Administrere kvaliteten af søgeresultaterne

Du kan foretage kvalitetsstyring for hele programmet ved at blokere irrelevante indlæg og kilder.

Bemærk

Som administrator eller topanalytiker kan du føje ord til listen over blokeret indhold for at slette matchende indlæg i din analyse eller blokere hele domæner fra dataindsamlingen og slette allerede indsamlede indlæg fra disse domæner. Slettede indlæg fratrækkes din månedlige indlægskvote.

Tip

Dette emne indgår i gennemgangen af, hvordan du kan konfigurere søgninger. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Blokere domæner fra dine kilder

Hvis du vil forbedre kvaliteten af din organisations data, kan du blokere URL-adresser, der ikke er påkrævede. Du kan føje URL-adresser og dele af URL-adresser til en liste over blokerede datakilder, som udelukkes fra dataindsamling og analyse. Indlæg, der allerede er indsamlet fra en kilde, som findes på din liste over blokerede datakilder, slettes fra databasen fire timer efter, du har føjet domænet til listen. I mellemtiden er indlæg fra denne kilde skjult.

Du kan f.eks. finde flere indlæg fra en bestemt blok med irrelevant indhold eller spam. I stedet for at slette hvert indlæg manuelt fra din analyse kan du føje bloggens URL-adresse til listen over blokerede datakilder. Selv hvis senere indlæg på den pågældende blog matcher dine nøgleord, vises de ikke i din analyse.

Når du ikke er interesseret i indlæg fra et bestemt domæne, kan du føje domænet til listen over blokerede domæner.

Vigtigt

Du skal fjerne en kilde fra listen over blokerede datakilder, før du igen kan genoptage indsamlingen af data for den pågældende kilde.

Få vist blokerede domæner

Hver bruger kan gennemse listen over blokerede domæner for at finde ud af, hvilke URL-adresser der er blokeret for dataindsamling.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. Gennemse listen i ruden DOMÆNER.

Blokere et domæne fra dine søgninger

Når du ikke er interesseret i indlæg fra et bestemt domæne, kan du føje domænet til listen over blokerede datakilder.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

Vigtigt

Når du føjer et domæne til listen over blokerede domæner, skjules indlæg fra dette domæne i Analyse i fire timer og slettes derefter permanent.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. I ruden DOMÆNER skal du indtaste domænet eller en del af det i feltet.

 3. Klik på knappen Tilføj Knappen Ny eller Tilføj.

Advarsel

Blokering af et domæne på øverste niveau udelukker også alle domænets underdomæner. Hvis du f.eks. udelukker contoso.com, udelukkes underdomænet shop.contoso.com også.

Blokering af domæner kan have en alvorlig indvirkning på de data, du allerede har indsamlet. Når du føjer et domæne til listen over blokeret indhold, fjernes alle indlæg, der er fundet på det blokerede domæne, inklusive underdomæner, fra databasen efter en frist på fire timer.

Fjerne et domæne fra listen over blokerede datakilder

Du kan genaktivere dataindsamlingen fra en blokeret datakilde ved at fjerne domænet fra listen.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. Find den kilde, du vil fjerne fra listen og aktivere til dataindsamling igen, og klik derefter på knappen Slet Knappen Slet.

 3. Klik på BEKRÆFT i bekræftelsesmeddelelsen.

 4. Dataindsamlingen starter igen for det valgte domæne.

Blokere nøgleord og ord fra dine søgninger

Udeluk et bestemt ord (eller sætning) ved at føje det til listen over blokeret indhold. Ord på listen over blokeret indhold bevirker, at matchende indlæg fra databasen bliver slettet. Da ord på listen over blokeret indhold fungerer som en global udelukkelse, er det en meget effektiv måde at forbedre kvaliteten af dine data på. Du bør dog være forsigtig, så du ikke utilsigtet får slettet relevante indlæg.

Indlæg, der ikke vises i Analytikere pga. dine indstillinger for blokeret indhold, tæller ikke med i din indlægskvote.

