Få vist lokationerne for indlæggene

Få vist analysen af oplysninger om geografisk lokation, som findes i indlæggene eller i forfatternes profiler. På siden Lokation kan du få vist oplysninger som f.eks. de vigtigste lokationer, sprog og lokationsgrupper.

Gå til denne side fra Analytikere > Lokation.

Typer lokationsdata

Der findes to typer lokationsdata i Social Engagement:

  • Forfatterlokation: Lokationsdata, der deles af en bruger gennem en profil (f.eks. på en brugers Twitter profilside). Betragt dette som en tilnærmet værdi, fordi de geografiske koordinater beregnes af systemet. Hvis brugeren ikke har angivet en indlægslokation, tages der højde for forfatterlokationen, hvis den er tilgængelig.

  • Indlægslokation: Lokationsdata, der fastlægger det geografiske punkt (breddegrad/længdegrad), hvorfra et indlæg er publiceret. Der kan være store forskelle på indlæg fra samme forfatter, afhængigt af de indstillinger der anvendes, når indlægget publiceres. Dette er en nøjagtig værdi, fordi der leveres geografiske koordinater sammen med indlægget.

Begge typer lokationsdata findes under filteret Lokationstype, når der udføres analyse. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

For nogle lokationer, f.eks. USA, kan der vælges mellem to måder at gruppere de visualiserede data på. Hvis du vil se, hvor mange indlæg med lokationsdata der findes i hver underregion, skal du anvende et filter for indlægslokationen og vælge UNDERREGIONER. For at se indlæg med præcise geografiske oplysninger (indlægslokationsdata) på kortet, skal du vælge INDLÆG.

Bemærk

Nogle indlæg kan have både indlægs- og forfatterlokation. I disse tilfælde tælles det pågældende indlæg med i metrikken for indlægslokation (og tælles ikke med i metrikken for forfatterlokation).

Kilder, der leverer lokationsdata

En delmængde af de tilgængelige kilder, der leverer lokationsdata. Forfatterne skal dele deres oplysninger for at kunne se kildernes lokation.

Forfatterlokation Indlægslokation
Twitter Ja Ja
Nyheder Ja Nej
Facebook Nej Nej
Blogge Nej Nej
Videoer Nej Nej
Forummer Ja Nej
Instagram Nej Ja

Statiske widgets på siden Lokation

Navnet på den pågældende widget Dette bliver vist Metrik
Lokationsindsigt Mærker for indlæg, der indeholder lokationsoplysninger.

På kortet findes der en forklaring til de tilgængelige tavlenåle, som du kan bruge som reference.

- Symbol for et enkelt indlæg Enkelt indlæg på en bestemt lokation
- Symbol for flere indlæg Flere indlæg på samme lokation
- Klyngesymbol Klynger af indlæg med lokationsdata i samme område
- Mængde
- Synspunkt
- Emnemængde
Lokationsdækning Procentdel af indlæg og forfattere baseret på deres lokationsoplysninger. - Indlægslokation
- Forfatterlokation
- Ingen tilgængelige lokationsdata
Sætninger efter land/område De vigtigste sætninger, der kommer fra de fem lande/områder med flest indlæg. - Navn på landet/området
- Oftest nævnte sætninger i et land/område
Byer De fem vigtigste byer baseret på mængden af indlæggene. - Navn på byen
- Indlægsmængde
- Tendens
Sprog De fem vigtigste sprog baseret på antallet af indlæg, hvor disse sprog har været brugt. - Navn på sproget
- Indlægsmængde
- Procentdel af indlægsmængde ved sammenligning med det samlede antal indlæg i det aktuelle datasæt
- Tendens
Lokationer De fem vigtigste lande/områder baseret på mængden af indlæg. - Navn på landet/området
- Indlægsmængde
- Tendens

Dynamiske widgets på siden Lokation

Navnet på den pågældende widget Dette bliver vist Metrik Vis betingelser
Lokationsgrupper De fem vigtigste lokationsgrupper. - Navn på lokationsgruppe
Indlægsmængde
- Tendens
Vises kun, hvis lokationsgrupperne omfatter lande/områder for indlægslokationen eller forfatterlokationen i dit aktuelle datasæt.
Synspunkt Synspunktsindeks baseret på typen af synspunkt: positivt, negativt eller neutralt.

Du kan ændre synspunktsværdierne manuelt, hvis du mener, at indlæg analyseres forkert for synspunktsindekset. Flere oplysninger: Få indblik i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktanalyse
- Synspunktsindeks på en skala fra -10 til +10
- Mængde
- Tendens
- Det aktuelle filter er et søgeemne, ikke Alle søgeemner eller en kategori.
- Reglerne i det aktuelle søgeemne indeholder mindst ét af de seks synspunktssprog.
Synspunkt efter land/område Synspunktsindeks efter land/område og tendens i synspunktsindekset. - Navne på de fem vigtigste lande/områder baseret på indlægsmængde
- Synspunktsindeks på en skala fra -10 til +10
- Tendens i synspunktsindeks
- Det aktuelle filter er et søgeemne, ikke Alle søgeemner eller en kategori.
- Reglerne i det aktuelle søgeemne indeholder mindst ét af de seks synspunktssprog.
Forfattere I den normale visning af widgetten vises de øverste fem forfattere og tilhørende kilder baseret på antallet af indlæg.

Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten til fuldvisningstilstanden.

I fuld visningstilstand vises yderligere oplysninger om de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg. Fuld visningstilstand omfatter også knappen Slet Knappen Slet, der kan bruges til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter.

For at tilføje et filter for flere forfattere på én gang skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre side for listen for alle de forfatter, du vil inkludere. Klik derefter på Inkludér i listeoverskriften.

For at fjerne en forfatter fra filteret Forfattere skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre side for listen for alle de forfattere, du vil fjerne fra filteret. Klik derefter på Udeluk i listeoverskriften.
Metrikværdier i normal visning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde, som forfatteren har sendt fra
- Tendensværdi for forfatterne

Målinger i fuldvisning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde
- Antal indlæg
- Tendens
- Synspunkt
- Rækkevidde
- Lokation
- Sprog
- Klokkeslæt for opslag af det seneste indlæg
- Forfatteroplysninger til Twitter Knappen Vis forfatteroplysninger i Social Engagement.
Flere oplysninger: Se forfatteroplysninger
- Knappen Slet Knappen Slet
Dit datasæt indeholder ikke indlæg med positiv eller negativ synspunktsværdi. Du kan skjule dem ved at anvende et synspunktsfilter for neutralt synspunkt.
Synspunkt Synspunktsindeks baseret på typen af synspunkt: positivt, negativt eller neutralt. - Synspunktsindeks
- Mængde
- Tendens
Dit datasæt indeholder mindst ét indlæg med en positiv eller negativ synspunktsværdi.

Forsigtigt

Når du har slettet en forfatter, vil ingen af forfatterens tidligere indlæg være tilgængelige i løsningens database. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Få indblik i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktanalyse
Analysere kilderne til indlæggene