Konfigurer webstedsindstillinger for portaler

En indstilling for et websted er en konfigurerbar navngiven værdi, der bruges af webstedskode til at ændre funktionsmåden eller udseendet af portalen. Når udviklere opretter webstedskode, refererer de typisk til webstedsindstillinger for forskellige komponenter for at gøre det muligt for en slutbruger at redigere indstillingsværdierne for at ændre webstedet uden at skulle ændre koden, rekompilere og geninstallere webstedet.

Eksempelportalerne, der følger med installationen af Dynamics 365-portaler, indeholder flere konfigurerbare webstedsindstillinger for forskellige typografier, der bruges til at ændre mange visuelle elementer på webstedet som f.eks. baggrundstypografi, tekstfarve og layoutbredde. Du kan administrere følgende typer webstedsindstillinger:

 • Globale portalindstillinger: Disse indstillinger gælder for alle portaler, der er tilknyttet den Dynamics 365-organisation, hvor de tilføjes.
 • Indstillinger for portalwebstedet: Disse indstillinger gælder for bestemte portaler (webstedsposter), der er tilknyttet den Dynamics 365-organisation, hvor de tilføjes.

Administrere webstedsindstillinger for portal

 1. Log på Dynamics 365.
 2. Gå til Portaler > Indstillinger for websted.
 3. Hvis du vil oprette en ny indstilling, skal du vælge Ny.
 4. Hvis du vil redigere en eksisterende indstilling, skal du vælge den Indstilling for websted, der vises i gitteret.
 5. Angiv værdier for de angivne felter:
  • Navn: En etiket, der refereres til af webstedskode og bruges til at hente den ønskede indstilling. Navnet skal være entydigt for det tilknyttede websted, fordi den kode, der henter indstillingen, tager den første post, der findes med det tilsvarende navn.
  • Websted: Det tilknyttede websted.
  • Værdi: Indstillingen
  • Beskrivelse: Formålet med indstillingen eller den særlige vejledning.
 6. Vælg Gem og luk.

Bemærk

Integration af Bing Maps understøttes ikke i den tyske suveræne sky. Hvis du forsøger at oprette indstillingen Bingmaps/credentials i dette miljø, vises en fejlmeddelelse.

Administrere globale portalindstillinger

 1. Log på Dynamics 365.
 2. Gå til Indstillinger > Indstillinger.
 3. Hvis du vil oprette en ny indstilling, skal du vælge Ny.
 4. Hvis du vil redigere en eksisterende indstilling, skal du vælge den Indstilling for websted, der vises i gitteret.
 5. Angiv værdier for de angivne felter:
  • Navn: En entydigt navn, der refereres til af kode og bruges til at hente den ønskede indstilling.
  • Værdi: Indstillingen
  • Beskrivelse: Formålet med indstillingen eller den særlige vejledning.
 6. Vælg Gem og luk.

Bemærk

Integration af Bing Maps understøttes ikke i den tyske suveræne sky. Hvis du forsøger at oprette indstillingen BinMap/Key eller Adxstudio/ProductivityPack/BingMap/Key i dette miljø, vises en fejlmeddelelse.

Se også

Klargøring af en portal
Konfigurere en Dynamics 365-portal
Konfigurere Dynamics 365-portalgodkendelse
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen