Oprette en Dynamics 365 for Customer Engagement-post fra et socialt indlæg

Send et indlæg, der er fundet med Microsoft Social Engagement, til din Customer Engagement-forekomst for at oprette en post. Du kan f.eks. konvertere indlæg automatisk til sager for kundeservice eller til kundeemner for dit salgsteam. Når du opretter en social aktivitet, og forfatteren til indlægget ikke har en social profil i Customer Engagement, opretter systemet en social profil og kontaktpost og knytter derefter den sociale profil til kontaktposten. Når en post er oprettet i Customer Engagement, kan du se oplysningerne om posten i Social Engagement.
Få mere at vide om forudsætninger for at oprette forbindelse til Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, og hvordan du konfigurerer din onlineforekomst og forekomst i det lokale miljø.

Angive oplysninger om poster

Du kan definere, hvilke oplysninger der skal vises i Customer Engagement-postoplysninger, når der oprettes en post ud fra et socialt indlæg. Hvis du vil vide mere om posttypen for social aktivitet eller funktionen for oprettelses- og opdateringsregler for Customer Engagement-poster, skal du se MSDN: Meddelelser og metoder for objektet SocialActivity, CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.

Definer felterne for et Customer Engagement-objekt, som du vil vise i Oplysninger om Dynamics 365-poster i Social Engagement, når en post for samme objekt oprettes fra et indlæg. Tilføj de felter, du vil have vist i Oplysninger om Dynamics 365-poster, når du definerer objektoplysningerne i Social Engagement.
Social Engagement giver dig mulighed for at vælge den posttype, der skal oprettes, når du knytter et nyt indlæg til Customer Engagement-apps. Afhængigt af indstillingerne i Objektoplysninger, kan du se de aktuelle værdier for Customer Engagement-posten i Social Engagement, når du har indlæst oplysningerne om posten for et indlæg, der var tilknyttet før.

Bemærk

Kun de brugerdefinerede objekter, som har relationer til objektet for social aktivitet er synlige i Social Engagement. Du kan finde flere oplysninger under TechNet: Oprette og redigere objektrelationer.

Definere eller redigere felter til postoplysninger

 1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

 2. I ruden Microsoft Dynamics 365-forbindelser skal du vælge den Customer Engagement-forekomst, du vil definere objektoplysninger for.

 3. Vælg posttypen under Postoplysninger i ruden Dynamics 365-forekomst.

 4. I ruden Objektoplysninger skal du vælge de felter, du vil have vist i formularen Oplysninger om Dynamics 365-poster for det valgte objekt. Eller du kan klikke på Tilføj Knappen Tilføj for at tilføje flere felter.

 5. Omarranger felterne ved hjælp af pil op Omarranger Dynamics 365 for Customer Engagement-objektattributter ved hjælp af pil op eller pil ned Omarranger Dynamics 365 for Customer Engagement-objektattributter ved hjælp af pil ned, eller fjern felter ved hjælp af knappen Fjern Knappen Slet.

  Objektoplysninger

  Vigtigt

  Du kan ikke fjerne et objekt, hvis der er aktive automatiseringsregler, der bruger det pågældende objekt. Du skal først deaktivere eller slette alle automatiseringsregler, der bruger det pågældende objekt. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

 6. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Konvertere et indlæg fra Social Engagement til en social aktivitet

 1. Klik på Indlæg på en hvilken som helst side i Analyse i Social Engagement for at få vist indlægslisten.

  --ELLER--

  Gå til Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

 2. Gå til det indlæg, du vil konvertere til en social aktivitetspost, i Dynamics 365 for Customer Engagement, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement.

Bemærk

Funktionen Link til Dynamics 365 understøtter ikke Microsoft Dynamics 365 (i det lokale miljø) sammen med browserne Internet Explorer og Microsoft Edge.

Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement

 1. Vælg mellem de tilgængelige forekomster, og vælg derefter den posttype, du vil oprette, på rullelisten Objekt. Rullelisten Objekt viser kun de objekter, der er konfigureret i panelet Dynamics 365-forekomst i sektionen Oplysninger om Dynamics 365-poster. Hvis der kun er konfigureret et enkelt objekt for en forekomst, vælges det som standard.

  Vælg forekomst og objekt

 2. Tilføj eventuelle supplerende oplysninger, op til 250 tegn, der er relateret til posten, under Noter, og klik derefter på Opret.

  Indlægget viser nu knappen Tilknyttet Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement sammen med navnet på den Customer Engagement-forekomst, det er knyttet til.

