Streame data fra Social Engagement til Microsoft Azure Event Hubs

Start udbygningen af dine brugerdefinerede metrikdata eller analyser baseret på indlæg, der er fundet af Microsoft Social Engagement. Ved brug af Microsoft Azure Event Hubs – et yderst skalerbart behandlingsprogram til publicerings- og abonnementshændelser, der kan behandle millioner af hændelser pr. sekund – kan du omforme og lagre sociale data til yderligere behandling. Angiv en automatiseringsregel i Social Engagement, og stream alle indlæg, der svarer til et datasæt, som hændelser til en tilsluttet event hub. Når dataene er indtaget i event hubben, kan du få adgang til dem fra ethvert program, du har forbundet til din event hub.

I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser for at oprette forbindelse mellem din Social Engagement-løsning og Azure Event Hubs.

Forudsætninger for at streame indlæg til Azure Event Hubs

Hvis du vil streame indlæg til Azure Event Hubs skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Du har adgang til en eksisterende event hub, og du har også dens forbindelsesstreng med rettighederne Send. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en Azure Event Hubs, og hvordan du får forbindelsesstrengen, i Microsoft Azure: Introduktion til Event Hubs.

 • Du har en Social Engagement Enterprise-licens tildelt til din Office 365 brugerkonto. Selvom administratorer med Professional-licenser kan konfigurere forbindelsen til en event hub, skal du have en Enterprise-licens for at oprette automatiseringsregler, der streamer data til en tilsluttet event hub. Flere oplysninger: Integrere Social Engagement med Office 365

 • Du har rollen som Administrator i Social Engagement. Flere oplysninger: Om brugerroller

Opret forbindelse mellem Social Engagement og Azure Event Hubs

Social Engagement giver dig mulighed at oprette forbindelse til flere event hubs. Før du kan starte med at streame indlæg til Azure Event Hubs, skal du aktivere forbindelsen og bekræfte, at du accepterer, at data kan blive sendt til en tredjepartsprogram. Flere oplysninger: Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Oprette forbindelse til Azure Event Hubs

 1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser.

 2. I ruden Forbindelser skal du vælge Microsoft Azure Event Hubs på listen.

 3. Når du tilføjer din første Azure Event Hubs-forbindelse, får du vist en ansvarsfraskrivelse. Læs ansvarsfraskrivelsen omhyggeligt, og klik derefter på Fortsæt for at fortsætte konfigurationen af forbindelsen. Flere oplysninger: Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

 4. I ruden Opret forbindelse til Azure Event Hubs skal du angive et Navn på event hub og Forbindelsesstrengen til den event hub, du vil oprette forbindelse til. Kontrollér, at forbindelsesstrengen indeholder navneområdenavnet ;EntityPath={eventhubname}, når du indsætter det i Social Engagement. Hvis navneområdets navn ikke er en del af forbindelsesstrengen, skal du tilføje det manuelt.

  Du kan få flere oplysninger om, hvor du finder forbindelsesstrengen, i Microsoft Azure: Oprette et navneområde til Event Hubs og en event hub ved brug af Azure-portalen.

 5. Klik på Gem Knappen Gem.

Tip

Du kan se et fuldstændigt eksempel i Arbejde med hændelser fra Social Engagement i Azure Event Hubs.

Social Engagement som datakilde i Customer Insights

Dynamics 365 for Customer Insights omfatter en connector til at tilføje Social Engagement som datakilde. Denne connector opretter og styrer forbindelsen mellem Social Engagement og Azure Event Hubs. Du kan finde flere oplysninger om connectoren i Tilføje Microsoft Social Engagement som datakilde

Deaktivere eller aktivere en forbindelse til Azure Event Hubs igen

Deaktiver en forbindelse, hvis du vil sætte strømmen af indlæg til de tilsluttede hændelseshubs på pause. Aktivere forbindelsen igen for at starte strømmen igen. Indlæg, der blev indsamlet, mens forbindelsen til en event hub var deaktiveret, bliver ikke behandlet efterfølgende.

Vigtigt

Før du deaktiverer en forbindelse, skal du kontrollere, at der ikke er konfigureret nogen aktiv automatiseringsregel, der streamer indlæg til en event hub. Vi sender dig en fejlmeddelelse, hvis du prøver at deaktivere en forbindelse, der bruges i aktive automatiseringsregler. Flere oplysninger: Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler

Deaktivere en forbindelse

 1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser.

 2. I ruden Forbindelser skal du vælge Microsoft Azure Event Hubs på listen.

 3. Vælg den forbindelse, du vil deaktivere, og angiv Aktivér forbindelse til Fra.

 4. Klik på Gem Knappen Gem.

Aktivere en deaktiveret forbindelse igen

 1. I Social Engagement skal du gå til Indstillinger > Forbindelser.

 2. I ruden Forbindelser skal du vælge Microsoft Azure Event Hubs på listen.

 3. Vælg den forbindelse, du vil aktivere igen, og angiv Aktivér forbindelse som Til.

 4. Klik på Gem Knappen Gem.

Vælg de data, der skal streames til event hubs ved brug af automatiseringsregler

Når du har oprettet forbindelsen til Azure Event Hubs, skal du vælge, hvilke data der skal sendes til din event hub. For at gøre dette skal du gå til Indstillinger > Automatiseringsregler og derefter oprette en ny automatiseringsregel. Vælg de søgeemner og filtre, du vil anvende på dit datasæt. Markér derefter afkrydsningsfeltet Stream til Event Hubs. På rullelisten Azure Event Hubs skal du vælge den event hub, du vil streame sociale indlæg til. Du kan finde detaljerede oplysninger om og fremgangsmåder til, hvordan du konfigurerer automatiseringsregler, i Distribuere indlæg ved hjælp af automatiseringsregler.

Indstillinger for automatiseringsregel til streaming af sociale indlæg til Azure Event Hubs

Tip

Hvis du finder et datasæt, du vil bruge i en automatiseringsregel, mens du arbejder i programmet, skal du klikke på knappen Flere indstillinger med aktuelle filtre Flere indstillinger med aktuelle filtre. Derved udfyldes filtrene i automatiseringsreglen for dig med de aktuelt aktive filtre. Du kan finde flere oplysninger om områderne i Social Engagement, der indeholder denne funktion, i Undersøge flere indstillinger med dit datasæt.

Når Social Engagement sender et socialt indlæg som en hændelse til en Azure Event Hubs, sendes JSON-nyttedata til den tilsluttede event hub. Sammen med standardegenskaberne for indlægget, kan du definere brugerdefinerede nøgleværdipar, der skal tilføjes, når du konfigurerer automatiseringsreglen for et givet datasæt. Disse yderligere egenskaber vises i metadatasektionen af JSON-nyttedataene. Flere oplysninger: JSON-reference til hændelser fra Social Engagement

Hvis du vil arbejde med de hændelser, som Social Engagement streamer til en event hub, har du flere muligheder for at definere behandlingen og bruge dataene. Du kan se et eksempel på, hvordan du opretter et Microsoft Power BI-dashboard ved hjælp af Azure Stream Analytics-forespørgsler, under Arbejde med hændelser fra Social Engagement i Azure Event Hubs, Trin 4: Opret et Azure Stream Analytics-job.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du giver Social Engagement mulighed for at oprette forbindelse til Azure Event Hubs, giver du tilladelse til, at sociale data streames til event hubs ved brug af automatiseringsregler. Azure Event Hubs lagrer de sociale data, der er streamet fra Social Engagement, i en forudkonfigureret tidsperiode, og alle programmer, der kan lytte til event hubben, er i stand til at få adgang til, lagre og/eller behandle disse data.
Bemærk, at de sociale data, der sendes fra Social Engagement, omfatter oplysninger om det sociale opslag (forfatter og tekst) samt forbedrede oplysninger, f.eks. sprog, placering, synspunkt, mærker osv. Du kan finde fuldstændige oplysninger om indholdet af et socialt opslag, der sendes til event hubs, i JSON-skemadefinitionen.

Se også

Administrere forbindelser i Social Engagement
Arbejde med hændelser fra Social Engagement i Azure Event Hubs
Administrere Microsoft Social Engagement
JSON-reference til hændelser fra Social Engagement