Bevarelse af data i Social Engagement

Find ud af, hvilke brugerdata der gemmes, når du arbejder med Microsoft Social Engagement, og hvor længe dataene bevares. Uanset hvornår dataene er gemt i Microsoft Social Engagement, enten i form af indsamlede indlæg eller brugerindstillinger, gemmes de i en database. Mens indlæggene placeres i et centralt datalager, gemmes alle andre data i en løsningsspecifik database.

Gemme private meddelelser og direkte meddelelser som almindelige indlæg

Hvis mindst én bruger har tilføjet en social profil til en organisations Social Engagement-løsning, og indsamling er tilladt for den sociale profils private meddelelser, kan denne profils private meddelelser indsamles.

Bemærk

En bruger med tilladelse til at arbejde med søgeemner kan oprette regler, der indsamler de private meddelelser og lignende indlæg, der findes i offentlige søgninger. Når en privat meddelelse gemmes i databasen, er den synlig for enhver bruger, som kan åbne Social Engagement i samme organisation.

Databevarelse ved sletning af en social profil

Hvis en løsning har indsamlet private meddelelser fra en social profil, og dens ejer fjerner den sociale profil, skjules alle private meddelelser fra denne profil i brugergrænsefladen umiddelbart efter fjernelsen.

De direkte meddelelser bevares dog i den centrale database, medmindre løsningen deaktiveres eller indlæggene bliver mere end to år (730 dage) gamle.

Databevarelse ved sletning af en privat meddelelse

Hvis en løsning har indsamlet private meddelelser fra en social profil, og ejeren af den sociale profil sletter en af disse meddelelser, vises den slettede meddelelse ikke længere brugergrænsefladen.

Databevarelse ved sletning eller deaktivering af en organisation

Hvis den globale administrator beslutter at deaktivere Social Engagement-løsningen for en organisation, slettes alle relaterede data som f.eks. indlæg, søgeemner, direkte meddelelser og brugertilladelser 180 dage efter annulleringen af organisationens abonnement.

Se også

Administrere sociale profiler
Om brugerroller
Arbejde med indlæg