Administrere din indlægskvote

Hold styr på antallet af indlæg, som søgeemnerne finder, og sammenlign det med løsningens indlægskvote. Prisen på din løsning afhænger af det antal indlæg, du kan indsamle pr. måned.

Hvis det forventes, at din indlægskvote overskrides i indeværende måned, modtager administratorer en mail. Når du overskrider indlægskvoten, standses dataindsamlingen af en af følgende årsager:

 • Du har stadig overskredet indlægskvoten efter en frist på 48 timer, efter beskeden blev sendt.
 • Din løsning overfører den ekstra indlægskvote, der er tildelt for fristen, som er fem gange den månedligt tildelte kvote.

Hvis din månedlige kvote f.eks. er 10.000 indlæg, begynder din frist, når du modtager beskeden om, at din løsning sandsynligvis vil overskride kvoten. Dataindsamlingen standses automatisk efter 48 timer, hvis du har overskredet indlægskvoten på det tidspunkt, eller så snart din løsning har indsamlet mere end 50.000 indlæg, inden de 48 timer er gået.

Du kan vælge mellem følgende handlemuligheder:

 • Gennemse dine søgeemnerne regelmæssigt for at sikre, at kun relevante data bliver valgt. Når du gennemser et søgeemne, før det gemmes, får du et godt indtryk af, hvor mange indlæg vi forventer for den opsætning, du har angivet.
 • Opret en liste over blokeret indhold for at undgå, at søgninger indeholder indlæg fra domænerne på listen eller svarer til nogle blokerede nøgleord.
 • Udelad forfattere, som udgiver irrelevante indlæg, der passer til en af dine søgeforespørgsler.

Forsigtigt

Vær forsigtig, når du udelukker en forfatter eller blokerer indhold. Indlæg, der passer til elementer på listen over blokeret indhold, slettes permanent efter fire timer.

Se status for indlægskvoten

Hvis du vil have et hurtigt overblik over indlægskvoten for alle dine søgeemner, enkelte kategorier eller enkelte søgeemner, skal du gå til Søgekonfiguration > Oversigt. Du kan finde flere oplysninger om kvoten ved at analysere ned i kategorierne og søgeemnerne for at se kvoteforbruget for disse elementer.

Kvotestatus Vises Det skal du gøre
Inden for kvote Når de beregnede forventninger stadig ligger inden for de månedlige grænser. Der kræves ingen handling.
Forventes at overskride kvote Hvis løsningen forventes at nå din månedlige kvote, inden månedens udløb. Overvåg din indlægskvote nøje. Du kan også øge indlægskvoten eller redigere eller fjerne søgeemner eller Facebook-sider.
Kvote overskredet Hvis løsningen har indsamlet flere indlæg, end din indlægskvote tillader. Håndter straks problemet ved at øge indlægskvoten. Din løsning vil fortsat indsamle indlæg, indtil du enten overskrider den tildelte frist, eller indtil du overskrider den ekstra tildeling for indlægskvoten.
Indsamling standset Når administratorerne er informeret, og løsningen har overskredet indlægskvoten, uden du har foretaget dig noget. Løsningens indsamling er automatisk blevet standset. Øg indlægskvoten for at genstarte indsamlingen med det samme, eller vent, indtil den første dag i næste måned med at genoptage indsamlingen.

Din Office 365-administrator kan til enhver tid opgradere dit abonnement og udvide indlægskvoten for din løsning i Microsoft 365 Administration. Flere oplysninger: Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement prissætning og licenser

Hold indlægskvoten i form

Det er afgørende at holde indlægskvoten i form for at sikre, at dataindsamlingen ikke bliver afbrudt, og at du ikke går glip af relevante oplysninger.

Konsekvens af overskredne grænser

Alle Microsoft Social Engagement-administratorer modtager en mailbesked om den månedlige indlægskvote. For at mindske antallet af indlæg, som din løsning finder, kan du begrænse søgeemnerne ved at fjerne regler, som du ikke længere har brug for. Flere oplysninger: Administrere kvaliteten af søgeresultaterne

Hvis du ikke foretager dig noget, når indlægskvoten overskrides, blokeres din løsning indtil månedens udløb. Der indsamles ikke flere indlæg, selv om de passer til dine søgeemner. Du kan til enhver tid købe ekstra indlægskvote for straks at fjerne blokeringen af din løsning.

Vigtigt

Bemærk, at Social Engagement ikke indsamler indlæg med tilbagevirkende kraft. Ingen af de indlæg, du gik glip af, vises i løsningen, hvis du opdaterer din indlægskvote, efter indsamlingen er standset.

