Føje regler til et søgeemne

Søgeemner definerer, hvilke data der er tilgængelige for din analyse. Du kan tilføje et ubegrænset antal søgeregler til et søgeemne. Hver regel udvælger, hvilke indlæg der vil være tilgængelige for analysen af datasættet. Du kan altid opdatere dine søgeemner, tilføje flere regler eller ændre eksisterende regler.

Social Engagement understøtter følgende søgeregler. Du skal være Social Engagement-administrator eller -topanalytiker for at kunne oprette eller ændre søgeemner.

Tip

Dette emne er del af en gennemgang af, hvordan du kan konfigurere søgninger. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Føje en regel til et søgeemne

Hvis du vil kunne søge efter og indsamle indlæg, skal du tilføje en eller flere regler til et søgeemne.

Vigtigt

Dine nøgleord, medtagelser og udelukkelser må hver maksimalt udgøre 128 tegn. Du kan tilføje op til 15 nøgleord og medtagelser pr. søgeregel og op til 25 udelukkelser pr. søgeregel.

Når du tilføjer en regel, vil søgninger oftest resultere i flere indlæg. Det øgede antal indlæg modregnes din indlægskvote. Du skal vurdere hvert søgeemne, du har ændret, før du gemmer det. Det er en god ide, at du jævnligt gennemser resultaterne af et nyt eller opdateret søgeemne for at bekræfte, at det indsamler de relevante data og overholder dine kvoter. Flere oplysninger: Administrere din indlægskvote

Tilføje en ny regel

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne på listen over søgeemner, hvor du vil tilføje en regel.

 3. Klik på Tilføj regel (Knappen Tilføj) for at åbne ruden Tilføj regel.

 4. Vælg den regeltype, du vil tilføje.

 5. Definer de ønskede værdier for den nye regel.

 6. Klik på Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

  Vigtigt

  Løsningen kontrollerer, om kvoten er tilgængelig for den nye regel, og underretter dig herom. Hvis kvoten ikke kan rumme den nye regel, kan du ikke gemme den.

 7. I ruden for søgeemner skal du klikke på knappen Gem (Knappen Gem) for at aktivere søgeemnet eller klikke på Tilføj for at tilføje endnu en regel til emnet.

Tilføje en nøgleordsregel

Oprette regler ud fra nøgleord, medtagelser og udelukkelser, og definere de kilder og sprog, som reglen skal søge på. Dette er den almindelige metode til at definere en regel i et søgeemne, og den resulterer normalt i et stort antal indlæg.

Tilføje en ny nøgleordsregel

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på Nøgleordsregel.

 5. Indtast nøgleordene, og vælg de medtagelser, udelukkelser og filtre, du vil bruge ved søgning efter indlæg.

 6. Vælg Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

  Vigtigt

  Løsningen kontrollerer, om kvoten er tilgængelig for den nye regel, og underretter dig herom. Hvis kvoten ikke kan rumme den nye regel, kan du ikke gemme den. Derudover kan du finde et eksempel på indlæg på Twitter, der matcher reglen.

 7. I ruden for søgeemner skal du klikke på Gem (Knappen Gem) for at aktivere reglen.

Tilføje nøgleord, der skal søges efter

Nøgleord definerer, hvilke udtryk og sætninger der skal lyttes efter. Nøgleord er præcise, men der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Vi anbefaler, at du medtager variationer af nøgleordene. Hvis dit nøgleord f.eks. er telefon, og det udtryk, der vises i et indlæg, er telefoner, bliver resultatet ikke valgt af søgereglen, og det vises ikke i analysen. For hvert nøgleord fungerer komma som et ELLER. Hvis du tilføjer mere end et søgeord, leder søgereglen efter mindst et af de anførte udtryk. Hvis du vil øge sandsynligheden for at få de ønskede resultater, skal du overveje at tilføje akronymer og almindelige sammentrækninger.

Det er vigtigt at gennemse nøgleordene med jævne mellemrum. Hvis nøgleordene giver for mange resultater, skal du overveje at begrænse søgereglen ved at tilføje medtagelser og udelukkelser eller reducere antallet af nøgleord.

Flere oplysninger: Begrænse dine søgeregler

Lad os f.eks. forudsætte, at du vil lytte til indlæg om et produkt, der er fremstillet af Contoso. Du kan føje nøgleordene til en søgeregel på denne måde: Produktnavn, #prodname, navnet på produktet. Alle indlæg, der nævner et af disse nøgleord, vil blive fundet ud fra søgereglen.

Tilføje medtagelser til en nøgleordsregel

Begræns søgningen ved at tilføje medtagelser, så du får et mere præcist udvalg af indlæg. Betragt medtagelser som ordet OG. Din søgning filtreres, så indlæg kun vælges, hvis de indeholder mindst et af nøgleordene og mindst en af medtagelserne. I medtagelser skelnes der ikke mellem store og små bogstaver.

Ved lytning til indlæg om et produkt skal du sikre, at indlæggene relaterer til et produkt i producentens portefølje. Overvej at tilføje forskellige stavemåder og forkortelser af mærket eller produktnavnet. Hvis du f.eks. vil søge efter indlæg, der nævner Contosos produkt, skal du muligvis føje noget som dette til medtagelserne: #contoso, Contoso, @contoso. Alle indlæg, der nævner et af disse nøgleord og en af medtagelserne, bliver nu fundet ud fra søgereglen.

Når du opretter søgereglen, kan du vælge mellem følgende muligheder, når du afgør, hvor tæt på hinanden et nøgleord og en medtagelse skal forekomme i et indlæg:

 • Sætning: Nøgleord og medtagelser skal forekomme i samme sætning.

 • Afsnit: Nøgleord og medtagelser skal forekomme i samme afsnit.

 • Indlæg: Nøgleord og medtagelser skal forekomme i samme indlæg.

Det er en god ide at starte med standardindstillingen (Afsnit). Hvis søgeemnet giver for mange irrelevante resultater, skal du begrænse det ved at vælge indstillingen Sætning. Bemærk, at dette også kan fjerne relevante indlæg, fordi alle kombinationer af medtagelser og nøgleord uden for en sætning ikke længere bliver fanget af nøgleordsreglen.

Medtagelser er en fantastisk metode til at reducere antallet af indlæg ud fra søgningen og sikre, at du holder dig inden for din kvote.

Udelukke udtryk fra en nøgleordsregel

Nogle gange kan et bestemt ord eller en bestemt sætning fylde dine resultater med irrelevante indlæg. Med udelukkelser kan du begrænse dine søgninger og forbedre dine resultater. Indtast de termer, du vil udelukke, og adskil dem med kommaer, så søgningerne ignorerer indlæg, der indeholder disse udtryk. I udelukkelser skelnes der ikke mellem store og små bogstaver. For hvert udtryk, du føjer til udelukkelserne, vil søgningen blive filtreret, så et indlæg ikke bliver valgt, hvis det svarer til et af nøgleordene, men indeholder en af dine udelukkelser. Betragt udelukkelser som ordene OG IKKE.

Tag f.eks. en situation, hvor du ikke er interesseret i rabatter eller tilbud i relation til Contosos produkt. For at undgå resultater, der indeholder enten rabatter eller tilbud, skal du føje disse udtryk til søgereglens udelukkelser. Alle indlæg, der nævner mindst én af udelukkelserne inden for det samme indlæg som et nøgleord, inkluderes ikke længere i resultaterne fra denne regel.

Hvis du vil udelukke flere udtryk, skal udelukkelserne føjes til den samme søgeregel. Hvis en regel søger efter Contoso og udelukker rabatter, og en anden regel søger efter Contoso og udelukker tilbud, udelukker søgeemnet kun alle indlæg, der nævner Contoso og indeholder både rabatter og tilbud. Hvis en forespørgsel søger efter Contoso og udelukker rabatter, tilbud, udelukker søgeemnet alle indlæg, der nævner Contoso og enten indeholder rabatter eller tilbud, hvilket er det, du ønsker.

Tip

Du kan udelukke udtryk fra alle aktive søgeregler i ét trin ved at føje et udtryk til listen over blokeret indhold. Flere oplysninger: Administrere kvaliteten af søgeresultaterne

Udelukkelser er en fantastisk metode til at reducere antallet af indlæg, der kommer fra din søgning, og til at sikre, at du holder dig inden for din indlægskvote. Men du skal vælge dine udelukkelser med omhu, så du ikke går glip af relevante indlæg.

Håndtere specialtegn i nøgleord, medtagelser og udelukkelser

Præcise søgninger er afgørende for at få nytte af social aflytning. Specialtegn anvendes ofte i varemærke- eller produktnavne som bindeled. Social Engagement opfatter specialtegnene +, &, / og - som særskilte enheder i en søgeregel.

Søgning efter udtrykket City Power & Light resulterer f.eks. i indlæg, der nævner dette udtryk i alle kombinationer med mellemrum. Indlæg, der indeholder et af følgende udtryk (der skelnes ikke mellem store og små bogstaver), bliver fundet af søgningen:

 • City Power & Light (mellemrum før og efter specialtegnet)

 • City Power& Light (mellemrum efter specialtegnet)

 • City Power &Light (mellemrum før specialtegnet)

 • City Power&Light (intet mellemrum før eller efter specialtegnet)

Ekstra specialtegn

Forfattere på Twitter og Instagram bruger ofte #hashtags og @omtaler. Twitter-forfattere kan også bruge $aktietweets. Brug disse specialtegn, hvis du vil søge direkte efter #hashtags, $aktietweets eller @omtaler. Social Engagement opfatter disse udtryk som selvstændige enheder, når de føjes til en søgeregel.

Søgning efter udtrykket #contoso finder f.eks. kun resultater, der indeholder det præcise hashtag.

Begrænsninger for emnenavne, nøgleord, medtagelser og udelukkelser

Selv om du kan oprette et ubegrænset antal søgeregler pr. søgeemne, er der grænser for længden på og antallet af udtryk:

 • Det maksimale antal tegn i søgeemnenavne: 35

 • Det maksimale antal tegn pr. nøgleord, medtagelse eller udelukkelse: 128

 • Det maksimale antal nøgleord pr. søgeregel: 15

 • Det maksimale antal medtagelser pr. søgeregel: 15

 • Det maksimale antal udelukkelser pr. søgeregel: 25

Tilføje en Facebook-sideregel

Hold styr på alle samtaler på en Facebook-side. Under normale omstændigheder følger du samtaler på en Facebook-side med hele deres kontekst og kigger ikke kun på udvalgte indlæg. Når du føjer en Facebook-side til et søgeemne, kan du sikre, at alle indlæg på Facebook-siden (f.eks. indlæg fra publikum og siden eller kommentarer fra siden og publikum) registreres med henblik på viderebehandling i Social Engagement.

Tilføje en ny Facebook-sideregel

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på Facebook-sideregel.

 5. I inputfeltet skal du angive URL-adressen til en Facebook-side.

 6. Fra resultatet skal du vælge Facebook-side, der skal tilføjes.

  eller

  Vælg en Facebook-side fra de sociale profiler, du har tilføjet.

  Bemærk

  Du kan også føje flere Facebook-profiler eller -sider til en regel i ét trin ved at klikke på knappen Tilføj (Knappen Tilføj) ud for den enkelte side.

 7. Klik på Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

 8. I ruden for søgeemner skal du klikke på Gem (Knappen Gem) for at aktivere reglen.

Tilføje en Twitter-regel

Følg samtaler på Twitter, og tilføj en Twitter-regel for at se tweets, omtaler, svar eller retweets i et søgeemne.

Tilføje en ny Twitter-regel

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på Twitter-regel.

