JSON-reference til hændelser fra Social Engagement

Dette emne gælder for version 2.1 af JSON-nyttedataene for sociale indlæg, der er streamet til Microsoft Azure Event Hubs fra Microsoft Social Engagement.

Nyeste version af nyttedataene: Version 2.1

Bemærk

Nye objekter og egenskaber, der kan føjes til nyttedataene uden at øge versionsnummeret.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem Social Engagement og Azure Event Hubs, under Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs.

Oversigt

Når Social Engagement streamer hændelser til Azure Event Hubs, genereres der JSON-nyttedata. Et enkelt socialt indlæg i Social Engagement er en enkelt hændelse i event hubben. JSON-nyttedata indeholder oplysninger om et enkelt socialt indlæg, der matcher de definerede filtre og den definerede handling i de automatiseringsregler, der genererede nyttedataene. Yderligere egenskaber, som du definerer i dine automatiseringsregler, er en del af metadataobjektet. Hovedindholdet er en del af indlægsobjektet.

elementer i metadataobjekt

Brug denne tabel til at få et hurtigt link til metaobjektets egenskaber.

JSON-element Beskrivelse
JSON-nyttedataobjekter i metadata JSON-objekt, der beskriver metadataene for de nyttedata, der er sendt til Azure Event Hubs.
metadata.matchedRules Matrix med automatiseringsregler, der matchede dette indlæg.
metadata.matchedRules.id Id for den automatiseringsregel, der udløste oprettelsen af disse JSON-nyttedata.
metadata.matchedRules.name Navnet på den automatiseringsregel, der udløste oprettelsen af disse JSON-nyttedata.
metadata.properties Matrix med nøgleværdipar, der er defineret i de yderligere egenskaber i handlingen "Stream til Event Hubs" i en automatiseringsregel.
metadata.properties.key Nøglen til et nøgleværdipar, der er angivet i de yderligere egenskaber for en automatiseringsregel.
metadata.properties.value Værdien af et nøgleværdipar, der er angivet i de yderligere egenskaber for en automatiseringsregel.
metadata.properties.matchedrule Id for den automatiseringsregel, der indeholder de yderligere egenskaber

Tilbage til toppen

eksempel på nyttedata i metadata

{ 
 "metadata": { 
  "matchedRules": [ 
   { 
    "id": 12345, 
    "name": "Support Requests" 
   }, 
   { 
    "id": 54321, 
    "name": "Company News" 
   } 
  ], 
  "properties": [ 
   { 
    "key": "customKey_1", 
    "value": "Some custom value.", 
    "matchedRule": 12345 
    }, 

   { 
    "key": "customKey_2", 
    "value": "Some other custom value.", 
    "matchedRule": 54321 
   } 
  ] 
 } 

Tilbage til toppen

elementer i indlægsobjekt

Brug denne tabel til at få et hurtigt link til indlægsobjektets egenskaber.

JSON-element Beskrivelse
post.id Det entydige indlægs-id i løsningsdatabasen i Social Engagement.
post.contentType Typen af indhold i et indlæg.
post.postType Typen af indlægget i dets samtalemæssige kontekst.
post.uri Indlæggets URI – et tilbagelink til indlæggets oprindelige URI.
post.title Titlen kommer fra et indlægs metaoplysninger.
post.acquisitionDate Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget blev indsamlet i Social Engagement (i ISO 8601-format).
post.modificationDate Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget sidst blev opdateret i Social Engagement (i ISO 8601-format).
post.publicationDate Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget blev udgivet på kilden (i ISO 8601-format).
post.profile JSON-objekt, der beskriver den sociale profil for indlæggets forfatter.
post.source JSON-objekt, der beskriver, hvilken kilde et indlæg blev fundet på.
post.content JSON-objekt, der beskriver indholdet af et indlæg.
post.language JSON-objekt, der beskriver sproget for et indlæg.
post.abstractText Viser uddrag af indlægget.
post.score JSON-objekt, der beskriver den kildespecifikke score for indlægget eller scoren for forfatteren på det tidspunkt, hvor indlægget blev publiceret.
post.referencedPost Oplysninger om det indlæg, som dette indlæg er et svar på eller en del af.
post.sentiment JSON-objekt, der beskriver synspunktet i et indlæg.
post.tags Matrix med JSON-objekter, der repræsenterer mærker på et indlæg, der blev tilføjet gennem Social Engagement.
post.externalId Id'et for indlægget på kilden.
post.postLocation JSON-objekt, der beskriver den lokation, på hvilken et indlæg blev publiceret.
post.fullContentLength Længden af tegnene i et indlægs tekstindhold.
post.origin JSON-objekt, der beskriver oprindelsen til indholdet. F. eks.: Den Facebook-side, som indlægget blev publiceret på.
post.matchingSearchTopics Matrix med JSON-objekter, der beskriver listen over de søgeemner, et indlæg matcher.
post.externalCategories Matrix med kategorier, som de er leveret af dataprovideren.
post.contributors Matrix med navne på dem, der har bidraget til indlægget, som de er angivet af dataprovideren.
post.media Matrix med JSON-objekter, der beskriver mediet i et indlæg.
post.externalTopics Matrix med emner i dette indlæg, som defineret af dataprovideren.
post.contributorSummary Kort beskrivelse af bidragyderen til dette indlæg, som leveret af eksterne providere.

Tilbage til toppen

eksempel på indlægsnyttedata

Eksempel på Twitter-svar

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et Twitter-svar, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "1234567", 
  "contentType": "POST", 
  "postType": "reply", 
  "uri": "http://twitter.com/externalHandle/status/1234567890", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "profile": { 
   "name": "Display Name @chosenUserName", 
   "id": "mse-tw://#12345678",
   "uri": "mse-tw://#12345678", 
   "profileIcon": "https://path/to/the/profileIcon.png", 
   "externalHandle": "chosenUserName", 
   "displayName": "Display Name", 
   "externalId": "7654321" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Microblogs", 
   "id": "18", 
   "param": "Twitter" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Main text content of the tweet." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Main text content of the tweet.", 
  "score": { 
   "normalScore": 3, 
   "providerScore": 29.0, 
   "provider": "KLOUT" 
  }, 
  "referencedPost": { 
   "profile": { 
    "displayName": "Referenced Display Name", 
    "id": "987654321" 
   }, 
   "externalId": "123456789", 
  }, 
  "sentiment": { 
   "polarity": "negative", 
   "value": -0.46005836 
  }, 
    "tags": [ 
     { 
      "probability": 0.8339088, 
      "type": "system", 
      "tag": { 
       "name": "Information request", 
       "id": "2473", 
       "parentId": "2470" 
      } 
     } 
    ], 
  "externalId": "12345ab54321", 
  "fullContentLength": 137, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "id": "1234567", 
    "name": "Contoso search topic", 
    "parentId": "7654321" 
   } 
  ], 
 } 
} 

Tilbage til toppen

Eksempel på Twitter-retweet

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et Twitter-retweet, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "5786261", 
  "contentType": "POST", 
  "postType": "share", 
  "uri": "http://twitter.com/externalHandle/statuses/1234567890", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "profile": { 
   "name": "Display Name @chosenUserName", 
   "id": "mse-tw://#12345678",
   "uri": "mse-tw://#12345678", 
   "profileIcon": "https://path/to/the/profileIcon.png", 
   "externalHandle": "chosenUserName", 
   "displayName": "Display Name", 
   "externalId": "7654321" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Microblogs", 
   "id": "18", 
   "param": "Twitter" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Main text of the tweet." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Main text of the tweet.", 
  "score": { 
   "normalScore": 4, 
   "providerScore": 46.0, 
   "provider": "KLOUT" 
  }, 
  "referencedPost": { 
   "profile": { 
    "name": "Display Name of retweeted profile @anotherChosenUserName", 
    "profileIcon": "https://path/to/the/profileIcon.png", 
    "externalHandle": "anotherChosenUserName", 
    "displayName": "Display Name of retweeted profile" 
   }, 
   "externalId": "123456789" 
  }, 
  "sentiment": { 
   "polarity": "negative", 
   "value": -0.6864638 
  }, 
  "tags": [ 
   { 
    "probability": 0.8339088, 
    "type": "system", 
    "tag": { 
     "name": "Information request", 
     "id": "2473", 
     "parentId": "2470" 
    } 
   } 
  ], 
  "externalId": "12345ab54321", 
  "fullContentLength": 139, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "name": "Contoso search topic", 
    "id": "12345", 
    "parentId": "54321" 
   } 
  ] 
 } 
} 

Tilbage til toppen

Eksempel på Facebook-svar

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et Facebook-svar, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "1234567", 
  "contentType": "POST", 
  "postType": "reply", 
  "uri": "http://www.facebook.com/123456789/posts/987654321?comment_id=123123123", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "profile": { 
   "name": "Name of the profile", 
   "id": "mse-fb://#109826384650057",
   "uri": "mse-fb://#109826384650057", 
   "profileIcon": "http://graph.facebook.com/123456789/picture?type=square", 
   "externalId": "123456789" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Facebook Posts", 
   "id": "16", 
   "param": "Facebook" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Text as provided for the reply. This is usually a text that contains several sentences. This example highlights the difference between post.content and post.abstractText." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Text as provided for the reply. This is usually a", 
  "referencedPost": { 
   "externalId": "987654321" 
  }, 
  "sentiment": { 
   "polarity": "neutral", 
   "value": -0.0023945 
  }, 
  "externalId": "321321321", 
  "fullContentLength": 227, 
  "origin": { 
   "id": "12345", 
   "externalId": "123456789" 
  }, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "name": "Contoso search topic", 
    "id": "12345", 
    "parentId": "54321" 
   } 
  ] 
 } 
} 

Tilbage til toppen

Eksempel på videoindlæg

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et videoindlæg, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "1234567", 
  "contentType": "VIDEO", 
  "postType": "post", 
  "uri": "http://www.youtube.com/watch?v=videoId", 
  "title": "Title of the video", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56-07:00", 
  "profile": { 
   "name": "Name of the profile", 
   "id": "mse-vd://#UUFSerfsZZt-sdER", 
   "uri": "mse-vd://#UUFSerfsZZt-sdER", 
   "externalId": "98765abc4321" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Youtube Videos", 
   "id": "19", 
   "param": "YoutubeVideos" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Text description as provided for the video. This is usually a text that contains several sentences. This example highlights the difference between post.content and post.abstractText." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Text description as provided for the video. This is usually a", 
  "embeddedMedia": "http://www.youtube.com/embed/videoId", 
  "media": [ 
   { 
    "type": "VIDEO", 
    "embedUrl": "http://www.youtube.com/embed/videoId" 
   } 
  ], 
  "sentiment": { 
   "polarity": "neutral", 
   "value": -0.07142752 
  }, 
  "fullContentLength": 358, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "name": "Contoso search topic", 
    "id": "12345", 
    "parentId": "54321" 
   } 
  ] 
 } 
} 

Tilbage til toppen

Eksempel på blogindlæg

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et blogindlæg, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "1234567", 
  "contentType": "POST", 
  "postType": "post", 
  "uri": "http://someblog.tld/path/to/post", 
  "title": "Heading of this blog", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "profile": { 
   "name": "Name of the profile", 
   "id": "mse-bl://contoso-blog.tumblr.com#1234567", 
   "uri": "mse-bl://contoso-blog.tumblr.com#1234567", 
   "externalId": "987654321" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Blogs", 
   "id": "14", 
   "param": "Blogs" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Main text content of the blog post. This is usually a text that contains several sentences. This example highlights the difference between post.content.text and post.abstractText." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Main text content of the blog post. This is usually a text that", 
  "sentiment": { 
   "polarity": "positive", 
   "value": 0.3150851 
  }, 
  "externalId":"123456789abcd987654321", 
  "fullContentLength": 119, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "id": "1234567", 
    "name": "Contoso search topic", 
    "parentId": "7654321" 
   } 
  ] 
 } 
} 

Tilbage til toppen

Eksempel på forumindlæg

Dette er et eksempel på indlægsnyttedata til et forumindlæg, der er indsamlet gennem Social Engagement. Vi har fundet på nogle værdier for at anonymisere eksemplet.

 "post": { 
  "id": "1234567", 
  "contentType": "POST", 
  "postType": "reply", 
  "uri": "http://forumdomain.tld/path/to/the/forum", 
  "publicationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "acquisitionDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "modificationDate": "2016-01-23T12:34:56.789+0000", 
  "profile": { 
   "name": "Name of the profile", 
   "id": "mse-bd://forumdomain.tld#someuser", 
   "uri": "mse-bd://forumdomain.tld#someuser", 
   "displayName": "Name of the profile", 
   "externalHandle": "Name of the profile", 
   "externalId": "987654321" 
  }, 
  "source": { 
   "name": "Board", 
   "id": "15", 
   "param": "Board" 
  }, 
  "content": { 
   "text": "Main text content of the forum post." 
  }, 
  "language": { 
   "name": "English", 
   "code": "en" 
  }, 
  "abstractText": "Abstract text of the forum post.", 
  "referencedPost": { 
   "externalId":"123456789abcd987654321", 
  }, 
  "sentiment": { 
   "polarity": "positive", 
   "value": 0.3773585 
  }, 
  "externalId":"123456789abcd987654321", 
  "fullContentLength": 398, 
  "origin": { 
   "externalId":"123ab321", 
   "name":"Title of the forum", 
  }, 
  "matchingSearchTopics": [ 
   { 
    "id": "1234567", 
    "name": "Contoso search topic", 
    "parentId": "7654321" 
   } 
  ], 
 } 
} 

Tilbage til toppen

JSON-nyttedataobjekter i metadata

Læs mere om de felter, der i øjeblikket understøttes i JSON-nyttedata i metadata.

metadata.matchedRules

Matrix, der beskriver de automatiseringsregler, der matcher dette indlæg.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: metadata

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

Tilbage til toppen

metadata.matchedRules.id

Id for den automatiseringsregel, der udløste oprettelsen af disse JSON-nyttedata.

Egenskabsværditype: tal (heltal)

Overordnet: metadata.matchedRules

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

metadata.matchedRules.name

Navnet på den automatiseringsregel, der udløste oprettelsen af disse JSON-nyttedata.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: metadata.matchedRules

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

metadata.properties

Matrix med nøgleværdipar, der er defineret i de yderligere egenskaber i handlingen "Stream til Event Hubs" i en automatiseringsregel.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: metadata

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

Tilbage til toppen

metadata.properties.key

Nøglen til et nøgleværdipar, der er angivet i de yderligere egenskaber for en automatiseringsregel.

Egenskabsværditype: tal (heltal)

Overordnet: metadata.properties

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

metadata.properties.value

Værdien af et nøgleværdipar, der er angivet i de yderligere egenskaber for en automatiseringsregel.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: metadata.properties

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

metadata.properties.matchedrule

Id for den automatiseringsregel, der indeholder de yderligere egenskaber.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: metadata.properties

Eksempel: eksempel på nyttedata i metadata

JSON-nyttedataobjekter i indlæg

Læs mere om de felter, der i øjeblikket understøttes i JSON-nyttedata i indlæg.

post.id

Det entydige indlægs-id i løsningsdatabasen i Social Engagement.

Egenskabsværditype: tal (heltal)

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.contentType

Typen af indhold i et indlæg.

Egenskabsværditype: enum

Egenskabsværdier:

 • INDLÆG: Hovedindholdet er tekst.

 • BILLEDE: Hovedindholdet er et billede.

 • VIDEO: Hovedindholdet er en video.

 • LINK: Hovedindholdet er et hyperlink.

  Overordnet: post

  Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

  Tilbage til toppen

post.postType

Typen af indlæg i dets samtalemæssige kontekst.

Egenskabsværditype: enum

Egenskabsværdier:

 • indlæg: Et oprindeligt indlæg, som andre indlæg er relateret til. Tænk på starten af en samtale.

 • svar: Et svar eller en kommentar til et oprindeligt indlæg.

 • deling: En deling eller et retweet af det oprindelige indlæg.

 • privat meddelelse: En privat samtale mellem to (eller flere) profiler.

  Overordnet: post

  Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

  Tilbage til toppen

post.uri

Et tilbagelink til indlæggets oprindelige URI.

Bemærk

URI'en for nyhedsindlæg kan ikke bruges til at linke tilbage til den oprindelige artikel.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.title

Titlen kommer fra et indlægs metaoplysninger.

Bemærk

Ikke alle indlæg har en titel.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.acquisitionDate

Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget blev indsamlet i Social Engagement (i ISO 8601-format).

Egenskabsværditype: date-time

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.modificationDate

Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget sidst blev opdateret i Social Engagement (i ISO 8601-format).

Egenskabsværditype: date-time

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.publicationDate

Tidsstempel, der angiver, hvornår indlægget blev udgivet på kilden (i ISO 8601-format).

Egenskabsværditype: date-time

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.profile

JSON-objekt, der beskriver den sociale profil for indlæggets forfatter.

I brugergrænsefladen i Social Engagement kaldes dette en "forfatter". Flere oplysninger: Find ud af, hvad folk taler om, Se forfatteroplysninger

Egenskabsværditype: objekt

JSON-element Beskrivelse
post.profile.id Entydigt URI for profilen i løsningsdatabasen i Social Engagement.
post.profile.uri Entydigt URI for profilen i løsningsdatabasen i Social Engagement.
post.profile.profileIcon URI til billede i offentlig profil.
post.profile.profileLocation JSON-objekt, der beskriver forfatterens lokationsoplysninger, som beskrevet af forfatteren.
post.profile.externalHandle Alias eller handle for en profil.
post.profile.displayName Visningsnavn for en profil som leveret på kilden.
post.profile.externalId Id'et for profilen på kilden.
post.profile.name Navnet på profilen i brugergrænsefladen i Social Engagement.

