Integrere Microsoft Social Engagement med Dynamics 365

I Dynamics 365 kan du få en effektiv social indsigt ved at forbinde Dynamics 365 med Social Engagement. Social Engagement gør sociale medier tilgængelige for dine salgsteam, kundeservicemedarbejdere og alle i hele organisationen. De letforståelige widgets giver indsigt og hjælper dig med at forstå, hvad dine kunder eller potentielle emner siger om dine produkter, varemærker og servicer. Identificere eventuel ris eller ros, der nævnes i forbindelse med dine produkter eller servicer på sociale medier.

Med Social indsigt får du data fra sociale medier direkte i Dynamics 365-dashboards og -objektformularer. Som administrator kan du opsætte forbindelsen til Social Engagement og føje Social indsigt-kontrolelementerne til objektformularer og systemdashboards. Du kan bruge Social indsigt-kontrolelementerne til at angive, hvilke sociale data du vil se, og i hvilken formular disse data skal vises for dig. Når du konfigurerer Social indsigt-kontrolelementerne, vælger du et søgeemne eller en søgeemnekategori og visuelle elementer. Når du har valgt søgeemnet eller -kategorien, kan du vælge de visuelle elementer. Det kan være en graf eller et diagram, eller nogle andre visuelle datagengivelser. Du kan finde mange interessante, praktiske og letforståelige oplysninger.

Social indsigt-widgets i dine Dynamics 365-formularer og -dashboards giver praktisk adgang til sociale data, lige der hvor du arbejder. Du kan når som helst klikke på en widget, så du kan blive ført til Social Engagement for at analysere ned og udforske dataene mere detaljeret.

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Microsoft Social Engagement til Social indsigt

Hvis du vil konfigurere forbindelsen, skal du have et abonnement på Social Engagement, være autoriseret Social Engagement-bruger og have en Social Engagement-forekomst, der er klargjort i denne Dynamics 365-forekomst.

Forudsætninger

 • Du skal have sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Dynamics 365 (online).

 • Du skal sikre, at dit Dynamics 365-domæne er tilføjet til listen over tilladte domæner i Social Engagement.

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Social Engagement

 1. I Dynamics 365 skal du vælge Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. Vælg Fortsæt for at acceptere den juridiske ansvarsfraskrivelse.

 3. På siden Microsoft Social Engagement-konfiguration skal du i rullelistefeltet Vælg den Microsoft Social Engagement-løsning, du vil oprette forbindelse til vælge den Microsoft Social Engagement-forekomst, der skal oprettes forbindelse til. Markér knappen Markér ud for rullelisten. Knappen Markér bliver nedtonet for at angive, at valget er blevet bekræftet.

  Visning af Microsoft Social Engagement-konfiguration

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 i det lokale miljø og Microsoft Social Engagement til Social indsigt

Forudsætninger

 • Du skal have sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Dynamics 365 (online).

 • Du skal sikre, at dit Dynamics 365-domæne er tilføjet til listen over tilladte domæner i Social Engagement.

Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 i det lokale miljø og Social Engagement

 1. I Dynamics 365 skal du vælge Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. Vælg Fortsæt for at acceptere den juridiske ansvarsfraskrivelse.

 3. Følg vejledningen på siden Microsoft Social Engagement-konfiguration.

  Visning af Microsoft Social Engagement-konfiguration

Tilføje visuelle elementer for Social Engagement til en objektformular

Hvis du vil føje kontrolelementer fra Social indsigt til en objektformular (posttype), skal du bruge formulareditoren, der er placeret i området Tilpasning i Dynamics 365. Du kan placere kontrolelementet fra Social indsigt hvor som helst på formularen og ændre størrelsen på det, lige som du ville gøre med iFrame-kontrolelementerne. Du kan gøre kontrolelementet større ved at øge antallet af rækker og få kontrolelementet til at strække sig over flere kolonner. Dette er vigtigt, hvis du vil have en graf eller et diagram i kontrolelementet til at virke større og være mere læsevenlig. Du kan finde flere oplysninger under: Bruge formulareditoren.

 1. Vælg Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet.

 2. I navigationsruden under Komponenter skal du udvide Objekter.

 3. Udvid det objekt, du vil føje Social indsigt-kontrolelementet til. Vælg Formularer.

 4. I gittervisningen skal du vælge objektets hovedformular.

 5. Vælg fanen Indsæt. På båndet øverst i formularen skal du klikke på ikonet Social indsigt. Udfyld de obligatoriske felter, f.eks. entydigt navn på kontrolelementet og etiketnavnet, i installationsdialogboksen.
  Vælg for at aktivere Postobjekttypekoden og det entydige id skal overføres som parametre.

 6. Vælg OK. Social indsigt-kontrolelementet føjes nu til objektformularen. Du kan ændre størrelsen på kontrolelementet eller flytte kontrolelementet til et andet sted i formularen.

 7. Gå tilbage til fanen Startside. Vælg Gem, og vælg derefter Publicer for at publicere de tilføjede tilpasninger. Kontrolelementet med navnet Konfigurer Social indsigt vises på alle poster, der er baseret på denne formular. Søgeemnerne, søgekategorierne og de visuelle elementer kan føjes til kontrolelementet.

Tilføje visuelle elementer for Social Engagement til dashboards

Du kan tilføje Social indsigt-kontrolelementerne til de eksisterende systemdashboards eller til et nyt dashboard. Lad os oprette et nyt dashboard og føje Social indsigt-kontrolelementet til det. Vi bruger guiden Konfigurer Social indsigt til at føre os gennem installationen. Kort tid efter installationen er færdig, og tilpasningerne er udgivet, vises diagrammer og grafer med sociale data på dit dashboard.

 1. Vælg Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet.

 2. I navigationsruden under Komponenter skal du vælge Dashboards.

 3. Vælg Ny på kommandolinjen. Vælg et layout, og vælg Opret.

 4. Angiv navnet på dashboardet i tekstfeltet Navn i dashboardformularen, og vælg Gem.

 5. Hvis du vil tilføje kontrolelementet, skal du vælge ikonet Indsæt Social indsigt midt i sektionen på dashboardformularen eller vælge Flere kommandoer på kommandolinjen og derefter vælge Social indsigt på rullelisten. Guiden Konfigurer Social indsigt vises.

  Konfigurere Social indsigt trin 1

 6. I guiden Konfigurer Social indsigt skal du vælge Avanceret. Dialogboksen Tilføj Social indsigt vises. Udfyld de obligatoriske felter, og vælg OK. Du kan også bruge standardværdierne og vælge OK eller Annuller for at lukke dialogboksen.

  Avanceret konfiguration af Social indsigt

 7. I hovedvinduet i guiden Konfigurer Social indsigt skal du vælge Søgeemne eller Søgeemnekategori og derefter vælge Næste.

 8. Hvis du vil vælge søgeemnet eller søgeemnekategorien på rullelisten, skal du vælge emnet eller kategorien, afhængigt af hvad du har valgt i det forrige trin, og derefter vælge Næste.

  Bemærk

  Du kan oprette et nyt søgeemne i stedet for at vælge et søgeemne på rullelisten. Vælg Opret et nyt søgeemne, udfyld de obligatoriske felter, og vælg Næste.

  Konfigurere Social indsigt trin 2

 9. På rullelisten over visuelle elementer skal du vælge en graf eller et diagram, du vil vise. Du kan tilføje så mange visuelle elementer, som du ønsker, og flytte dem op og ned på listen ved hjælp af pilene FLYT OP og FLYT NED. Du kan også slette et visuelt element ved at vælge sletteikonet, der vises til højre for det visuelle element. Vælg Udfør.

  Konfigurere Social indsigt trin 3

 10. Vælg Gem på kommandolinjen, og vælg derefter Luk.

 11. Hvis du vil publicere tilpasningerne, skal du vælge Publicer alle tilpasninger på kommandolinjen. Når tilpasningerne er publiceret, kan du se Social indsigt i dashboardet.

  Eksempel på Social indsigt-widget

Opsætte søgeemner i Dynamics 365

Søgeemner oprettes normalt af administratorer og topanalytikere direkte i indstillingerne for Social Engagement. For at komme i gang hurtigt kan brugere med brugerroller som Administrator eller Topanalytiker i Social Engagement oprette søgninger i Dynamics 365.

Hvis du vil have alle indstillinger for oprettelse af et søgeemne tilgængelige, er det en god ide at arbejde direkte i Social Engagement. Finde ud af hvordan du konfigurerer søgeemner i Social Engagement.

Nulstil Social indsigt

Denne handling sletter alle eksisterende data i Dynamics 365 for søgeemnerne, søgeemnekategorierne og de visuelle elementer til Social indsigt.

 1. Vælg Indstillinger > Administration > Microsoft Social Engagement-konfiguration.

 2. På siden Microsoft Social Engagement-konfiguration skal du vælge Nulstil Social indsigt. Meddelelsesfeltet Nulstil konfiguration af Social indsigt vises. Vælg Bekræft, hvis du vil fortsætte, ellers skal du vælge Annuller.

  Skærmbillede til bekræftelse af nulstilling af Social indsigt

Fejlfinding af logonproblemer

Har du problemer med at logge på Social Engagement eller en anden Dynamics 365 (online)-service? Læs om løsningsmulighederne i Hjælp og undervisning til CRM: Fejlfinding af logonproblemer.

Se også

Introduktion til Social Engagement
Administrere Microsoft Social Engagement
Tildele tilladelser og brugerroller