 5. Angiv det Twitter-@brugernavn, du vil spore, i søgefeltet.

  Hvis du ikke har tilføjet en Twitter-profil til dine sociale profiler, skal du logge på Twitter først for at udføre søgninger på Twitter.

 6. På listen over resultater skal du vælge den Twitter-profil, du vil tilføje.

  eller

  Vælg en Twitter-profil fra de sociale profiler, der allerede er tilføjet. Flere oplysninger: Administrere sociale profiler

  Bemærk

  Du kan også føje flere Twitter-profiler til en regel i ét trin ved at klikke på Tilføj (Knappen Tilføj) ud for den enkelte profil.

 7. Vælg de meddelelsestyper, du vil føje til denne regel.

 8. Klik på Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

 9. I ruden for søgeemner skal du klikke på Gem (Knappen Gem) for at aktivere reglen.

Tilføje en regel for private meddelelser

Hvis du vil se oplysninger om private meddelelser, som Social Engagement-brugere sender eller modtager på en tilføjet social profil, skal du oprette en regel for private meddelelser i et søgeemne. Du kan oprette en regel for private meddelelser for hver social profil, hvis profilens ejer tillader dataindsamling af private meddelelser.

Vigtigt

Hvis du tilføjer en regel for private meddelelser, bliver alle private meddelelser (undtagen hvor meddelelsen kun er et billede), som blev sendt til den valgte profil, synlige i organisationens Social Engagement-løsning. Alle brugere af løsningen vil kunne se de private meddelelser og deres svar, hvis de sendes via Social Engagement.
Når du tilføjer en ny regel for private meddelelser, hentes indlæg fra de foregående dage én gang af Social Engagement, og de tælles således med i den månedlige kvote for indlæg.

 • Facebook: Private meddelelser fra de seneste 3 dage.
 • Twitter: Op til 600 direkte meddelelser fra de seneste 12 dage.

Tilføje en ny regel for private meddelelser

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på Regel for private meddelelser.

 5. Vælg den sociale profil, hvor de private meddelelser skal være tilgængelige i Analyse. Husk, at du kun kan vælge mellem sociale profiler, hvis ejere udtrykkeligt har tilladt dataindsamling for private meddelelser. Du kan også føje flere sociale profiler til en regel for private meddelelser i ét trin ved at klikke på Tilføj (Knappen Tilføj) ud for den enkelte profil.

  Bemærk

  Hvis systemet ikke kan identificere et sprog i en privat meddelelse, eller hvis et identificeret sprog ikke understøttes af Social Engagement, knyttes disse private meddelelser til det første valgte søgesprog i Globale indstillinger > Søgesprog. Du kan ikke ændre det identificerede sprog på et indlæg. Tekstindhold er vigtigt for sproggenkendelse. Private meddelelser, der kun indeholder et billede, indsamles ikke af Social Engagement.

 6. Klik på Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

 7. I ruden for søgeemner skal du klikke på Gem (Knappen Gem) for at aktivere reglen.

Tilføje en regel for brugerdefinerede kilder

Oprette regler for indsamling af indlæg fra brugerdefinerede kilder. Du kan også oprette nøgleordsregler, der svarer til nøgleord i indlæg fra brugerdefinerede kilder. Flere oplysninger: Tilføje en nøgleordsregel

Tilføje en ny regel for brugerdefinerede kilder

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på Regel for brugerdefinerede kilder i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

 5. På listen over resultater skal du vælge en brugerdefineret kildegruppe og derefter klikke på Fortsæt.

  Bemærk

  Du kan også føje flere brugerdefinerede kilder til en regel for brugerdefinerede kilder i ét trin ved at klikke på Tilføj (Knappen Tilføj) ud for den enkelte profil.

 6. I ruden for søgeemner skal du klikke på Gem (Knappen Gem) for at aktivere reglen.

Tilføje en YouTube-regel

Indsamle videoindlæg og -kommentarer fra YouTube-kanaler.

Bemærk

Når du har tilføjet en ny YouTube-regel, kan det tage flere timer, før de første videoer og kommentarer bliver indsamlet. Dataindsamlingen af kommentarer fokuserer på videoer, hvor der har været brugeraktivitet i den sidste måned.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du klikke på Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Klik på YouTube-regel.

 5. Angiv det YouTube-kanalnavn, du vil spore, i søgefeltet, eller vælg en YouTube-profil på listen.

  Bemærk

  Du kan også føje flere YouTube-kanaler til en regel i ét trin ved at klikke på Tilføj (Knappen Tilføj) ud for den enkelte kanal.

 6. Klik på Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

Tilføje en LinkedIn-sideregel

Indsamle indlæg og kommentarer fra LinkedIn-organisationssider, du administrerer.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Vælg det søgeemne, du vil føje reglen til, eller opret et nyt søgeemne.

 3. Under Regler skal du vælge Tilføj ny regel (Knappen Tilføj) for at åbne siden Tilføj regel.

 4. Vælg LinkedIn-sideregel.

 5. Vælg de LinkedIn-organisationssider, du vil holde styr på, og vælg derefter Tilføj for at føje dem til søgereglen.

  Bemærk

  Du skal have organisationssider føjet til dine sociale profiler for at kunne føje dem til en regel.

 6. Vælg Fortsæt i ruden Tilføj regel for at føje reglen til søgeemnet.

 7. I ruden Søgeemne skal du klikke på Gem for at anvende ændringerne og starte dataindsamlingen.

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement har værtsbaserede onlinetjenester, som er tilgængelige for en lang række kunder og omfatter følgende komponenter med sociale funktioner i softwareprogrammet:

Overvågning af sociale medier – mulighed for at lytte til og overvåge offentligt tilgængelige sociale meddelelser på tværs af offentlige og administrerede netværk, der administreres af tredjeparter.

Sociale analyser – mulighed for at identificere, beregne og forudse forespørgsler, der er relateret til offentligt tilgængelige dokumenter og opslag.

Bemærk, at Microsoft Social Engagement kan give adgang til tredjepartstjenester som f.eks. Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube og blogge, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan være forskellig fra Social Engagement. Din brug af sådanne tjenester, og de eventuelle oplysninger, du giver dem, er underlagt de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres tjenester. Når disse forbindelser oprettes, kan visse data, f.eks. søgeforespørgslen, der bruges til at hente socialt indhold og din IP-adresse, blive delt med disse tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig også til at gennemgå servicevilkårene for Microsofts onlinetjenester.

Microsoft Social Engagement gemmer søgekonfigurationer for kunder og dataindsamlinger i lejeradskilte databaser (kundedata). Kundedata cachelagres derefter på serversiden i et internt program for at tillade indeksering af almindelig hentning udelukkende med det formål at maksimere løsningens ydeevne.
Adgang til indekserede cachelagrede data (kundedata) håndteres udelukkende af det interne program og tillader ikke brugere at få adgang til eller redigere indekserede cachelagrede data interaktivt i det interne program. Når en licensaftale med abonnement er afsluttet, fjernes kundens indekserede cachelagrede data efter en periode på 180 dage i henhold til vores politikker for opbevaring af data.

For hver ny eller ændret søgeemnekonfiguration foretager vi en indledende vurdering sammen med udbydere af socialt indhold fra tredjeparter for at anslå, hvor mange indlæg den søgeemnekonfiguration, vi har fået fra dig, giver. Til dette formål indsendes dine nøgleord, inkluderinger, udelukkelser og anvendte sprogfiltre til udbydere af socialt indhold fra tredjeparter.

Microsoft Social Engagement bruger Microsoft Cognitive Services til at identificere sproget i indholdet i private meddelelser fra Twitter- og Facebook sider. Kun titlen og indholdet i private meddelelser sendes til Microsoft Cognitive Services, når sproget identificeres. Titlen og indholdet i private meddelelser gemmes ikke i Microsoft Cognitive Services. Gennemse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger i Microsoft Cognitive Services.

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Oprette eller slette et søgeemne
Administrere din indlægskvote
Introduktion til Social Engagement