Gruppere søgeemner i kategorier

Du kan bruge kategorier til at strukturere og gruppere søgeemner på de måder, der giver mest mening for dig. Selvom kategorier ikke har nogen indflydelse på de indlæg, der er resultatet af dine søgeemner, er de i høj grad med til at organisere dine søgninger.

Bemærk

Dette emne indgår i gennemgangen af, hvordan du kan konfigurere søgninger. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Krævede brugerroller

Hvis du vil oprette og administrere en ny kategori, skal du som minimum have brugerrollen Topanalytiker i Analyse. Hvis du vil administrere standardkategorier, der ejes af en anden bruger, skal du have brugerrollen Administrator i Analyse.

Hvis du vil tildele et søgeemne til en kategori eller ændre kategorien for et søgeemne, skal du enten være ejer af søgeemnet eller have brugerrollen Administrator i Analyse. Flere oplysninger: Administrere ejerskab til et søgeemne

Oprette en kategori

Hvis du vil have vist kategorien i Analyse, skal du sørge for, at denne kategori er tildelt til mindst ét søgeemne.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. I ruden Kategorier skal du klikke på knappen Tilføj kategori Knappen Tilføj.

 3. Angiv et navn til den nye kategori i tekstfeltet.

 4. Klik på Tilføj kategori.

Omdøbe en kategori

Hvis du vil genbruge eksisterende kategorier og tilpasse dem efter dine behov, kan du omdøbe kategorier, uden at dette påvirker dataindsamlingen.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. I ruden Kategorier skal du vælge den kategori, du vil redigere.

 3. Klik på knappen Flere handlinger Flere indstillinger, og klik derefter på knappen Omdøb Knappen Rediger.

 4. Opdater navnet for kategorien i tekstfeltet.

 5. Klik på Omdøb.

Slette en kategori

Før du sletter en kategori, skal du sørge for, at denne kategori ikke er tildelt til nogen søgeemner. Hvis du ejer søgeemnerne eller er Administrator, kan du tildele søgeemnerne til en anden kategori, før du sletter den.

Sletning af en tom kategori har ingen indvirkning på søgeresultaterne.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. I ruden Kategorier skal du vælge den kategori, du vil slette.

 3. Klik på knappen Flere handlinger Flere indstillinger, og klik derefter på knappen Slet Knappen Slet.

 4. Bekræft sletningen.

Se også

Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Oprette eller slette et søgeemne
Om brugerroller