Hjælp til handicappede i Microsoft Social Engagement

Microsoft forpligter sig til at fremstille software, der gør det muligt for personer med forskellige muligheder at blive produktive.
Microsoft Social Engagement gør det muligt for alle brugere at være produktive ved at levere tilgængelig software, der kan bruges uden problemer, uanset brugerens muligheder.

Funktioner med hjælp til handicappede er indbygget i Social Engagement

Skift til tabelvisning for at forbedre læsbarheden af datapunkter

Widgets i Social Engagement kan vises i en diagramvisning eller en tabelvisning. Du kan selv bestemme, om du vil arbejde med data, der er repræsenteret som diagrammer eller tabeller. Du kan slå tabelvisning for en widget til i diagramvisning ved at vælge kontrolelementet Kontrolelementet Flere indstillinger på det diagram, du vil ændre, og derefter vælge indstillingen Skift til tabelvisning. Hvis du vil skifte tilbage, skal du åbne det samme kontrolelement og vælge Skift til diagramvisning.
Hvis du vil aktivere tabelvisningen for alle widgets som standard, skal du gå til Indstillinger > Brugerindstillinger og ændre værdien under Præsentationstilstand med diagramdata fra Diagram til Tabel.

Ændre, hvordan farver vises på diagrammer

Social Engagement indeholder også et fyldmønster for diagrammer med farvede områder. Du kan vælge at få vist diagrammerne med et udfyldningsmønster eller en dækkende farve. Hvis du vil skifte mellem et fyldmønster og en dækkende farve, skal du gå til Indstillinger > Brugerindstillinger og opdatere Tilstand med diagramudfyldning.

Når du vælger fyldmønsteret, repræsenteres data på kort i forskellige former, der ikke udelukkende afhænger af farven.

Bemærk

Området Analyse i Social Engagement gengiver som standard dataene i diagrammer. Datapunkter i diagrammerne er ikke tilgængelige med navigation med tastatur. Du kan enten slå tabelvisningen til på de enkelte diagrammer, når du arbejder i området Analyse, eller du kan aktivere tabelvisningen globalt for din brugerprofil i Indstillinger > Brugerindstillinger under Præsentationstilstand med diagramdata. Hvis du vil ændre de dækkende farver til et fyldmønster for at få en bedre visuel adskillelse, skal du gå til Indstillinger > Brugerindstillinger og opdatere Tilstand med diagramudfyldning.

Naviger til indlægslisten og indlægsdetaljer med tastaturet

Når som helst Social Engagement viser indlæg, får du vist en indlægsliste og en detaljeret visning af et bestemt indlæg. Navigation med tastatur på listen er løst ved at behandle den som en layoutgitter, der har et enkelt tabulatorstop.

Når fokus er på indlægslisten, kan du bruge piletasterne og Enter til at navigere:

 • Hvert indlæg er en række med flere celler. Brug tasterne venstre pil og højre pil til at flytte inden for en række.
 • Brug tasterne pil op og pil ned til at flytte til den næste række (det næste indlæg). Fokus flytter til samme celletype i den næste række.
 • Hvis en celle indeholder et enkelt kontrolelement, flytter fokus til kontrolelementet. Du skal blot aktivere kontrolelementet for at arbejde med det. Eksempel: Kontrolelementet "Åbn" åbner indlægsdetaljer.
 • Hvis en celle har indhold og flere kontrolelementer, angives fokus til cellekanten. Hvis du vil arbejde med elementerne i denne celle, skal du trykke på Enter eller F2-tasten for at flytte fokus til cellen. I denne tilstand kan du kommunikere med hvert element i cellen, herunder aktivere kontrolelementer: Brug piletasterne til at flytte fokus. Hvis du vil forlade en celle, skal du trykke på Esc eller F2-tasten for at flytte fokus tilbage til cellekanten igen.

Når du navigerer i visningen Indlægsdetaljer, som indeholder indlægget og et overordnet indlæg, kan du skjule eller udvide indholdet:

 • Flyt fokus ved hjælp af tabulatortasten for at gå til overskriften for "overordnede" og "underordnede" indlæg, der fungerer som betjener som skjul/vis-knapper.
 • Når de er skjult, kan indlægseksemplet ikke bruges i fokus.
 • Når de er udvidet, er der adgang til indlæggets indhold og alle mulige handlinger ved at flytte fokus med tabulatortasten.
 • Når et af disse indlæg er vist, er det andet skjult.
 • Visningen Indlægsdetaljer kan indeholde flere tråde. Der kan navigeres i disse præcis som i indlægslisten.

Analyse

Du kan navigere i kortene i Social Engagement med et tastatur ved at vælge tabulatortasten for at gå til det første datapunkt på et kort. Navigationsrækkefølgen er baseret på sortering af datapunkterne efter breddegrad fra nord til syd. Det første tabulatorstop starter på det nordligste datapunkt.

 • Hvis du vil flytte til den næste datapunkt, skal du vælge højre pil eller pil ned.
 • Hvis du vil flytte til det forrige datapunkt, skal du vælge venstre pil eller pil op.

Aktivitetskort

Med aktivitetskort kan du læse dataene enten ved at analysere dataene på det visuelle kort eller fra tabelvisningen, der kan slås til ved hjælp af kontrolelementet Skift til tabelvisning. Hvis du vil gå til dataene på det visuelle aktivitetskort, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til et datapunkt på kortet. Du kan derefter bruge piletasterne til at gennemse alle datapunkter på kortet. Piletasterne angiver den retning, hvor det næste datapunkt er:

 • Venstre pil: det nærmeste datapunkt mod vest
 • Pil op: det nærmeste datapunkt mod nord
 • Højre pil: det nærmeste datapunkt mod øst
 • Pil ned: det nærmeste datapunkt mod syd

Hvis du vil navigere i dataene i cellerne i tabelvisningen, skal du vælge piletasterne.

Hvis du vil bruge områdefilteret sammen med et tastatur, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til Områdefilter og angiver koordinater for to hjørnepunkter af det rektangulære områdefilter. Angiv breddegrad og længdegrad for punkt A og for punkt B. Tryk på tabulatortasten til du kommer til kontrolelementet Gem, og vælg Enter for at aktivere områdefilteret. Kun de data, der svarer til dit områdefilter, vises nu i dit kort/din tabel.

Hjælp til handicappede i programmer, der kan arbejde med Social Engagement-data

Social Engagement indeholder integrationer og dataeksport til andre programmer.

Funktioner til generel hjælp til handicappede

Arbejde med en skærmlæser

Almindeligt brugte skærmlæsere understøttes og giver adgang for blinde, svagtseende eller personer med indlæringshandicap.

Bruge tastaturet til at navigere på brugergrænsefladen

Der er fuld tilgængelighed med tastatur til alle elementer på brugergrænsefladen for at give adgang for brugere med forskellige motoriske færdigheder og for at spare helpdesk-medarbejdere for vigtige sekunder ved at fjerne afhængigheden af en mus. Social Engagement understøtter grundlæggende tastaturnavigationsmønstre, f.eks. skifte mellem elementer og vælge dem. Der er ingen genvejstaster, som er specifikke for Social Engagement.

Alle tabeller i Social Engagement følger det samme mønster for tastaturadgang:

 • En tabel har kun ét fanestop.
 • Hver tabelrække kan have flere celler. Brug tasterne venstre pil og højre pil til at flytte inden for en række.
 • Brug tasterne pil op og pil ned til at flytte til den næste række. Fokus flytter til samme celletype i den næste række.
 • Hvis en celle indeholder et enkelt kontrolelement, flytter fokus til kontrolelementet. Du skal blot aktivere kontrolelementet for at arbejde med det. Eksempel: Kontrolelementet "Fjern" fjerner elementet i den pågældende række.
 • Hvis en celle har indhold og/eller flere kontrolelementer, angives fokus til cellekanten. Hvis du vil arbejde med elementerne i denne celle, skal du trykke på Enter eller F2-tasten for at flytte fokus til cellen. I denne tilstand kan du kommunikere med hvert element i cellen, herunder aktivere kontrolelementer ved at bruge piletasterne til at flytte fokus. Hvis du vil forlade en celle, skal du trykke på Esc eller F2-tasten for at flytte fokus tilbage til cellekanten.

Øge farvekontrasten for noget tekst og nogle billeder

Indstillingen for stor kontrast i Windows øger farvekontrasten for neget tekst og nogle billeder på computerskærmen, så elementerne er mere markerede og lettere at identificere. Du kan finde denne indstilling på siden Øget tilgængelighed i Windows 10, Windows 8 og Windows 7.

Forstørre brugergrænsefladen ved at zoome i browseren

Social Engagement understøtter zooming af brugergrænsefladen til 200 procent af den oprindelige skærmstørrelse og fungerer med indstillingerne for stor kontrast enten i browseren eller i operativsystemet.

Bemærk

Når brugergrænsefladen zoomes til 200 procent, skjules nogle felter eller kontrolelementer for at bevare læsbarheden. Vi stræber efter kun at skjule oplysninger og kontrolelementer, der ikke er nødvendige for at fuldføre en opgave. Du kan ændre zoomniveauet for at få adgang til disse kontrolelementer.

Hvis du ønsker oplysninger om hjælp til handicappede for bestemte browsere, kan du besøge følgende websteder:

Du kan finde flere detaljerede oplysninger om indbyggede tilgængelighedsfunktioner i Microsoft-produkter i Section 508 VPAT'er til Microsoft-produkter (siden er på engelsk).

Se også

Oversigt over Social Engagement
Administrere brugerindstillinger