Holde dig opdateret med vigtige beskeder

Opret mails, som sendes automatisk til en gruppe af modtagere, hvis et indlæg eller en ændring af tendensen, passer til dine filtre. Vigtige beskeder er brugerspecifikke og kan oprettes af alle brugerroller. Du kan administrere dine eksisterende vigtige beskeder i Meddelelsescenter. Du kan vælge mellem to typer af vigtige beskeder:

 • Besked om indlæg: Du modtager en mail i løbet af få timer, hvis nye indlæg passer til de valgte filtre. En oversigt over vigtige indlæg leveres direkte til din mailkonto. Med denne funktion kan du holde dig opdateret om de emner, som er vigtigst for dig.

 • Tendensmeddelelse: Du modtager en mail i løbet af få timer, hvis mængden af indlæg for en kilde overstiger den statistiske forventning. Tendensmeddelelser modtages kun, hvis der er markante ændringer i indlægsmængden, som passer til de filtre, du har defineret for en vigtig besked.

Opsætningen af dine vigtige beskeder er kun synlig for dig. Andre modtagere af den vigtige besked, som du føjer til opsætningen, vil ikke kunne se eller redigere opsætningen af den vigtige besked.

Få vist, oprette, ændre eller slette en vigtig besked

Få vist listen over dine vigtige beskeder

Hvis du vil gennemse de vigtige beskeder, du har oprettet, skal du gå til Meddelelsescenter. De oplysninger, du får vist om den enkelte vigtige besked, forklares i følgende tabel.

Listeelement/symbol Dets betydning
Advarselssymbol Angiver, om den vigtige besked er aktiveret eller midlertidigt afbrudt. Et gråt symbol betyder, at den vigtige besked er inaktiv. Et orange symbol betyder, at den vigtige besked er aktiv.
Navn på den vigtige besked Det navn, du angav, da du konfigurerede den vigtige besked.
Beskedtype Den type vigtige besked, du har konfigureret.
Knappen Slet Knappen Slet Sletter en eksisterende vigtig besked fra listen, hvis du ikke længere har brug for den.

Oprette en vigtig besked

Den enkleste måde at oprette en vigtig besked på er at gøre det direkte i analysen. De filtre og parametre, du har defineret for den aktuelle visning. vil være udfyldt for dig. Du kan oprette en besked fra hver sektion i Analyse. Du kan også gå til Meddelelsescenter og oprette en besked. Flere oplysninger: Undersøge flere indstillinger med dit datasæt

 1. Gå til Meddelelsescenter.

 2. I ruden Vigtige beskeder skal du klikke på knappen Tilføj Knappen Tilføj.

 3. I dialogboksen til beskedkonfiguration skal du definere et navn (op til 128 tegn) for din vigtige besked.

 4. Vælg status for din besked. Hvis du vil underrettes lige med det samme, skal du vælge Aktiv. Hvis du forbereder den vigtige besked til en bestemt hændelse i fremtiden og planlægger at aktivere den senere, skal du vælge Inaktiv.

 5. Vælg den beskedtype, der skal oprettes:

  • Besked om indlæg for at modtage en besked, hvis et indlæg svarer til dine filtre.

  • Tendensmeddelelse for at modtage en besked, hvis indlægsmængden overstiger den statistiske forventning for dine filtre.

 6. For tendensmeddelelser skal du vælge følsomhed for din besked ved at vælge mellem mulighederne. Flere oplysninger: Angive følsomhed af en tendensmeddelelse

  For beskeder om indlæg skal du markere afkrydsningsfeltet Ingen dubletter, hvis du ikke vil informeres, hvis samme indhold vises i flere kilder.

 7. Tilføj evt. flere modtagere af din vigtige besked ved at indtaste deres mailadresser i feltet Modtagere.

 8. Klik på Gem.

 9. Tilføj eller rediger evt. datasættet (søgeemne og aktive filtre) for din vigtige besked under Filtre.

  Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

Ændre eller slette en besked

Du kan redigere alle beskeder, som du har oprettet i Meddelelsescenter. Alle ændringer i beskedkonfigurationen afspejles med det samme.

Sådan ændres en vigtig besked
 1. Gå til Meddelelsescenter.

 2. Vælg den vigtige besked, du vil redigere.

 3. I ruden Oplysninger om vigtige beskeder skal du redigere de værdier, du vil ændre.

 4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

  Du kan slette alle vigtige beskeder, som du har oprettet i Meddelelsescenter.

Sådan slettes en vigtig besked
 1. Gå til Meddelelsescenter.

 2. I ruden Vigtige beskeder skal du finde den vigtige besked, du vil slette, og derefter klikke på knappen Slet Knappen Slet.

 3. Bekræft sletningen.

Bemærk

Du kan ikke ændre typen af den vigtige beske, når en vigtig besked først er oprettet. Du kan dog altid redigere og opdatere datasættet, modtagerne og navnet for en eksisterende vigtig besked.

Modtagere, som du har føjet til din besked, vil ikke længere modtage beskeden.

Du kan til enhver tid angive en beskeds status til inaktiv eller aktivere en inaktiv besked. Modtagere af en inaktiv eller slettet besked modtager ikke længere meddelelsen fra denne besked.


Angive følsomhed af en tendensmeddelelse

Når du har oprettet en tendensmeddelelse, synes du måske, at du får for mange (eller for få) meddelelser. Du kan justere følsomheden, så du mere præcist får udløst det niveau af meddelelser, der passer til dine behov.

Udløsere af tendensmeddelelser er baseret på antallet af indlæg og det gennemsnitlige antal indlæg fra de foregående fem lignende tidsrammer. Det gennemsnitlige antal indlæg har en standardafvigelse. Følsomhed definerer, hvor mange gange standardafvigelsen stables oven på det gennemsnitlige antal indlæg for at udløse en meddelelse.

Når du arbejder med en tendensmeddelelse, kan du vælge mellem fem indstillinger for følsomhed.

Følsomhed Betingelse, der udløser en tendensmeddelelse
Meget lav Udløses, hvis emnemængden overstiger det gennemsnitlige antal indlæg med mindst fire gange standardafvigelsen ud over det gennemsnitlige antal indlæg.
Lav Udløses, hvis emnemængden overstiger det gennemsnitlige antal indlæg med mindst 2,5 gange standardafvigelsen ud over det gennemsnitlige antal indlæg.
Balanceret Udløses, hvis emnemængden overstiger det gennemsnitlige antal indlæg med mindst 1,66 standardafvigelsen ud over det gennemsnitlige antal indlæg.
Høj Udløses, hvis emnemængden overstiger det gennemsnitlige antal indlæg med mindst 1,25 gange standardafvigelsen ud over det gennemsnitlige antal indlæg.
Meget høj Udløses, hvis emnemængden overstiger det gennemsnitlige antal indlæg med mindst standardafvigelsen ud over det gennemsnitlige antal indlæg.

Se også

Introduktion til Social Engagement
Bruge filtre til at se relevante data
Undersøge flere indstillinger med dit datasæt
Microsoft Social Engagement Vigtige beskeder (3:13)