Administrere globale indstillinger

Definer systemindstillinger, der gælder for hele organisationen, som f.eks. løsningens navn, parametre for søgeemnet, lokationsgrupper, etiketter for Social Center eller et brugerdefineret link til en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Angiv standardværdier som f.eks. formatet for dato- og klokkeslæt, standardskærmsproget eller farvetemaet for din Microsoft Social Engagement-løsning, så brugerne kan begynde med dine virksomhedskrav på en effektiv måde.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator for at udføre denne opgave.

Hvis du ikke er administrator, kan du kun tilsidesætte standardværdierne for visningen af Microsoft Social Engagement i Indstillinger > Personlige indstillinger > Dine indstillinger. Flere oplysninger: Redigere eller nulstille brugerindstillinger

Redigere navnet på løsningen

Løsningsnavnet bruges forskellige steder i programmet, f.eks. på navigationslinjen eller når du opretter vigtige beskeder eller mails eller eksporterer indhold.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger i ruden Globale indstillinger.

 3. Indtast det nye navn på løsningen i tekstfeltet Navn, og klik derefter på Gem Knappen Gem.

Redigere standardskærmsproget

Du kan angive brugergrænsefladens standardsprog for alle brugere af løsningen.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg skærmsproget på rullelisten Skærmsprog.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Redigere standardtidsrammen

Indstil standardtidsrammen for området Analyse. Når du går til Analytikere, vises dataene for den valgte standardtidsramme.

Vælg mellem disse muligheder:

 • I dag: Indlæg, der blev fundet på den aktuelle kalenderdag.

 • Sidste uge: Indlæg, der blev fundet inden for de seneste syv kalenderdage.

 • Sidste måned: Indlæg, der blev fundet inden for de seneste 30 kalenderdage.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg tidsrammen på rullelisten Standardtidsramme.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Redigere standardformatet for dato og klokkeslæt

Du kan bruge det tilgængelige dato- og klokkeslætsformat eller tilpasse det. Alle diagrammer og analyser viser det valgte dato- og klokkeslætsformat.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg datoformatet i sektionen Datoformat.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Redigere talformatet

Vælg det talformat, der opfylder dine krav. Alle diagrammer og analyser viser det valgte talformat.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg det foretrukne talformat på rullelisten Talformat.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Tilføje eller fjerne søgesprog

Du kan vælge, hvilke sprog du vil kunne bruge, når du angiver eller redigerer en nøgleordsregel for et søgeemne.

Tilføje søgesprog

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Søgesprog i ruden Globale indstillinger.

  Tip

  Jo flere søgesprog du tilføjer, jo flere indlæg kan dine nøgleordsregler finde. Du kan få flere oplysninger om de understøttede sprog ved at gennemgå International tilgængelighed for Microsoft Dynamics 365.

 3. I ruden Søgesprog skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de sprog, du vil aktivere i Søgekonfiguration.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Fjerne søgesprog

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Søgesprog i ruden Globale indstillinger.

 3. I ruden Søgesprog skal du rydde afkrydsningsfelterne ud for de sprog, du vil deaktivere i Søgekonfiguration.

  Forsigtigt

  Når du fjerner søgesprog, kan det påvirke eksisterende søgeemner og -regler på følgende måde:

  • Søgeregel bliver opdateret: Det fjernede søgesprog fjernes fra søgeregler med flere aktive søgesprog.
  • Søgeregel bliver slettet: Hvis søgereglen kun omfatter det fjernede søgesprog, fjernes reglen fra søgeemnet.
  • Søgeemne bliver slettet: Dette sker, hvis søgeemnet kun omfatter søgeregler på det fjernede sprog.
 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Definere standarder for nye søgeemner

Hvis du er administrator, kan du definere standarder for nye søgeemner. Vælg de kilder og sprog, der er valgt som standard for nye søgeemner. Brugere, der opretter nye søgeemner, kan enten bruge de givne standarder for søgeemner eller tilsidesætte dine indstillinger.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger for søgekonfiguration i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg de kilder og sprog, du vil angive som standardværdier for nye søgeemner, under Standardindstillinger for søgekonfiguration.

 4. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Som administrator kan du beslutte, om linket til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for din Social Engagement-løsning skal vises eller skjules.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Beskyttelse af personlige oplysninger i ruden Globale indstillinger.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis link til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Eller hvis du vil skjule linket, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis link til erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 4. Angiv URL-adressen til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger i inputfeltet URL-adresse.

 5. Klik på Gem Knappen Gem for at anvende ændringerne.

Tip

Du skal muligvis gå til en anden side eller opdatere programmet i din browser for at få vist det opdaterede link.

Aktivér tilpasset indlæring

Beregningen af synspunktsværdier for indlæg kan lære af dine brugeres redigeringer til synspunktsværdier. Som administrator kan du vælge, om du vil aktivere tilpasset indlæring for din organisation. Flere oplysninger: Tilpasset indlæring for din organisations ændringer af synspunktsværdier

Administrere etiketter for indlæg

Definer etiketter for at klassificere indlæggene. Med etiketter kan du hurtigt og let tildele en status og føje visuelle mærker til et indlæg.

Bemærk

Brugere skal have en Social Engagement Enterprise-brugerlicens og som minimum engagementsrollen som Respondent for at kunne tildele mærker til indlæg.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Etiketter i ruden Globale indstillinger.

 3. I ruden Etiketter skal du klikke på knappen Tilføj etiket Knappen Tilføj.

 4. Vælg en farve på rullelisten Farve, tilføj en beskrivelse af etiketten i tekstfeltet Beskrivelse, og klik derefter på Gem for at anvende ændringerne på etiketten.

Tip

Du kan bruge chevronknapperne ved siden af etiketbeskrivelsen til at omarrangere etiketternes rækkefølge.

Hvis du vil ændre en eksisterende etiket, skal du redigere farven eller beskrivelsen på etiketlisten og derefter klikke på Gem for at anvende ændringerne.

Hvis du vil fjerne en statusetiket, skal du klikke på Slet Knappen Slet ud for etiketbeskrivelsen og derefter bekræfte sletningen.

Oprette og administrere lokationsgrupper

Tilføj lokationsgrupper som hurtige filtre for at begrænse datasættet for de lokationer, der er mest relevante i dit tilfælde. Lokationsgrupper er undersæt af tilgængelige lande/områder til lokationsanalyse i Microsoft Social Engagement. Du kan oprette brugerdefinerede lokationsgrupper eller bruge foruddefinerede lokationsgrupper.

Finde tilgængelige lokationsgrupper

 • For at give dig et sæt lokationsgrupper at starte ud med er der oprettet foruddefinerede lokationsgrupper.

 • Hvis du vil se listen over lokationsgrupper, skal du gå til Indstillinger > Globale indstillinger > Lokationsgrupper.

Oprette en brugerdefineret lokationsgruppe

Opret en brugerdefineret lokationsgruppe, som du kan bruge som filter for vigtige beskeder og analyser. Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Lokationsgrupper i ruden Globale indstillinger.

 3. I ruden Lokationsgrupper skal du klikke på knappen Tilføj Knappen Tilføj.

 4. Angiv et navn for lokationsgruppen i ruden Gruppedetaljer.

 5. Begynd at indtaste navnet i indtastningsfeltet på den lokation, du vil føje til denne lokationsgruppe, indtil den bliver vist på listen. Vælg navnet på den lokation, som du vil føje til lokationsgruppen.

 6. Gentag trin 4, indtil du har tilføjet alle krævede lokationer.

 7. Klik på Gem Knappen Gem for at oprette lokationsgruppen.

Tip

Hvis du vil tilføje et større sæt lokationer, kan du føje eksisterende lokationsgrupper til en brugerdefineret lokationsgruppe.

Redigere en brugerdefineret lokationsgruppe

Du kan altid tilføje eller fjerne lokationer fra en brugerdefineret lokationsgruppe.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

Administratorer kan redigere alle brugerdefinerede lokationsgrupper. Topanalytikere kan kun redigere deres egne brugerdefinerede lokationsgrupper.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Lokationsgrupper i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg den lokationsgruppe, du vil redigere, på listen over lokationsgrupper.

 4. Tilføj eller fjern lokationer i ruden Gruppeoplysninger, indtil konfigurationen opfylder dine krav.

 5. Klik på knappen Gem Knappen Gem for at bekræfte dine ændringer.

Slette en brugerdefineret lokationsgruppe

Du kan slette brugerdefinerede lokationsgrupper, som du ikke længere har brug for. Foruddefinerede lokationsgrupper kan ikke slettes. Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Lokationsgrupper i ruden Globale indstillinger.

 3. Vælg lokationsgruppen på listen over lokationsgrupper, og klik derefter på Slet Knappen Slet.

 4. Gennemse oplysningerne i meddelelsen om overlapning, og klik derefter på OK for at bekræfte sletningen.

Bemærk

Administratorer kan slette alle brugerdefinerede lokationsgrupper. Topanalytikere kan kun slette deres egne brugerdefinerede lokationsgrupper. Sletning af lokationsgrupper kan ikke fortrydes, men du kan oprette dem igen efter behov.

Vigtige beskeder, hvor den slettede lokationsgruppe er omfattet af filteret, angives automatisk til inaktive, og ejerne af de vigtige beskeder underrettes pr. mail. Vigtige beskeder genaktiveres ikke, hvis du opretter en lokationsgruppe med samme navn.

Opgradere brugerdefinerede mærker til automatiske mærker

Tilføj brugerdefinerede mærker til din liste over automatiske mærker. Du kan kun tilføje op til fem brugerdefinerede mærker til din liste. Brugerdefinerede mærker, der føjes til denne liste, opgraderes til automatiske mærker og føjes automatisk til indlæg. Flere oplysninger: Mærke indlæg med hensigtsmærker og brugerdefinerede mærker

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Introduktion til Social Engagement
Angive indstillinger for brugergrænsefladen