Få indsigt i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktanalyse

Få vist og forstå synspunkterne i den sociale chat i relation til de indlæg, der findes om dine søgeemner. Med siden Synspunkter beregner Microsoft Social Engagement synspunktsværdien for sociale indlæg med teknikker til databehandling i et naturligt sprog og til maskinel indlæring. Ud fra oplysningerne på denne side kan du få et indblik i de positive, negative eller neutrale synspunkter foruden dataenes mængder og kilder.

Gå til siden fra Analytikere > Synspunkt.

Se opfattelsen af et indlæg og dets synspunktsværdi

Hvert indlæg, som findes ud fra dine definerede søgninger, behandles af synspunktalgoritmen på det oprindelige sprog og tildeles en beregnet synspunktsværdi. Du kan hente Microsoft Social Engagement Oversættelsesvejledning for at få flere oplysninger om de understøttede sprog.

Synspunktsværdien resulterer i et positivt, negativt, neutralt eller ukendt synspunkt for et indlæg. Algoritmen identificerer af og til positive og negative dele i en sætning og vurderer stadig indlægget som neutralt. Dette sker, fordi den mængde af et indlægs tekst, der er identificeret som positiv eller negativ, ophæver hinanden. Et indlæg klassificeres også som neutralt, hvis der ikke registreres nogen positive eller negative sætninger i det. En ukendt synspunktsværdi angiver, at indlæggets sprog ikke understøttes af synspunktets algoritme.

Synspunktsværdierne fra indlæg med positive eller negative synspunkter, som opfylder de definerede filtre, opfattes som normale og danner grundlag for synspunktsindekset for søgeemnet.

Se den normale opfattelse af et datasæt og dets synspunktsindeks

Synspunktsindekset er normalt en værdi mellem -10 og 10. Alle dine aktive filtre og parametre tages i betragtning i definitionen af det datasæt, som synspunktsindekset beregnes for.

  • Et synspunktsindeks på 10 betyder, at der ingen negative indlæg er i datasættet.

  • Et synspunktsindeks på 0 betyder, at der er lige mange positive og negative indlæg er i datasættet.

  • Et synspunktsindeks på -10 betyder, at der ingen positive indlæg er i datasættet.

Du kan beregne synspunktsindekset med følgende formel:

Sentiment index = (Positive posts – Negative posts)/(Positive posts + Negative posts) * 10

Ændringen af tendens vises ved siden af synspunktsindekset. Social Engagement sammenligner synspunktsindekset for de tidligere tidsrammer med den aktuelle værdi for synspunktsindekset inden for din tidsramme. Flere oplysninger: Få vist tendensværdierne

Statiske widgets på siden Synspunkt

Navnet på den pågældende widget Dette bliver vist Metrikværdier
Oversigt over synspunkter Synspunktsændringer ud fra forskellige tidslinjer, tilknyttede synspunktsindekser og tidligere periodes synspunktsindeks - Positivt
- Negativt
- Stabilt
Synspunktsdækning Synspunktdækningsværdier for de viste synspunkter på widgets - Systemklassificeret synspunkt
- Redigeret synspunkt
- Ukendte data, hvis et indlægs sprog ikke understøtter synspunktsberegning
Synspunkt Synspunktsindeks baseret på typen af synspunkt – positivt, negativt eller neutralt. - Indeks for positive, negative eller neutrale synspunkter
- Mængde
- Tendens
Kilder efter synspunkt De fem vigtigste kilder og synspunktsindekser for kilderne - Synspunktsindeks på en skala fra +10 til -10.
- Tendens.
Negative sætninger De vigtigste sætninger fra indlæg med negative synspunktsværdier - Sætninger efter mængde
- Synspunktsindeks
Positive sætninger De vigtigste sætninger fra indlæg med positive synspunktsværdier - Sætninger efter mængde
- Synspunktsindeks

Dynamiske widgets på siden Synspunkt

Navnet på den pågældende widget Det vises der Metrikværdier Vis betingelser
Lokationsindsigt Mængde og tendens vist på et kort - Mængde af indlæg fra forskellige lokationer
- Synspunktsindeks for indlæg på lokationer
Reglerne i det aktuelle emne indeholder mindst en af de kilder, der understøtter lokationsoplysninger, og forfatterne har delt lokationsoplysningerne.
De vigtigste fans Liste over forfattere, som har udgivet de fleste indlæg med en positiv synspunktsværdi. - Kilde
- Forfatternavn
- Mængde af indlæg med positiv synspunktsværdi.
Dit datasæt indeholder indlæg med positiv synspunktsværdi.
De vigtigste kritikere Liste over forfattere, som har udgivet flest indlæg med en negativ synspunktsværdi. - Kilde
- Forfatternavn
- Mængde af indlæg med negativ synspunktsværdi.
Dit datasæt indeholder indlæg med negativ synspunktsværdi.
Forfattere I den normale visning af widgetten vises de øverste fem forfattere og tilhørende kilder baseret på antallet af indlæg.

Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning øverst til højre for at udvide widgetten til fuldvisningstilstand.

I fuld visningstilstand vises yderligere oplysninger om de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg. Fuld visningstilstand viser også knappen Slet Knappen Slet, der kan bruges til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter.

For at tilføje et filter for flere forfattere på én gang skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre side for listen for alle de forfatter, du vil inkludere. Klik derefter på Inkludér i listeoverskriften.

For at fjerne en forfatter fra forfatterfilteret skal du markere afkrydsningsfelterne til venstre side for listen for alle de forfattere, du vil fjerne fra filteret. Klik derefter på Udeluk i listeoverskriften.
Metrikværdier i normal visning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde, som forfatteren har sendt fra
- Tendensværdi for forfatterne

Målinger i fuldvisning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde
- Antal indlæg
- Tendens
- Synspunkt
- Rækkevidde
- Lokation
- Sprog
- Klokkeslæt for opslag af det seneste indlæg
- Forfatteroplysninger til Twitter Knappen Vis forfatteroplysninger i Social Engagement.
Flere oplysninger: Se forfatteroplysninger
- Knappen Slet Knappen Slet
Dit datasæt indeholder ikke indlæg med positiv eller negativ synspunktsværdi. Du kan skjule dem ved at anvende et synspunktsfilter for neutralt synspunkt.

Forsigtigt

Når du har slettet en forfatter, vil ingen af forfatterens tidligere indlæg være tilgængelige i løsningens database. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Få vist lokationerne for indlæggene
Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktsværdier