Analysere sociale data ved hjælp af widgets

Brug widgets til at visualisere din organisations dataanalyser. De letforståelige metrikværdier på disse widgets giver kvantitativ indsigt og hjælper dig med at forstå, hvad dine kunder eller potentielle emner siger om dine produkter, varemærker og servicer. Identificer eventuel ris eller ros, der nævnes i forbindelse med dine produkter eller servicer på sociale mediekilder. Ved brug af denne analyse kan du også forstå, hvordan dit team arbejder hen mod organisationens sociale strategier.

Tip

Dette emne indgår i gennemgangen af, hvordan du kan opsætte søgninger og komme i gang med at analysere resultaterne. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

I området Analyse kan du analysere sociale data og se widgets ud fra de indlæg, som er fundet ud fra søgeemnerne. Widgets viser derefter analysen i lettilgængelige formater, f.eks. søjlediagrammer, kurvediagrammer eller procenttal. Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Analyse-området.
Du kan desuden filtrere de viste data for at udføre mere detaljerede og fokuserede analyser eller bruge datasættet til andre områder af Social Engagement. Hvis der ikke er tilgængelige indlæg eller indlæg, der matcher dine filtre, indeholder widgets ingen metrikværdier, men viser en fejlmeddelelse.

Widgets i Social Engagement giver dig funktioner til detailudledning, så du kan indsnævre dit datasæt. Klik på et datapunkt for at få en mere detaljeret visning af dataene.

Brug Analyse-widgets til at:

Definere de datasæt, der skal vises på widgets

Widgets vises på basis af de datasæt, som du definerer ved at vælge et søgeemne eller en kategori og ved hjælp af filtrene. Disse filtre omfatter de lokationer, nøgleord, synspunktsværdier osv., som du har valgt ud fra dine forretningsbehov.
Alle brugere af din organisations Social Engagement-løsning kan oprette datasæt. Det er dog kun administratorer og topanalytikere, der kan oprette nye søgeemner.

Få vist tendensværdierne

Mange widgets understøtter visning af værdier for Tendens. Tendensværdierne giver dig et hurtigt indblik i tendenserne for indlæggene på tværs af forskellige sociale dimensioner. Tendenssymbolet kan vende opad, nedad eller ligeud – som tegn på henholdsvis stigende, faldende eller stabile tendensværdier.

Når du vælger en tidsramme i filtersektionen, sammenlignes det gennemsnitlige antal indlæg fra tidligere med antallet af indlæg i den aktuelle tidsramme. Tendensværdien beregnes derefter ud fra differencen.

Valgt tidsramme Antal tidligere lignende tidsrammer til beregning af tendens
1 dag eller mindre 5
2 til 7 dage 3
8 dage eller flere 1

Hvis du f.eks. vælger Sidste uge (syv dage) som tidsramme, sammenlignes indlæggene for tre uger før den sidste uge med den sidste uge for at beregne tendensværdien.

Bemærk

Hvis der ikke er nok historiske data til at vise en tendensværdi, er tendenssymbolet nedtonet.

Eksportere data fra widgets

Du kan oprette dine egne visualiseringer og behandle dataene ud fra dine behov ved at eksportere datapunkter fra widgets og lister til en Excel-projektmappe. Du kan finde den Excel-fil, der oprettes, i din browsers mappe til overførsler

Den eksporterede Excel-fil indeholder to ark:

 • Oplysningsark: Angiver den aktuelle konfiguration på det tidspunkt, hvor du eksporterede dataene.

 • Dataark: Indeholder de aktuelle datapunkter og metrikværdier, der er brugt på de eksporterede data.

Sådan eksporterer du data fra widgets

 1. Vælg symbolet Widget-handlinger (Symbolet Widget-handlinger) på din widget.

 2. Vælg Eksportér på listen over handlinger Download dataene til Excel.

  Bemærk

  Hvis du vil eksportere data fra en liste i fuldskærmsvisning, skal du markere afkrydsningsfelterne for de poster, du vil eksportere, og derefter klikke på Eksportér i listeoverskriften.

Udvide en widget til fuldskærmsvisning

Nogle widgets (f.eks. widgetten Forfattere) viser som standard et begrænset antal elementer. Du kan evt. udvide disse widgets til fuldskærmsvisning for at få vist flere elementer på listen.

Sådan udvider du en widget

 1. Vælg symbolet Widget-handlinger (Symbolet Widget-handlinger) på din widget.

 2. Vælg Udvid til fuldskærmsvisning Symbolet Udvid til fuldskærmsvisning på listen over handlinger.

Skifte til en tabelvisning for en widget

Alle widgets kan gengives i en tabeltilstand. Du kan også vælge tabelvisningen som standard for alle widgets ved at opdatere Dine indstillinger.

Sådan skifter du til en tabelvisning for en widget

 1. Vælg symbolet Widget-handlinger (Symbolet Widget-handlinger) på din widget.

 2. Vælg Skift til tabelvisning Symbolet Tabelvisning på listen over handlinger.

Se også

Lære dine filtre at kende
Analysere sociale data ved hjælp af widgets
Om widgets på siden Oversigt