Administrere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement

Lær, hvordan du ændrer indstillingerne for dine forbindelser mellem Dynamics 365 og Social Engagement, og følgerne heraf.
Du skal allerede have oprettet en fungerende forbindelse mellem Social Engagement og Dynamics 365, og du skal have en administratorrolle Social Engagement for at kunne udføre følgende opgaver.

Linket mellem et Social Engagement-indlæg og en Dynamics 365-post kan blive brudt, når:

 • Den tilknyttede Dynamics 365-forekomst er blevet deaktiveret eller slettet i Social Engagement.

 • Den tilknyttede Dynamics 365-forekomst har haft nedetid eller er udløbet.

 • Dynamics 365-forekomsten er aktiveret, men tilknytningen af Dynamics 365-posten til den sociale aktivitet er blevet afbrudt eller slettet i Dynamics 365, eller i Social Engagement er Dynamics 365-postens tilknytning blevet brudt til Social Engagement-indlægget.

Redigere en etableret forbindelse

Når du har oprettet en forbindelse mellem en Dynamics 365 (online)-forekomst og Social Engagement, vises den på listen i Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365-forbindelser

Klik på den række, der er tilknyttet forbindelsen, for at åbne ruden Dynamics 365-forekomst.

Oplysninger om Dynamics 365-forekomst

 • Navn: Viser navnet på denne forbindelse for at identificere forekomsten hurtigt ved oprettelse af en social aktivitet i Dynamics 365. Visningsnavnet svarer til din organisations navn i Office 365, medmindre en Social Engagement-administrator vælger at ændre navnet ved konfigurationen af forbindelsen.

 • Dynamics 365-forekomst: URL-adresse til din Dynamics 365-forekomst.

 • Organisationssprog: Se organisationssproget for din Dynamics 365-forekomst.

 • Forbundet den: Viser dato og klokkeslæt for oprettelsen af forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement.

 • Benyt som standard: Giver dig mulighed for at vælge at have en forekomst valgt som standard, når du opretter nye links til Dynamics 365-poster fra sociale indlæg.

 • Aktivér forekomst: Giver dig mulighed for at vælge midlertidigt at deaktivere oprettelsen af nye links til Dynamics 365-poster fra sociale indlæg.

 • Opdater: Giver dig mulighed for at opdatere metadataene for alle Dynamics 365 objekter, der er knyttet til den pågældende Dynamics 365-forbindelse i Social Engagement.

Foretag de nødvendige ændringer af metadataene, og klik derefter på Gem for at anvende ændringerne.

Skift Dynamics 365-standardforekomsten til brug i Social Engagement

Hvis din organisation bevarer flere Dynamics 365-forekomster, kan du knytte Social Engagement til mere end en forekomst. I så fald kan du angive forekomsten som standardforbindelse, som skal bruges oftest, når der oprettes nye poster i Dynamics 365. Brugere kan vælge en anden forekomst ved oprettelse af en ny Dynamics 365-post.

 1. I Microsoft Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

 2. I ruden Microsoft Dynamics 365-forbindelser skal du vælge den forekomst, du vil angive som standard.

 3. I ruden Dynamics 365-forekomst skal du angive indstillingen Benyt som standard som TIL.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Følgerne af sletning af en forbindelse

Du kan altid slette forbindelser, der allerede er oprettet mellem et Social Engagement-indlæg og en Dynamics 365-post, hvis du ikke længere vil oprette nye poster i den tilknyttede Dynamics 365-forekomst.

 • Hvis du har mere end en tilknyttet Dynamics 365-forekomst, kan du slette den ene forbindelse og stadig bruge de andre forbindelser.

 • Hvis du sletter en bestemt forbindelse, vil alle indlæg med tilknytninger, der peger på den pågældende Dynamics 365-forekomst, få tilknytningerne fjernet. Disse indlæg vil ligne andre indlæg blot uden en aktiv forbindelse til Dynamics 365 og kan tilknyttes enhver anden aktiveret Dynamics 365-forekomst. Flere oplysninger: Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 (online) og Social Engagement

 • Der kan ikke længere oprettes nye Dynamics 365-poster efter sletningen af en forbindelse til en Dynamics 365-forekomst, medmindre en forbindelse genoprettes.

Bemærk

Fjernelse af en forbindelse i et Social Engagement-indlæg vil ikke påvirke Dynamics 365-posten eller den sociale aktivitet på nogen måde.

Slette en eksisterende forbindelse

Du kan slette forbindelser, hvis du ikke ønsker at oprette nye poster i en Dynamics 365-forekomst længere.

Bemærk

Du kan ikke slette en forbindelse, hvis der er aktive automatiseringsregler, der forbinder indlæg med det tilknyttede Dynamics 365. Du skal først deaktivere eller slette alle automatiseringsregler, der bruger den pågældende forbindelse.

 1. I Microsoft Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

 2. Find den tilknyttede forekomst på listen over Microsoft Dynamics 365-forbindelser.

 3. Klik på knappen Slet denne forbindelse til Dynamics 365 Knappen Slet.

 4. Bekræft sletningen.

Følgerne af deaktivering af en forbindelse

Du kan altid slette allerede etablerede forbindelser mellem et Social Engagement-indlæg og en Dynamics 365-post, hvis du ikke længere vil oprette nye poster i den tilknyttede Dynamics 365-forekomst.

 • Hvis du har mere end en tilknyttet Dynamics 365-forekomst, kan du deaktivere den ene forbindelse og stadig bruge den anden.

 • Hvis du bevarer en enkelt tilknyttet Dynamics 365-forekomst, kan du deaktivere den, men du vil ikke kunne oprette nye eksterne forbindelser fra Social Engagement.

 • Indlæg, der er tilknyttet den pågældende forekomsts deaktiverede forbindelse, bevares, men oplysningerne om Dynamics 365-posten vil ikke være tilgængelige. Du kan aktivere forekomsten for fortsat at oprette eksterne forbindelser til Dynamics 365-forekomsten og se de opdaterede postoplysninger. Flere oplysninger: Konfigurere forbindelsen mellem Dynamics 365 og Social Engagement

Den følgende tabel opsummerer indvirkningen på et Social Engagement-indlæg, når status for en tilknyttet Dynamics 365-forekomst ændrer sig.

Status for tilknyttet Dynamics 365-forekomst i Social Engagement Indvirkning, hvis en Dynamics 365-post tilknyttes et Social Engagement-indlæg Indvirkning, hvis en Dynamics 365-post ikke er tilknyttet et Social Engagement-indlæg
Slettet - Social Engagement-indlægget er tilgængeligt for ny tilknytning.
- Hvis Social Engagement-indlægget igen knyttes til en anden forekomst, og den tidligere slettede Dynamics 365-forekomst tilknyttes igen i Social Engagement, skal du ikke søge efter de oprindelige forbindelser og ikke ændre den oprettede forbindelse.
- Hvis Social Engagement-indlægget ikke tilknyttes igen, og den slettede Dynamics 365-forekomst tilknyttes igen, skal du oprette den oprindelige forbindelse (forudsat at den sociale Dynamics 365-aktivitet er tilgængelig).
- Dynamics 365-forekomsten er markeret som deaktiveret og er ikke tilgængelig på listen over forekomster, når der oprettes en Dynamics 365-forbindelse.
- Social Engagement er tilgængelig for tilknytning til enhver aktiveret forekomst, der er valgt af brugeren.
Deaktiveret - Social Engagement-indlægget bevarer tilknytningen og viser en fejlmeddelelse, fordi forbindelsen ikke kan oprettes.
- Dynamics 365-forekomsten i Social Engagement er markeret som deaktiveret.
- I Social Engagement kan en bruger fjerne tilknytningen af indlægget for at gøre det tilgængeligt for tilknytning til en anden gyldig Dynamics 365-forekomst.
Samme som ovenfor.
Nedetid Samme som ovenfor. Samme som ovenfor.
Udløbet - Social Engagement-indlægget bevarer tilknytningen og viser en fejlmeddelelse, fordi forbindelsen ikke kan oprettes.
- Dynamics 365-forekomsten er markeret som deaktiveret.
- I Social Engagement kan en bruger fjerne tilknytningen af indlægget for at gøre det tilgængeligt for tilknytning til en anden gyldig Dynamics 365-forekomst.
Samme som ovenfor.

Følgende tabel opsummerer indvirkningen på et Social Engagement-indlæg, når status for en tilknyttet Dynamics 365-post ændrer sig.

Status for tilknyttet Dynamics 365-post Indvirkning, hvis en Dynamics 365-post tilknyttes et Social Engagement-indlæg Indvirkning, hvis en Dynamics 365-post ikke tilknyttes et Social Engagement-indlæg
I Dynamics 365 er tilknytningen af Dynamics 365-posten til den sociale aktivitet blevet ophævet. - Tilknytningen til Social Engagement-indlægget er brudt.
- Det tilknyttede Social Engagement-indlæg er tilgængeligt for tilknytning igen.
I/T
I Dynamics 365 er Dynamics 365-posten blevet slettet. Samme som ovenfor. I/T
I Dynamics 365 er den sociale aktivitet blevet slettet, men den tilknyttede post er tilgængelig. Samme som ovenfor. I/T
I Social Engagement er tilknytningen af Dynamics 365-posten til Social Engagement-indlægget blevet ophævet. Flere oplysninger: Fjerne en tilknyttet Dynamics 365-post fra et indlæg Social Engagement-indlægget er tilgængeligt for tilknytning igen. I/T

Deaktivere en eksisterende forbindelse

Hvis du ikke ønsker, at der oprettes poster midlertidigt i en Dynamics 365-forekomst, uden at forbindelsen slettes, kan du også deaktivere forbindelsen til en forekomst.

Bemærk

Du kan ikke deaktivere en forbindelse, hvis der er aktive automatiseringsregler, der forbinder indlæg med det tilknyttede Dynamics 365. Du skal først deaktivere eller slette alle automatiseringsregler, der bruger den pågældende forbindelse.

 1. I Microsoft Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser > Microsoft Dynamics 365.

 2. Find den tilknyttede forekomst på listen over Microsoft Dynamics 365-forbindelser.

 3. Angiv indstillingen Aktivér forekomst til FRA.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Bemærk

Hvis din Dynamics 365-forekomst er udløbet eller under vedligeholdelse, vises oplysningerne for de tilknyttede Dynamics 365-poster ikke i Social Engagement.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Microsoft Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Dynamics 365, giver du tilladelse til, at der sendes data til Dynamics 365 ved brug af en individuel handling på et indlæg eller automatiseringsregler.

Dynamics 365 lagrer dataene fra Microsoft Social Engagement som et SocialActivity- og et SocialProfile-objekt og konverterer måske efterfølgende SocialActivity-objektet til en anden posttype baseret på foruddefinerede regler. Alle Dynamics 365-brugere med den krævede tilladelse til at få adgang til Dynamics 365-poster har adgang til og/eller kan behandle disse data.

Bemærk, at dataene, der sendes fra Microsoft Social Engagement, omfatter både socialt indhold og kundedata. Mere specifikt omfatter dataene oplysninger om det sociale indhold i det sociale indlæg (forfatter og tekst) samt kundedata i form af forbedrede data, f.eks. synspunkt og mærker. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af de data, der sendes til Dynamics 365, under emnet egenskaber for nyttedata.

Se også

Knytte indlæg fra Social Engagement til Dynamics 365
Oprette forbindelse mellem Dynamics 365 og Social Engagement
Oprette en Dynamics 365-post ud fra et socialt indlæg
Administrere Microsoft Social Engagement