Administrer blogs

Lær, hvordan du styrer blogkommentarer og blogindlæg både i Dynamics 365 og i din portal.

Administrer blogs i Dynamics 365

Dynamics 365-brugere kan administrere blogposter under fanen Portaler, når dine tilpasningerne af portalen er blevet importeret til din Dynamics 365-organisation.

Administrer blogs på en portal

Portalbrugere, som har blogforfattertilladelser, kan redigere eller slette blogs ved hjælp af portalens indbyggede redigeringsgrænseflade. Hvis portalkontaktpersonen har fået tildelt de nødvendige tilladelser, vises den indbyggede redigeringsgrænsefladen automatisk, når du logger på portalen. Bemærk, at selvom en blog kan redigeres eller slettes via portalens redigeringsgrænseflade, skal den være oprettet og konfigureret i Dynamics 365.

For at redigere en blog skal du gå til startsiden på bloggen og derefter vælge Rediger på værktøjslinjen Rediger.

Redigere et blogopslag

Hvis du vil slette bloggen, skal du vælge Slet og derefter vælge Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Bemærk

Hvis du sletter en blog, sletter du også alle tilknyttede opslag og kommentarer.

Sikkerhed

Læs-adgang til en blog nedarves fra læsetilladelser på bloggens overordnede side. Hvis en bruger kan læse den overordnede webside, kan han eller hun læse bloggen og alle dens udgivne opslag. Se Styre websideadgang for portaler.

Skift/skriv-adgang til en blog styres via relationen Forfatterroller. Denne relation angiver de webroller, der giver forfatterskabstilladelse på bloggen. Alle portalbrugere, der er knyttet til nogen af disse roller, vil få tilladelse til at oprette nye opslag, redigere og slette egne opslag og redigere attributter og indstillinger for selve bloggen. Se Oprette webroller til portaler.

Bemærk

Kun forfatteren til et blogopslag kan redigere eller slette opslaget via portalens forsideredigeringsgrænseflade. Forfatteren af et opslag kan også se sine egne ikke-publicerede opslag, men ikke andre forfatteres.

Blogattributter og -relationer

I nedenstående tabel forklares standardattributterne og -relationerne for Blog-objektet.

Det er vigtigt at bemærke, at den måde, som mange af de indholds/skærm-orienterede attributter gengives på, styres af de anvendte sideskabeloner.

Navn Beskrivelse
Navn Titlen på bloggen.
Websted Det websted, som bloggen tilhører.
Overordnet side Den overordnede webside i bloggen, i webstedets indholdshierarki.
Delvis URL-adresse URL-adressesegmentet, der bruges til at bygge portal-URL-adressen på bloggen.
Bemærk! Delvise URL-adresseværdier bruges som URL-adressesegmenter. Som sådan må de ikke indeholde ugyldige tegn i URL-stien som "?", "#", "!", "%". Eftersom portal-URL-adresser oprettes ved at sammenbinde delvise URL-værdier med en skråstreger ("/"), skal de generelt ikke indeholde skråstreger i sig selv.
Anbefalede praksis kunne være at begrænse delvise værdier i URL-adressen til bogstaver, tal og bindestreger eller understregningstegn. For eksempel: "pressemeddelelser", "Users_Guide", "produkt1".
Skabelon for startside Den sideskabelon, der skal bruges til at gengive bloggens start-/hovedside. Denne skabelon bruges typisk til at gengive de nyeste opslag i bloggen.
Opslagsskabelon Den sideskabelon, der skal bruges til at gengive et individuelt opslag på bloggen, når navigeret til. Denne skabelon har typisk også ansvaret for at gengive eventuelle bemærkninger, der er knyttet til opslaget.
Arkiveringsskabelon Sideskabelonen, der skal bruges til at gengive arkivvisninger (f.eks. visninger af opslag, der muligvis ikke længere er synlige på bloggens startside). Denne skabelon har normalt flere ansvarsområder.
At gengive en visning af alle opslag i en given kalendermåned.
  • At gengive en visning af alle opslag, der er relateret til et bestemt mærke.
  • At gengive en visning af alle opslag ud fra en givet forfatter.
Resumé HTML-indhold, der giver en beskrivelse af bloggen.
Politik for kommentarer En indstilling, der angiver, hvordan kommentarer til oplæg på bloggen skal håndteres.
Blogopslag Relationen, der angiver alle de opslag, der er knyttet til bloggen.
Forfatterroller Relation, der angiver de webroller, der giver forfatterskabstilladelse på bloggen. Alle portalbrugere, der er knyttet til nogen af disse roller, vil få tilladelse til at oprette nye opslag, redigere og slette egne opslag og redigere attributter og indstillinger for selve bloggen.

Administrer blogopslag i Dynamics 365

Blogopslag kan administreres for Dynamics 365-brugere ved at starte redigeringsprogrammet til den ønskede blog og derefter navigere til dens relaterede blogopslag.

Administrer blogopslag på en portal

For webportalbrugere med blogforfattertilladelser kan blogopslag administreres ved hjælp af portalens indbyggede redigeringsbrugergrænseflade. Hvis brugerkontoen har fået tildelt de nødvendige tilladelser, vises den indbyggede redigeringsgrænsefladen automatisk, når du logger på portalen og gå til bloggen.

For at oprette et nyt blogopslag

Gå til startsiden på bloggen, og vælg derefter Ny > Blogopslag på værktøjslinjen Rediger. Editordialogboksen for blogopslaget vises.

Redigere et blogopslag

Foretag de redigeringer, du har brug for, og vælg derefter Gem.

For at redigere et blogopslag

Gå til siden for blogopslaget, og vælg derefter Rediger på værktøjslinjen Rediger. Editordialogboksen for blogopslaget vises. Foretag eventuelle ændringer, og vælg derefter Gem for at gemme dine ændringer.

Når du opretter eller redigerer et blogopslag, der oprettes der automatisk et, hvis feltet Delvis URL-adresse er tomt. Den autogenererede delvise URL-adressen har formatet åååå-mm-dd-opslagstitel, hvor åååå-mm-dd er år, måned og dato for opslagets Dato, og resten er opslagets Titel, transformeret til en formular, der er relevant for URL-adressen.

Feltet Mærker i opslagseditoren indeholder autofuldførelse af mærkenavne til tilknyttede opslag med eksisterende mærker. Du kan også blot skrive navnet på et nyt mærke. For at afslutte et mærkenavn og starte et nyt skal du skrive Tab, Enter eller ,. Hvis du vil fjerne et mærke, skal du vælge x ud for mærkenavnet eller vælge Tilbage-tasten.

For at slette blogopslaget

Vælg Slet, og vælg derefter Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Bemærk

  • Hvis du sletter et blogopslag, sletter du også tilknyttede kommentarer.
  • Kun forfatteren til et blogopslag kan redigere eller slette opslaget via portalens forsideredigeringsgrænseflade. Forfatteren af et opslag kan også se sine egne ikke-publicerede opslag, men ikke andre forfatteres.

Blogopslagsattributter og -relationer

I nedenstående tabel forklares standardattributterne og -relationerne for Blogopslag-objektet.

Det er vigtigt at bemærke, at den måde, som mange af de indholds/skærm-orienterede attributter gengives på, styres af de anvendte sideskabeloner.

Navn Beskrivelse
titel Titlen på blogopslaget.
Blog Den blog, som opslaget tilhører.
Delvis URL-adresse URL-adressesegmentet, der bruges til at bygge portal-URL-adressen på opslaget.
Bemærk! Delvise URL-adresseværdier bruges som URL-adressesegmenter. Som sådan må de ikke indeholde ugyldige tegn i URL-stien som "?", "#", "!", "%". Eftersom portal-URL-adresser oprettes ved at sammenbinde delvise URL-værdier med en skråstreger ("/"), skal de generelt ikke indeholde skråstreger i sig selv.
Anbefalede praksis kunne være at begrænse delvise værdier i URL-adressen til bogstaver, tal og bindestreger eller understregningstegn. For eksempel: "pressemeddelelser", "Users_Guide", "produkt1".
Forfatter Forfatteren af opslaget repræsenteret af en kontaktpersonpost.
Dato Publiceringsdatoen for det opslag, der skal vises på en portal. Denne værdi bestemmer, hvordan opslag sorteres til visninger, der viser dem fra nyeste til ældste. Denne værdi bestemmer ikke, når eller hvis opslaget faktisk gøres synlig på en portal.
Resumé HTML-indhold med et kort resumé eller uddrag af opslaget. Hvis det findes, skal det bruges af blogskabelonerne og syndikeringsfeeds som indholdet af opslaget, hvor det fulde indhold kun er tilgængeligt på opslagets URL-adresse.
Kopiér Opslagets fuldstændige HTML-indhold.
Publiceret Bestemmer, om et opslag kan ses på en portal. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er opslaget synligt for alle brugere, der har læseadgang til bloggen. Hvis indstillingen ikke er markeret, vil kun forfatteren af opslaget kunne se opslaget på en portal.
Politik for kommentarer En indstilling, der angiver, hvordan kommentarer til opslaget skal håndteres.
Kommentarer til blogopslag Alle kommentarer, der er knyttet til opslaget.
Webfiler Alle filer, der er knyttet til opslaget.
Mærker Alle mærker, der er knyttet til opslaget.

Administrer blogopslagskommentarer på en portal

For webportalbrugere med blogforfattertilladelser kan blogkommentarer administreres ved hjælp af portalens indbyggede redigeringsbrugergrænseflade. Se Bruge forsideredigeringsprogrammet til at udgive indhold. Hvis brugerkontoen har de nødvendige tilladelser, vises den indbyggede redigeringsgrænsefladen automatisk, når du logger på portalen og går til et blogopslag.

Det nøjagtige udseende af brugergrænsefladen, der bruges til at redigere eller slette en kommentar til et blogopslag bestemmes af den sideskabelon, der bruges til at gengive opslaget, men vil generelt omfatte links eller knapper placeret langs hver kommentar. Hvis du vælger Rediger, startes kommentareditoren, der gør det muligt for kommentarredaktører til at redigere indhold i kommentar eller skifte godkendelsesstatus.

Attributter og relationer for blogopslagskommentarer

I nedenstående tabel forklares standardattributterne og -relationerne for objektet Kommentarer til blogopslag.

Det er vigtigt at bemærke, at den måde, som mange af de indholds/skærm-orienterede attributter gengives på, styres af de anvendte sideskabelon.

Navn Beskrivelse
Navn Det beskrivende navn på kommentaren. Det vil typisk blive genereret automatisk af portalprogrammet.
Blogopslag Det blogopslag, som kommentaren tilhører.
Forfatter Forfatteren af kommentaren repræsenteret af en kontaktpersonpost. Dette udfyldes, hvis kommentaren blev sendt af en godkendt portalbruger.
Forfatternavn Det viste navn på forfatter af kommentaren. Dette bruges typisk i det anonyme indsendelsesscenarie, når der ikke er nogen kontaktpersonpost for portalbruger, som skal knyttes til kommentaren, og sendes generelt af forfatteren til kommentaren selv.
Forfatters mailadresse Kommentarforfatterens mailadresse. Dette bruges typisk i det anonyme indsendelsesscenarie, når der ikke er nogen kontaktpersonpost for portalbruger, som skal knyttes til kommentaren, og sendes generelt af forfatteren til kommentaren selv.
Forfatters URL-adresse En URL-adresse til et websted for forfatteren til kommentaren - måske til deres egen blog eller personlige websted. Dette bruges typisk i det anonyme indsendelsesscenarie, når der ikke er nogen kontaktpersonpost for portalbruger, som skal knyttes til kommentaren, og sendes generelt af forfatteren til kommentaren selv.
Publiceret den Tidsstemplet for, hvornår kommentaren blev sendt, som skal vises på en portal. Denne værdi bestemmer, hvordan kommentarer sorteres til visning. Denne værdi bestemmer ikke, hvornår eller om kommentaren gøres synlig på en portal.
Indhold Kommentarens fuldstændige HTML-indhold.
Godkendt Bestemmer, om en kommentar kan ses på en portal. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er kommentaren synlig for alle brugere, der har læseadgang til blogopslaget. Hvis indstillingen ikke er markeret, vil kun forfatteren af opslaget kunne se kommentaren på portalen.

Se også

Introduktion til portalens indholdsredigeringsprogram
Tilføje dynamisk indhold, og oprette brugerdefinerede skabeloner