Administrere weblinks i Dynamics 365 eller på portaler

Et weblink kan linke til enhver URL-adresse eller til en anden webside inden for samme websted. Når et weblink går til en webside, gælder sikkerheds- og udgivelsestilstanden for websiden også for weblinket. Weblinks er altid en del af et weblinksæt. Et weblinksæt er en gruppe af hyperlinks, f.eks. en primær navigation eller en gruppe af hyperlinks i sidefoden. Weblinksæt tillader interne links, uanset placeringen i oversigten over webstedet, og eksterne links grupperet sammen og i rækkefølge.

For Dynamics 365-brugere kan weblinks administreres i sektionen Portaler, så snart tilpasningerne af portalen er blevet importeret til Dynamics 365-organisationen.

For at kunne ændre et weblinksæt skal du have de nødvendige tilladelser, og det weblinksæt, du vil redigere, skal være en del af sideskabelonen. For at redigere et weblinksæt skal du pege på weblinksættet og vælge den blå redigeringsknap, der vises. Træk og slip ikonet Flyt for at ændre rækkefølgen af weblinks. Vælg ikonet papir og blyant, hvis du vil redigere et weblink. Vælg ikonet med det røde minus for at slette et weblink fra sættet. Vælg det grønne plus-ikon for at føje et nyt weblink til sættet.

Weblinksæt kan understøtte et linktræ med flere niveauer. Dette giver mulighed for oprettelse af linkmenuer og navigationselementer i flere niveauer.

Links kan flyttes til deres ønskede niveau og placering ved hjælp af træk og slip, på samme måde, som deres rækkefølge ændres. En lyseblå pladsholder angiver, hvor linket bliver placeret. Eventuelle lysegule pladsholdere, der vises, når der trækkes, angiver, at weblinket ovenfor ikke har nogen underordnede links, og det trukne weblink kan indsættes her for at gøre det til et link, der er underordnet linket ovenfor.

I nedenstående tabel beskrives mange af de standardegenskaber for weblinksættet, der bruges af portaler. Det er vigtigt at bemærke, at den måde, som mange af de indholds/skærm-orienterede egenskaber gengives på, styres af den anvendte sideskabelon.

Navn Beskrivelse
Navn Det beskrivende navn på weblinksættet. Denne værdi beskriver normalt placeringen af sættet i sideskabelonen som "Primær navigation". Dette felt er obligatorisk.
Websted Det websted, som objektet tilhører. Dette felt er obligatorisk.
titel Angiv en valgfri titel til weblinksættet. Denne værdi kan bruges på portalen, hvis den er en del af sideskabelonen. Det kan være noget i stil med "Vores partnere" og kan vises i et sidepanel.
Kopiér Angiv en valgfri beskrivelse til weblinksættet. Denne værdi kan bruges på portalen, hvis den er en del af sideskabelonen. Den kan yderligere beskrive noget i stil med "Vores partnere" i et sidepanel.

I nedenstående tabel beskrives mange af de standardegenskaber for weblinket, der bruges af Dynamics 365-portaler. Det er vigtigt at bemærke, at den måde, som mange af de indholds/skærm-orienterede egenskaber gengives på, styres af den anvendte sideskabelon.

Navn Beskrivelse
Navn Titlen på weblinket. Denne værdi bruges som titlen på weblinket i de fleste skabeloner. Dette felt er obligatorisk.
Weblinksæt Det weblinksæt, som objektet tilhører. Dette felt er obligatorisk.
Overordnet weblink Det overordnede weblink for objektet i et weblinksæt med flere niveauer. Hvis der ikke er angivet noget overordnet weblink, er objektet på top/rodniveau i weblinksættet.
Side En valgfri webside fra det samme websted, der skal knyttes til.
Ekstern URL-adresse En valgfri URL-adresse, der skal oprettes et link til. Denne værdi kan være en korrekt formateret URL-adresse.
Beskrivelse Et valgfrit resume for weblinksættet. Denne værdi kan bruges på portalen, hvis den er en del af sideskabelonen.
Publiceringstilstand Den aktuelle tilstand i publiceringsarbejdsprocessen for weblinket, som kan afgøre, hvorvidt weblinket er synligt på webstedet. Den mest almindelige brug af denne funktion er at angive "udgivet/kladde" kontrol over indhold. Dette felt er obligatorisk.
Robotfølgelink Angiver, om søgeindekseringer skal følge og indeksere indholdet af hyperlinket. Dette felt er obligatorisk.
Visningsrækkefølge En heltalsværdi, der angiver den rækkefølge, som weblinket placeres i i forhold til andre weblinks i det samme overordnede weblinksæt.
Vis underordnede links på side I en skabelon, der understøtter weblinksæt i flere niveauer, skal du oprette underordnede links til dette objekt ved hjælp af provideren af oversigt over websted på portalen. Bemærk, at denne indstilling kun er gyldig for weblinks, der refererer til interne sider og ikke eksterne URL-adresser.
Åbn i nyt vindue Angiver, om linket indlæses i et nyt browservindue, når det markeres.
Deaktiver sidevalidering Angiver, om sikkerheden på en linket webside skal anvendes på weblinket også.
Billed-URL-adresse En valgfri URL-adresse til et billede. Det sammenkædede billede kan bruges på portalen, hvis det er en del af sideskabelonen, for eksempel som et ikon.
Billedhøjde En valgfri højde for billedet fra egenskaben Billed-URL-adresse.
Billedbredde En valgfri bredde for billedet fra egenskaben Billed-URL-adresse.
Alternativ billedtekst En valgfri beskrivelse af billedet fra egenskaben Billed-URL-adresse.
Vis kun billede Angiver, at skabelonen kun skal gengive et billedlink til dette weblink i stedet for både billed- og linknavnet sammen.

Bemærk

  • Når et weblink går til en webside, gælder sikkerheds- og udgivelsestilstanden for websiden også for weblinket. Godkendelsen kan deaktiveres med indstillingen "Deaktiver sidevalidering".
    • Brugere med tilladelser til indholdsstyring kan tildeles mulighed for at bruge "Eksempeltilstand", som gør det muligt for dem at se ("se eksempel på") ikke-udgivet indhold.

Se også

Introduktion til portalens indholdsredigeringsprogram
Tilpasse indhold ved hjælp af indholdskodestykker