Konfigurere webformularundergitre for portaler

Webformularundergitre konfigureres på samme måde som objektformularundergitre: Opret først en metadatapost for webformulartrinnet, der har et undergitter, og tilføj derefter konfigurationsmetadata.

Det er nemt at føje undergitre til administrerede formularer på portalen. Du skal bare tilføje undergitteret i den Dynamics 365-formular, du administrerer ved hjælp af out-of-the-box Dynamics 365-formulardesigneren, så er det gjort. Gitteret bruger den visning, der er angivet i Dynamics 365-formulardesigneren, viser kun relaterede poster, hvis denne indstilling er valgt i Dynamics 365, viser eventuelt en søgelinje og overholder desuden objekttilladelser for portaler. Det kan ikke blive mere enkelt at få vist en skrivebeskyttet liste over poster. Når du vil aktivere aktioner for gitteret – Opret, Opdater, Slet osv. – skal du konfigurere disse handlinger ved hjælp af metadatakonfiguration.

Tilføje undergittermetadata i formularen

For at tilføje undergittermetadata i en objektformular skal du gå til Metadata for objektformularer ved hjælp af enten rullelisten øverst eller undergitteret i hovedformularen i den post, som du arbejder med. Flere oplysninger: Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen.

Vælg Tilføj nye metadata for objektformularer, hvis du vil tilføje en ny aktivitet.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du markere posten i gitteret. Hvis du vælger Undergitter som Type-værdi, vises en anden attribut, Navn på undergitter.

Navn Beskrivelse
Navn på undergitter Det entydige navn på undergitteret i objektets relateret Dynamics 365-formular.

Hvis du vælger undergitteret i formulareditoren, vises et egenskabsvindue. Det indeholder feltet Navn, der skal bruges til at tildele til feltet Navn på undergitter i Metadata for objektformularer-posten.

Tilføje undergittermetadata

Hvis du angiver et gyldig undergitternavn, vises konfigurationsindstillinger for undergitteret. Som standard vises kun Grundlæggende indstillinger. Vælg Avancerede indstillinger for at se flere indstillinger.

Som standard vises de fleste indstillinger skjult for at spare plads. Vælg "" for at udvide en sektion og få vist flere indstillinger. Vælg "" for at skjule sektionen.

Attributter

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Vis handlinger Bruges til at tilføje handlingsknapper for handlinger, der gælder for objektsættet og vises over undergitteret. De tilgængelige handlinger er:
 • Opret
 • Hent
 • Tilknyt
Når du vælger en af disse indstillinger, vises et konfigurationsområde for denne handling. Se nedenfor for detaljer om hver handling.
Elementhandlinger Bruges til at tilføje handlingsknapper for handlinger, der gælder for en enkelt post og vises i hver række i undergitteret, forudsat at den tilknyttede rettighed er givet af Objekttilladelser. De tilgængelige handlinger er:
 • Detaljer
 • Rediger
 • Slet
 • Arbejdsproces
 • Ophæv tilknytning
Når du vælger en af disse indstillinger, vises et konfigurationsområde for denne handling. Se nedenfor for detaljer om hver handling.
Tilsidesæt kolonneattributter Bruges til at tilsidesætte visningsindstillinger for de enkelte kolonner i gitteret.
 • Attribut: Logisk navn på den kolonne, du vil tilsidesætte.
 • Vist navn: Ny kolonnetitel, som tilsidesætter standardtitlen
 • Bredde: Bredde (i procent eller pixel), som tilsidesætter standardbredden. Se også Breddetype for gitterkolonne. Hvis du vil tilsidesætte indstillingerne for en kolonne, skal du vælge Kolonne og angive detaljerne.
Avancerede indstillinger
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den standard-HTML-meddelelse, der vises, når undergitteret indlæses.
Fejlmeddelelse Tilsidesætter den standard HTML-meddelelse, der vises, når hvis der sker en fejl under indlæsningen af undergitteret.
Adgang nægtet-meddelelse Tilsidesætter den standard HTML-meddelelse, der vises, når en bruger ikke har tilstrækkelige tilladelser til at læse den objekttype, der er knyttet til undergitteret.
Tom meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når den tilknyttede undergitter ikke indeholder nogen data.
Opslagsdialog Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Tilknyt.
Dialogen Detaljeformular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Detaljer.
Dialogen Rediger formular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Rediger.
Dialogen Opret formular Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Opret.
Dialogen Slet Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når en bruger aktiverer handlingen Slet.
Fejldialog Styrer indstillingerne for den dialogboks, der vises, når der opstår en fejl under en handling.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes på det HTML-element, der indeholder hele undergitterområdet, herunder gitter- og handlingsknapperne.
CSS-klasse for gitter Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på undergitterets HTML <tabel> element.
Breddetype for gitterkolonne Konfigurerer, om Bredde-værdier i Tilsidesæt kolonneattributter angives i Pixel eller Procent.

Handlingen Opret

Aktivering af Handlingen Opret gengiver en knap over undergitteret. Når brugeren vælger knappen, åbnes en dialogboks med en objektformular, der gør det muligt for ham eller hende at oprette en ny post.

Opret handlingsindstillinger

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular og brugerdefineret logik, der skal bruges til at oprette den nye post. På rullelisten vises alle objektformularer, der er konfigureret for undergitterets objekttype.
Bemærk! Hvis undergitterets objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for handlingen Opret, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i undergitterets objektformular.
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten, der vises på knappen Handlingen Opret over undergitteret.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen Handlingen Opret.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Opret formular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når dialogen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Opret formular. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Handlingen Hent

Aktivering af Handlingen Hent gengiver en knap over undergitteret. Når brugeren vælger knappen, hentes data fra undergitteret til en Excel-fil (.xlsx).

Indstillinger for handlingen Hent

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Ingen
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten, der vises på knappen Handlingen Hent over undergitteret.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen Handlingen Hent.

Handlingen Tilknyt

Når Handlingen Tilknyt aktiveres, vises en knap over undergitteret. Når brugeren vælger den, åbnes en tabel med objekter, som han eller hun kan vælge at knytte til den objektpost, der i øjeblikket vises i objektformularen, forudsat at rettighederne Tilføj og Føj til er tildelt i Objekttilladelser for de relevante objekttyper.

Indstillinger for handlingen Tilknyt

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Visning Angiver den visning (Gemt forespørgsel), der skal bruges til at finde og vise listen over kvalificerede objekter.
Bemærk! Hvis undergitterets objekttype ikke har nogen gemte forespørgsler, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en visning for handlingen Tilknyt, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i undergitterets objektformular.
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten, der vises på knappen Handlingen Tilknyt over undergitteret.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen Handlingen Tilknyt.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Opslag

Navn Beskrivelse
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær (Tilføj) i dialogboksen.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Tilknyt. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogens Primær-knap (Tilføj).
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Luk-knap (Annuller).
Vælg titel til poster Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i titlen på postudvælgelsesområdet.
Standardfejlmeddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når der opstår en fejl under tilknytning af det eller de valgte objekter.
Gitterindstillinger Angiv indstillinger for udseendet af objektgitteret. Se indstillingerne nedenfor.

Avancerede gitterindstillinger for dialogboksen Opslag

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når gitteret med objekter indlæses.
Fejlmeddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når hvis der sker en fejl under indlæsningen af objektgitteret.
Adgang nægtet-meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når en bruger ikke har de nødvendige objekttilladelse til at få vist objektgitteret.
Tom meddelelse Tilsidesætter den meddelelse, der vises, når der ikke er nogen enheder, der kan knyttes til den aktuelle objektformular.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes på det tilknyttede gitterområde.
CSS-klasse for gitter Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes på det tilknyttede gitters <tabel>-element.

Handlingen Detaljer

Aktivering af Handlingen Detaljer giver brugeren tilladelse til at få vist en skrivebeskyttet objektformular, der er databundet til posten i undergitterets markerede række.

Indstillinger for handlingen Detaljer

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular, der skal bruges til at få vist detaljer om den valgte post. På rullelisten vises alle objektformularer, der er konfigureret for undergitterets objekttype.
Bemærk! Hvis undergitterets objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for detaljehandlingen, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i undergitteret.
Avancerede indstillinger
Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id Angiver navnet på forespørgselsstrengparameteren, der skal bruges til at vælge det objekt, der skal vises i den valgte objektformular. Dette skal svare til værdien i den pågældende objektformulars navn på forespørgselsstrengparameter for post-id. Standardværdien for dette felt, er både her og i Objektformular-konfigurationen id.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i undergitterrækken.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i undergitterrækken.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Detaljeformular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når dialogboksen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Detaljer. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Handlingen Rediger

Aktivering af Handlingen Rediger giver en bruger tilladelse til at få vist en redigerbar objektformular, der er databundet til posten i den markerede række fra undergitteret, hvis rettigheden Skriv er tildelt i Objekttilladelser.

