Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

Microsoft Social Engagement giver en platform for indsamling af offentlige indlæg fra sociale medier. Baseret på den sociale aktivitet i Microsoft Dynamics 365 (online) og Dynamics 365 (i det lokale miljø) med Installation med adgang via internet aktiveret, bliver det sociale indlæg knyttet til en Dynamics 365-post i Social Engagement, der er defineret af reglerne i Dynamics 365. Som administrator kan du knytte en eller flere Dynamics 365-forekomster til Social Engagement og derefter definere eller tilpasse datastrukturen for den tilknyttede Dynamics 365-post og vise den i postoplysninger, der er tilknyttet et Social Engagement-indlæg. Når du sender et indlæg fra Social Engagement til en Dynamics 365-forekomst, oprettes der en social aktivitet i Dynamics 365. Regelstrukturen i Dynamics 365 kan ændre disse sociale aktiviteter automatisk til andre typer af Dynamics 365-poster, f.eks. et kundeemne, et salgsmulighed eller en sag. Flere oplysninger: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM

Fremgangsmåde for tilknytning af indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365

  1. Få mere at vide om, hvordan du kan konfigurere denne funktion til at knytte sociale indlæg til en Dynamics 365-forekomst i din organisation som sociale aktiviteter. Som Microsoft Social Engagement-administrator skal du knytte Social Engagement til Dynamics 365. Flere oplysninger: Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement

  2. Derefter kan du definere attributterne for de Dynamics 365-objekter, som du vil vise i Social Engagement. Flere oplysninger: Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg

  3. I Dynamics 365 kan du som systemadministrator eller -tilpasser konfigurere reglerne i Dynamics 365 til at håndtere nyoprettede sociale aktiviteter ved brug af funktionen til oprettelse af poster og opdateringsregler i Dynamics 365. Flere oplysninger: Hjælp og undervisning til CRM: Konfigurere regler for automatisk at oprette eller opdatere poster i CRM

  4. Når konfigurationen er fuldført, kan dine brugere begynde at sende sociale indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365 for at oprette eller opdatere Dynamics 365-poster. Flere oplysninger: Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg

  5. Du kan også konfigurere automatiseringsregler i Social Engagement til at oprette nye Dynamics 365-poster for indlæg, der matcher et givet sæt af filtre. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

  6. Lær, hvordan du kan slette eller deaktivere en forbindelse mellem Dynamics 365 og Social Engagement, og hvordan dette kan påvirke eksisterende forbindelser eller tilknytning af sociale indlæg til en Dynamics 365-forekomst. Flere oplysninger: Administrere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics 365, giver du tilladelse til, at der sendes data til Dynamics 365 ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.
Dynamics 365 lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Dynamics 365-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Dynamics 365-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.
Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Dynamics 365, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Administrere Microsoft Social Engagement
Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement
Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg