Integrere Field Service

Partner Field Service-løsningen til Dynamics 365 kan nu installeres på en partnerportal (Field Service for Dynamics 365 og partnerportalløsninger skal installeres først). Når denne løsning er installeret, kan kunder og partnere se forskellige dele af Field Service-sektionen af Dynamics 365 på partnerportalen. Nogle af de tilgængelige objekter, der kan ses, er aktiver, arbejdsordrer og fakturaer.

Vise aftaler på partnerportalen

Kunderne kan se aktive og udløbne aftaler på portalen, som har forbindelse til deres konto på partnerportalen, hvis de har den korrekte webrolle, og hvis aftalen blev oprettet korrekt. De skal have webrollen FS-kundegodkender eller FS-kundeanmelder.

Sådan oprettes eller redigeres en aftale, så den er synlig på portalen

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Field Service > Levering af service > Aftaler.
 2. Vælg en aftale eller vælg + Ny øverst på siden for at oprette en ny.
 3. Udfyld feltet Servicekonto med det firma, kunden er tilknyttet, på fanen Generelt.
 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis til kunde.

Nu kan en kunde logge på portalen, gå til Field Service > Aftaler og ændre filteret til Alle aftaler for at se de aftaler, der er oprettet i Dynamics 365. På siden vises de grundlæggende oplysninger, og kunden kan vælge en aftale for at få vist yderligere oplysninger om den.

Få vist aftaler på en partnerportal

Vise aktiver på partnerportalen

Kunderne kan se eksisterende aktiver på portalen, som har forbindelse til deres konto på partnerportalen, hvis de har den korrekte webrolle, og hvis aktivet blev oprettet korrekt. De skal have webrollen FS-kundegodkender eller FS-kundeanmelder.

Sådan oprettes eller redigeres et aktiv, så det er synligt på portalen

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Field Service > Levering af service > Kundeaktiver.
 2. Vælg et aktiv, eller vælg + Ny øverst på siden for at oprette et nyt.
 3. Indstil Firma til det firma, kunden er tilknyttet, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis til kunde.

Kunden kan nu logge på portalen og gå til Field Service > Aktiver for at se de aktiver, der er oprettet i Dynamics 365. Kunden vil kunne se de enkelte aktiver, der er knyttet til deres firma sammen med de overordnede aktiver eller masteraktiver, som aktivet har forbindelse til.

Få vist aktiver på en partnerportal

Vis arbejdsordrer for Field Service på partnerportalen

Kunderne kan se aktive og inaktive arbejdsordre på portalen, som har forbindelse til deres konto på partnerportalen, hvis de har den korrekte webrolle, og hvis arbejdsordren blev oprettet korrekt. De skal have webrollen FS-kundegodkender eller FS-kundeanmelder.

Bemærk

En arbejdsordre skal være defineret som synlig i Dynamics 365, før den kan ses på en portal.

Sådan gør du en arbejdsordre synlig på en portal

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Field Service > Arbejdsordre og planlægning > Arbejdsordrer.
 2. Vælg den arbejdsordre, du vil redigere, eller vælg + Ny for at oprette en ny.
 3. Udfyld Tjenestekonto med det firma, kunden er tilknyttet, og markér derefter afkrydsningsfelt Vis til kunde for at give kunden tilladelse til at se det på portalen.

Når kunden er logget på portalen, kan kunden gå til Field Service > Arbejdsordrer og få vist de arbejdsordrer, der har forbindelse til deres firma.

Få vist arbejdsordrer på en partnerportal

Vis fakturaer for Field Service på partnerportalen

Kunderne kan se aktive og inaktive fakturaer på portalen, som har forbindelse til deres konto på partnerportalen, hvis de har den korrekte webrolle, og hvis arbejdsordren blev oprettet korrekt. De skal have webrollen FS-kundegodkender eller FS-kundeanmelder.

Bemærk

En faktura skal være defineret som synlig i Dynamics 365, før den kan ses på en portal.

Sådan gør du en faktura synlig på en portal:

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Field Service > Levering af service > Fakturaer.
 2. Vælg fakturaen for at redigere den, eller vælg + Ny for at oprette en ny arbejdsordre. Sørg for, at fakturaen er i sektionen Faktura i rullemenuen i øverste venstre side af siden.
 3. Angiv de nødvendige oplysninger for fakturaen, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis til kunde.

Når kunden er logget på portalen, kan kunden gå til Field Service > Fakturaer for at få vist fakturaer.

Få vist fakturaer for Field Service på en partnerportal

Automatisk distribuere salgsmuligheder til foretrukne partnere

Du kan automatisk distribuere salgsmuligheder til partnere på grundlag af et sæt kriterier, der bestemmer den bedste partner til jobbet. Indbygget metrik for salgsmulighedstildeling afgør først, hvilke partnere der kan tage denne salgsmulighed. Denne tabel viser de faktorer, der bruges til at afgøre, hvorvidt en partner er tilgængelig.

Kapacitet En partners kapacitet er det maksimale antal salgsmuligheder, partneren kan tage på én gang. Denne værdi kan justeres på siden med kontodetaljer for hver partner. Kapacitet omfatter igangværende salgsmuligheder såvel som dem, der endnu ikke er blevet accepteret af en partner. Det omfatter ikke interne salgsmuligheder, der er oprettet af den pågældende partner.
Anslået omsætning Du kan angive et minimum- og maksimumområde for forventet omsætning på siden med kontodetaljer for hver partner. Hvis den anslåede omsætning for en salgsmulighed falder inden for dette område, er partneren tilgængelig for tildelingen.
Distrikt Distrikter er geografiske områder, der er tildelt til en partnerkonto. Hvis adressen på den kunde, der er knyttet til salgsmuligheden, er inden for et distrikt, der dækkes af en partner, er partneren tilgængelig for tildelingen.
Kundeemnetype Objektet for kundeemnetypen kan bruges til at kategorisere salgsmuligheder. Du kan tildele, hvilke kundeemnetyper hver partner er i stand til at arbejde med.
Tilknyttede produkter Hvis de produkter, der er knyttet til en salgsmulighed, alle er omfattet af en partner, er de tilgængelige for tildelingen. Hvis nogen af produkterne ikke er omfattet af en partner, er de ikke tilgængelige for tildelingen.

Metrik til rangordning af partnere

Når de tilgængelige partnere er blevet identificeret, distribueres salgsmuligheden til en partner baseret på et rangordningssystem. Systemet tager højde for følgende faktorer.

Afstand Afstanden mellem partnerens adresse og adressen på den kundekonto, der er knyttet til salgsmuligheden.
Hyppighed af vundne Procentdelen af distribuerede salgsmuligheder, der hidtil er vundet af partneren.
Returhyppighed Procentdelen af distribuerede salgsmuligheder, der hidtil er tabt (returneret) af partneren.
Feedbackhastighed Procentdelen af leverede salgsmuligheder, der har modtaget feedback fra kunder.
Stophyppighed Procentdelen af distribuerede salgsmuligheder, der er accepteret af partneren, men ikke er kommet gennem stadier af arbejdsprocesfaser.
Behandlingshyppighed Procentdelen af distribuerede muligheder, der straks blev accepteret eller afvist og ikke fik lov til at udløbe efter levering.
Gennemsnitlig tid for afslutning Det gennemsnitlige tidsrum, i dage, som partneren er om at afslutte salgsmuligheder.

Vægt af partnerrangordning

De metrikværdier, der bruges til at rangordne partnere til distribution af salgsmuligheder, vægtes for at afgøre, hvordan de påvirker rangordningen af partnere. Disse vægtninger kan justeres ved hjælp af indstillinger for websted, og de påvirker, i hvor høj grad en metrikværdi bruges til at rangordne partnere. En indstilling på nul (0) medfører, at metrikværdien skal tilsidesættes, når partnere rangeres til distribution af salgsmuligheden.

Bemærk

En positiv vægtning betyder, at et højere tal for denne metrikværdi er mere hensigtsmæssigt og en negativ vægtning betyder, at et lavere tal er mere hensigtsmæssigt.

Intervallet af accepterede værdier for hvert målings webstedsindstilling er som følger.

Beskrivelse Navn på indstilling Værdiområde
Afstand distribution/vægtning/afstand Negativ, 0 til –0,01
Hyppighed af vundne distribution/vægtning/hyppighed af vundne Positiv, 0 til 5
Returhyppighed distribution/vægtning/returhyppighed Negativ, 0 til –5
Feedbackhastighed distribution/vægtning/feedbackhastighed Positiv, 0 til 5
Stophyppighed distribution/vægtning/stophyppighed Negativ, 0 til –5
Behandlingshyppighed distribution/vægtning/behandlingshyppighed Positiv, 0 til 5
Gennemsnitlig tid for afslutning distribution/vægtninger/avgtimetoclose Negativ, 0 til –0,5

Se også

Oprette et partnerfirma på en PRM-portal