Analysere sociale data ved hjælp af widgets

Brug widgets til at visualisere din organisations dataanalyser. De letforståelige visuelle metrikværdier på disse widgets viser, hvad dine kunder eller potentielle emner siger om dit produkt og dine tjenester. Identificer eventuel ris eller ros, der nævnes i forbindelse med dine produkter eller tjenester på sociale mediekilder. Ved brug af denne analyse kan du også forstå, hvordan dit team arbejder hen mod organisationens sociale strategier.

Tip

Dette emne indgår i gennemgangen af, hvordan du kan opsætte søgninger og komme i gang med at analysere resultaterne. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

I området Analyse kan du analysere sociale data og se widgets ud fra de indlæg, som er fundet ud fra søgeemnerne. Widgets viser derefter analysen i lettilgængelige formater, f.eks. søjlediagrammer, kurvediagrammer eller procenttal. Du kan desuden filtrere de viste data for at udføre mere detaljerede og fokuserede analyser. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

Microsoft Social Engagement-widgets giver dig funktioner til detailudledning, så du kan indsnævre dit datasæt. Klik på et datapunkt for at få en mere detaljeret visning af dataene.

Bemærk

 • Hvis der ikke er tilgængelige indlæg for din organisation, viser widgets ingen metrikværdier og en fejlmeddelelse.
  • Microsoft Social Engagement understøtter to typer widgets: Statisk og Dynamisk.
  • Microsoft Social Engagement understøtter følgende sider i Analyse: Oversigt, Samtaler, Synspunkt, Lokationer og Kilder.

Brug Analyse-widgets til:

Tip

Widgets understøtter intuitive værktøjstip, der viser oplysninger om de viste metrikværdier. Hvis du vil have vist disse værktøjstip, skal du pege på widgetten med musen eller trykke på widgettens metrikværdi.

Definere de data, der skal angives til visning på widgets

Widgets henter oplysninger fra de datasæt, som du definerer ved at vælge et søgeemne eller en kategori ved hjælp af filtrene. Disse filtre omfatter de lokationer, nøgleord, synspunktsværdier osv., som du har valgt ud fra dine forretningsbehov. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre.

Bemærk

Alle brugere af din organisations Social Engagement-løsning kan oprette datasæt. Det er dog kun administratorer og topanalytikere, der kan oprette nye søgeemner.

Få vist tendensværdierne

Mange Analyse-widgets understøtter visning af værdier for Tendens. Tendensværdier giver dig et hurtigt indblik i tendenserne for indlæggene på tværs af forskellige sociale dimensioner. Tendensværdier vises for de vigtigste kilder, sprog, forfattere, synspunktkilder, samtaler, lokationer og byer. Tendenssymbolet kan vende opad, nedad eller ligeud – for henholdsvis at angive stigning, faldende eller stabile tendensværdier.

Bemærk

Hvis der ikke er nok historiske data til at vise en tendensværdi, er tendenssymbolet nedtonet.

Når du vælger en tidsramme i filtersektionen, sammenlignes det gennemsnitlige antal indlæg fra tidligere med antallet af indlæg i den aktuelle tidsramme. Tendensværdien beregnes derefter ud fra differencen.

Valgt tidsramme Antal tidligere lignende tidsrammer til beregning af tendens
1 dag eller mindre 5
2 til 7 dage 3
8 dage eller flere 1

Hvis du f.eks. vælger Sidste uge (syv dage) som tidsramme for en widgets visning, sammenlignes indlæggene for tre uger før den sidste uge med den sidste uge for at beregne tendensværdien.

Statiske og dynamiske widgets

Følgende tabel forklarer statiske og dynamiske widgets.

Funktion Statiske widgets Dynamiske widgets
Tilgængelighed på brugergrænsefladen Vises hele tiden. Vises under bestemte betingelser. Disse betingelser afhænger af siden Analyse og det valgte datasæt.
Understøt filtre fra side under Analyse Ja Ja
Tilgængelig på alle sider under Analyse Ja Ja
Påkrævede tilladelser for anvendelse af filtre Hver bruger kan anvende filtrene – ikke en rollebaseret tilladelse. Hver bruger kan anvende filtrene – ikke en rollebaseret tilladelse.

Bemærk

 • En widget kan være en statisk widget på en analyseside og en dynamisk widget på en anden side. Visningen og typen af en widget afhænger af den valgte analyseside og widgettens prioritet på den valgte sociale dimension.
  • Hvis ingen data er tilgængelige i det valgte datasæt, viser statiske widgets en fejlmeddelelse.

Eksportér data fra widgets og lister

For at oprette dine egne visualiseringer eller behandle data yderligere kan du eksportere datapunkter fra widgets og lister til en Excel-projektmappe.

 • Hvis du vil eksportere data fra en widget, skal du klikke på knappen Download dataene til Excel Download dataene til Excel. Du finder den resulterende Excel-fil i din browsers angivne mappe til downloads.

 • Hvis du vil eksportere data fra en liste, skal du markere afkrydsningsfelterne for de poster, du vil eksportere, og derefter klikke på Eksportér i listeoverskriften.

Den eksporterede Excel-fil indeholder to ark:

 • Oplysningsark: Angiver den aktuelle konfiguration på det tidspunkt, hvor du eksporterede dataene.

 • Dataark: Indeholder de aktuelle datapunkter og metrikværdier, der er brugt på de eksporterede data.

Se også

Udføre visuel filtrering på widgets
Om widgets på siden Oversigt