Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

Microsoft Social Engagement giver en platform for indsamling af offentlige indlæg fra sociale medier. Du kan knytte indlæg i Social Engagement til en Dynamics 365-forekomst, og gør dem til nye poster i Dynamics 365.

Når du sammenkæder et indlæg fra Social Engagement med en Dynamics 365-forekomst, oprettes der en social aktivitetspost i Dynamics 365. Dynamics 365 kan ændre disse sociale aktiviteter til andre typer af Dynamics 365-poster, f.eks. et kundeemne, et salgsmulighed eller en salg.

Fremgangsmåde for tilknytning af indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

  1. Først skal du konfigurere funktionen, så sociale indlæg knyttes til en Dynamics 365-forekomst som sociale aktiviteter. Som Social Engagement-administrator skal du tilknytte Social Engagement til Dynamics 365.

  2. Derefter kan du definere attributterne for de Dynamics 365-objekter, som du vil vise i Social Engagement.

  3. Som systemadministrator eller systemtilpasser i Dynamics 365 kan du konfigurere regler, der kan håndtere nyoprettede sociale aktiviteter ved hjælp af funktionen Regler for automatisk oprettelse og opdatering af poster i Dynamics 365.

  4. Når konfigurationen er fuldført, kan dine brugere begynde at sammenkæde sociale indlæg for at oprette eller opdatere Dynamics 365-poster.
    Flere oplysninger: Oprette en ny Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg

  5. Du kan også konfigurere automatiseringsregler i Social Engagement til oprettelse af nye Dynamics 365-poster for indlæg, der matcher et givet datasæt.

  6. Lær, hvordan du kan slette eller deaktivere en forbindelse mellem Dynamics 365 og Social Engagement, og forstå, hvordan dette kan påvirke eksisterende forbindelser eller tilknytning af nyligt indsamlede sociale indlæg.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Dynamics 365, giver du tilladelse til, at der sendes data til Dynamics 365 ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.
Dynamics 365 lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Dynamics 365-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Dynamics 365-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.
Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Dynamics 365, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Administrere Microsoft Social Engagement
Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement
Oprette en ny Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg