Få indsigt i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktanalyse

Se og forstå sociale synspunkter i indlæg, som dine søgeemner finder. Synspunktsanalyse i Microsoft Social Engagement beregner synspunktsværdien af sociale indlæg ved hjælp af sprogteknologi til behandling af naturligt sprog (NLP) og maskinelle indlæringsteknikker.

I Social Engagement skal du gå til Analyse > Synspunkt for at få mere at vide om synspunkter på tværs af indlæg i dit datasæt.

Skærmbillede af synspunktssiden i området Analyse i Social Engagement

Synspunktsværdi er det positive, negative, neutrale eller ukendte synspunkt i et indlæg. Undertiden identificerer algoritmen postitive eller negative dele af en sætning og vurderer indlægget som neutralt, fordi antallet af positive og negative tekster gensidigt ophæver hinanden. Du kan redigere og bekræfte synspunktsværdier for de enkelte indlæg for at udnytte tilpasset indlæring i organisationens synspunktsalgoritme. En ukendt synspunktsværdi angiver, at sproget ikke understøttes af synspunktsalgoritmen. Download Microsoft Social Engagement Oversættelsesvejledning for at få flere oplysninger om de understøttede sprog.

Synspunktsindekset beregnes fra indlægs synspunktsværdi og normaliseret til en værdi mellem -10 og 10. Alle dine aktive filtre og parametre indgår i definitionen af det datasæt, som synspunktsindekset beregner.

  • Et synspunktsindeks på 10 betyder, at der ikke er nogen negative indlæg i datasættet.

  • Et synspunktsindeks på 0 betyder, at der er lige store antal positive og negative indlæg i datasættet.

  • Et synspunktsindeks på -10 betyder, at der ikke er nogen positive indlæg i datasættet.

Formel:

Sentiment index = (Positive posts – Negative posts)/(Positive posts + Negative posts) * 10

Forfattere

Den normale visning af denne widget omfatter de fem øverste forfattere og tilhørende kilder baseret på mængden af indlæg og tendensindikatoren. Vælg knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og få flere oplysninger som f.eks. rækkevidde, kilde og lokation om de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg.
Du kan tilføje et filter for flere forfattere på én gang ved at markere afkrydsningsfelterne i venstre side af listen for de forfatter, du vil inkludere. Markér derefter INKLUDÉR i listeoverskriften. Hvis du vil fjerne en forfatter fra forfatterfilteret, skal du markere afkrydsningsfelterne i venstre side af listen for alle de forfattere, du vil fjerne fra filteret. Markér derefter UDELUK i listeoverskriften.

Bemærk

Fuld visning indeholder også knappen Slet Knappen Slet, som du kan bruge til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter. Når du sletter en forfatter, vil ingen af forfatterens indlæg være tilgængelige i løsningens database. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Lokationsindsigt

Indlæg, der indeholder lokationsoplysninger, vises på et kort, så du kan se, hvor indlæggene kommer fra. Du kan også definerer et aktivitetskort for at se nye indlæg i realtid med flere funktioner.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis der er tilgængelige indlæg med lokationsoplysninger i det valgte datasæt.

Negative sætninger

Viser ofte nævnte negative sætninger baseret på indlæggene i dit aktuelle datasæt. Jo større en sætning er, desto flere indlæg findes der med denne sætning.

Positive sætninger

Viser ofte nævnte positive sætninger baseret på indlæggene i dit aktuelle datasæt. Jo større en sætning er, desto flere indlæg findes der med denne sætning.

Synspunkt

Visualiserer synspunktsindekset på tværs af alle indlæg, der har en synspunktsværdi i det valgte datasæt. Synspunkt kan også vise ændringen i synspunktsindekset sammenlignet med den sidste lignende tidsramme og tendensindikatoren.
Du kan ændre synspunktsværdierne manuelt, hvis du synes, at synspunktet i et indlæg er analyseret forkert.

Synspunktsdækning

Viser den relative fordeling af systemklassificerede og manuelt redigerede synspunktsværdier.

Oversigt over synspunkter

Viser antallet af indlæg med synspunktsværdi, synspunktsindekset og den gennemsnitlige synspunktsværdi for en valgt tidsramme.

Synspunkt efter kilde

Viser synspunktsindekset for de fem vigtigste kilder og tendensindikatorerne.

De vigtigste kritikere

Viser de forfattere, som har publiceret flest indlæg med en negativ synspunktsværdi.

De vigtigste fans

Viser de forfattere, som har publiceret de fleste indlæg med en positiv synspunktsværdi.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Lære dine filtre at kende
Undersøge flere indstillinger med dit datasæt