Analysér kilderne til indlæggene

Se, hvilke vigtige sociale mediekilder der oftest findes i dine søgeemner. Når du bruger siden Kilder, kan du få vist analyser som f.eks. vigtigste kilder, vigtigste sprog og de synspunktsværdier, der er involveret i indlæg vedrørende disse kilder.

Gå til siden fra Analytikere > Kilder.

Statiske widgets på siden Kilder

Widgetnavn Det vises der Metrik
Kildehistorik Mængdehistorik for indlæg fra forskellige kilder inden for den valgte tidsramme. - Indlægsmængde
Aktiviteter Type indlæg baseret på mængde. - Procentdel af almindelige indlæg
- Procentdel af kommentarer og svar
- Procentdel af retweets og delinger
Sætninger efter kilder Vigtigste sætninger for de fem vigtigste kilder baseret på mængde. - Ikonet Kilde
- Sætninger
Sprog Oversigten over de fem mest udbredte sprog baseret på mængden af indlæg, hvor disse sprog bruges.

Hvis de angivne sprog er færre end fem, vises det tilgængelige antal sprog i samme rækkefølge som antallet af indlæg.
- De fem vigtigste sprog baseret på mængden af indlæg, hvor disse sprog bruges.
- Procentdel af indlægsmængde ved sammenligning med den samlede mængde indlæg i det aktuelle datasæt
Peg på den graf, der vises for hvert sprog, for at få vist procentdelen.
- Tendens
Mængdeændring efter kilde Ændring i indlægsmængde for de fem vigtigste kilder, uanset om det stiger eller falder, sammenlignet med tidligere perioder. - Navnet på kilden
- Mængdeændring
- Tendens
Kilder Kilder-widgetten viser antallet af indlæg i de fleste aktive kilder og opsummerer, hvor mange indlæg der blev fundet i andre kilder.

Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning øverst til højre for at udvide widgetten til fuldvisningstilstand.
- Ikonet Kilde
- Indlægsmængde
- Tendens

Dynamiske widgets på siden Kilder

Widgetnavn Dette bliver vist Metrik Vis betingelser
Kilder efter synspunkt De fem vigtigste kilder sammen med deres synspunktsindeks. - Navne på de fem vigtigste kilder efter mængde
- Tendens i synspunktsindeks
- Fokus i den aktuelle analyse er et søgeemne ikke Alle søgeemner eller en kategori.
- Reglerne i det aktuelle søgeemne indeholder mindst ét af de tilgængelige synspunktssprog.
Lokationsindsigt Mærker for indlæg, der indeholder lokationsoplysninger. - Mængde af indlæg på forskellige lokationer - Reglerne i det aktuelle emne skal indeholde mindst en af de kilder, der understøtter lokationsoplysninger.
Forfattere efter kilde Forfattere efter kilde viser ikke blot de mest aktive kilder, men opsummerer også, hvor mange forfattere der har sendt indlæg til andre kilder. - Det samlede antal entydige forfattere.
- Procentdel af antallet af forfattere pr. kilde
- De fem vigtigste kilder
- Antal entydige forfattere pr. kilde
- Tendens
- Dit aktuelle datasæt indeholder mindst én entydig forfatter.
Forfattere I den normale visning af widgetten vises de øverste fem forfattere og tilhørende kilder baseret på antallet af indlæg.

Klik på knappen Fuld visning Knappen Fuld visning øverst til højre for at udvide widgetten til fuldvisningstilstand.

I fuld visningstilstand vises yderligere oplysninger om de 100 mest aktive forfattere og deres indlæg. Fuld visningstilstand viser også knappen Slet Knappen Slet, der kan bruges til at slette en valgt forfatter og forfatterens indlæg. Du skal have brugerrollen Topanalytiker eller Administrator for at kunne slette en forfatter.

For at tilføje et filter for flere forfattere samtidig skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre side for listen for hver forfatter, du vil inkludere. Klik derefter på Inkludér i listeoverskriften.

For at fjerne en forfatter fra filteret Forfattere skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre side for listen for hver forfatter, du vil fjerne fra filteret. Klik derefter på Udeluk i listeoverskriften.
Metrikværdier i normal visning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde, som forfatteren har sendt fra
- Tendensværdi for forfatterne

Målinger i fuldvisning

- Forfatternavn og eventuelt profilbillede
- Kilde
- Antal indlæg
- Tendens
- Synspunkt
- Rækkevidde
- Lokation
- Sprog
- Klokkeslæt for opslag af det seneste indlæg
- Forfatteroplysninger til Twitter Knappen Vis forfatteroplysninger i Social Engagement.
Flere oplysninger: Få oplysninger om bestemte forfattere
- Knappen Slet Knappen Slet
Dit datasæt indeholder ikke indlæg med positiv eller negativ synspunktsværdi. Du kan skjule dem ved at anvende et synspunktsfilter for neutralt synspunkt.

Forsigtigt

Når du har slettet en forfatter, vil ingen af forfatterens tidligere indlæg være tilgængelige i løsningens database. De slettes permanent. Der registreres fremover ingen nye indlæg fra denne forfatter.

Se også

Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Få vist lokationerne for indlæggene