Definere aktivitetskort for at få vist data i realtid

Ved hjælp af aktivitetskort kan du få vist indlæg i realtid efter geografisk lokation på et kort, der er nemt at forstå. Derudover kan du få vist disse indlæg i Analyser for at forstå flere detaljer og tilknyttede metrikværdier.

Vigtigt

Du kan kun visualisere disse indlæg på et aktivitetskort, der har lokationsdata for indlæg eller forfattere. Flere oplysninger: Få vist lokationerne for indlæggene, Analysér kilderne til indlæggene

Rollerettigheder

Enhver bruger kan oprette aktivitetskort i Microsoft Social Engagement, uanset deres brugerrolle eller licenstype. Aktivitetskort gemmes og vises separat for hver bruger. Du kan kun få vist de aktivitetskort, du har oprettet.

Oprette et aktivitetskort

 1. Gå til Aktivitetskort.
 2. I ruden Aktivitetskort skal du klikke på knappen Tilføj Knappen Tilføj.
 3. Indtast detaljerne på siden Detaljer for aktivitetskort.

  • Navn: Angiv navnet på det nye aktivitetskort.

  • Standardtidsrum: Vælg det standardtidsrum, for hvilket du vil have vist indlæg for dette aktivitetskort. Du kan til enhver tid ændre denne værdi, selv når du får vist kortet. Indstillinger: seneste 30 minutter, seneste time, seneste 12 timer, seneste 24 timer.

  • Standardkorttype: Vælg den standardtype af kort, du vil have vist, når du åbner dette aktivitetskort.

   • Kort over emnemængde: Viser antal indlæg i forskellige lokationer.

   • Synspunktskort: Viser synspunktsværdierne for samtalerne baseret på lokation.

  • Filtre: Vælg de filtre, du vil oprette aktivitetskortet fra. Du kan bruge Alle søgeemner eller vælge Skift Knappen Rediger til at vælge filtre. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

   Vigtigt

   Sørg for, at dit datasæt indeholder indlæg, som aktivitetskortet kan vise. Hvis du konfigurerer et aktivitetskort, der har et datasæt, som ikke inkluderer lokationsoplysninger (hvis du f.eks. filtrerer efter blogs, som ikke understøtter lokationsdata), viser aktivitetskortet ingen data.

 4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Tip

For at redigere et aktivitetskort skal du åbne detaljerne om kortet og gentage fra trin 3.

Få vist et aktivitetskort

Vigtigt

Hvis du ikke tidligere har oprettet aktivitetskort, får du ikke vist nogen aktivitetskort. Flere oplysninger: Oprette et aktivitetskort

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg aktivitetskortet på listen, og klik derefter på globusknappen Globus for at se standardvisningen for det valgte aktivitetskort.

 3. Enkeltindlæg er vist med mindre figurer end klynger af indlæg.

En oversigt angiver, hvor gammelt et indlæg eller en klynge er. Nye indlæg vises med en cirkel. Jo ældre indlæggene er, desto mindre er rammen.

Synspunktskortet viser derudover farverne og formerne for de tilsvarende synspunktsværdier for indlæggene.

 1. Klik på Indlæg i højre side af kortet for at få vist en liste over indlæg for kortet.

  Tip

  Vælg et hvilket som helst datapunkt på kortet for at få vist de indlæg, der svarer til det pågældende område.

 2. Klik på Indsigt i venstre side af kortet for at få vist vendingerne fra de tendensgivende samtaler.

Bemærk

Hvis indlæg er slettet eller redigeret fra et andet område for Social Engagement, afspejles de gældende ændringer på det kort, du får vist i realtid. Hvis du f.eks. får vist et synspunktskort for en lokation, der har et indlæg med en neutral synspunktsværdi, og du eller en hvilken som helst anden Social Engagement-bruger redigerer indlæggets synspunkt som positiv fra et andet programområde, f.eks. Analyse. Herefter vil den nye positive synspunktsværdi blive afspejlet for dette indlæg på kortet. Du får ikke længere vist synspunktsværdien som neutral for dette indlæg. Flere oplysninger: Få indblik i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktsanalyse

Tip

Brug knapperne i nederste venstre hjørne på kortet til at zoome ind eller ud på kortet.

Eksempel på aktivitetskort

Aktivitetskort i Social Engagement

Få vist og forstå synspunktsværdier på et aktivitetskort

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg det aktivitetskort på listen, som du vil have vist, og klik derefter på globusknappen Globus.

 3. I overskriftsområdet skal du klikke på Synspunktskort, hvis synspunktskort ikke er din standardvisning.

 4. Læs synspunktsværdierne på aktivitetskortet: Grønne med en trekant, der vender opad, for positiv synspunkt, rød med en trekant, der vender nedad, for negativ, og grå med en rombeformet figur for neutralt synspunkt.

  Tip

  I overskriftsområdet viser synspunktskortet forklaringen i detaljer. Vælg den relevante knap i widget for synspunktsfilter (ud for kortforklaringen) for at filtrere aktivitetskort efter en specifik synspunktsværdi og få vist den.

  Klik på den grønne knap Positivt synspunkt, hvis du kun vil have vist det positive synspunkt, knappen rød Negativt synspunkt, hvis du vil have vist det negative synspunkt, og den grå knap for at få vist det neutrale synspunkt Neutralt synspunkt. Du kan vælge mere end én værdi.

  Når du vælger en specifik synspunktsværdi, f.eks. positiv, vises kun indlæg med positivt synspunkt på kortet, og knappen positivt synspunkt i overskriften viser 100 %. Alle KPI'er og diagrammer filtreres i henhold til det valg, du foretager for synspunktsfilteret.

  Når du vælger alle tre synspunktsværdier, vises de respektive procentdele for alle synspunkterne. Flere oplysninger: Få indblik i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktsanalyse

Få vist og rediger indlæg på et aktivitetskort

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg det aktivitetskort på listen, som du vil have vist, og klik derefter på globusknappen Globus.

 3. Klik på Indlæg i højre side af kortet.

 4. Vælg et indlæg fra listen, og udfør derefter de krævede handlinger. Flere oplysninger: Arbejde med indlæg

Forstå højdepunkter for indlæg på et aktivitetskort

Aktivitetskort viser op til 5000 indlæg ad gangen. Hvis dit datasæt indeholder flere nye indlæg pr. time (eller for det valgte tidsinterval), og indlæg i alt overskrider topværdien på 5000, forsvinder ældre indlæg automatisk fra kortets visning, og du får altid vist de nyeste. I denne scenarie viser overskriftsafsnittet på aktivitetskortet en meddelelse, der kan klikkes på Udråbstegn, som giver de opdaterede visualiseringsdetaljer.

Få vist indsigt i samtaler på et aktivitetskort

Forstå de vigtigste og de tendensgivende sætninger i de aktuelle samtaler, som du er interesseret i. Kig nærmere på disse, eller arbejd med dem ud fra din virksomheds behov. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier, Oprette forbindelse til den sociale samtale ved hjælp af Microsoft Social Engagement

Tip

Sætninger opdateres, når du opdaterer datasættet eller tilføjer et nyt filter.

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg det aktivitetskort på listen, som du vil have vist, og klik derefter på globusknappen Globus.

 3. Klik på Indsigt i venstre side af kortet.

 4. Få vist tendenssætninger fra widgetten Vendinger. Flere oplysninger: Find ud af, hvad folk taler om

Filtrere et specifikt område af et aktivitetskort

Filtrer et specifikt område på dit aktivitetskort for at få en fokuseret visning og udføre enhver krævet handling.

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg det aktivitetskort på listen, som du vil have vist, og klik derefter på globusknappen Globus.

 3. Klik på knappen Områdefilter Områdefilter i overskriftsområdet.

 4. Brug den rektangulære vælger til at fokusere på et specifikt område på kortet.

 5. Få vist data i realtid for dette område, og udfør enhver krævet handling.

  Bemærk

  Du kan zoome ind på dette område ved at klikke på knappen Forstørrelsesglas Søgeknap.

 6. Når du er færdig, skal du klikke på knappen for områdefilteret igen for at deaktivere det eller klikke på Deaktiver områdefilter øverst i vælgeren.

Få vist et aktivitetskorts data i andre områder i Social Engagement

Få vist det datasæt, der er valgt for et aktivitetskort, i andre områder i Social Engagement for at forstå det nærmere og opnå de krævede metrikværdier. Klik på knappen Flere indstillinger med aktuelle filtre Flere indstillinger med aktuelle filtre i sidehovedet på et aktivitetskort.

Flere oplysninger: Åbne et datasæt i andre områder i Social Engagement

Slet et aktivitetskort

Hvis du ikke vil bruge et aktivitetskort længere, kan du slette det fra din liste.

Vigtigt

Sletning af et aktivitetskort påvirker ikke din indlægskvote, fordi du kun sletter kort/visualisering, men ikke selve indlæggene. Flere oplysninger: Arbejde med indlæg

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg aktivitetskortet, og klik derefter på knappen Slet Knappen Slet.

 3. Bekræft sletningen.

Få vist et aktivitetskort på en stor skærm

Få vist et aktivitetskort på en stor skærm i fuldskærmstilstand. Du kan få vist denne store skærm på fremtrædende steder, hvor det er relevant for din virksomhed, for at vise tendenser om dine produkter, dit brand eller din organisation.

Bemærk

Du kan få vist et aktivitetskort på en stor skærm uden behov for brugerinteraktion i 30 dage. Efter 30 dage skal du logge på igen.

 1. Gå til Aktivitetskort.

 2. Vælg det aktivitetskort på listen, som du vil have vist, og klik derefter på globusknappen Globus.

 3. Klik på knappen Åbn aktivitetskort i fuld skærm Aktivér fuldskærmstilstand i nederste højre side på kortet.

  Bemærk

  • Du kan skjule overskriften for at få en bedre visning af kortet. Klik på knappen Skjul sidehoved Skjul sidehoved for at skjule det.
   • Tryk på Escape-knappen, eller klik på knappen Afslut fuldskærmstilstand Deaktiver fuldskærmstilstand for at afslutte fuld skærm.

Se også

Få relevante data ved hjælp af filtre
Introduktion til Social Engagement
Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Holde styr på live-datastrømme med Social Center