  Knappen Tilknyttet i et indlæg i Social Engagement

Tip

 • Hvis du automatisk vil oprette poster i Customer Engagement-apps ud fra sociale indlæg, der matcher et specifikt datasæt, kan du oprette automatiseringsregler. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler
 • Hvis den tilknyttede Customer Engagement-forekomst har deaktiverede systemindstillinger for Social Engagement, oprettes forbindelsen ikke, og denne fejlmeddelelse vises: "Dynamics 365 kan ikke modtage sociale data fra Social Engagement". Kontakt din Customer Engagement-administrator for at gennemgå systemindstillingerne for Deaktiver Social Engagement. Flere oplysninger: TechNet: Kontrollere sociale data
 • Hvis tjenesten Customer Engagement tillader indgående sociale aktiviteter, men der ikke er konfigureret nogen regler for oprettelse af Customer Engagement-objekter for dem, vil forbindelsen ikke blive oprettet. Åbning af linkoplysninger i Social Engagement indeholder dog kun detaljer om den sociale aktivitet. Kontakt din Customer Engagement-administrator, hvis dette sker. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning til CRM: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM

Konfigurere Dynamics 365 for Customer Engagement-apps til automatisk at oprette poster fra sammenkædede indlæg

Som standard opretter Customer Engagement-appen et objekt for social aktivitet, når et indlæg er sammenkædet fra Social Engagement, og vi har brug at konvertere dette objekt til en anden posttype. Hvis du vil automatisere processen, kan du konfigurere regler for automatisk oprettelse af poster i Customer Engagement-appen, så der automatisk oprettes poster fra indgående sociale aktiviteter.

Hvis du vil have mere at vide om posttypen for social aktivitet eller funktionen for oprettelses- og opdateringsregler for Customer Engagement-poster, skal du se MSDN: Meddelelser og metoder for objektet SocialActivity, CRM Hjælp og undervisning: Konfigurer regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.

Forstå de data, der sendes, når du opretter en social aktivitet

Når du opretter en social aktivitet, sender Social Engagement de sociale nyttedata som et JSON-objekt til feltet Flere parametre for en social aktivitet. Nyttedataene kan anvendes som kanalegenskaber, der definerer betingelserne for regler, og indstillingsegenskaber for den post, du opretter eller opdaterer. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning til CRM: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM Nyttedataene indeholder de vigtigste felter, som kræves af Customer Engagement-apps for at behandle tweets og Facebook-indlæg. Disse felter indeholder oplysninger om det indlæg, der blev sendt: forfatter, indhold, URI til det oprindelige indlæg, URI til indlægget i Social Engagement og en række yderligere metadata for indlægget. Afhængigt af indlæggets kilde kan indholdet af nyttedataene ændre sig.

Social aktivitet har feltet Flere parametre, der modtager de sociale nyttedata som JSON fra Social Engagement.

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du konfigurerer kanalegenskaberne i, så de kan fungere med flere parametre fra Social Engagement, skal du se CRM Hjælp og undervisning: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM.

JSON-nyttedataene for denne funktion er beskrevet i følgende tabel.

Egenskab ActivityAdditionalParams Beskrivelse Kildebegrænsninger
postmessagetype I/T Indlægstype

0: Offentligt indlæg

1: Privat indlæg
I/T
community I/T Communitytype

1: Facebook

2: Twitter

0: Andet
I/T
sentimentvalue I/T Synspunktsværdi for indlæg

1: positivt synspunkt

0: neutralt synspunkt

-1: negativt synspunkt

null: ukendt synspunkt
I/T
posturl I/T Indlægs URL-adresse I/T
description I/T Indlægs indhold

Skriftligt indhold på op til 2000 tegn.
I/T
subject I/T Indlægs titel, hvis den er tilgængelig. Ellers er det de første 200 tegn i indlæggets indhold. I/T
postedon I/T Dato, hvor indlægget blev udgivet af forfatteren I/T
activityaddtionalparams Yderligere parametre for den sociale aktivitet I/T
I/T targetEntityName Navn på det objekt, der bliver oprettet i Dynamics 365 for Customer Engagement-appen. Når du tilknytter et indlæg, angives dette altid som socialactivity. I/T
I/T userPreferredTargetEntity Foretrukket objekt som defineret af brugeren på rullelisten Objekt for et tilknyttet indlægs postoplysninger i Social Engagement. Dette svarer ikke nødvendigvis til den type post, der er oprettet i destinationssystemet. I/T
I/T socialHandle Alias eller brugernavn for forfatteren på kilden. I/T
I/T profileName Alias eller brugernavn for forfatteren på kilden. I/T
I/T profilelink URL-adresse til forfatterens profil. Tilgængelig for Facebook og Twitter
I/T fullName Forfatterens navn. I/T
I/T community 1: Facebook

2: Twitter

0: Andet
I/T
I/T influencescore Rækkeviddescore for forfatteren på en skala fra 0-99. Jo højere tallet er, jo mere indflydelse har forfatteren. I/T
I/T retweetedBy_displayName Navnet på den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
I/T retweetedBy_externalId Eksternt id for den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
I/T retweetedBy_screenName Navnet på den forfatter, som retweetede indlægget. Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
I/T isretweet Bestemmer, om indlægget er en retweet eller ikke.

sand: retweet

falsk: ikke en retweet
Kun tilgængelig, hvis indlægget er en retweet
I/T MSEbacklinkPost URI til indlægget i Social Engagement. I/T
I/T Notes Yderligere oplysninger tilføjet af den person, der har oprettet den sociale aktivitet, som fritekst i Social Engagement. I/T

Eksempel på nyttedata

Typiske JSON-nyttedata er angivet her.

