Hente Dynamics 365-data på portalen

Et af de særlige kendetegn ved portalfunktionerne, der blev introduceret i Opdatering 1 til Dynamics 365 Online 2016, er muligheden at gengive - og arbejde med - Dynamics 365-data på et internt eller eksternt orienteret portalwebsted. I dette afsnit tegner vi en profil af de objekter, der udgør grundlaget for denne funktionalitet, og beskriver, hvordan du kan få den.

Objektformularer

En objektformularpost gør det muligt for en administrator at gengive en Dynamics 365-formular på en portal for at redigere, få vist eller registrere et sæt data, der kan tilpasses, fra brugerne. Processen for at fuldføre dette er relativt nem og ligetil, og den fjerner behovet for eventuelle tilpasninger af kode, der ellers ville kræves for at opnå et sådant resultat inden installation af en portal.

Denne funktion kan udnyttes i mange sammenhænge, men et almindeligt eksempel på, hvordan den kan bruges, er at oprette en ny formular under objektet Kundeemne i Dynamics 365-brugergrænsefladen Tilpas systemet og derefter oprette en post i objektformularen, der kan vises på portalen, for at registrere kundeemnedata via en kontaktside eller en side til anmodning om oplysninger. Eksemplet anvendes faktisk som Kontakt os-standardside i de portaler, der er tilgængelige i opdateringen til Microsoft Dynamics 365 (online) versionen fra december 2016. Andre eksempler kan være at bruge en objektformular til profilstyring eller en enkelt sideundersøgelse.

Kontakt os-webformular i Dynamics 365 til venstre og gengivelsen af den på portalen i højre side.

Objektformularer indeholder relationer til websider og yderligere egenskaber til styring af initialiseringen af formularen på portalen. Relationen til webside giver mulighed for dynamisk at hente formulardefinitionen for en given sidenode på portalwebstedet.

Når du opretter en ny objektformular, er det første trin at vælge, hvilket objekt og hvilken formular som du vil gengive, samt tilstanden: Indsæt, Rediger eller Skrivebeskyttet. Den tilstand, du vælger, bestemmer, om du opretter en ny post fra portalen, redigerer en eksisterende post eller bare viser oplysninger om en post på portalen.

I denne gennemgang vil vi nu overveje et scenario, hvor Contoso, Inc. ønsker at oprette et brugerdefineret objekt i Dynamics 365, der er knyttet til en formular, som gengives på deres kundeselvbetjeningsportal. Brugerne skal på denne måde kunne sende forslag til forbedring, som de gerne vil have, at virksomheden introducerer. Administratoren hos Contoso, Inc. skal gøre følgende for at muliggøre dette:

 1. Opret et brugerdefineret objekt via Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter i Dynamics 365. I dette eksempel kan vi kalde objektet "Forslag". Angiv, at objektet skal vises i Portaler-navigationsområdet, og gem det.

 2. Opret to brugerdefinerede felter under objektet Forslag, der vedrører de oplysninger, der skal registreres i formularen, i Dynamics 365. I dette eksempel opretter vi felterne "Forslagsoprindelse" (grupperet indstilling) og "Forslagsoversigt" (flere linjer tekst). Begge felter indstilles til Kræves af forretning.

 3. I Dynamics 365 skal du oprette en ny hovedformular under objektet Forslag:

  1. Indsæt en fane med én kolonne, og rediger dens sektionsegenskaber til to kolonner.

  2. Tilføj de brugerdefinerede felter og det eksisterende felt Navn.

  3. Giv fanen navnet "Forslag".

  4. Giv formularen navnet "Forslagsformular" i Egenskaber for formular.

  5. Gem og publicer den.

   Oprettelse af en brugerdefineret formular i Dynamics 365, der skal gengives på en portal.

 4. I Dynamics 365 skal du gå til Portaler > Objektformularer og oprette en ny objektformularpost. Kald den "Forslag", indstil dens Objektnavn-felt til "Forslag (new_suggestion)", indstil dens Formularnavn til "Forslagsformular", indstil dens Fanenavn til "Forslag" og dens Formulartype til "Indsæt", og rediger de andre indstillinger efter behov.

 5. Opret en ny underordnet side med navnet "Forslag" på portalen. Indstil dens Sideskabelon-værdi til Webformular, indstil dens Objektformular-værdi til "Forslag", og tilføj en introduktion til formularen.

  Bemærk

  Den underordnede side kan også oprettes via Dynamics 365, det er op til brugeren.