Få indblik i estimater

På siden Oversigt i området Søgekonfiguration kan du finde kvoteoplysninger for alle aktive søgeemner. Følgende værdier er angivet for hvert søgeemne og alle kategorier, som indeholder et søgeemne:

 • Månedlig indlægskvote: Det første antal indlæg, der kan indsamles hver måned.

 • Aktuelt antal indlæg: Det antal indlæg (inklusive skjulte og synlige indlæg), der er indsamlet i indeværende kalendermåned.

 • Forventet antal indlæg: Det beregnede antal indlæg, som Social Engagement forventer indtil slutningen af kalendermåneden baseret på antallet af aktuelle indlæg.

Når du opretter et søgeemne, kan du vurdere reglerne for at estimere, hvordan deres omfang påvirker indlægskvoten. Vurderingen af reglen angiver det antal indlæg, som vil passe til din forespørgsel inden for en måned, beregnet ud fra indlægsmængden i sidste måned.

Du får en advarsel, før du gemmer et søgeemne, hvis vi forventer flere indlæg, end din månedlige indlægskvote tillader. Du kan ikke gemme et søgeemne, hvis estimaterne er større end fem gange den månedlige indlægskvote.

Hvis du derudover har valgt Twitter som kilde, vises de seneste tweets, som passer til din nøgleordsregel.

Forsigtigt

Der kan ikke findes estimater for højdepunkter og populære udtryk. Hvis du f.eks. opretter et søgeemne før en konference, som du har planlagt at du vil oprette en hashtag for, kan estimaterne være helt forkerte. Vær opmærksom på, at indlægsmængden stiger markant, når konferencen begynder, og det vil påvirke din indlægskvote. Sletning af et søgeemne standser indsamlingen af indlæg for dette emne, men gendanner ikke din kvote, hvilket betyder, at du ikke kan se nogen forskel i antallet af aktuelle indlæg. Hvis du vil gendanne din kvote, skal du føje nøgleordene fra et slettet emne til listen over blokeret indhold.

Købe yderligere kvote

Når din indlægskvote er opbrugt, og dataindsamlingen er stoppet, kan din organisations administrator købe tilføjelsesabonnementer for at få ekstra indlægskvote.

Der findes tre typer tilføjelsesabonnementer for kvoter. De faktureres på månedlig basis. Prisen pr. indlæg falder med størrelsen på tilføjelsesabonnementet.

 • Microsoft Social Engagement Yderligere 10.000 indlæg (intet minimum): 10.000 indlæg pr. måned.
 • Microsoft Social Engagement Yderligere 10.000 indlæg (minimum 10 enheder): 100.000 indlæg pr. måned.
 • Microsoft Social Engagement Yderligere 10.000 indlæg (minimum 100 enheder): 1.000.000 indlæg pr. måned.

Få mere at vide om prissætning og licensering for Dynamics 365 for Customer Engagement-planer.

Sådan køber du tilføjelsesabonnementer til Social Engagement

En Office 365-administrator kan købe yderligere indlægskvoter på Microsoft 365 Administration. Du får kun vist Social Engagement-tilføjelsesabonnementer, hvis din plan omfatter Social Engagement.

Du kan finde flere oplysninger i Prissætning og licensering for Dynamics 365 for Customer Engagement-planer.

Billede af klikstien til at søge efter tilføjelsesabonnementer.

 1. Gå til https://admin.microsoft.com, og log på som en global administrator eller faktureringsadministrator.

 2. Vælg Administrator for at åbne Microsoft 365 Administration.

 3. Gå til Fakturering, og vælg derefter Køb tjenester.

 4. Rul ned til sektionen Tilføjelsesabonnement, og søg efter tilføjelsesabonnementerne Microsoft Social Engagement Yderligere 10.000 indlæg.

 5. Klik på Køb nu, og gennemfør derefter faktureringsprocessen.

Bemærk

Det kan tage et par minutter at fuldføre klargøringsprocessen og gøre den yderligere indlægskvote tilgængelig for organisationen, når du har fuldført købet.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

For hver ny eller ændret søgeemnekonfiguration foretager vi en indledende vurdering sammen med udbydere af socialt indhold fra tredjeparter for at anslå, hvor mange indlæg den søgeemnekonfiguration, vi har fået fra dig, giver. Til dette formål indsendes dine nøgleord, inkluderinger, udelukkelser og anvendte sprogfiltre til udbydere af socialt indhold fra tredjeparter.

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Administrere kvaliteten af søgeresultaterne
Begrænse dine søgeregler