Administrere sociale profiler

Sociale profiler er de profiler på sociale netværk, som du har godkendt ved brug af Microsoft Social Engagement. Profilerne repræsenterer din organisation eller virksomhed på sociale medier. Du kan bruge dem til at interagere med indlæg på dine vegne inde fra programmet.

Hvis du vil udgive eller reagere på indlæg, skal du have aktive sociale profiler i Social Engagement. Hvis du vil tilføje, redigere, dele eller fjerne en social profil, skal du gå til Indstillinger > Sociale profiler.

Dataindsamling og indsamling af private meddelelser fra dine sociale profiler kræver adgangstokens, og du skal udtrykkeligt tillade dataindsamling, før du kan få vist eller interagere med indlæg. Ingen indlæg publiceres på dine profiler, medmindre du beslutter at behandle et indlæg i Social Engagement.

Vigtigt

 • Alle sociale profiler er brugerspecifikke. Du kan kun interagere ved brug af ejede profiler eller profiler, som deles med dig. Du skal have en interaktionsrolle som Respondent eller Leder for at kunne arbejde med sociale profiler i Social Engagement.
 • En social profil kan have flere ejere. Hver ejer har samme niveau af adgangsrettigheder til den sociale profil.
 • Sørg for, at du har de korrekte legitimationsoplysninger, før du forsøger at tilføje en social profil eller kræve ejerskab af en eksisterende profil.

Typer af sociale profiler du kan administrere

Social Engagement gør det muligt at publicere eller reagere på indlæg med sociale profiler for en delmængde af de kilder, der er tilgængelige ved opsætningen af søgninger.

I øjeblikket, kan du tilføje følgende sociale profiler:

 • Facebook og Instagram-indsamling: Denne profil bruges til at tillade dataindsamling fra Facebook og Instagram, og den kræves for at indsamle data fra Facebook-sider og Instagram-virksomhedskonti, der er knyttet til dine Facebook-sider.

 • Facebook-side: Interager med indlæg på Facebook med en Facebook-sideprofil. For at kunne tilføje denne type profil, skal du have administratortilladelser for at kunne oprette indlæg som siden eller sende meddelelser som siden. Kontakt administratoren for Facebook-siden for at justere disse indstillinger. Flere oplysninger: Facebook-hjælpecenter: Sideroller

 • Twitter-profil: Publicer nye indlæg, og interager med indlæg på Twitter. Du kan eventuelt tillade dataindsamling i direkte meddelelser sendt til denne profil for at tillade andre brugere at oprette søgeregler, der indsamler disse direkte meddelelser.

 • LinkedIn-profil: Del indlæg på LinkedIn med en LinkedIn-medlemsprofil.

 • LinkedIn-side: Svar på eller synes godt om indlæg på LinkedIn-organisationssider med en LinkedIn-organisationssideprofil. Hvis du vil tilføje denne type profil, skal du være organisationssideadministrator for LinkedIn-siden. Der kræves mindst én aktiv social profil til LinkedIn-organisationssider for at indsamle data fra LinkedIn-organisationssider.

 • YouTube-profil: Interager med indlæg på YouTube med en YouTube-brugerprofil.

Med brugerrollen Respondent eller Leder kan du tilføje, dele og slette sociale profiler, som du ejer.

Du kan finde flere oplysninger om sociale profiler til dataindsamling i Administrere adgangstokens.

Status for ejerskab af sociale profiler

Indstillinger > Sociale profiler viser en liste over de forskellige typer af ejerskab af en social profil, og du kan kontrollere tilstanden for dine sociale profiler og adgangstokens.

 • Ejede profiler: Profiler, du har tilføjet i Social Engagement. Det kan være personlige profiler eller profiler, du har oprettet og administrerer for din organisation. Sociale profiler kan have flere ejere.

  Forsigtigt

  Hvis du er ejer af en profil, der har flere ejere, kan du slette profilen. Sørg for ikke at slette profiler, som er i brug.

 • Delte profiler: Profiler, der ejes af andre Social Engagement-brugere, men som deles med dig. Du kan skrive indlæg på de sociale medier ved hjælp af disse profiler, men du kan dog ikke administrere dem, medmindre du er i stand til at kræve ejerskab af dem.

 • Profiler uden ejere: profiler, der er tilføjet i Social Engagement, men som for øjeblikket ikke har nogen ejere. Du kan ikke bruge disse profiler til at lave indlæg på sociale medier. Mindst én Social Engagement-bruger skal kræve ejerskab til disse profiler, for at de er tilgængelige.

Tilføj en social profil

Det er vigtigt at tilføje sociale profiler i Social Engagement, hvis du vil reagere direkte på et indlæg i programmet. Du kan involvere dig med dit publikum via sociale profiler, som du ejer eller som deles med dig. For nogle sociale profiler kan du desuden udtrykkeligt tillade dataindsamling, så systemet kan indsamle private meddelelser eller direkte meddelelser.

Tip

Almindelige browsere blokerer normalt pop op-vinduer. Du skal udtrykkeligt tillade din browser at vise pop op-vinduer i domænet for dit Social Engagement program. Dette sikrer, at godkendelsesdialogboksen indlæses korrekt. Hvis den ikke gør det, kan du ikke tilføje eller godkende sociale profiler igen.

Føje en social profil til Social Engagement

Før du kan arbejde med en social profil eller bruge dens token til dataindsamling, skal ejeren af den sociale profil føje den til Social Engagement.

 1. Gå til Indstillinger > Sociale profiler.

 2. Vælg Tilføj profil (Knappen Tilføj).

 3. På listen skal du vælge den type social profil, du vil tilføje.

 4. Log på med dine legitimationsoplysninger i godkendelsesdialogboksen, og godkend Social Engagement.

  Når du tilføjer en social profil for en side, du administrerer, kan du se en liste med alle de sider, du kan tilføje. Find de sider, du vil tilføje, vælg symbolet Tilføj (knappen Tilføj), og vælg Gem for at bekræfte valget.

Du kan nu besvare og synes godt om på vegne af organisationssiden, men du kan ikke oprette nye indlæg.

Du kan også dele denne sociale profil med andre brugere i Social Engagement.

Dele en social profil med andre brugere

Hvis du vil lade andre brugere i din organisations skrive indlæg på vegne af en social profil, du ejer, kan du dele den med dem. Når du deler en social profil, kan andre brugere vælge den sociale profil, når de interagerer med et indlæg. Du kan også dele en social profil med en Office 365-gruppe. Når du deler en social profil, lader du andre brugere oprette indlæg på sociale netværk på vegne af den sociale profil. Vælg delingsindstillinger med omhu for at undgå uønskede indlæg på sociale netværk.

Dele en social profil

 1. Gå til Indstillinger > Sociale profiler.

 2. Vælg den sociale profil, du vil dele, på listen Ejede profiler. Ruden for profiloplysninger åbnes.

 3. I ruden for profiloplysninger under Deling/ejere, skal du vælge Tilføj.

 4. Indtast først navnet på den bruger eller gruppe, du vil dele profilen med, og vælg derefter profilen på listen.

  Forsigtigt

  Hvis du vælger Delt med alle brugere, kan alle brugere med interaktionsrollen Respondent eller Leder bruge den sociale profil til publiceringshandlinger (f.eks. besvare, kommentere, dele, retweete og synes godt om) i Microsoft Social Engagement.

 5. Klik på knappen Gem for at bekræfte valget.

 6. Vælg symbolet Gem nederst i ruden for profiloplysninger for at anvende ændringerne.

Standse deling af en social profil

 1. Gå til Indstillinger > Sociale profiler.

 2. Vælg den sociale profil, som du vil standse delingen af, på listen Ejede profiler.

 3. I ruden for profiloplysninger under Deling/ejere skal du vælge symbolet Fjern for hver bruger eller gruppe, du vil standse delingen med.

 4. Vælg symbolet Gem nederst i ruden for profiloplysninger for at anvende ændringerne.

Slette en social profil

Du kan slette en social profil, som du ejer. Du kan også slette en social profil med flere ejere. Sørg for ikke at slette profiler, som bruges af andre Social Engagement-brugere. Hvis en profil deles med dig, kan du slå indlæg op på sociale medier ved hjælp af denne profil, men du kan ikke fjerne den.

 1. Gå til Indstillinger > Sociale profiler.

 2. Vælg den sociale profil, du vil slette, på listen Ejede profiler.

 3. I ruden for profiloplysninger skal du vælge symbolet Slet (knappen Slet).

 4. Klik på Bekræft for at slette profilen.

Bemærk

Hvis du har tilladt dataindsamling for private meddelelser, skjules alle indsamlede private meddelelser for alle brugere, mens de bevares i databasen. Flere oplysninger: Bevarelse af data i Social Engagement

Kræve ejerskab af en social profil

Hvis du kender legitimationsoplysningerne til en social profil, kan du kræve ejerskabet til den. Det er praktisk, hvis den oprindelige ejer af en delt profil ikke er i organisationen længere, og en anden vil overtage ejerskabet af den. Når dit krav på ejerskab er fuldført, kan du starte administration af den sociale profil.

 1. Gå til Indstillinger > Sociale profiler.

 2. Vælg den sociale profil, du vil kræve ejerskab af, på listen Delte profiler eller Profiler uden ejere.

 3. I ruden for profiloplysninger skal du vælge symbolet Godkend dit token igen (Knappen Kræv ejerskab i Social Engagement).

 4. Angiv de krævede legitimationsoplysninger i dialogboksen for at kræve ejerskab.

Bemærk

Når du tilføjer eller godkender en social profil for Facebook-dataindsamling igen, kan der muligvis opstå fejl i Social Engagement på grund af hastighedsgrænser på vores Facebook-connectorapp. Vent ca. 15 minutter, før du forsøger at tilføje eller godkende din profil igen.

Status for indsamlingstoken i sociale profiler

 • Profiler til indsamling: Facebook og Instagram, LinkedIn og Twitter kræver som minimum ét gyldigt adgangstoken til at indsamle data. Flere oplysninger: Administrere adgangstokens

 • Profiler til indsamling af private meddelelser: Du kan indsamle private meddelelser fra dine Facebook-sider og Twitter-konti, hvis du har mindst ét gyldigt adgangstoken. Flere oplysninger: Administrere adgangstokens

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement bruger Microsoft Cognitive Services til at identificere sproget i indholdet i private meddelelser fra Twitter- og Facebook sider. Kun titlen og indholdet i private meddelelser sendes til Microsoft Cognitive Services, når sproget identificeres. Titlen og indholdet i private meddelelser gemmes ikke i Microsoft Cognitive Services. Gennemse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger i Microsoft Cognitive Services.

Se også

Engagere dig i sociale netværk
Kontrollere tilstanden for dine sociale profiler
Administrere adgangstokens
Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier