Hente Dynamics 365-data på portalen

Et af de særlige kendetegn ved portalfunktionerne, der blev introduceret i Opdatering 1 til Dynamics 365 Online 2016, er muligheden at gengive - og arbejde med - Dynamics 365-data på et internt eller eksternt orienteret portalwebsted. I dette afsnit tegner vi en profil af de objekter, der udgør grundlaget for denne funktionalitet, og beskriver, hvordan du kan få den.

Objektformularer

En objektformularpost gør det muligt for en administrator at gengive en Dynamics 365-formular på en portal for at redigere, få vist eller registrere et sæt data, der kan tilpasses, fra brugerne. Processen er relativt nem og ligetil, og den fjerner behovet for eventuelle tilpasninger af kode, der ellers ville kræves for at opnå et sådant resultat inden installation af en portal.

Denne funktion kan udnyttes i mange sammenhænge, men et almindeligt eksempel på, hvordan den kan bruges, er at oprette en ny formular under objektet Kundeemne i Dynamics 365-brugergrænsefladen Tilpas systemet og derefter oprette en post i objektformularen, der kan vises på portalen, for at registrere kundeemnedata via en kontaktside eller en side til anmodning om oplysninger. Eksemplet anvendes faktisk som Kontakt os-standardside i de portaler, der er tilgængelige i opdateringen til Dynamics 365 (online) versionen fra december 2016. Andre eksempler kan være at bruge en objektformular til profilstyring eller en enkelt sideundersøgelse.

Kontakt os-webformular i Dynamics 365 til venstre og gengivelsen af den på portalen i højre side.

Objektformularer indeholder relationer til websider og yderligere egenskaber til styring af initialiseringen af formularen på portalen. Relationen til webside giver mulighed for dynamisk at hente formulardefinitionen for en given sidenode på portalwebstedet.

Når du opretter en ny objektformular, er det første trin at vælge, hvilket objekt og hvilken formular som du vil gengive, samt tilstanden: Indsæt, Rediger eller Skrivebeskyttet. Den tilstand, du vælger, bestemmer, om du opretter en ny post fra portalen, redigerer en eksisterende post eller bare viser oplysninger om en post på portalen.

I denne gennemgang vil vi nu overveje et scenario, hvor Contoso, Inc. ønsker at oprette et brugerdefineret objekt i Dynamics 365, der er knyttet til en formular, som gengives på deres kundeselvbetjeningsportal. Brugerne skal på denne måde kunne sende forslag til forbedring, som de gerne vil have, at virksomheden introducerer. Administratoren hos Contoso, Inc. skal gøre følgende for at muliggøre dette:

 1. Opret et brugerdefineret objekt via Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter i Dynamics 365. I dette eksempel kan vi kalde objektet "Forslag". Angiv, at objektet skal vises i Portaler-navigationsområdet, og gem det.

 2. Opret to brugerdefinerede felter under objektet Forslag, der vedrører de oplysninger, der skal registreres i formularen, i Dynamics 365. I dette eksempel opretter vi felterne Forslagsoprindelse (grupperet indstilling) og Forslagsoversigt (flere linjer tekst). Begge felter indstilles til Kræves af forretning.

 3. I Dynamics 365 skal du oprette en ny hovedformular under objektet Forslag:

  1. Indsæt en fane med én kolonne, og rediger dens sektionsegenskaber til to kolonner.

  2. Tilføj de brugerdefinerede felter samt det eksisterende felt Navn.

  3. Giv fanen navnet Forslag.

  4. Giv formularen navnet Forslagsformular i Egenskaber for formular.

  5. Gem og publicer den.

   Oprettelse af en brugerdefineret formular i Dynamics 365, der skal gengives på en portal.

 4. I Dynamics 365 skal du gå til Portaler > Objektformularer og oprette en ny objektformularpost. Kald den Forslag, indstil dens Objektnavn-felt til Forslag (new_suggestion), indstil dens Formularnavn til Forslagsformular, indstil dens Fanenavn til Forslag og dens Formulartype til Indsæt, og rediger de andre indstillinger efter behov.

 5. Opret en ny underordnet side med navnet Forslag på portalen. Indstil dens Sideskabelon-værdi til Webformular, indstil dens Objektformular-værdi til Forslag, og tilføj en introduktion til formularen.

  Bemærk

  Den underordnede side kan også oprettes via Dynamics 365, det er op til brugeren.

 6. Gør det muligt for brugerne nemt at gå til formularen: Rediger Primær navigation på portalen, og vælg derefter ikonet + for at føje et nyt weblink til formularen. Giv weblinket navnet Forslag, og tildel det til siden Forslag.

Når en bruger besøger Contoso-portalen, navigerer til denne formular og angiver de relevante data og sender dem, oprettes der automatisk en ny post i Dynamics 365 med de oplysninger, der er sendt.

Brugerdefineret forslagsformular, der er gengivet på en portal.

Metadata for objektformularer

Objektformularens metadataposter indeholder yderligere logik til ændring af funktionsmåden for at forbedre eller tilsidesætte den funktionalitet i formularfelter, som du ellers ikke kan redigere ved hjælp af de indbyggede redigeringsfunktioner i objektformularer i Dynamics 365.

Disse poster, giver mulighed for yderligere konfiguration og håndtering af bestemte elementer i formularen, herunder felter, undergitre eller hele sektioner eller faner. Hvert element i formularen, der kræver en form for ændring, kræver en separat metadatapost, som siden knyttes til objektformularposten.

Når du vil føje metadataposter til en objektformular, kan du gå til Visning for tilknyttede metadata for objektformularer fra Dynamics 365-navigationsmenuen, eller du kan oprette disse poster direkte fra selve objektformularen ved hjælp af undergitteret Metadata for objektformularer i den nederste del af postens formular.

Metadata for objektformularer

Metadataposter for objektformularer kan bruges i en række forskellige scenarier, herunder styring af formatet for et felt, forhåndsudfyldning af et felt med en bestemt værdi, angivelse af værdier i formularen, når du gemmer, validering af brugerdefinerede værdier og meget mere.

Objektlister

Mens en post i objektformularen gør det muligt for en portaladministrator at vise en Dynamics 365-formular for brugerne af portalen, gør objektlister det muligt for administratorer at tilføje en webside på deres portal, som gengiver en liste over Dynamics 365-poster, uden at en udvikler behøver at gøre visningen synlig på portalen ved hjælp af tilpasset kode.

Objektlister understøtter sortering og filtrering og sideinddeling, hvis antallet af poster er større end den værdi for Sidestørrelse, der er angivet i objektlisteposten. Hvis en Webside for detaljevisning er angivet, indeholder hver post et link til siden, og id'et for posten vedhæftes i forespørgselsstrengen sammen med Navn på parameter for forespørgselsstreng-id.

Objektlister understøtter også flere visninger og handlinger. Hvis der er angivet mere end én visning i Dynamics 365, gengives en rullemenu, som slutbrugeren kan bruge til at skifte mellem forskellige visninger. På samme måde, hvis handlinger som f.eks. Rediger eller Slet er tilføjet som handlingsknapper, kan en bruger med de rette tilladelser se disse indstillinger gengivet i visningen.

Med udgangspunkt i det forrige eksempel med administratoren hos Contoso, Inc., der opretter en objektformular for at indsamle brugerforslag, vil vi nu beskrive de trin, som administratoren skal udføre for (helt enkelt) at vise de poster, der er sendt på portalen, for andre brugere, som derefter kan gennemgå dem og hurtigt få adgang til at sende nye:

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter > Forslag > Visninger og redigere visningen Aktive forslag. Tilføj de kolonner, der skal være synlige på portalen i denne visning.

 2. Gå til Portaler > Objektlister, og opret en ny objektlistepost.

  1. Angiv et navn for Forslagsliste, og indstil dens Objektnavn til Forslag (new_suggestion).

  2. Tilføj Aktive forslag-standardvisningen eller den brugerdefinerede visning på listen Visninger.

  3. Indstil Webside til Opret til Forslag, og tilføj en tekst til opret knap eller tom liste efter behov.

   Oprette en objektliste

 3. Opret en ny underordnet side med navnet Forslagsliste på portalen. Indstil Sideskabelon til Hel side, indstil Objektliste til Forslagsliste, og tilføj en introduktion til den synliggjorte visning.

 4. Du kan evt. på portalen redigere Primær navigation og derefter vælge knappen Tilføj (+) for at føje et nyt weblink på listen. Giv weblinket navnet Forslagsliste, og tildel det til siden Forslagsliste. Du kan trække det tidligere oprettede Forslag-formularlink ned under det nye listelink, så det bliver underordnet.

Ud over den helt enkle konfiguration, der blev beskrevet tidligere, understøtter objektlister mange andre muligheder, herunder (men ikke begrænset til):

 • Tillad brugere at filtrere og søge efter poster i det pågældende objekt på portalen.
 • Tillad brugere at oprette, redigere eller slette poster og hente posterne til et Excel-regneark.
 • Tillad brugere at udføre en anmodet arbejdsproces på en post, der er valgt på listen.
 • Vis posterne på listen ved hjælp af en Bing Maps visning af dataene
 • Vis posterne på listen ved hjælp af en kalendervisning af dataene.

Webformularer

Webformularer gør det muligt for brugerne at definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365 for at gengive formularer til dataindtastning på en portal uden brug af brugerdefineret kode. Webformularer understøtter navigation i et eller flere trin samt forgrenet logik. Webformularer bruges ofte til at producere undersøgelser, f.eks. out-of-the-box-webformularer af typen "Undersøgelse af tilfredshed med sager", eller til at lette anmodninger, f.eks. out-of-the-box-webformularer af typen "Åbn ny supportanmodning".

Webformularer adskiller sig fra objektformularer ved at gøre det muligt for en administrator at angive en eller flere formularer, der skal indlæses for at oprette en enkelt formular eller en guide-lignende proces i flere trin med betinget forgrenet logik. Webformularer har også andre egenskaber, der kan angives i Dynamics 365 for at tilsidesætte nogle af de sædvanlige funktionsmåder og løser nogle Dynamics 365-objektmetadata- og formulardesignerbegrænsninger.

Den bedste måde at forstå fuldt ud, hvordan en webformular bruges på en portal, er at give et eksempel på et brugsscenarie og derefter gennemgå processen med at oprette formularen og alle er dens underliggende dele. Tidligere i dette dokument, gennemgik vi processen med at oprette en brugerdefineret objektformular, som brugerne kan bruge til at sende forslag, og en brugerdefineret objektliste, der kan vise disse forslag i en visning på portalen. Lad os nu antage, at Contoso vil undersøge, hvilke af de indsendte forslag deres brugere ville foretrække at få implementeret, og samtidig undersøge andre oplysninger om deres brugerbase. De trin, administratoren skal udføre for at konfigurere en sådan undersøgelse på portalen, er følgende:

 1. Opret et brugerdefineret objekt via Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter . I dette eksempel kan vi kalde objektet Undersøgelse.

 2. Angiv, at objektet skal vises i Portaler-navigationsområdet, og gem det.

 3. Opret flere brugerdefinerede felter under objektet Undersøgelse, som skal repræsentere de svar, som brugeren kan vælge imellem i undersøgelsen:

  1. Tre brugerdefinerede felter, Udvidede supporttider, Nye produkter og Mere lagerplads, til et spørgsmål med flere svarmuligheder, som administratoren har planlagt: "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?" Hvert felt er indstillet til datatypen To indstillinger.

  2. Fire brugerdefinerede felter, Forhandler, Søgeprogram, Internetreklame og Mund-til-mund, til et spørgsmål med flere svarmuligheder, som administratoren har planlagt: "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" Hvert felt er indstillet til datatypen To indstillinger.

  3. Et brugerdefineret felt, Contoso, Ltd.-klassificering, af datatypen Grupperet indstilling. I Brug en eksisterende grupperet indstilling skal du vælge Ja, og på rullelisten skal du vælge Kvalitet på Likert-skala.

  4. Hvis du vil spore den aktuelle portalbruger, der er ved at besvare undersøgelsen, skal du bruge et brugerdefineret felt, Angående kontakt, af datatypen Opslag og målposten Kontakt.
 4. Åbn hovedformularen Oplysninger under objektet Undersøgelse, vælg fanen Generelt, og vælg derefter Skift egenskaber. Under fanen Formatering skal du vælge Én kolonne og derefter vælge OK.

 5. Skift til fanen Indsæt i formularen Oplysninger, vælg Sektion, og vælg To kolonner. Flyt standardfelterne Navn og Ejer til denne sektion, og slet den gamle. Åbn egenskaberne for feltet Navn, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Synlig som standard under fanen Visning.