Hvis du f.eks. lytter til flere søgeemner om biler, men du ikke vil have vist indlæg, der nævner nøgleordet "forsikring", kan du føje dette ord til listen over blokeret indhold. Dette sletter alle indlæg, der nævner "forsikring", og indlæg, der indeholder dette ord, indsamles ikke længere af dine søgeemner.

Få vist udelukkede nøgleord

Hver bruger kan gennemse listen over blokeret indhold for at finde ud af, hvilke ord eller sætninger der er blokeret for dataindsamling.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. Gennemse listen over udelukkede nøgleord under tekstinputfeltet.

Blokere nøgleord fra dine søgeresultater

Nøgleord og sætninger, som du føjer til listen over blokeret indhold, og som fungerer som global udelukkelse, slettes fra din analyse, og allerede indsamlede indlæg fjernes fra databasen.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave.

Vigtigt

Når du føjer et nøgleord til listen over blokerede nøgleord, skjules indlæg, der matcher dette nøgleord, i Analyse i fire timer og slettes derefter permanent.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. Skriv ordet i inputfeltet.

 3. Klik på knappen Tilføj Knappen Ny eller Tilføj.

Fjerne et nøgleord fra blokeret indhold

Fjern en global udelukkelse, og start dataindsamlingen igen for indlæg, der matcher dette nøgleord, ved at fjerne et nøgleord fra listen over blokeret indhold.

Bemærk

Du skal være Social Engagement-administrator eller Power-analysator for at udføre denne opgave. Dataindsamlingen starter igen, når et nøgleord er fjernet fra listen over blokeret indhold. Indlæg indsamles ikke med tilbagevirkende kraft.

 1. Gå til Søgekonfiguration > Blokeret indhold.

 2. Identificer det listeelement, du vil fjerne fra det blokerede indhold, og klik derefter på knappen Slet Knappen Slet.

 3. Klik på BEKRÆFT i bekræftelsesmeddelelsen.

Administrere dataindsamlingsmængden

 • Optimer regelmæssigt dine søgeemner. Gennemse reglerne for at sikre, at kun relevante data bliver valgt. Valider dine regler, før du gemmer søgeemnet for at få et fornemmelse af, hvor mange indlæg du forventer for den konfiguration, du har angivet.

 • Opret en liste over blokerede datakilder for at slette matchende indlæg og undgå at få vist indlæg fra de anførte domæner i dine resultater. Når du føjer en kilde til listen over blokerede datakilder, skjules indlæg fra denne kilde i Analytikere i fire timer og slettes derefter permanent.

 • Opret en liste over blokerede ord for at slette matchende indlæg og undgå at få vist indlæg, der matcher de anførte ord, i dine resultater. Når du føjer et ord til listen over blokerede ord, skjules indlæg, der matcher dette ord, i Analytikere i fire timer og slettes derefter permanent.

 • Udelad forfattere, som udgiver irrelevante indlæg, der passer til et af dine søgeemner.

 • Få ekstra indlægskvote. Bed din Office 365-administrator om at føje flere indlæg til din løsnings kvote i Office 365-administration.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement har værtsbaserede onlinetjenester, som er tilgængelige for en lang række kunder og omfatter følgende komponenter med sociale funktioner i softwareprogrammet:
Overvågning af sociale medier – mulighed for at lytte til og overvåge offentligt tilgængelige sociale meddelelser på tværs af offentlige og administrerede netværk, der administreres af tredjeparter.
Sociale analyser – mulighed for at identificere, beregne og forudse forespørgsler, der er relateret til offentligt tilgængelige dokumenter og opslag.
Bemærk, at Microsoft Social Engagement kan give adgang til tredjepartstjenester som f.eks. Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube og blogge, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan være forskellig fra Social Engagement. Din brug af sådanne tjenester, og de eventuelle oplysninger, du giver dem, er underlagt de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres tjenester. Når disse forbindelser oprettes, kan visse data, f.eks. søgeforespørgslen, der bruges til at hente socialt indhold og din IP-adresse, blive delt med disse tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig også til at gennemgå servicevilkårene for Microsofts onlinetjenester.

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Begrænse dine søgeregler