret for. Omfanget skal indstilles til Global. Denne objekttilladelse skal være tilknyttet en webrolle for brugeren.

  Tilføje objekttilladelser

  Føje webroller til en objekttilladelse

Hvis du opretter en brugerdefineret formular i Dynamics 365 og tilføjer notesektionen i den, skal du sørge for at vælge Noter som den fane, der skal vises som standard.

Noter i en brugerdefineret formular

Konfiguration af noter til webformularer

Webformularnoter konfigureres mere eller mindre som Objektformularnoter. Du skal først oprette en metadatapost for trin i webformularen, der har noter, og derefter føje noterne til konfigurationsmetadataene.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen
Webformularegenskaber for portaler
Webformulartrin for portaler
Webformularmetadata til portaler
Konfiguration af webformularundergitter for portaler