Oprette eller slette et søgeemne

Det er vigtigt fra start at have en klar idé om, hvilke onlineoplysninger du vil lytte til. Angiv nye søgeemner, og tilføj mindst en regel for hvert af dem for at finde ud af, hvad dit publikum debatterer på deres offentlige sociale medieindlæg. Du kan også redigere de søgeemner, du har oprettet, eller slette dem, hvis de ikke længere er relevante.

Tip

Dette emne indgår i gennemgangen af, hvordan du kan konfigurere søgninger. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Oprette et søgeemne

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave. Flere oplysninger: Om brugerroller

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. I ruden Søgeemner skal du klikke på Tilføj søgeemne Knappen Tilføj for at åbne siden Nyt søgeemne.

 3. Angiv et navn for søgeemnet i tekstfeltet Navn, og kontrollér kategorien for dit emne.

  Bemærk

  Du kan tilføje søgeemnenavne, der indeholder op til 35 tegn. Søgeemnenavnene er kun vejledende og indgår ikke i den faktiske søgning. Søgeemnenavne er som titler på dine søgeemner, så du hurtigt kan finde, bruge eller genbruge dem.

 4. Hvis en anden bruger skal være ejer af dette søgeemne, skal du klikke på Rediger ejer Knappen Rediger ud for ejeren af søgeemnet og angive brugernavnet i søgefeltet eller klikke på navnet på listen nedenfor.

 5. Under Regler skal du klikke på Tilføj regel Knappen Tilføj for at åbne siden Tilføj regel.

 6. Vælg den regeltype, du vil oprette, og angiv derefter de krævede oplysninger. Flere oplysninger: Se, hvad der dækkes af kilder

 7. Klik på Fortsæt for at estimere antallet af resultater og se et eksempel på indlæg, der passer til denne regel.

 8. Du kan tilføje en anden søgeregel til emnet (valgfrit).

 9. Vælg knappen Gem Knappen Gem i ruden Søgeemner for at gemme søgeemnet og starte dataindsamlingen.

  Bemærk

  Der kan gå lidt tid, før de første indlæg til dit nyligt oprettede emne er indsamlet. Forsinkelsen afhænger også af, hvor stor en mængde der generelt er til dit emne. Et emne med stor mængde vil for eksempel give dig resultater hurtigere end et emne med en mindre mængde. Sørg for at tjekke i Analyse og at angive din tidsramme til I dag, hvis du har konfigureret et nyt emne og forventer indlæg.

Redigere et søgeemne

For at gøre det lettere at finde relevante indlæg og blive opdateret om forretningskravene, kan du altid ændre søgeemnerne og de tilknyttede regler. Vi anbefaler, at du jævnligt opdaterer reglerne i et søgeemne for at sikre, at du kun indsamler relevante oplysninger.

Bemærk

Administratorer kan redigere alle søgeemner i løsningen, mens topanalytikere kun kan redigere deres egne søgeemner.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Klik på det emne, du vil redigere, på listen over søgeemner.

 3. Klik på den regel, du vil redigere, på listen over regler.

 4. Valider den opdaterede regel, og klik derefter på Gem Knappen Gem for at opdatere søgeemnet.

Administrere ejerskab til et søgeemne

Administratorer i din organisation kan skifte ejer af et søgeemne for at sikre, at alle søgeemner ejes af den rette bruger. Brugere med rollen Topanalytiker kan kun redigere ejede søgeemner, men Administratorer kan give disse brugere ejerskab til søgeemner, de administrerer, eller oprette et søgeemne på vegne af andre brugere.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Klik på det emne, du vil redigere, på listen over søgeemner.

 3. Klik på Rediger ejer Knappen Rediger ud for ejeren af søgeemnet i ruden med indstillinger for søgeemner.

  Bemærk

  Du skal have rollen Administrator for at kunne redigere ejeren af et søgeemne.

 4. Angiv brugernavnet i søgefeltet, eller klik på navnet på listen nedenfor.

 5. Klik på Gem Knappen Gem for at opdatere søgeemnet.

Slette et søgeemne

Vigtigt

Som administrator kan du altid slette søgeemner. Topanalytikere kan kun slette deres egne søgeemner.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. Klik på knappen Slet Knappen Slet yd for det emne, du vil slette på listen over søgeemner, og bekræft sletningen.

  Bemærk

  Sletning af et søgeemne har følgende effekt:

  • Dataindsamling for det slettede emne stopper med det samme.
   • Der sendes automatisk en mail til den bruger, som har oprettet søgeemnet.
   • Søgeemnet vises ikke længere i brugergrænsefladen.
   • Vigtige beskeder og strømme, der er baseret på dette emne, bliver deaktiveret.
   • Kvoten forbliver den samme, selv hvis søgeemnet er blevet slettet. Du skal tilføje nøgleord, der er indeholdt i et slettet emne, til Bloker indhold, så dine slettede søgeemner ikke længere påvirker kvoten. Flere oplysninger: Administrere din indlægskvote

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement har værtsbaserede onlinetjenester, som er tilgængelige for en lang række kunder og omfatter følgende komponenter med sociale funktioner i softwareprogrammet:

Overvågning af sociale medier – mulighed for at lytte til og overvåge offentligt tilgængelige sociale meddelelser på tværs af offentlige og administrerede netværk, der administreres af tredjeparter.

Sociale analyser – mulighed for at identificere, beregne og forudse forespørgsler, der er relateret til offentligt tilgængelige dokumenter og opslag.

Bemærk, at Microsoft Social Engagement kan give adgang til tredjepartstjenester som f.eks. Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube og blogge, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan være forskellig fra Social Engagement. Din brug af sådanne tjenester, og de eventuelle oplysninger, du giver dem, er underlagt de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres tjenester. Når disse forbindelser oprettes, kan visse data, f.eks. søgeforespørgslen, der bruges til at hente socialt indhold og din IP-adresse, blive delt med disse tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig også til at gennemgå servicevilkårene for Microsofts onlinetjenester.

Microsoft Social Engagement gemmer søgekonfigurationer for kunder og dataindsamlinger i lejeradskilte databaser (kundedata). Kundedata cachelagres derefter på serversiden i et internt program for at tillade indeksering af almindelig hentning udelukkende med det formål at maksimere løsningens ydeevne.
Adgang til indekserede cachelagrede data (kundedata) håndteres udelukkende af det interne program og tillader ikke brugere at få adgang til eller redigere indekserede cachelagrede data interaktivt i det interne program. Når en licensaftale med abonnement er afsluttet, fjernes kundens indekserede cachelagrede data efter en periode på 180 dage i henhold til vores politikker for opbevaring af data.

For hver ny eller ændret søgeemnekonfiguration foretager vi en indledende vurdering sammen med udbydere af socialt indhold fra tredjeparter for at anslå, hvor mange indlæg den søgeemnekonfiguration, vi har fået fra dig, giver. Til dette formål indsendes dine nøgleord, inkluderinger, udelukkelser og anvendte sprogfiltre til udbydere af socialt indhold fra tredjeparter.

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Føje regler til et søgeemne