 6. Du kan evt. på portalen redigere Primær navigation og derefter klikke på ikonet "+" for at føje et nyt weblink til formularen. Giv weblinket navnet "Forslag", og tildel det til siden "Forslag". Derved kan brugerne nemt navigere til formularen.

Når en bruger besøger Contoso-portalen, navigerer til denne oprettede formular, angiver de relevante data og sender dem, oprettes der automatisk en ny post i Dynamics 365 med de oplysninger, der er sendt.

Brugerdefineret forslagsformular, der er gengivet på en portal.

Metadata for objektformularer

Objektformularens metadataposter indeholder yderligere logik til ændring af funktionsmåden for at forbedre eller tilsidesætte den funktionalitet i formularfelter, som ellers ikke kan udføres med de indbyggede redigeringsfunktioner i objektformularer i Dynamics 365.

Disse poster, giver mulighed for yderligere konfiguration og håndtering af bestemte elementer i formularen, herunder felter, undergitre eller hele sektioner/faner. Hvert element i formularen, der kræver en form for ændring, kræver en separat metadatapost, som siden knyttes til objektformularposten.

Når du vil føje metadataposter til en objektformular, kan du navigere til Visning for tilknyttede metadata for objektformularer fra Dynamics 365-navigationsmenuen, eller disse poster kan oprettes direkte fra selve objektformularen ved hjælp af undergitteret Metadata for objektformularer nederst i postens formular.

Metadata for objektformularer

Metadataposter for objektformularer kan bruges i en række forskellige scenarier, herunder styring af formatet for et felt, forhåndsudfyldning af et felt med en bestemt værdi, angivelse af værdier i formularen, når du gemmer, validering af brugerdefinerede værdier og meget mere.

Objektlister

Mens en post i objektformularen gør det muligt for en portaladministrator at vise en Dynamics 365-formular for brugerne af portalen, gør objektlister det muligt for administratorer at tilføje en webside på deres portal, som gengiver en liste over Dynamics 365-poster, uden at en udvikler behøver at gøre visningen synlig på portalen ved hjælp af tilpasset kode.

Objektlister understøtter sortering og filtrering og sideinddeling, hvis antallet af poster er større end den værdi for Sidestørrelse, der er angivet i objektlisteposten. Hvis en Webside for detaljevisning er angivet, indeholder hver post et link til siden, og id'et for posten vedhæftes i forespørgselsstrengen sammen med Navn på parameter for forespørgselsstreng-id.

Objektlister understøtter også flere visninger og handlinger. Hvis der er angivet mere end én visning i Dynamics 365, gengives en rullemenu, som slutbrugeren kan bruge til at skifte mellem de forskellige visninger efter behov. På samme måde, hvis handlinger som f.eks. Rediger eller Slet er tilføjet som handlingsknapper, kan en bruger med de rette tilladelser se disse indstillinger gengivet i visningen.

Med udgangspunkt i det forrige eksempel med administratoren hos Contoso, Inc., der opretter en objektformular for at indsamle brugerforslag, vil vi nu beskrive de trin, som administratoren skal udføre for (helt enkelt) at vise de poster, der er sendt på portalen, for andre brugere, som derefter kan gennemgå dem og hurtigt få adgang til at sende nye:

 1. I Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter > Forslag > Visninger og redigere visningen Aktive forslag. Tilføj de kolonner, der skal være synlige på portalen i denne visning.

 2. Gå til Portaler > Objektlister, og opret en ny objektlistepost.

  1. Angiv et navn for "Forslagsliste", indstil dens Objektnavn-værdi til "Forslag (new_suggestion)".

  2. Tilføj Aktive forslag-standardvisningen eller den brugerdefinerede visning på listen Visninger.

  3. Indstil værdien i Webside til Opret til "Forslag", og tilføj tekst til opret knap/tom liste efter behov.

   Oprette en objektliste

 3. Opret en ny underordnet side med navnet "Forslagsliste" på portalen. Indstil dens Sideskabelon-værdi til Hel side, indstil dens Objektliste-værdi til "Forslagsliste", og tilføj en introduktion til den synliggjorte visning.

 4. Du kan evt. på portalen redigere Primær navigation og derefter klikke på knappen Tilføj (+) for at føje et nyt weblink på listen. Giv weblinket navnet "Forslagsliste", og tildel det til siden "Forslagsliste". Du kan trække det tidligere oprettede "Forslag"-formularlink ned under det nye listelink, så det bliver underordnet.

Ud over den helt enkle konfiguration, der blev beskrevet tidligere, understøtter objektlister mange andre muligheder, herunder (men ikke begrænset til):

 • Tillad brugere at filtrere og søge efter poster i det pågældende objekt på portalen.
 • Tillad brugere at oprette, redigere, eller slette poster, samt hente posterne til et Excel-regneark.
 • Tillad brugere at udføre en anmodet arbejdsproces på en post, der er valgt på listen.
 • Vis posterne på listen ved hjælp af en Bing Maps visning af dataene
 • Vis posterne på listen ved hjælp af en kalendervisning af dataene.

Webformularer

Webformularer gør det muligt for brugerne at definere objektformularer og brugerdefineret logik i Dynamics 365 for at gengive formularer til dataindtastning på en portal uden brug af brugerdefineret kode. Webformularer understøtter navigation i et eller flere trin samt forgrenet logik. Webformularer bruges ofte til at producere undersøgelser, f.eks. out-of-the-box-webformularer af typen "Undersøgelse af tilfredshed med sager", eller til at lette anmodninger, f.eks. out-of-the-box-webformularer af typen "Åbn ny supportanmodning".

Webformularer adskiller sig fra objektformularer ved at gøre det muligt for en administrator at angive en eller flere formularer, der skal indlæses for at oprette en enkelt formular eller en guide-lignende proces i flere trin med betinget forgrenet logik. Webformularer har også andre egenskaber, der kan angives i Dynamics 365 for at tilsidesætte nogle af de sædvanlige funktionsmåder og løser nogle Dynamics 365-objektmetadata- og formulardesignerbegrænsninger.

Den bedste måde at forstå fuldt ud, hvordan en webformular bruges på en portal, er at give et eksempel på et brugsscenarie og derefter gennemgå processen med at oprette formularen og alle er dens underliggende dele. Tidligere i dette dokument, gennemgik vi processen med at oprette en brugerdefineret objektformular, som brugerne kan bruge til at sende forslag, og en brugerdefineret objektliste, der kan vise disse forslag i en visning på portalen. Lad os nu antage, at Contoso vil undersøge, hvilke af de indsendte forslag deres brugere ville foretrække at få implementeret, og samtidig undersøge andre oplysninger om deres brugerbase. De trin, administratoren skal udføre for at konfigurere en sådan undersøgelse på portalen, er følgende:

 1. Opret et brugerdefineret objekt via Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Objekter . I dette eksempel kan vi kalde objektet "Undersøgelse".

 2. Angiv, at objektet skal vises i Portaler-navigationsområdet, og gem det.

 3. Opret flere brugerdefinerede felter under objektet "Undersøgelse", som skal repræsentere de svar, som brugeren kan vælge imellem i undersøgelsen:

  1. Tre brugerdefinerede felter, "Udvidede supporttider", "Nye produkter" og "Mere lagerplads", til et spørgsmål med flere svarmuligheder, som administratoren har planlagt for "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?" Hvert felt er indstillet til datatypen To indstillinger.

  2. Fire brugerdefinerede felter, "Forhandler", "Søgeprogram", "Internetreklame" og "Mund-til-mund", til et spørgsmål med flere svarmuligheder, som administratoren har planlagt: "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" Hvert felt er indstillet til datatypen To indstillinger.

  3. Et brugerdefineret felt, der hedder "Bedømmelse af Contoso Ltd." for datatypen Grupperet indstilling. I Brug en eksisterende grupperet indstilling skal du vælge Ja, og på rullelisten skal du vælge Kvalitet på Likert-skala.

  4. Hvis du vil spore den aktuelle portalbruger, der er ved at besvare undersøgelsen, skal du bruge et brugerdefineret felt, der hedder "Angående kontakt", af datatypen "Opslag" og målposten "Kontakt".
 4. Åbn hovedformularen "Oplysninger" under objektet "Undersøgelse", klik på fanen Generelt, og klik derefter på Skift egenskaber. Under fanen Formatering skal du vælge Én kolonne og derefter klikke på OK.

 5. Skift til fanen "Indsæt" i formularen "Oplysninger", klik på "Sektion", og vælg "To kolonner". Flyt standardfelterne Navn og Ejer til denne sektion, og slet den gamle. Åbn egenskaberne for feltet Navn, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet "Synlig som standard" under fanen "Visning".

  Oprette en undersøgelsesformular for at lette undersøgelsens spørgsmål og svar.

 6. Gem formularen, og klik derefter på Gem som på båndet for at oprette en kopi af formularen med navnet "Undersøgelsestrin 2". Klik på Gem som igen for at oprette en ny kopi med navnet "Undersøgelsestrin 1".

 7. Åbn formularen "Undersøgelsestrin 1", skift til fanen Indsæt, og klik derefter på Sektion > To kolonner.

 8. Åbn egenskaberne for den nye sektion, skift til etiketten "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?", og markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Vis etiketten til denne sektion på formularen.

 9. Træk felterne "Udvidede supporttider", "Nye produkter" og "Mere lagerplads" til denne sektion.

 10. Gentag trinnet, hvor du tilføjer en ny sektion med to kolonner, men denne gang skal du ændre etiketten til "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" og træk felterne "Forhandler", "Søgeprogram", "Internetreklame" og "Mund-til-mund" til denne sektion.

 11. Åbn egenskaberne for hvert felt. Under fanen Formatering skal du indstille Formatering af kontrolelement til Afkrydsningsfelt. Gem og luk formularen.

  Trin 1 i undersøgelsesformular med to spørgsmål, som en bruger skal besvare.

 12. Åbn formularen "Undersøgelsestrin 2", skift til fanen Indsæt, og vælg Sektion > Én kolonne.

 13. Træk feltet "Bedømmelse af Contoso, Ltd." til den nye sektion, og åbn derefter egenskaberne for feltet i formularen, og vælg etiketten "Fortæl os, hvordan du synes, vi klarer os! Bedøm venligst kvaliteten af Contoso Ltd.'s forskellige produktserier". Gem og luk formularen.

 14. I området Undersøgelsesformularer skal du vælge Rækkefølge for formularer > Hovedformularer. Derved kan du konfigurere rækkefølgen af formularer, så de kan bruges i rækkefølgen Oplysninger > Undersøgelsestrin 1 > Undersøgelsestrin 2.

 15. Klik på Sektion > To kolonner under fanen Indsæt i hovedoplysningsformularen.

 16. Åbn egenskaberne for den nye sektion, skift til etiketten "Hvad er dit foretrukne forslag til en fremtidig Contoso-forbedring?", og markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen Vis etiketten til denne sektion på formularen. Træk felterne "Udvidede supporttider", "Nye produkter" og "Mere lagerplads" til denne sektion.

  Gentag trinnet, hvor du tilføjer en ny sektion med to kolonner, men denne gang skal du ændre etiketten til "Hvordan hørte du første gang om Contoso Ltd.?" og træk felterne "Forhandler", "Søgeprogram", "Internetreklame" og "Mund-til-mund" til denne sektion. Åbn egenskaberne for hvert af de syv felter, der er føjet til formularen indtil videre, vælg fanen Formatering, og indstil Formatering af kontrolelement til Afkrydsningsfelt.

  Gentag trinnet, hvor du tilføjer en sektion, men vælg nu en sektion med én kolonne. Træk feltet "Bedømmelse af Contoso, Ltd." til denne nye sektion, og åbn derefter egenskaberne for feltet i formularen, og vælg etiketten "Fortæl os, hvordan du synes, vi klarer os! Bedøm venligst kvaliteten af Contoso Ltd.'s forskellige produktserier".

  Trække til sidst feltet Angående kontakt til den første sektion under fanen Generelt for at spore, hvilken bruger der besvarede undersøgelsen. Gem og luk formularen, og klik derefter på Publicer alle tilpasninger.

  Hovedoplysningsformularen med alle undersøgelsesfelter tilføjet.

 17. Gå til Portaler > Webformularer, og opret en ny webformular med navnet "Contoso Ltd.- undersøgelse". Indstil feltet Godkendelse kræves til Ja og feltet Flere poster pr. bruger er tilladt til Nej, og gem derefter formularen, og lad den stå åben.

 18. I webformularposten "Bedømmelse af Contoso Ltd.":

  1. Åbn opslagsfeltet Starttrin, og klik derefter på Ny for at oprette et nyt webformulartrin.
  2. Navngiv trinnet "Undersøgelsestrin 1".
  3. Indstil Logisk navn på målobjekt til "Undersøgelse (new_survey)".
  4. Indstil Navn på formular til "Undersøgelsestrin 1".
  5. Markér Tilknyt aktuel portalbruger-afkrydsningsfeltet.
  6. Indstil Opslagsattribut for portalbruger i målobjekt til "Angående kontakt (new_regardingcontact)".
  7. Gem formularen, og lad den stå åben.

   Det første trin i undersøgelsesformularen er oprettet.

 19. I posten Webformulartrin i "Undersøgelsestrin 1":

  1. Åbn opslagsfeltet Næste trin, og klik på Ny for at oprette et nyt webformulartrin.
  2. Navngiv trinnet "Undersøgelsestrin 2".
  3. Indstil webformularen til "Contoso Ltd.- undersøgelse".
  4. Indstil Logisk navn på målobjekt til "Undersøgelse (new_survey)".
  5. Indstil tilstanden til "Rediger".
  6. Indstil Navn på formular til "Undersøgelsestrin 2".
  7. Indstil kildetypen til "Resultat fra forrige trin".
  8. Indstil Udført-meddelelsen til "Tak, fordi du tog dig tid til at fuldføre denne undersøgelse!
  9. Sørg for, at feltet Næste trin er tomt, og gem derefter formularen, men lad den stå åben.
 20. I posten Webformulartrin i "Undersøgelsestrin 2":

  1. Klik på vinkeltegnet yderst til højre i Dynamics 365-hovednavigationen, og vælg Metadata for at åbne Visning for tilknyttede metadata for webformularer under posten "Undersøgelsestrin 2".
  2. Klik på Tilføj nye metadata for webformularer, og indstil Logisk navn for attribut i denne nye post til "Bedømmelse af Contoso Ltd. (new_contosoltdrating)" og Typografi til "Grupperet indstilling som vandret alternativknapliste".
  3. Gem og luk alle åbne formularer.

   Det andet trin i undersøgelsesformularen er oprettet.

 21. I Dynamics 365 skal du gå til Portaler > Webformularer og oprette en ny webside med navnet "Contoso Ltd.- undersøgelse". Indstil webstedet til "Contoso, Ltd.", den overordnede side til "Startside", den delvise URL-adresse til "contoso-ltd-survey", PageTemplate til "Hel side", Publiceringstilstand til "Publiceret" og webformularen til "Contoso Ltd.- undersøgelse", der blev oprettet tidligere. Gem posten.

Disse trin er ganske vist meget komplekse og kræver flere Dynamics 365-poster, der arbejder sammen med hinanden, for at opnå resultatet. Men når processen er fuldført, kan brugerne navigere til den side, du har oprettet på portalen, og besvare undersøgelsen som ønsket.

Første trin i undersøgelsesformularen, der er gengivet på en portal.

Andet trin i undersøgelsesformularen, der er gengivet på en portal.

Hver fuldførte undersøgelse, der bliver afleveret, bliver til en post i objektet Portaler > Undersøgelse i Dynamics 365, og denne post indeholder den Angående-kontakt, der fuldførte webformularen, sammen med alle vedkommendes svar til tabulering.

Gengivelse af formularelementer

Mens de fleste Dynamics 365-formularer kan gengives korrekt på en portal, er der visse forklarende tekster, der skal bemærkes, fordi visse funktioner ikke understøttes af det Dynamics 365 EntityFormView-kontrolelement, der håndterer den faktiske gengivelse af objektformularen.

Understøttede formularelementer Understøttet, men med advarselsformularelementer Ikke-understøttede formularelementer
Alle Dynamics 365-feltvalideringsregler Alle Dynamics 365-felttyper, undtagen Deltagerliste-felter Formularsidehoveder og -sidefødder vises ikke på portalen
Layout med både én og flere kolonner Kun "webside (HTML)" og billedrelaterede webressourcetyper understøttes iFrames
Dynamics 365-tekstsprogoversættelser Postfiltrering i et opslagsfelt understøttes, men kun for N:1-relationer Dynamics 365-formularscripts
Noter (indsat i formularen) Opslagsfelter understøttes, men oprettelse af en ny post via en opslagsvisning i formularen understøttes ikke
Undergitre (indsat i formularen)

Til sidst er det værd at nævne, at objektformularposten i Microsoft Dynamics 365 har en række indstillinger, der gør det muligt at finjustere den efter behov, herunder en sektion til Vedhæft fil-indstillinger. Hvis en formular kræver, at der vedhæftes filer, skal du markere afkrydsningsfeltet Vedhæft fil og konfigurere indstillingen Lagerplacering for vedhæftet fil til enten Dynamics 365 Vedhæftet fil til note eller Azure Blob Storage.