Administrere Microsoft Social Engagement

Det er vigtigt, at du konfigurerer løsningen for dine brugere, for at opnå en effektiv udnyttelse af Microsoft Social Engagement. Hvis du vil have mere at vide om de vigtigste opgaver ved administration af din løsning, kan du gennemse de emner, der er vist her.

Bemærk

Du skal have konfigurationsrollen Administrator i Social Engagement for at udføre nedenstående opgaver.

Konfigurer globale indstillinger for andre brugere

Resultat: Forbered systemet, så dine brugere hurtigt og effektivt kan komme i gang.

Angiv standardværdierne for alle brugere, herunder standardkonfigurationen for søgning og programmets udseende og funktionalitet. Flere oplysninger: Administrere globale indstillinger

Konfiguration af søgninger til indsamling af relevante data

Resultat: Gå fra ingen data (eller dårlige data) til gode data.

Definition af gode søgeemner er et af de vigtigste koncepter, når der bruges Social Engagement. Se, hvordan du samler relevante indlæg, begrænser dine søgeemner og sikrer, at du holder dig inden for indlægskvoten. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Desuden kan du udvide dækningen af datakilderne ved at tilføje RSS-feeds som brugerdefinerede kilder. Flere oplysninger: Oprette eller slette brugerdefinerede kilder

Integrere Social Engagement med andre programmer

Resultat: Opret arbejdsprocesser mellem Social Engagement og Customer Engagement, og eksportér data til andre tredjepartsprogrammer ved hjælp af Azure Event Hubs.

Når den første forbindelse oprettes, skal du sørge for at føje målprogrammets URL-adresse til indstillingssiden Tilladte domæner i Social Engagement. Flere oplysninger: Tilslutte Social Engagement til andre domæner

Microsoft Social Engagement giver administratorer mulighed for at oprette forbindelse til og dele sociale data med andre programmer, f.eks. Microsoft Dynamics 365 eller Azure-tjenester. Hvis du vil arbejde med sociale data i andre programmer, kan du tilslutte dem på siden Forbindelser i området Social Engagement-indstillinger. Flere oplysninger: Administrere forbindelser i Social Engagement

Tilføje sociale profiler for at deltage i samtaler

Resultat: Giv dit team mulighed for at svare og interagere i din organisations navn.

Konfigurer sociale profiler, så du kan interagere med andre brugere på de sociale netværk og kommunikere med kunder, fans eller kritikere. Du kan dele dem med andre brugere, eller du kan bruge dem til at hente data fra bestemte kilder. Flere oplysninger: Administrere sociale profiler

Arbejde med funktioner til maskinel indlæring

Resultat: Lad algoritmerne tilpasse sig til organisations brugsmønster. Drag fordel af intelligente funktioner til at få en mere effektiv identifikation af relevante indlæg og forfattere.

Nogle mærknings- og synspunktsfunktioner i Social Engagement er baseret på algoritmer, der lærer af dine input.

Hvis du vil nulstille og gennemse organisationens synspunktsmodel, kan du gå til Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktsværdier.

Hvis du vil konfigurere den automatiserede mærkning af indlæg, kan du gå til Arbejde med mærker.

Administrere licenser og brugere

Resultat: Giv dit team mulighed for at få adgang til Microsoft Social Engagement og arbejde på salgs-, kundepleje- eller marketingscenarier.

Se, hvordan du kan give brugere adgang til Social Engagement, og hvordan du kan føje brugerlicenser og indlægskvoter til dit abonnement. Flere oplysninger: Integrere Social Engagement med Office 365

Der er to typer brugerroller i Social Engagement: konfigurationsroller og interaktionsroller. Tildel brugere af din løsning de relevante roller til analyse af data og offentlig involvering på sociale medier. Flere oplysninger: Om brugerroller

Se også

Integrere Social Engagement med Office 365
Integrere Social Engagement med Dynamics 365 for Customer Engagement
Oprette forbindelse til kunder. Styrke din organisation. Skabe reelle resultater.