Crowdsource-ideer

Lær, hvordan du administrerer ideer i forummer, kommentarer til ideer og stemmer på ideer.

Administrer ideforummer i Dynamics 365

For Dynamics 365-brugere kan administrere Ideforum-poster under fanen Community, forudsat at portaltilpasningerne er importeret til Dynamics 365-organisationen.

Bemærk

Den måde, som mange af de indholds-/visningsorienterede attributter gengives på, styres af de visninger, der er oprettet af udvikleren af portalen.

Adgangstilladelser

  • Læse-adgang til et ideforum kan begrænses til bestemte webroller ved hjælp af Roller med læseadgang-relationen. Denne relation angiver de webroller, der har tilladelse til at se og deltage i ideforummet. Alle portalbrugere, der er knyttet til en af disse roller, tildeles adgang til ideforummet. Se Oprette webroller til portaler.
  • Skift-adgang til et ideforum styres via Redaktører-relationen. Der er ingen forsideredigeringsfunktionalitet indbygget i ideportalprogrammet.

Attributter og relationer for ideforummer

I nedenstående tabel beskrives standardattributter og -relationer for Ideforum-objektet.

Navn Beskrivelse
Titel Navnet på ideforummet.
Websted Det websted, som ideforummet tilhører.
Delvis URL-adresse URL-adressesegmentet bruges til at opbygge portalens URL-adresse for ideforummet.
Resume HTML-indhold, der giver en beskrivelse af ideforummet.
Ideer Relationen angiver alle ideposter, der er knyttet til ideforummet.
Politik for nye ideer En indstilling, der angiver, hvordan nye ideposter skal håndteres på ideforummet.
Politik for kommentarer En indstilling, der angiver, hvordan kommentarer til ideer skal håndteres på ideforummet.
Afstemningspolitik En indstilling, der angiver, hvordan stemmer på ideer skal håndteres på ideforummet.
Afstemningstype Den afstemningstype, som ideforummet tillader.
Stemmer pr. ide Det antal stemmer, en bruger kan afgive for en enkelt ide, som tilhører et ideforum. Når Afstemningstype er Op eller ned, er denne værdi indstillet til 1.
Stemmer pr. bruger Det antal stemmer, en bruger må bruge i et ideforum. Hvis ingen værdi er angivet, har brugerne ubegrænsede stemmer i ideforummet.
Roller med læseadgang Relation, der angiver de webroller, som har tilladelse til at se og deltage i ideforummet. Alle portalbrugere, der er knyttet til en af disse roller, tildeles adgang til ideforummet.
Redaktører Relation, der angiver de webroller, der har tilladelse til at styre ideforummet. Der er ingen forsideredigeringsfunktionalitet indbygget i ideportalprogrammet.

Administrer ideer i Dynamics 365

For Dynamics 365-brugere kan ideposter administreres under fanen Community, forudsat at portaltilpasningerne er importeret til Dynamics 365-organisationen.

Ideattributter og relationer

I nedenstående tabel beskrives standardattributter og -relationer for Ide-objektet.

Navn Beskrivelse
Titel En beskrivende titel til ideen.
Ideforum Ideforummet, som ideen tilhører.
Delvis URL-adresse URL-adressesegmentet bruges til at opbygge portalens URL-adresse for ideforummet.
Publiceret på internettet Om ideen kan ses på webstedet.
Kopier HTML-indhold, der giver en beskrivelse af ideen.
Resumé En forkortet beskrivelse af ideen.
Forfatternavn Tekst, der specificerer navnet på den bruger, der sendte ideen.
Forfatters mailadresse Tekst, der specificerer mailadressen på den bruger, der sendte ideen.
Forfatter Relation, der angiver, hvilke portalbrugere der er knyttet til ideen.
Sendt den Datoen og klokkeslættet for, hvornår ideen blev oprettet.
Statusårsag En indstilling, der angiver den aktuelle status for ideen.
Statusforfatter Relation, der angiver, hvilken portalbruger der er knyttet til ideens status og statuskommentar.
Kommentar til status En valgfri kommentar til ideens statusårsag. Med andre ord, hvornår der er planlagt iværksættelse, hvorfor den er blevet afvist osv.
Politik for kommentarer En indstilling, der angiver, hvordan kommentarer til ideen skal håndteres.
Stemmer for Antal positive stemmer, ideen har fået.
Stemmer imod Antal negative stemmer, ideen har fået.
Stemmesum Antallet af positive stemmer minus antallet af negative stemmer.
Samlet antal stemmer Antallet af positive stemmer plus antallet af negative stemmer.
Kommentarer til ideer Relationen angiver alle kommentarer, der er knyttet til ideen.
Stemmer på ide Relationen angiver alle stemmer, der er knyttet til ideen.

Bemærk

Delvise URL-adresseværdier bruges som URL-adressesegmenter. Som sådan må de ikke indeholde ugyldige tegn i URL-stien som "?", "#", "!", "%". Da portal URL-adresser genereres ved at sammenføje delvise URL-adresse med skråstreger ("/"), skal de generelt ikke også indeholde skråstreger. Den anbefalede fremgangsmåde er at begrænse værdier for delvise URL-adresser til bogstaver, tal og bindestreger eller understregningstegn. For eksempel: "pressemeddelelser", "Users_Guide", "produkt1".

Administrer kommentarer i Dynamics 365

For Dynamics 365-brugere kan idekommentarposter administreres under fanen Community, forudsat at portaltilpasningerne er importeret til Dynamics 365-organisationen.

Attributter og relationer for kommentarer til ideer

I nedenstående tabel beskrives standardattributter og -relationer for Kommentar til ide-objektet.

Navn Beskrivelse
Navn En titel til kommentaren.
Ide Den ide, kommentaren tilhører.
Indhold Indholdet af kommentaren i HTML-format.
Publiceret på internettet Om kommentaren kan ses på webstedet.
Forfatternavn Tekst, der specificerer navnet på den bruger, der sendte kommentaren.
Forfatters mailadresse Tekst, der specificerer mailadressen på den bruger, der sendte kommentaren.
Forfatter Relation, der angiver, hvilke portalbrugere der er knyttet til kommentaren.
Publiceret den Datoen og klokkeslættet for, hvornår kommentaren blev oprettet.

Administrer stemmer på ideer i Dynamics 365

For Dynamics 365-brugere kan idestemmeposter administreres under fanen Community, forudsat at portaltilpasningerne er importeret til Dynamics 365-organisationen.

Attributter og relationer for stemme på ide

I nedenstående tabel beskrives standardattributter og -relationer for Stemmer på ide-objektet.

Navn Beskrivelse
Værdi Et heltal, der repræsenterer værdien af stemmen.
Navn En titel til stemmen.
Ide Den ide, stemmen tilhører.
Vælgers navn Tekst, der specificerer navnet på den bruger, der sendte stemmen.
Vælgers mailadresse Tekst, der specificerer mailadressen på den bruger, der sendte stemmen.
Vælger Relation, der angiver, hvilke portalbrugere der er knyttet til stemmen.
Sendt den Datoen og klokkeslættet for, hvornår stemmen blev oprettet.

Se også

Administrere forumtråde
Oprette forumopslag på portalen
Styre forummer
Abonnere på vigtige beskeder