Analysere kilder til indlæg i dit datasæt

Forstå, hvilke sociale mediekilder der oftest findes i dine søgeemner, og analysér kilder, f.eks. vigtigste sprog og brugersynspunkter.

I Social Engagement skal du gå til Analyse > Kilder for at få vist oplysninger om kilderne til indlæg i dit datasæt.

Skærmbillede af kildesiden i området Analyse i Social Engagement

Aktiviteter

Viser indlægstypen (indlæg, svar, del, retweet) baseret på mængde.

Forfattere

Den normale visning af denne widget omfatter de fem øverste forfattere og tilhørende kilder baseret på mængden af indlæg og tendensindikatoren. Vælg knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og få flere oplysninger som f.eks. rækkevidde, kilde og lokation for de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg.
Du kan tilføje et filter for flere forfattere på én gang ved at markere afkrydsningsfelterne i venstre side af listen for de forfatter, du vil inkludere. Markér derefter INKLUDÉR i listeoverskriften. Hvis du vil fjerne en forfatter fra forfatterfilteret, skal du markere afkrydsningsfelterne i venstre side af listen for alle de forfattere, du vil fjerne fra filteret. Markér derefter UDELUK i listeoverskriften.

Bemærk

Fuld visning omfatter også knappen Slet Knappen Slet, som du kan bruge til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter. Når du sletter en forfatter, vil ingen af forfatterens tidligere indlæg være tilgængelige. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Forfattere efter kilde

Forfattere efter kilde viser de mest aktive kilder og opsummerer, hvor mange forfattere der har indlæg i andre kilder.

Sprog

Viser de fem mest anvendte sprog baseret på mængden af indlæg og tendensindikator.

Lokationsindsigt

Viser indlæggene med lokationsoplysninger på et kort for at angive, hvor indlæggene kommer fra. Du kan også definerer et aktivitetskort for at se nye indlæg i realtid med flere funktioner.

Dynamisk widget. Vises kun, hvis indlæggene indeholder lokationsoplysninger i det valgte datasæt.

Sætninger efter kilder

Viser de vigtigste sætninger for de fem vigtigste kilder baseret på mængde.

Kilder

Viser antallet af indlæg fra de fleste aktive kilder og opsummerer, hvor mange indlæg der blev fundet i andre kilder.
Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning for at udvide widgetten og se flere oplysninger.

Kilder efter synspunkt

Viser de fem vigtigste kilder sammen med synspunktsindeks og tendensindikator.

Oversigt over kilder

Viser mængden af indlæg fra forskellige kilder inden for en valgt tidsramme.

Mængdeændring efter kilde

Viser ændringen i indlægsmængden for de fem vigtigste kilder sammenlignet med tidligere perioder og tendensindikatoren.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Lære dine filtre at kende
Undersøge flere indstillinger med dit datasæt