Installere Microsoft Dynamics 365 – Social Selling Assistant

Du aktiverer Social Selling Assistant for brugere af Microsoft Dynamics 365 i en totrinsproces. Først skal en Microsoft Dynamics 365-administrator installere Social Selling Assistant i Dynamics 365 og forbinde den med Microsoft Social Engagement. Flere oplysninger: TechNet: Installere Social Selling Assistant

Bemærk

Du skal føje URL'en til din organisations Dynamics 365-forekomst til listen over tilladte domæner i Microsoft Social Engagement for at se dataene i Dynamics 365.

Flere oplysninger: Tilslutte Social Engagement til andre domæner

Dernæst skal en Social Engagement-administrator tilpasse konfigurationen i Social Engagement for at aktivere den bedst mulige oplevelse, når brugerne arbejder med Social Selling Assistant. Flere oplysninger: Konfigurere Social Engagement til Social Selling Assistant

Se også

TechNet: Udvide Dynamics 365 med integration og løsninger
Få større indflydelse med Social Selling Assistant
Tilpasse Social Selling Assistant for de enkelte brugere
Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Arbejde med Social Selling Assistant