Hold dig opdateret med vigtige beskeder

Du kan oprette mailbeskeder, så de automatisk sendes til en gruppe af modtagere, når de udløses. Vigtige beskeder er brugerspecifikke, og alle brugerroller kan oprette dem. Der findes to typer vigtige beskeder, som er baseret på filtre og søgeemner:

 • Besked om indlæg: Der sendes en mailbesked til alle angivne mailadresser i løbet af nogle få timer, hvis nye indlæg passer til de valgte filtre. Der sendes en oversigtsmail til din mailkonto.

 • Tendensmeddelelse: Der sendes en mailbesked til alle angivne mailadresser i løbet af få timer, hvis mængden af indlæg for en kilde overstiger den statistiske forventning. Tendensmeddelelser modtages kun, hvis der er markante ændringer i indlægsmængden, som passer til de filtre, du har defineret for en vigtig besked.

Konfigurere og administrere dine vigtige beskeder i området Vigtige beskeder. Konfigurationen af dine vigtige beskeder er kun synlig for dig. Modtagerne af den vigtige besked kan ikke se eller redigere konfigurationen af beskeden. En administrator kan dog fjerne mailadresser fra alle de vigtige beskeder, de er knyttet til.

Mailbeskeder indeholder et link til det datasæt, der svarer til de indlæg, der udløste den vigtige besked. Vælg dette link for at åbne og gennemse indholdet i Social Engagement.

Få vist listen over dine vigtige beskeder

Hvis du vil gennemse dine vigtige beskeder, skal du gå til Vigtige beskeder > Konfiguration af vigtig besked. De oplysninger, du får vist om den enkelte vigtige besked, forklares i følgende tabel.

Listeelement/symbol Dets betydning
Advarselssymbol Angiver, om den vigtige besked er aktiveret eller midlertidigt afbrudt. Et gråt symbol betyder, at den vigtige besked er inaktiv. Et orange symbol betyder, at den vigtige besked er aktiv.
Navn på den vigtige besked Det navn, du angav, da du konfigurerede den vigtige besked.
Beskedtype Den type vigtige besked, du har konfigureret.
Knappen Slet Knappen Slet Sletter en eksisterende vigtig besked fra listen, hvis du ikke længere har brug for den.

Oprette en vigtig besked

Den enkleste måde at oprette en vigtig besked på er at gøre det direkte fra analysen. De filtre og parametre, du har defineret for den aktuelle visning, vil være udfyldt for dig. Du kan oprette en vigtig besked fra hver sektion i Analyse. Du kan også gå til området Vigtige beskeder for at oprette en vigtig besked. Flere oplysninger: Undersøge flere indstillinger med dit datasæt

 1. Gå til Vigtige beskeder > Konfiguration af vigtig besked.

 2. I ruden Vigtige beskeder skal du klikke på knappen Tilføj Knappen Tilføj.

 3. I dialogboksen til konfiguration af vigtige beskeder skal du angive et navn (op til 128 tegn) for din vigtige besked.

 4. Vælg status for din vigtige besked. Hvis du vil underrettes lige med det samme, skal du vælge Aktiv. Hvis du forbereder den vigtige besked til en bestemt hændelse i fremtiden og planlægger at aktivere den senere, skal du vælge Inaktiv.

 5. Vælg den beskedtype, der skal oprettes:

  • Besked om indlæg for at modtage en vigtig besked, hvis et indlæg svarer til dine filtre. For vigtige beskeder om indlæg skal du markere afkrydsningsfeltet Ingen dubletter, hvis du ikke vil informeres, når det samme indhold vises i flere kilder.

  • Tendensmeddelelse for at modtage en vigtig besked, hvis indlægsmængden overstiger den statistiske forventning for dine filtre. For tendensmeddelelser skal du vælge følsomhed for din vigtige besked ved at vælge mellem mulighederne.