{
 "postmessagetype": 0,
 "community": 2,
 "sentimentvalue": 1,
 "posturl": "https://www.twitter.com/contoso/stauts/123412341234",
 "description": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu...", 
 "subject": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu...",
 "postedon": "2016-12-30T08:15:30-05:00",
 "activityadditionalparams": 
 { 
  "targetEntityName": "socialactivity", 
  "userPreferredTargetEntity": "incident", 
  "socialHandle": "Contoso", 
  "profileName": "Contoso", 
  "profilelink": "http://www.twitter.com/Contoso", 
  "fullName": "Contoso", 
  "community": 2, 
  "influencescore": 41.0, 
  "notes": "The customer requested a technician to call back as quickly as possible.", 
  "isRetweet": false, 
  "MSEbacklinkPost": "https://listening-prod.dynamics.com/app/23534544/#postid=45663" 
 }
} 

Vise postoplysninger for et tilknyttet indlæg i Social Engagement

Hvis et indlæg er tilknyttet en social aktivitet i, kan du åbne det tilknyttede indlæg i Oplysninger om Dynamics 365-poster.

Bemærk

Kun de brugerdefinerede objekter i Customer Engagement, som har relationer til objektet for social aktivitet er synlige i Social Engagement. Du kan finde flere oplysninger under TechNet: Oprette og redigere objektrelationer.

Åbne en Customer Engagement-post fra Social Engagement

 1. I Social Engagement skal du klikke på Indlæg i højre side på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

  --ELLER--

  Gå til Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

 2. Vælg det indlæg, du vil åbne den tilknyttede post for, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement. Dialogboksen Oplysninger om Dynamics 365-poster viser alle oplysninger for den tilknyttede Dynamics 365 for Customer Engagement-post.

  Detaljer om Dynamics 365 for Customer Engagement-post

Åbne en tilknyttet post

 1. Klik på Indlæg på en hvilken som helst side i Analyse i Social Engagement for at få vist indlægslisten.

  ELLER

  Gå til Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

 2. Vælg det indlæg, du vil åbne den tilknyttede post for, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement.

 3. I Oplysninger om Dynamics 365-poster skal du klikke på Åbn post Åbn post.

  Customer Engagement-objekter, der er aktiveret til interaktiv oplevelse, åbnes i den interaktive servicehub, når du åbner en post på et socialt indlæg, der er tilknyttet. Customer Engagement-objekter, der ikke er aktiveret til interaktiv oplevelse, åbnes fortsat i webklienten. Flere oplysninger: CRM Hjælp og undervisning: Brugervejledning til den nye interaktive servicehub

  Åbne en post i Dynamics 365 for Customer Engagement fra Social Engagement

Bemærk

Hvis der ingen regler eller ingen aktive regler er, eller den sociale aktivitet ikke opfylder de definerede betingelser, oprettes der ingen Customer Engagement-målpost, og indstillingen Åbn post åbner den sociale aktivitet. Når målposten er oprettet, åbner indstillingen Åbn post målposten.

Fjerne en tilknyttet post fra et indlæg

Du kan fjerne en tilknyttet Customer Engagement-post fra et indlæg. Bemærk, at når du fjerner en tilknyttet post fra et indlæg, fjernes de tilknyttede noter også. Overvej at fjerne en tilknyttet post fra et indlæg, når tilknytningen ikke længere er gyldig, er forkert, eller når du overvejer at oprette en ny objektpost fra det samme indlæg.

Bemærk

Fjernelse af en forbindelse påvirker ikke den tilknyttede post i Customer Engagement-apps, men afbryder blot forbindelsen mellem Social Engagement-indlægget og Customer Engagement-posten. Når forbindelsen er fjernet, kan den ikke genoprettes mellem samme Social Engagement-indlæg og samme Customer Engagement-post.

 1. I Social Engagement skal du klikke på Indlæg i højre side på en hvilken som helst side i Analyse for at få vist indlægslisten.

  --ELLER--

  Gå til Social Engagement > Social Center for at se dine strømme.

 2. Vælg det indlæg, du vil åbne den tilknyttede post for, og klik derefter på Link til Dynamics 365 Knappen Link til Dynamics 365 for Customer Engagement i Social Engagement.

 3. Klik på Fjern i dialogboksen Oplysninger om Dynamics 365-poster.

Fjerne link mellem socialt indlæg og Dynamics 365 for Customer Engagement

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Dynamics 365 for Customer Engagement, giver du tilladelse til, at der sendes data til Customer Engagement-apps ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.

Customer Engagement-apps lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Customer Engagement-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Customer Engagement-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.

Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Customer Engagement-apps, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 for Customer Engagement-apps og Social Engagement
Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365 for Customer Engagement-apps
Administrere Microsoft Social Engagement