Konfigurere Microsoft Social Engagement

Dette emne forklarer, hvad administratoren for organisationen skal gøre for at konfigurere Microsoft Social Engagement.

Definer globale indstillinger

Du skal konfigurere Microsoft Social Engagement, for at brugerne kan arbejde med Social Engagement-data. Angiv først standardindstillingerne for systemet. Du skal være Social Engagement-administrator for at udføre denne opgave.

 1. Gå til Indstillinger > Globale indstillinger.

 2. Klik på Standardindstillinger på listen.

 3. Angiv dine indstillinger i ruden Standardløsninger.

  Indstilling Det kan du gøre
  Navn Rediger navnet på løsningen.
  Skærmsprog Angiv standardsproget for brugergrænsefladen.
  Standardtidsramme Definer standardtidsrammen for brugerens analyse.
  Dato- og klokkeslætformat Angiv standardformatet for dato og klokkeslæt. Hvis du vil redigere de aktuelle værdier, skal du klikke på Rediger.
  Talformat Vælg talformatet for visningen af tal på brugergrænsefladen fra de foruddefinerede indstillinger.
 4. Klik på Gem.

Bemærk

Standardværdierne gælder for alle brugere i organisationen. Brugere kan dog tilsidesætte standardindstillingerne for deres konti ved at redigere dem i Indstillinger > Personlige indstillinger > Dine indstillinger.

Konfigurere dit første søgeemne og tilføje regler

Efter du har konfigureret systemoplysningerne, skal du definere dit første søgeemne for at få adgang til data, du kan analysere. Overvej, hvilke emner der er relevante for dine brugere. Antallet af regler for et emne er ikke begrænset, og du kan altid redigere reglerne.

 1. Gå til Søgekonfiguration.

 2. I ruden Søgeemner skal du klikke på knappen Tilføj Knappen Tilføj.

 3. Navngiv søgeemnet, og tildel en kategori.

 4. Under Regler skal du klikke på knappen Tilføj regel Knappen Tilføj.

 5. Vælg den regeltype, du vil tilføje, og konfigurer reglen.

 6. Klik på Fortsæt i ruden for regler for at se antallet af indlæg, du kan forvente med denne regel. Hvis reglen ligger inden for din indlægskvote, kan du gemme den. Ellers vises en meddelelse, der fortæller, at du har overskredet kvoten.

 7. Gentag trin 4-6, indtil du har tilføjet alle krævede regler for dette søgeemne. (Valgfrit)

 8. Klik på Gem Knappen Gem i området Indstillinger for søgeemne for at gemme søgeemnet og starte dataindsamlingen.

Bemærk

Du kan oprette et ubegrænset antal søgeemner for at opfylde kravene for Microsoft Social Engagement. Du skal dog sørge for at holde dig inden for indlægskvoten for at holde dataindsamlingen i gang. Flere oplysninger: Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier

Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft Social Engagement har værtsbaserede onlinetjenester, som er tilgængelige for en lang række kunder og omfatter følgende komponenter med sociale funktioner i softwareprogrammet:
Overvågning af sociale medier – mulighed for at lytte til og overvåge offentligt tilgængelige sociale meddelelser på tværs af offentlige og administrerede netværk, der administreres af tredjeparter.
Sociale analyser – mulighed for at identificere, beregne og forudse forespørgsler, der er relateret til offentligt tilgængelige dokumenter og opslag.
Bemærk, at Microsoft Social Engagement kan give adgang til tredjepartstjenester som f.eks. Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube og blogge, hvis praksis for beskyttelse af personlige oplysninger kan være forskellig fra Social Engagement. Din brug af sådanne tjenester, og de eventuelle oplysninger, du giver dem, er underlagt de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres tjenester. Når disse forbindelser oprettes, kan visse data, f.eks. søgeforespørgslen, der bruges til at hente socialt indhold og din IP-adresse, blive delt med disse tjenester. Vi opfordrer dig til at gennemse disse andre erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig også til at gennemgå servicevilkårene for Microsofts onlinetjenester.

Microsoft Social Engagement gemmer søgekonfigurationer for kunder og dataindsamlinger i lejeradskilte databaser (kundedata). Kundedata cachelagres derefter på serversiden i et internt program for at tillade indeksering af almindelig hentning udelukkende med det formål at maksimere løsningens ydeevne.
Adgang til indekserede cachelagrede data (kundedata) håndteres udelukkende af det interne program og tillader ikke brugere at få adgang til eller redigere indekserede cachelagrede data interaktivt i det interne program. Når en licensaftale med abonnement er afsluttet, fjernes kundens indekserede cachelagrede data efter en periode på 180 dage i henhold til vores politikker for opbevaring af data.

Se også

Administrere Microsoft Social Engagement
Administrere globale indstillinger
Konfigurere søgninger for at lytte til samtaler på sociale medier
Tildele tilladelser og brugerroller