Indstillinger for handlingen Rediger

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Objektformular Angiver den objektformular, der skal bruges til at redigere den valgte post. På rullelisten vises alle objektformularer, der er konfigureret for undergitterets objekttype.
Bemærk! Hvis undergitterets objekttype ikke har nogen objektformularer, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en objektformular for handlingen Rediger, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i undergitteret.
Avancerede indstillinger
Navn på forespørgselsstrengparameter for post-id Angiver navnet på forespørgselsstrengparameteren, der skal bruges til at vælge det objekt, der skal redigeres i den valgte objektformular. Dette skal svare til værdien i den pågældende objektformulars navn på forespørgselsstrengparameter for post-id. Standardværdien for dette felt, er både her og i objektformularkonfigurationen id.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i undergitterrækken.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i undergitterrækken.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Rediger formular

Navn Beskrivelse
Indlæser meddelelse Tilsidesætter den HTML-meddelelse, der vises, når dialogboksen indlæses.
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Rediger. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Stor.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.

Handlingen Slet

Aktivering af Handlingen Slet tillader en bruger at slette det objekt permanent, der er repræsenteret ved en række i undergitteret, forudsat at rettigheden Slet er tildelt i Objekttilladelser.

Indstillinger for handlingen Slet

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Ingen
Avancerede indstillinger
Bekræftelse Tilsidesætter den HTML-bekræftelsesmeddelelse, der vises, når brugeren aktiverer handlingen Slet.
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i undergitterrækken.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i undergitterrækken.

Avancerede indstillinger for dialogboksen Slet

Navn Beskrivelse
Titel Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på titellinjen i dialogboksen.
Primær knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises i knappen Primær (Slet) i dialogboksen.
Luk knaptekst Tilsidesætter den HTML-kode, der vises på knappen Luk (Annuller) i dialogboksen.
Afvis skærmlæsertekst på knap Tilsidesætter skærmlæser tekst, der er knyttet til knappen Afvis i dialogboksen.
Størrelse Angiver størrelsen på dialogboksen Slet. Indstillingerne er Standard, Stor og Lille. Standardsidestørrelsen er Standard.
CSS-klasse Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i den dialog, der oprettes.
CSS-klasse for titel Angiv en eller flere CSS-klasser, der skal anvendes i titellinjen i den dialogboks, der oprettes.
CSS-klasse for primær knap Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Primær-knap (Slet).
CSS-klasse for knappen Luk Angiv en eller flere CSS-klasser, der vil blive anvendt på dialogboksens Luk-knap (Annuller).

Arbejdsproceshandling

Aktivering af en Arbejdsproceshandling giver en bruger tilladelse til at køre en anmodet arbejdsproces på den valgte post i undergitteret. Du kan tilføje et vilkårligt antal arbejdsproceshandlinger til undergitterets metadata.

Indstillinger for arbejdsproceshandling

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Arbejdsproces Angiver den anmodede arbejdsproces, der skal køres, når brugeren aktiverer handlingen.
Bemærk! Hvis undergitterets objekttype ikke har nogen arbejdsprocesser, er rullelisten tom. Hvis der ikke er angivet en arbejdsproces for arbejdsproceshandlingen, bliver den ignoreret, og knappen gengives ikke i undergitteret.
Etiket til knap Indstiller HTML-etiketten for denne handling, der vises i undergitterrækken. Denne indstilling er obligatorisk.
Avancerede indstillinger
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i undergitterrækken.

Handlingen Ophæv tilknytning

Hvis Handlingen Ophæv tilknytning aktiveres, kan brugeren fjerne linket mellem den post, der er repræsenteret ved den aktuelt viste objektformular og den post, der er repræsenteret af den valgte række i undergitter, forudsat at rettighederne Tilføj og Føj til er tildelt i Objekttilladelser for de relevante objekttyper.

Indstillinger for handlingen Ophæv tilknytning

Navn Beskrivelse
Grundlæggende indstillinger
Ingen
Avancerede indstillinger
Etiket til knap Tilsidesætter HTML-etiketten for denne handling, der vises i undergitterrækken.
Værktøjstip til knap Tilsidesætter den værktøjstiptekst, der vises, når brugeren peger på knappen for denne handling, der vises i undergitterrækken.

Se også

Konfigurere en Dynamics 365-portal
Definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365-portalen
Webformularegenskaber for portaler
Webformulartrin for portaler
Webformularmetadata til portaler
Konfiguration af noter i webformularer for portaler