Administrere videnartikler ved hjælp af indholdsadgangsniveauer

Indholdsadgangsniveauer giver et andet styringsniveau, der er adskilt fra webroller, til styring af adgangen til videnartikler på en portal. Indholdsadgangsniveauer gør, at en korrekt udformet videnbase bedre kan levere det rigtige indhold til det rigtige publikum. Det giver mulighed for mere strukturerede læringsforløb, der forhindrer, at irrelevant indhold vises.

Som standard er der tre indholdsadgangsniveauer: Standard, Registrerede brugere og Premium-brugere. Standardadgangsniveauet er knyttet til webrollerne Anonyme brugere og Godkendte brugere. Du kan oprette flere indholdsadgangsniveauer og knytte dem til henholdsvis firma, kontaktperson eller webrolle.

Når du opretter en ny videnartikel, anvendes adgangsniveauet Standard som standard på den. Når du oversætter eller versionerer dine videnartikler, kopieres de tilknyttede produkter og indholdsadgangsniveauer til den nye version eller oversættelse, så oprettelsesoplevelsen forenkles. Du kan validere de indholdsadgangsniveauer og produkter, der er knyttet til en artikel inden udgivelsen.

Portalnavigation og søgeresultater tager de indholdsadgangsniveauer, der er knyttet til den bruger, der er logget på, i betragtning. Hvis brugeren ikke har den nødvendige adgangsniveautilladelse til at få vist en videnartikel, eller hvis brugeren forsøger at åbne en artikel på facetterede søgebetingelser, vises en meddelelse om, at artiklen ikke er tilgængelig.

Filtrering baseret på indholdsadgangsniveau er som standard ikke aktiveret. Du kan aktivere filtrering af indhold baseret på adgangsniveau i videnartikler på din portal ved at sætte værdien for indstillingen KnowledgeManagement/ContentAccessLevel/Enabled-webstedet til true.

Oprette indholdsadgangsniveauer

 1. Log på Dynamics 365, og gå til Portaler > Sikkerhed > Indholdsadgangsniveauer
 2. Vælg Ny på båndet.
 3. Angiv Navn og Beskrivelse.
 4. Skift Standardadgangsniveau fra Nej til Ja, hvis det skal være standard.
 5. Vælg Gem på båndet.

Tildele indholdsadgangsniveauer til videnartikler

 1. Åbn den interaktive servicehub.
 2. Vælg den videnartikel, du vil redigere, eller opret en ny artikel.
 3. Vælg Oversigt lige over statuslinjen.
 4. Under Relaterede oplysninger (tredje kolonne) skal du vælge det symbol, der ligner en lås.
 5. Vælg + for at tilføje et nyt indholdsadgangsniveau eller på Papirkurv-symbolet ud for et indholdsadgangsniveau for at fjerne det.

Tildele indholdsadgangsniveauer til portalbrugere

 1. Log på Dynamics 365, og gå til Portaler > Sikkerhed > Kontakter
 2. Klik på den kontakt, som du vil redigere.
 3. Under fanen Detaljer skal du finde sektionen Indholdsadgangsniveauer.
 4. Tryk på + for at tilføje et nyt indholdsadgangsniveau eller på Papirkurv-symbolet ud for et indholdsadgangsniveau for at fjerne det.

Bemærk

En bruger kan også nedarve et indholdsadgangsniveau, hvis det er tildelt til en webrolle, overordnet kontaktperson eller et firma, som brugeren er tilknyttet. Med denne nedarvning kan du undgå igen at tildele eller opdatere indholdsadgangsniveauer på et enkelt niveau. Du kan tildele webroller til et indholdsadgangsniveau ved at gå til Portaler > Sikkerhed > Webroller og derefter følge de samme trin. Du kan tildele firmaer til et indholdsadgangsniveau ved at gå til Salg > Firmaer og derefter vælge det firma, du vil redigere. Når du har valgt firmaet, kan du finde sektionen Indholdsadgangsniveauer yderst til højre på skærmen og bruge knapperne + og Papirkurv til at tilføje eller fjerne et indholdsadgangsniveau.