 6. Eller du kan redigere datasættet eller tilføje flere modtagere til den vigtige besked.

 7. Klik på Gem.

Ændre eller slette en vigtig besked

Du kan redigere eller slette alle vigtige beskeder, som du har oprettet i området Vigtige beskeder. Alle ændringer i beskedkonfigurationen anvendes med det samme.

Tip

Du kan ikke ændre typen af den vigtige besked, når en vigtig besked først er oprettet. Du kan dog altid redigere og opdatere datasættet, modtagerne og navnet for en eksisterende vigtig besked.

Du kan til enhver tid angive en vigtig beskeds status til inaktiv, eller du kan genaktivere en inaktiv besked. Modtagere af en inaktiv eller slettet vigtig besked modtager ikke længere meddelelsen fra denne vigtige besked.

Hvis konfigurationen af mailbeskeder opdateres, efter at en mailbesked blev sendt, svarer alle links i mailbeskeden til den opdaterede konfiguration.

Ændre en vigtig besked

 1. Gå til Vigtige beskeder > Konfiguration af vigtig besked.

 2. Vælg den vigtige besked, du vil redigere.

 3. I ruden Oplysninger om vigtige beskeder skal du redigere de værdier, du vil ændre.

 4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Slette en vigtig besked

 1. Gå til Vigtige beskeder > Konfiguration af vigtig besked.

 2. I ruden Vigtige beskeder skal du finde den vigtige besked, du vil slette, og derefter klikke på knappen Slet Knappen Slet.

 3. Bekræft sletningen.

Bemærk

Hvis en vigtig besked er blevet slettet, omdirigeres mailbeskeden til Analyse > Oversigt med den standardtidsramme, du har valgt.

Administrere modtagere af vigtige beskeder som administrator

I en administratorrolle kan du søge efter mailadresser og fjerne dem fra vigtige beskeder, der er konfigureret af andre brugere i organisationen. Du kan også eksportere listen over vigtige beskeder til en bestemt mailadresse.

 1. Gå til Vigtige beskeder > Administrere modtagere.

 2. Angiv den mailadresse, du vil søge efter.

 3. Vælg Fjern modtager for at fjerne mailadressen fra de matchende vigtige beskeder. Hvis du fjerner den sidste modtager fra en vigtig besked, angives status for den vigtige meddelelse til inaktiv, og ejeren af den vigtige besked modtager en mailbesked.
  Du kan også vælge Eksportér for at hente en liste over de vigtige beskeder, der indeholder denne modtager.

Angive følsomhed af en tendensmeddelelse

Når du har oprettet en tendensmeddelelse, synes du måske, at du får for mange (eller for få) meddelelser. Du kan justere følsomheden for at få et mere præcist niveau af vigtige beskeder.

Udløsere af tendensmeddelelser er baseret på antallet af indlæg og det gennemsnitlige antal indlæg fra de foregående fem lignende tidsrammer. Det gennemsnitlige antal indlæg har en standardafvigelse. Følsomhed definerer, hvor mange gange standardafvigelsen stables oven på det gennemsnitlige antal indlæg for at udløse en meddelelse.

Når du arbejder med en tendensmeddelelse, kan du vælge mellem fem indstillinger for følsomhed:

Følsomhed Betingelse, der udløser en tendensmeddelelse
Meget lav Indlægsmængde > (4 × standardafvigelsen) + gennemsnitligt antal indlæg.
Lav Indlægsmængde > (2,5 × standardafvigelsen) + gennemsnitligt antal indlæg.
Balanceret Indlægsmængde > (1,66 × standardafvigelsen) + gennemsnitligt antal indlæg.
Høj Indlægsmængde > (1,25 × standardafvigelsen) + gennemsnitligt antal indlæg.
Meget høj Indlægsmængde > standardafvigelse + gennemsnitligt antal indlæg.

Se også

Introduktion til Social Engagement
Bruge filtre til at se relevante data
Undersøge flere indstillinger med dit datasæt