Overordnet: post

Eksempel:

"profile": { 
 "name": "Display Name @externalHandle", 
 "id": "mse-tw://#12345678", 
 "uri": "mse-tw://#12345678",
 "profileIcon": "https://path/to/the/profileIcon.png" , 
 "profileLocation": { 
  "locality": "Boston", 
  "adminDistrict": "Massachusetts", 
  "countryRegion": "United States", 
  "coordinates": { 
   "latitude": 42.156028747558594, 
   "longitude": -71.56590270996094 
  }, 
  "quadKey": "030233212221101333012" 
 }, 
 "displayName": "Display Name ", 
 "externalId": "1234567" 
 }, 

Tilbage til toppen

post.profile.id

Entydigt URI for profilen i løsningsdatabasen i Social Engagement.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

Bemærk

post.profile.uri erstatter post.profile.id i juni 2018. Du kan finde flere oplysninger i dette blogindlæg. Opdater dine apps, ved hjælp af dette felt.

post.profile.uri

Entydigt URI for profilen i løsningsdatabasen i Social Engagement.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.profile.profileIcon

URI til billede i offentlig profil.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.profile.profileLocation

JSON-objekt, der beskriver forfatterens lokationsoplysninger, som beskrevet af forfatteren.

For nogle kilde kan profilejerne angive deres lokationsoplysninger. Det vises i brugergrænsefladen som forfatterlokation i modsætning til indlægslokation, der angiver hvorfra indlægget blev publiceret. Du kan få mere at vide om indlægslokationen i post.postLocation

Egenskabsværditype: objekt

JSON-element Beskrivelse
post.profile.profileLocation.locality Repræsenterer navnet på en by.
post.profile.profileLocation.adminDistrict Repræsenterer navnet på en administrativ afdeling, f.eks. en delstat eller en provins.
post.profile.profileLocation.countryRegion Repræsenterer navnet på et land eller et område.
post.profile.profileLocation.coordinates JSON-objekt, der beskriver koordinaterne for et social profil med breddegrad og længdegrad.
post.profile.profileLocation.coordinates.latitude Geografisk breddegrad.
post.profile.profileLocation.coordinates.longitude Geografisk længdegrad.
post.profile.profileLocation.quadkey Quadtree-nøgle for en lokation, eller i den korte udgave "quadkey". Identificerer et enkelt felt på et bestemt detaljeringsniveau på et kort.

Overordnet: post.profile

Eksempel:

"profileLocation": { 
 "locality": "Boston", 
 "adminDistrict": "Massachusetts", 
 "countryRegion": "United States", 
 "coordinates": { 
  "latitude": 42.156028747558594, 
  "longitude": -71.56590270996094 
 }, 
 "quadKey": "030233212221101333012" 
}, 

post.profile.profileLocation.locality

Repræsenterer navnet på en by.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile.profileLocation

post.profile.profileLocation.adminDistrict

Repræsenterer navnet på en administrativ afdeling, f.eks. en delstat eller en provins.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile.profileLocation

post.profile.profileLocation.countryRegion

Repræsenterer navnet på et land eller et område.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile.profileLocation

post.profile.profileLocation.coordinates

JSON-objekt, der beskriver koordinaterne for et social profil med breddegrad og længdegrad.

Eksempel:

"coordinates": { 
 "latitude": 42.156028747558594, 
 "longitude": -71.56590270996094 
}, 

post.profile.profileLocation.coordinates.latitude

Geografisk breddegrad.

Egenskabsværditype: tal (flydende tal)

Overordnet: post.profile.profileLocation.coordinates

Eksempel: post.profile.profileLocation.coordinates

post.profile.profileLocation.coordinates.longitude

Geografisk længdegrad.

Egenskabsværditype: tal (flydende tal)

Overordnet: post.profile.profileLocation.coordinates

Eksempel: post.profile.profileLocation.coordinates

post.profile.profileLocation.quadkey

Quadtree-nøgle for en lokation, eller i den korte udgave "quadkey". Identificerer et enkelt felt på et bestemt detaljeringsniveau på et kort. Flere oplysninger: MSDN: System til felt til Bing Kort

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile.profileLocation

Eksempel: post.profile.profileLocation

post.profile.externalHandle

Alias eller handle for en profil.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.profile.displayName

Visningsnavn for en profil som leveret på kilden.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.profile.externalId

Id'et for profilen på kilden.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.profile.name

Repræsentation af navnet på profilen i Social Engagement.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.profile

Eksempel: post.profile

post.source

JSON-objekt, der beskriver, hvilken kilde et indlæg blev fundet på.

Eksempel:

"source": { 
 "name": "Microblogs", 
 "id": "18", 
 "param": "Twitter" 
} 

Tilbage til toppen

post.source.id

Repræsenter det interne id for den kilde, som et indlæg blev fundet på.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.source

Eksempel: post.source

Tilbage til toppen

post.source.name

Repræsenter navnet på den kilde, som et indlæg blev fundet på.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.source

Eksempel: post.source

Tilbage til toppen

post.source.param

Beskriver, hvilken kilde et indlæg blev fundet på.

Egenskabsværditype: enum

Kildernes tilgængelighed udvides over tid. Kom tilbage ofte for at få en opdateret liste, og følg annonceringerne af versioner.

Overordnet: post.source

Eksempel: post.source

Tilbage til toppen

post.content

JSON-objekt, der beskriver tekstindholdet af et indlæg.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

{ 
  “post” { 
    "content": { 
      "text": "Lorem ispum dolor sit amet...", 
      "metaText": "Lorem, dolor, amet", 
    } 
  } 
} 

Tilbage til toppen

post.content.text

Indlæggets tekstindhold.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.content

Eksempel: post.content

post.content.metaText

Indlæggets metatekst.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.content

Eksempel: post.content

post.language

JSON-objekt, der beskriver sproget for et indlæg.

Egenskabsværditype: objekt

JSON-element Beskrivelse
post.language.name Navnet på lokaliserede sprog i den landestandard, der er valgt i Globale indstillinger.
post.language.code Sprogkode (i ISO 639-1-format) for indlægget.

Overordnet: post

Eksempel:

{ 
  “post” { 
    "language": { 
      "name": "Finnish", 
      "code": "fi", 
    } 
  } 
} 

Tilbage til toppen

post.language.name

Navnet på lokaliserede sprog i den landestandard, der er valgt i Globale indstillinger.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.language

Eksempel: post.language

post.language.code

Sprogkode (i ISO 639-1-format) for indlægget.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.language

Eksempel: post.language

post.abstractText

Viser uddrag af indlægget.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.score

JSON-objekt, der beskriver den kildespecifikke score for indlægget eller scoren for forfatteren på det tidspunkt, hvor indlægget blev publiceret.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

"score": { 
 "normalScore": 3, 
 "providerScore": 29.0, 
 "provider": "KLOUT" 
} 

Tilbage til toppen

post.score.normalScore

Normaliseret score, fra 1 (lavest) til 5 (højest).

Egenskabsværditype: tal (heltal)

Overordnet: post.score

Eksempel: post.score

post.score.providerScore

Ikke-normaliseret score, som angivet af scoreprovideren.

Egenskabsværditype: tal (flydende tal)

Overordnet: post.score

Eksempel: post.score

post.score.provider

Den pointtjeneste, scoren er leveret fra.

Overordnet: post.score

Eksempel: post.score

post.referencedPost

Oplysninger om det indlæg, som dette indlæg er et svar på eller en del af. referencedPost har samme struktur som det overordnede indlæg, men kun et undersæt af felterne indeholder data.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

{ 
  “post” { 
    "referencedPost": { 
      "id": "123456789", 
      "externalId": "654321", 
      "profile": { 
        "id": "123456", 
        "name": "Microsoft" 
      } 
    } 
  } 
} 

Tilbage til toppen

post.sentiment

JSON-objekt, der beskriver synspunktet i et indlæg.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

"sentiment": { 
 "polarity": "negative", 
 "value": -0.46005836 
} 

Tilbage til toppen

post.sentiment.polarity

Synspunktsværdien for et indlæg. Flere oplysninger: Tilpasset indlæring baseret på ændringer i organisationens synspunktsværdier, Få indsigt i offentlighedens opfattelse ved hjælp af synspunktanalyse

Egenskabsværditype: enum

Egenskabsværdier:

 • Positivt: Indlægget har en positiv synspunktsværdi.

 • Negativt: Indlægget har en negativ synspunktsværdi.

 • Neutralt: Indlægget har hverken en positiv eller en negativ synspunktsværdi.

  Overordnet: post.sentiment

  Eksempel: post.sentiment

post.sentiment.value

Synspunktsværdi som en decimalværdi mellem -1 og 1.

Egenskabsværditype: tal

Overordnet: post.sentiment

Eksempel: post.sentiment

post.tags

Matrix med JSON-objekter, der repræsenterer mærker på et indlæg, der blev tilføjet gennem Social Engagement.

Egenskabsværditype: objekt

JSON-element Beskrivelse
post.tags.probability Sandsynlighed leveret af den model for maskinel indlæring, som et systemmærke knytter til et indlæg.
post.tags.type Beskriver, hvordan mærket blev tildelt til et indlæg.
post.tags.tag JSON-objekt, der beskriver mærket.
post.tags.tag.id Internt id for mærket.
post.tags.tag.name Mærkets navn. Hensigter er lokaliseret i den landestandard, der er valgt i Globale indstillinger.
post.tags.tag.parentId Id for den gruppe, der indeholder mærket.

Overordnet: post

Eksempel:

"tags": [ { 
 "probability": 0.7554345, 
 "type": "system", 
 "tag": { 
  "id": "12345", 
  "name": "Support request", 
  "parentId": "54321" 
 }, {...} ] 

Tilbage til toppen

post.tags.probability

Sandsynlighed leveret af den model for maskinel indlæring, som et systemmærke knytter til et indlæg.

Egenskabsværditype: tal

Overordnet: post.tags

Eksempel: post.tags

post.tags.type

Beskriver, hvordan mærket blev tildelt til et indlæg.

Bemærk

Da automatiseringsreglerne opsamler indlæggene, inden brugerne manuelt kan bekræfte eller føje mærker til indlæg, har denne egenskab normalt værdien "system".

Egenskabsværditype: enum

Egenskabsværdier:

 • system: Social Engagement føjede mærket til indlægget.

 • bruger: En bruger føjede manuelt mærket til indlægget.

 • bekræftet: En bruger bekræftede et mærke, der var tilføjet af Social Engagement.

  Overordnet: post.tags

  Eksempel: post.tags

post.tags.tag

JSON-objekt, der beskriver mærket.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post.tags

Eksempel:

"tag": { 
 "id": "12345", 
 "name": "Support request", 
 "parentId": "54321" 
}, 

post.tags.tag.id

Internt id for mærket.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.tags.tag

Eksempel: post.tags.tag

post.tags.tag.name

Mærkets navn. Hensigter er lokaliseret i den landestandard, der er valgt i Globale indstillinger. Flere oplysninger: Få indsigt i en forfatters hensigt ved hjælp af hensigtsanalyse

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.tags.tag

Eksempel: post.tags.tag

post.tags.tag.parentId

Id for den gruppe, der indeholder mærket.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.tags.tag

Eksempel: post.tags.tag

post.externalId

Id'et for indlægget på kilden.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.postLocation

JSON-objekt, der beskriver den lokation, fra hvilken et indlæg blev publiceret.

Egenskabsværditype: objekt

JSON-element Beskrivelse
post.postLocation.locality Repræsenterer navnet på en by.
post.postLocation.adminDistrict Repræsenterer navnet på en administrativ afdeling, f.eks. en delstat eller en provins.
post.postLocation.countryRegion Repræsenterer navnet på et land eller et område.
post.postLocation.coordinates JSON-objekt, der beskriver koordinaterne for et indlæg som defineret af forfatteren med breddegrad og længdegrad.
post.postLocation.coordinates.latitude Geografisk breddegrad.
post.postLocation.coordinates.longitude Geografisk længdegrad.
post.postLocation.quadkey Quadtree-nøgle for en lokation, eller i den korte udgave "quadkey". Identificerer et enkelt felt på et bestemt detaljeringsniveau på et kort.

Overordnet: post

Eksempel:

"postLocation": { 
 "adminDistrict": "Massachusetts", 
 "countryRegion": "United States", 
 "coordinates": { 
  "latitude": 42.156028747558594, 
  "longitude": -71.56590270996094 
 }, 
 "quadKey": "030233212221101333012" 
}, 

Tilbage til toppen

post.postLocation.locality

Repræsenterer navnet på en by.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.postLocation

Eksempel: post.postLocation

post.postLocation.adminDistrict

Repræsenterer navnet på en administrativ afdeling, f.eks. en delstat eller en provins.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.postLocation

Eksempel: post.postLocation

post.postLocation.countryRegion

Repræsenterer navnet på et land eller et område.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.postLocation

Eksempel: post.postLocation

post.postLocation.coordinates

JSON-objekt, der beskriver koordinaterne for et indlæg som defineret af forfatteren med breddegrad og længdegrad.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post.postLocation

Eksempel:

"coordinates": { 
 "latitude": 42.156028747558594, 
 "longitude": -71.56590270996094 
}, 

post.postLocation.coordinates.latitude

Geografisk breddegrad.

Egenskabsværditype: tal (flydende tal)

Overordnet: post.profile.profileLocation.coordinates

Eksempel: post.postLocation.coordinates

post.postLocation.coordinates.longitude

Geografisk længdegrad.

Egenskabsværditype: tal (flydende tal)

Overordnet: post.postLocation.coordinates

Eksempel: post.postLocation.coordinates

post.postLocation.quadkey

Quadtree-nøgle for en lokation, eller i den korte udgave "quadkey". Identificerer et enkelt felt på et bestemt detaljeringsniveau på et kort. Flere oplysninger: MSDN: System til felt til Bing Kort

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.postLocation

Eksempel: post.postLocation

Tilbage til toppen

post.fullContentLength

Længden af tegnene i et indlægs indhold kun af tekst.

Egenskabsværditype: tal (heltal)

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.origin

JSON-objekt, der beskriver oprindelsen til indlægget på kilden. Dette er forskelligt fra post.source-objektet. F. eks.: En specifik Facebook-side på Facebook-kilden.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

"origin": { 
 "id": "12345", 
 "externalId": "54321", 
 "name": "Microsoft Facebook Page", 
}, 

Tilbage til toppen

post.origin.id

Id for den interne repræsentation i Social Engagement for oprindelsen til et indlæg.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.origin

Eksempel: post.origin

post.origin.externalId

Id for oprindelsen for den oprindelige kilde til et indlæg.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.origin

Eksempel: post.origin

post.origin.name

Navnet på oprindelsen til indlægget på kilden.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.origin

Eksempel: post.origin

post.matchingSearchTopics

Matrix med JSON-objekter, der beskriver listen over de søgeemner, et indlæg matcher.

Egenskabsværditype: objekt

Overordnet: post

Eksempel:

    "matchingSearchTopics": [{ 
     "name": "Contoso Brand Mentions", 
     "id": "12345", 
     "parentId": "54321", 
    }, 
{...}] 

Tilbage til toppen

post.matchingSearchTopics.name

Navnet på søgeemnet, som defineret i Social Engagement. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.matchingSearchTopics

Eksempel: post.matchingSearchTopics

post.matchingSearchTopics.id

Id for søgeemnet.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.matchingSearchTopics

Eksempel: post.matchingSearchTopics

post.matchingSearchTopics.parentId

Id for søgeemnets kategori.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.matchingSearchTopics

Eksempel: post.matchingSearchTopics

post.externalCategories

Matrix med kategorier, som de er leveret af eksterne providere.

Bemærk

Denne egenskab er kun tilgængelig for nye indlæg.

Egenskabsværditype: matrix med strenge

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.contributors

Matrix med navne på dem, der har bidraget til indlægget, som de er angivet af dataprovideren.

Bemærk

Denne egenskab er kun tilgængelig for nye indlæg.

Egenskabsværditype: matrix med strenge

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.media

Matrix med JSON-objekter, der beskriver mediet i et indlæg.

Egenskabsværditype: objekter

JSON-element Beskrivelse
post.media.type Medieindholdets type.
post.media.embedUrl URL-adresse, der indlejrer mediefilen.

Overordnet: post

Eksempel:

"media": { 
 "type": "VIDEO", 
 "embedUrl": "http://www.youtube.com/embed/1dWKf8d8zfg" 
}, 

Tilbage til toppen

post.media.type

Medieindholdets type.

Egenskabsværditype: enum

Egenskabsværdier:

 • INDLÆG: Mediets hovedindhold er tekst.

 • BILLEDE: Mediets hovedindhold er et billede.

 • VIDEO: Mediets hovedindhold er en video.

 • LINK: Mediets hovedindhold er et hyperlink.

  Overordnet: post.media

  Eksempel: post.media

post.media.embedUrl

URL-adresse, der indlejrer mediefilen.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post.media

Eksempel: post.media

post.externalTopics

Matrix med emner i dette indlæg, som leveret af eksterne providere.

Egenskabsværditype: matrix med strenge

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

post.contributorSummary

Kort beskrivelse af bidragyderen til dette indlæg, som leveret af eksterne providere.

Egenskabsværditype: streng

Overordnet: post

Eksempel: eksempel på indlægsnyttedata

Tilbage til toppen

Se også

Administrere forbindelser i Social Engagement
Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs
Arbejde med hændelser fra sociale indlæg i Azure Event Hubs