  Oprette en undersøgelsesformular for at lette undersøgelsens spørgsmål og svar.

 6. Gem formularen, og vælg derefter Gem som på båndet for at oprette en kopi af formularen med navnet Undersøgelsestrin 2. Vælg Gem som igen for at oprette en ny kopi med navnet Undersøgelsestrin 1.

 7. Åbn formularen Undersøgelsestrin 1, skift til fanen Indsæt, og vælg derefter Sektion > To kolonner.

 8. Åbn egenskaberne for den nye sektion, skift til etiketten "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?", og markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Vis etiketten til denne sektion på formularen.

 9. Træk felterne Udvidede supporttider, Nye produkter og Mere lagerplads til denne sektion.

 10. Gentag trinnet, hvor du tilføjer en ny sektion med to kolonner, men denne gang skal du ændre etiketten til "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" og træk felterne Forhandler, Søgeprogram, Internetreklame og Mund-til-mund til denne sektion.

 11. Åbn egenskaberne for hvert felt. Under fanen Formatering skal du indstille Formatering af kontrolelement til Afkrydsningsfelt. Gem og luk formularen.

  Trin 1 i undersøgelsesformular med to spørgsmål, som en bruger skal besvare.

 12. Åbn formularen Undersøgelsestrin 2, skift til fanen Indsæt, og vælg Sektion > Én kolonne.

 13. Træk feltet Contoso, Ltd.-klassificering til den nye sektion, og åbn derefter egenskaberne for feltet i formularen, og vælg etiketten "Fortæl os, hvordan du synes, vi klarer os! Bedøm venligst kvaliteten af Contoso Ltd.'s forskellige produktserier". Gem og luk formularen.

 14. I området Undersøgelsesformularer skal du vælge Rækkefølge for formularer > Hovedformularer. Derved kan du konfigurere rækkefølgen af formularer, så de kan bruges i rækkefølgen Oplysninger > Undersøgelsestrin 1 > Undersøgelsestrin 2.

 15. Vælg Sektion > To kolonner under fanen Indsæt i hovedformularen Oplysninger.

 16. Åbn egenskaberne for den nye sektion, skift til etiketten "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?", og markér afkrydsningsfeltet Vis etiketten til denne sektion på formularen. Træk felterne Udvidede supporttider, Nye produkter og Mere lagerplads til denne sektion.

  Gentag trinnet, hvor du tilføjer en ny sektion med to kolonner, men denne gang skal du ændre etiketten til "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" og træk felterne Forhandler, Søgeprogram, Internetreklame og Mund-til-mund til denne sektion. Åbn egenskaberne for hvert af de syv felter, der er føjet til formularen indtil videre, vælg fanen Formatering, og indstil Formatering af kontrolelement til Afkrydsningsfelt.

  Gentag trinnet, hvor du tilføjer en sektion, men vælg nu en sektion med én kolonne. Træk feltet Contoso, Ltd.-klassificering til denne sektion, åbn derefter egenskaberne for feltet i formularen, og vælg etiketten "Fortæl os, hvordan du synes, vi klarer os! Bedøm venligst kvaliteten af Contoso Ltd.'s forskellige produktserier".

  Trække til sidst feltet Angående kontakt til den første sektion under fanen Generelt for at spore, hvilken bruger der besvarede undersøgelsen. Gem og luk formularen, og vælg derefter Publicer alle tilpasninger.

  Hovedoplysningsformularen med alle undersøgelsesfelter tilføjet.

 17. Gå til Portaler > Webformularer, og opret en ny webformular med navnet Contoso Ltd.-undersøgelse. Indstil feltet Godkendelse kræves til Ja og feltet Flere poster pr. bruger er tilladt til Nej. Gem formularen, og lad den stå åben.

 18. I webformularposten "Contoso Ltd.-undersøgelse":

  1. Åbn opslagsfeltet Starttrin, og vælg Ny for at oprette et nyt webformulartrin.
  2. Navngiv trinnet Undersøgelsestrin 1.
  3. Indstil Logisk navn på målobjekt til Undersøgelse (new_survey).
  4. Indstil Navn på formular til Undersøgelsestrin 1.
  5. Markér Tilknyt aktuel portalbruger-afkrydsningsfeltet.
  6. Indstil Opslagsattribut for portalbruger i målobjekt til Angående kontakt (new_regardingcontact).
  7. Gem formularen, og lad den stå åben.

   Det første trin i undersøgelsesformularen er oprettet.

 19. I posten Webformulartrin i "Undersøgelsestrin 1":

  1. Åbn opslagsfeltet Næste trin, og vælg Ny for at oprette et nyt webformulartrin.
  2. Navngiv trinnet Undersøgelsestrin 2.
  3. Indstil webformularen til Contoso Ltd.-undersøgelse.
  4. Indstil Logisk navn på målobjekt til Undersøgelse (new_survey).
  5. Indstil Tilstand til Rediger.
  6. Indstil Navn på formular til Undersøgelsestrin 2.
  7. Indstil Kildetype til Resultat fra forrige trin.
  8. Indstil Udført-meddelelse til "Tak, fordi du tog dig tid til at fuldføre denne undersøgelse!"
  9. Sørg for, at feltet Næste trin er tomt, og gem derefter formularen, men lad den stå åben.
 20. I posten Webformulartrin i "Undersøgelsestrin 2":

  1. Vælg vinkeltegnet yderst til højre i Dynamics 365-hovednavigationen, og vælg Metadata for at åbne Visning for tilknyttede metadata for webformularer under posten "Undersøgelsestrin 2".
  2. Vælg Tilføj nye metadata for webformularer, og indstil Logisk navn for attribut i denne nye post til Contoso Ltd.-klassificering (new_contosoltdrating) og Typografi til Grupperet indstilling som vandret alternativknapliste.
  3. Gem og luk alle åbne formularer.

   Det andet trin i undersøgelsesformularen er oprettet.

 21. I Dynamics 365 skal du gå til Portaler > Webformularer og oprette en ny webside med navnet Contoso Ltd.-undersøgelse. Indstil Websted til Contoso, Ltd., Overordnet side til Startside, Delvis URL-adresse til contoso-ltd-survey, PageTemplate til Hel side, Publiceringstilstand til Publiceret og webformularen til "Contoso Ltd.-undersøgelse", der blev oprettet tidligere. Gem posten.

Disse trin er ganske vist meget komplekse og kræver flere Dynamics 365-poster, der arbejder sammen med hinanden, for at opnå resultatet. Men når processen er fuldført, kan brugerne navigere til den side, du har oprettet på portalen, og besvare undersøgelsen som ønsket.

Første trin i undersøgelsesformularen, der er gengivet på en portal.

Andet trin i undersøgelsesformularen, der er gengivet på en portal.

Hver fuldførte undersøgelse, der bliver afleveret, bliver til en post i objektet Portaler > Undersøgelse i Dynamics 365, og denne post indeholder den kontakt, der fuldførte webformularen, sammen med alle vedkommendes svar til tabulering.

Gengivelse af formularelementer

Læg mærke til, at selvom de fleste Dynamics 365-formularer kan gengives korrekt på en portal, er der visse funktioner der ikke understøttes af det Dynamics 365 EntityFormView-kontrolelement, der håndterer den faktiske gengivelse af objektformularen.

Understøttede formularelementer Understøttet, men med advarselsformularelementer Ikke-understøttede formularelementer
Alle Dynamics 365-feltvalideringsregler Alle Dynamics 365-felttyper, undtagen Deltagerliste-felter Formularsidehoveder og -sidefødder vises ikke på portalen
Layout med både én og flere kolonner Kun "webside (HTML)" og billedrelaterede webressourcetyper understøttes iFrames
Dynamics 365-tekstsprogoversættelser Postfiltrering i et opslagsfelt understøttes, men kun for N:1-relationer Dynamics 365-formularscripts
Noter (indsat i formularen) Opslagsfelter understøttes, men oprettelse af en ny post via en opslagsvisning i formularen understøttes ikke
Undergitre (indsat i formularen)

Til sidst er det værd at nævne, at objektformularposten i Dynamics 365 har en række indstillinger, der gør det muligt at finjustere den efter behov, herunder en sektion til Vedhæft fil-indstillinger. Hvis en formular kræver, at der vedhæftes filer, skal du markere afkrydsningsfeltet Vedhæft fil og konfigurere indstillingen Lagerplacering for vedhæftet fil til enten Dynamics 365 Vedhæftet fil til note eller Azure Blob Storage.