Om widgets på oversigtssiden

Start din analyse med en oversigt over de data, som din løsning har indsamlet indtil videre. Find vigtige widgets, der indeholder oplysninger som f.eks. indlægsmængde, indlæggenes kilder, synspunkter, og hvor indlæggene kommer fra.

I Social Engagement skal du gå til Analyse > Oversigt for at få adgang til oversigtssiden.

Skærmbillede af oversigtssiden i området Analyse i Social Engagement

Bemærk

Oversigt er standardsiden, når du går til området Analyse, eller når du vælger Microsoft Social Engagement på navigationslinjen.

Forfattere

Den normale visning af denne widget omfatter de fem øverste forfattere og tilhørende kilder baseret på mængden af indlæg og tendensindikatoren. Vælg knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og få flere oplysninger som f.eks. rækkevidde, kilde og lokation for de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg.
Du kan tilføje et filter for flere forfattere på én gang ved at markere afkrydsningsfelterne i venstre side af listen for de forfatter, du vil inkludere. Markér derefter INKLUDÉR i listeoverskriften. Hvis du vil fjerne en forfatter fra filteret, skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre side for listen for alle de forfattere, du vil fjerne fra filteret. Markér derefter UDELUK i listeoverskriften.

Bemærk

Fuld visning omfatter også knappen Slet Knappen Slet, som du kan bruge til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter. Når du sletter en forfatter, vil ingen af forfatterens tidligere indlæg være tilgængelige i løsningens database. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Sprog

Viser de fem mest anvendte sprog baseret på mængden af indlæg og tendensindikator.

Lokationsindsigt

Visualiserer indlæggene med lokationsoplysninger på et kort for at vise, hvor indlæggene kommer fra. Du kan også definerer et aktivitetskort for at se nye indlæg i realtid med flere funktioner.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis der er tilgængelige indlæg med lokationsoplysninger i det valgte datasæt.

Sætninger

Viser ofte nævnte sætninger baseret på indlæggene i dit aktuelle datasæt. Jo større en sætning er, desto flere indlæg findes der med sætningen.

Indlægstyper

Viser indlægsmængden og kommentarerne på Facebook-sider, adskilt efter side og forfatter.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis datasættet indeholder mindst ét søgeemne med en regel for Facebook-sider.

Søgeemner

Viser de fem øverste kategorier, hvis du medtager alle søgeemner i datasættet, eller søgeemner, hvis du medtager en kategori i datasættet, baseret på mængde og tendensindikator.

Synspunkt

Viser synspunktsindekset på tværs af alle indlæg, der har en synspunktsværdi i det valgte datasæt. Synspunkt viser også ændringer i synspunktsindekset sammenlignet med den sidste lignende tidsramme og tendensindikatoren.
Du kan ændre synspunktsværdierne manuelt, hvis du synes, at synspunktet i et indlæg er analyseret forkert.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis datasættet indeholder indlæg med synspunktsværdier.

Synspunkt efter kategori/søgeemne

Få vist synspunktsindekset og synspunkttendenser for alle indlæg, der har en synspunktsværdi i kategorier eller søgeemner sorteret efter mængde.
Vælg knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og få flere oplysninger.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis dit datasæt indeholder indlæg med en synspunktsværdi. Hvis du medtager alle søgeemner i datasættet, vises synspunktet efter kategorier. Hvis du medtager en kategori i datasættet, vises synspunktet efter søgeemne.

Kilder

Viser antallet af indlæg i de fleste aktive kilder og opsummerer, hvor mange indlæg der blev fundet i andre kilder.
Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og få flere oplysninger.

Mængde

Viser det samlede antal indlæg og det gennemsnitlige antal indlæg for det valgte datasæt over tid.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Lære dine filtre at kende
Undersøge flere indstillinger med dit datasæt
Få indblik i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktsanalyse