Få vist indlæg og samtaler i Social Engagement

I Microsoft Social Engagement kan du få adgang til listen over indlæg, der matcher et bestemt datasæt, på to måder. Du kan enten arbejde med indlægslisten eller med en strøm, afhængigt af dine krav og præferencer.

Få adgang til indlæg i Analyse og Social Center

Hvis du vil se indlægslisten, skal du vælge Indlæg til højre på en analyseside eller et aktivitetskort. Indlæg på indlægslisten under Analyse bliver ikke opdateret automatisk. Du skal opdatere siden for at se de seneste opdateringer. Du bliver dog underrettet, når en anden bruger ændrer en værdi for det samme indlæg, som du arbejder på. Hvis en anden bruger f.eks. allerede har ændret en synspunktsværdi, er den planlagte opdatering muligvis ikke længere nødvendig.

Du kan også gå til Social Center for at få adgang til dine strømme, og vælge den strøm, du vil arbejde med. Hvis du vælger et indlæg i strømmene, kan du udvide indholdet (hvis det er relevant) for at læse indlægget.

Hvis du hurtigt vil have vist nye indlæg, der matcher et foruddefineret datasæt, skal du oprette en strøm i Social Center. Nye og opdaterede indlæg sendes automatisk til din klientenhed, så du altid er orienteret om de seneste nyheder. Flere oplysninger: Holde styr på live-datastrømme med Social Center

På indlægslisten finder du indlæggene og de vigtigste handlinger i forbindelse med arbejdet med indlæg. Flere oplysninger: Engagere dig i sociale netværk, Arbejde med indlæg

Vælg Åbn på et indlæg for at få vist vinduet med det enkelte indlæg med indlægsdetaljerne, en komplet visning af indholdet og alle tilgængelige handlinger. Du kan også vælge at få vist indlæggets indhold ved at åbne indlægsdetaljerne.

Opslag i Social Engagement med fremhævet kontrolelement for at åbne indlægsdetaljerne

Oplysningerne om et indlæg vises afhængigt af interaktionerne inde fra Social Engagement. Indlæg viser som standard vinduet med det enkelte indlæg, som fokuserer på indlægget og dets tråde. Vinduet med et enkelt indlæg giver dig adgang til alt indhold for et indlæg og (hvis tilgængeligt) også det overordnede indlæg. Hvis der ikke er direkte interaktioner mellem en forfatter og en af de sociale profiler i Social Engagement, er samtalevisningen optimeret til at vise interaktioner mellem kunderne og dine egne sociale profiler.

De opslag på indlægslisten, som åbner en samtalevisning, omfatter:

 • Alle private meddelelser.

 • Et Twitter-svar, hvis dette svar vedrører en af de sociale profiler for din lejer.

  Bemærk

  Dette kan omfatte alle sociale profiler, ikke kun dem, der deles med den aktuelle bruger.

  Flere oplysninger: Se samtalerne med en forfatter

  Alle andre indlæg på indlægslisten åbner vinduet med det enkelte indlæg med indlægsdetaljerne. Hvis et Twitter-svar eksempelvis involverer forfattere, som ikke er sociale profiler for din lejer, vises de i vinduet med det enkelte indlæg. Flere oplysninger: Se udgivelsesoversigten for et indlæg i Social Engagement

Se tråde med svar og retweets på Twitter

Når du får vist oplysningerne om et indlæg, refererer alle Twitter-svar til det tweet, som indlægget refererer til. Hvert Twitter-svar har et overordnet indlæg, som du kan interagere med, afhængigt af om det pågældende tweet er hentet via dine søgeemner.

Social Engagement understøtter to typer tråde for et tweet: svar og retweets.

 • For Twitter-svar får du vist tråden for alle svar, der er hentet i Social Engagement og som svarer på det overordnede indlæg. Svar på svar eller hele samtaler er ikke omfattet af trådene.

 • For retweets får du vist tråden for alle retweets for et overordnet tweet.

Se oversigten for engagementshandling for et indlæg i Social Engagement

Kommuniker ensartet, og find ud af, om en anden bruger allerede har interageret med et indlæg, som du har planer om at interagere med.

Når en bruger vælger at publicere en reaktion på et indlæg i Social Engagement-programmet, er denne handling synlig for andre brugere som udgivelsesoversigten. Udgivelsesoversigten indeholder den sociale profil sammen med de brugere, der sendte indlæg via denne sociale profil, tidsstemplet, typen og det publicerede indhold af handlingen.

Det gør det lettere at undgå uønskede duplikeringer. Hvis en anden i dit team f.eks. allerede har svaret på et spørgsmål, er der måske ikke længere behov for det svar, du havde planlagt.

Hvis du vil have vist udgivelsesoversigten for et indlæg i Social Engagement, skal følgende to forudsætninger være opfyldt:

 • Det indlæg, du vil interagere med, er indsamlet af et af søgeemnerne.

 • Tidligere interaktioner med indlægget blev udført i Social Engagement.

Hvis du vil se indlæg med historik for engagementshandlinger, skal du søge efter indlæg, der har et tal knyttet til handlingsknappen.

Hvis en anden bruger ændrer en værdi på et indlæg, du arbejder på, bliver du informeret via brugergrænsefladen om, at indlægget er opdateret, og du får vist den nyeste version. Kontrollér, at din planlagte handling stadig er relevant, når du forsøger at udføre den.

Hvis du vil oprette brugerdefinerede Microsoft Power BI-rapporter om, hvor effektivt dit team begår sig på de sociale medier, kan du se Hente Microsoft Social Engagement-indholdspakken til Power BI.

Se samtalerne med en forfatter

Når du indgår i en privat samtale eller svarer på Twitter med en social profil i Social Engagement, gør disse indlæg det muligt for dig at se hele samtalen.

Samtalevisning af et indlæg med flere svar og direkte meddelelser

 1. Modtager af samtalen. I mange tilfælde er dette en kunde, der anmoder om oplysninger eller hjælp.

 2. Ejede sociale profiler, der deltager i samtalen. Teammedlemmer, der har brugt den sociale profil til at kommunikere med en forfatter, vises under profilen.

 3. Type af indlæg, der er en del af denne samtale.

 4. Tidsstempel for interaktionen.

For at vise dig og dit team alle sendte meddelelser, viser samtalevisningen også meddelelser, der er sendt fra Social Engagement, som endnu ikke er hentet.

Eksempel: Lad os antage, at du og din kollega i øjeblikket svarer på forespørgsler fra kunder på sociale medier. Når du åbner en samtale med en kunde og svarer fra Social Engagement, vil din kollega se den meddelelse, du netop har sendt, uanset hvor hurtigt Social Engagement henter dette indlæg gennem konfigurerede søgninger. Så snart det pågældende indlæg hentes af en af dine søgninger, får du adgang til oplysningerne om indlægget. I samtalevisningen kan du ikke udføre handlinger for et specifikt indlæg, f.eks. tildeling, etikettering og mærkning af indlægget. Hvis du vil have adgang til disse handlinger, kan du åbne vinduet med det enkelte indlæg og udføre din handling i indlægsdetaljerne.

Bemærk

Mængden af oplysninger afhænger af antallet af indlæg, du har indlæst i samtalevisningen. Hvis du vil øge antallet, skal du rulle ned til bunden af visningen, hvor du kan indlæse flere indlæg.

Publiceringshandlinger, der er foretaget før midten af marts 2017, er angivet med et tilknyttet stjernesymbol Stjerneikon.

Dele af et indlæg

Til venstre for et indlæg findes et symbol, som angiver indlæggets kilde, profilbilledet (hvis tilgængeligt) og navnet på indlæggets forfatter.

Midt på indlægslisten vises indlæggets titel og indhold. Vælg et indlæg for at se detaljerne. Vælg knappen Udvid Knappen Udvid ud for indlæggets uddrag for at udvide indlægget og læse indholdet.

Der vises supplerende metadata og funktioner for indlæggene:

 • Synspunktsværdi: Se den synspunktsværdi, som programmet har beregnet for et indlæg. Du kan opdatere en synspunktsværdi manuelt ved at vælge en anden værdi fra rullelisten. Dele af et indlæg, som blev vurderet som positivt, fremhæves med grønt, og negative dele fremhæves med rødt.

 • Fjern indlæg: Sletter indlægget fra løsningens database.

 • Kopier intern URL-adresse (Knappen Kopiér): Genererer et internt link til dette indlæg i Social Engagement. Kopiér denne URL-adresse til udklipsholderen, og del den med andre brugere af Social Engagement for at henvise dem til et specifikt indlæg.

 • Rækkevidde: Dette angiver den potentielle størrelse på en forfatters netværk og forbindelser på Twitter eller en nyhedskildes indflydelse. Jo højere tallet er for en forfatters rækkevidde, desto mere sandsynligt er det, at forfatteren har stor indflydelse. Flere oplysninger: Få relevante data ved hjælp af filtre

 • Dato og klokkeslæt for publicering: Datoen og klokkeslættet, hvor indlægget blev publiceret af forfatteren. Omdirigerer dig til den oprindelige URL-adresse, når indlægget er fundet. På denne måde kan du se indlægget i dets sammenhæng på det websted eller sociale netværk, som det kommer fra.

 • Indlægslokation: De geografiske lokationsoplysninger (breddegrad/længdegrad), som en bruger har delt ved publiceringen af indlægget (hvis tilgængeligt). Flere oplysninger: Få vist lokationerne for indlæggene

 • Forfatterlokation: De geografiske lokationsoplysninger, som en bruger har delt på en profil (hvis tilgængeligt). Dette kan f.eks. være lokationen for en Twitter-bruger, sådan som det blev angivet i brugerens Twitter-profil. Flere oplysninger: Se lokationerne for indlæggene

 • Forfatteroplysninger: Oplysninger om en brugers Twitter-profil. Forfatternavnet, brugernavnet, profilbilledet, lokationen, webstedet og biografien bliver vist, hvis forfatteren har været aktiv inden for de seneste 30 dage. Flere oplysninger: Få oplysninger om bestemte forfattere

Se også

Holde styr på live-datastrømme med Social Center
Engagere dig i sociale netværk
Arbejde med indlæg